179c5bf252ca3ec3c2730d420f638eed6dcb22e026fa0f05b55535808399b1e6Šta je cilj bilo kojeg učenja koje postoji? Koje su njihove stvarne svrhe i ciljevi? Ako zanemarimo učenja koja postoje čisto radi nekog postojanja, ili radi manipulacije ili rade kao političke stranke, a takvih je najviše, cilj bilo kojeg učenja je veoma jasan. Cilj Učenja nije Učenje samo po sebi, to je postalo kasnije cilj kada je izgubljena nit koja povezuje Učenje sa njegovom Istinskom svrhom i najčešće par stotina godina poslije njihova osnivača kada su postala prosta predaja ili linija koja je obilježena fizičkom predajom ali ne i predajom Duha. Učenje kao Učenje nema nikakvu svrhu ako se u njemu na nalazi neko ko tom Učenju daje smisao kroz sebe samog. Dolazimo do toga da je cilj sam onaj koji se nalazi u određenom Učenju, koji je tu zbog nečeg vlastitog na početku koje vremenom postaje mnogo šire od sebičnog cilja oslobođenja kako je bilo na početku nečijeg interesovanja.
Za Tantru kažu da je cilj širenje svijesti (ono što će vam svaki iole načitaniji čovjek reći) ili će vam to reći kada ni sami ne znaju što je njen stvarni cilj ili kada Tantru miješaju sa nižim tantričkim učenjima, različitim školama koje vuku korijene u sebičnim interesima. Reći da je Tantra širenje svijesti je isto kao što je jedan instruktor na tzv. “tantričkom kursu” M.I.S.E (više o njima naći na netu) izvalio da je značenje riječi “tantra” tajno učenje. Prvenstveno pojašnjenje riječi “tantra” može biti jednostavnije i mnogo jasnije izrečeno da je “tantra način, niz instrukcija i tehnika, koje služe oslobađanju uma od inertnosti, tuposti, neznanja, egoizma te stapanju Individualnog ‘ja’ (nižeg sopstva ili nižeg ‘ja’) sa Kosmičkim ‘Ja'”. Samo po sebi ni to ne znači ništa za onog koji ne poznaje tzv. “magiju riječi” tj. koji ne poznaje specifičnosti jezika i ne zna tačna značenja riječi koje se koriste u pojašnjenju unutar Učenja.
“Instrukcije, lekcije, tehnike, teorija, filozofija” sve te riječi označavaju niz savjeta, u zavisnosti od mogućnosti praktične primjene, kroz koja se čovjeku omogućava uvid u njegovo trenutno stanje ili ono što bi nazvali “spoznaj sebe” kroz niz eksperimenata, praktičnih provjera, uvida (direktno viđenje činjenične stvarnosti), ili niz specifično oblikovanih tehnika čiji cilj nije sama direktna spoznaja već omogućavanje i priprema sistema uma i tijela kako bi došlo do određene suptilnosti kroz koju je moguć Uvid u svoju Istinsku Prirodu. Nijedno Učenje, a samim tim ni Tantra, u početku ne traži predaju ili povjerenje, već se od Učenika traži spremnost na provjeru svega što mu se da, što mu se protumači, odgovori, ili na što se on usmjeri. Povjerenje i Predaja dolaze mnogo kasnije. Naravno, postoje stvari unutar filozofije ali i teorije koje ne mogu da se provjere na početničkim stepenima učenja, ali one se provjeravaju kasnije kroz dublju praksu Uvida. Sve tehnike ili instrukcije tehničke prirode daju se sa svrhom umirivanja, fokusiranja ili pripreme uma i tijela za dublju i suptilniju praksu, čak i ritualni dio koji postoji u nekim učenjima ili u Tantri na nižem nivou. Reći da je Tantra ritualna praksa imalo bi značenje kao reći da je Tantra skakutanje na lijevoj nozi dok se tapkate desnom rukom po tjemenu glave. Tehnike mogu da idu od prostih Asana, preko učenja Razlučivanja, Povlačenja čula, različitih tehnika koncentracije, vizualizacije, mantri, jantri, mandala, specifičnih Pranayama, prakse Meditacije i usmjerenja Uma na određene Ideje. I sve to su oruđa Učenja koja se koriste sa određenim ciljem koji je priprema Učenika za suptilniju praksu koja se radi samo u njemu (značenje riječi Ezoterično je upravu u Unutrašnjem, spolja neprepoznatljivom načinu rada), ne spolja, ne ritualno ili samo tehnički, već usmjerenjem Svijesti, mijenjanjem percepcije, upotrebom različitih Ideja koje imaju uporište u uklanjanju individualnog “ja” ili ograničenog sopstva ili ograničenog pogleda na svijet, čovjeka i kosmosa, ili u uklanjanju onog što nezreli duhovnjaci nazivaju ego – ego je dio ličnosti koji je orijentisan samo na sebe i na svoje potrebe i koji je djelomično proizvod društva i odgoja ali i predispozicija koje čovjek nosi sa sobom iz života u život, neka učenja to nazivaju i Lažna Ličnost, ili Identitet. Sve tehnike ili različite Sadhane imaju za cilj prosuptiljivanje svijesti ili uma onog koji ih koristi kako bi stekao mogućnost Unutrašnjeg Uvida u Istinsku Prirodu ili kako bi razvio različite tokove Energija u sebi ili imao moć manifestacije različitih Stanja Svijesti i Energija koje sve to prate. No razvoj osjetljivosti na Energije nema nikakve svrhe ukoliko iza nje ne stoji Najviša Svrha, i ukoliko služe za sebičnu manipulaciju energijama u svrhu orobljavanja ili gospodarenja sa nečim ili nekim iz sebičnog cilja i namjere.
“Oslobađanje Uma” označava odvajanje od procesa ili unutrašnje nevezivanje ili ne-identifikaciju sa procesima misli, emocija, tjelesnim procesima, pokretima i funkcijama, ali i idejama koje služe ograničenju ljudskog iskustva na čulna iskustva i svijet materije u kojem je zarobljen. Osloboditi se nečeg znači izvući se iz ograničenja koje je postavljeno sa nečim, omogućiti svijesti drugačiju vrstu percepcije od one na koju je ona navikla i koja je definisana nižim iskustvom čulnosti. Um je zbir procesa – misli, ideja, koncepata, nervne stimulacije, vibratornog rada organa, emocija, želja, navika, potreba, pokreta, čula, itd. – kojima je Svijest čovjeka definisana, tj. određena i ograničena a samim tim i zarobljena. Osloboditi Um značilo bi dati mu mogućnost drugačije percepcije, mogućnost Uvida u stvarnost svijeta oko njega ali i njega samog. Sloboda je uvijek definisana i sa Za i sa Protiv. Ona ne može u ovoj dualnoj realnosti biti definisana samo jednim, ili drugim riječima jednom stranom realnosti. Jasno je da Uvid u ovo traži određenu suptilnost ali i odvojenost od Uma te Svijest koja može da misli u različitim krajnostima istovremeno, tako da možemo reći da Svijest koja ne može da misli sa “da i ne” istovremeno, ili da osjeća “pozitivno i negativno” istovremeno ne može da ima dublje uvide u Stvarnost. I upravo to je jedan od stepenika u Ciljevima Tantre ili nekog drugog Ezoteričnog Učenja. Ali da bi do takvih dubina, u procesu Uvida, došlo čovjek mora upoznati svoj Um, jer ne možete se osloboditi ničeg što ne poznajete i ne znate na kom principu vas drži zarobljenim. Sa ovim možemo sada povezati i tehnike i instrukcije ili Sadhanu. Prosuptiljavanjem Uma i Svijesti kroz niz tehnika i instrukcija počinjete uviđati šeme po kojima živite, počinjete praviti nešto što bi psiholozi nazvali “mapa uma”.
Često se misli da tehnike imaju za svrhu da vam obezbjede određeni vid energije, ili povećaju energiju kao recimo tehnike Pranayame, ili da na silu dovedu Um u mogućnost koncentrisanja na neku tačku ili temu u određenom vremenskom intervalu. Ili da možete Meditirati nekoliko sati, ili radite zahtjevne i komplikovane Asane koje u današnje vrijeme liče na akrobatske vještine cirkusanata. Tehnike Pranayame ne mogu vam dati kontrolu Prane ili moć njenog premještanja ili obuzdavanja daha na neko vrijeme ili buđenja različitih psihičkih prolaza ukoliko u vama postoji Um koji neprestano brblja, ili negativne emocije, ili reakcije različitih vrsta koje tu energiju mogu potrošiti za nekoliko sekundi. To bi uskoro dovelo do “spaljivanja” nervnog sistema i raspada uma kakav poznajete jer bi to ličilo na davanje gasa uz istovremeno držanje kočnice prilikom vožnje automobila. Nijedna tehnika ne služi tome, i često puta možete čuti ili pročitati da se određene tehnike ne rade bez stručnog vođstva. Niža Učenja imaju različita pojašnjenja ovog, kao i Učenja koja su striktno vezana za ritualnost i tehničnost kao načinu napretka čovjeka u njima. Kao što imate niz razreda prije nego što date diplomski na fakultetu, tako imate niz stepena Učenja prije nego što dođete u mogućnost korištenja Svijesti kao alata svog Unutrašnjeg napretka i razvoja. Ali sva ta Učenja imaju istu osnovu i na neki način, sličan Cilj. Osloboditi Um od trenutnog stanja u kojem se nalazi kako bi se dobila osnova za daljnje napredovanje. Postoje Učenja koja ne mogu biti razumljena niti “rađena” ukoliko čovjek nije prešao određeni prag Unutrašnjeg Razvoja. A tako je i sa Višim Tantričkim ili Ezoteričnim Tantričkim Učenjem. Postoji niz pragova koja se moraju proći prije nego što čovjek dobije mogućnost onog što mnogi nazivaju Prosvijetljenje. A uslov toga je Osloboditi Um Uslovljenosti. Biti Uslovljen znači biti definisan ili ograničen određenim načinom života, ponašanja, ispoljenja (ne koristim diječ Djelovanje jer to je već mnogo dublje pojašnjenje od onog što pod tim inače podrazumijevamo). A opet osnova u riječima “osloboditi um” značila bi osloboditi i Svijest koja je zarobljena mišlju i osjećajem da je ona Um ili Tijelo.
“Individualno ‘ja’ i Kosmičko ‘Ja'” ima već mnogo komplikovanije pojašnjenje. Šta je to “individualno”? To je ograničenje kojim ste ograničili polje u kojem se nalazite vi, vaš način razmišljanja, osjećanja, tjelesnosti, ideja i koncepata koje o sebi imate, slike o sebi, raspona kretanja spolja i unutra, itd. Tzv. “individualno” je ograničenje polja koje ste postavili oko ili unutar sebe u vidu “ličnog prostora” u kojem živite i ispoljavate se. Na dubljem nivou to je određeni “ja” osjećaj koji stalno osjećate ili mogu reći ne tako stalno kako mislite već kada se dese procesi koji moraju da aktiviraju određenu razinu niže svijesti u svom djelovanju kroz koje dobijete osjećaj “ja” ili “moje” ili “naše” u zavisnosti od Ideje ili Koncepta s kojim ste identifikovani. Identitet je taj koji nastaje i živi Identifikacijom, Vezivanjem za proces unutar polja ograničenja koje ste vi. To polje ograničenja ili ograničenog sopstva kako se često naziva onemogućava kontakt sa Stvarnošću ili Objektivnim Svijetom ili Turiya stanjem Svijesti kroz koje stvari, događaji, ljudi nisu ograničeni vašim viđenjem koje je specifična kombinacija odgoja, predispozicija, okoline i rada vašeg Uma i Tijela. Upravo to je Individualno “ja” kroz koje percipirate svijet i sebe kroz koji čitate ovaj tekst, pokušavate da nešto naučite. To tzv. “individualno” kroz proces Učenja i pojašnjenja koje trebate konkretizovati u svakodnevnoj Praksi te nizom usmjerenja na specifične regije (ne u tijelu ili ličnosti na kakve ste navikli), specifične ideje i uz pomoć osjetljivosti ili senzitivnosti koju ste postigli postepeno prelazi svoje granice ograničeg sopstva ili ega i zadobija Uvide u procese koje do tada nije vidilo, u Energije i Stanja koja do tada nije ni znao da postoje ili imaju moć nad njim ili upravljaju nizom kosmičkih ili svjetovnih događaja. No “kosmički” ne znači samo to ili ono što se inače misli, već je povezano sa nastankom “ja” ali i dubljim stanjem koje definišemo kao Ja Jesam, te percepcijom koja je ograničena tim Stanjima. “Kosmičko” ne znači cijeli kosmos, univerzum u smislu materijalnosti i čulnosti kojom doživljavamo to prostranstvo koje percipiramo čulima (vidimo na fotografijama ili noću kada posmatramo nebo). Ovdje je upravo tzv. Tajna Tantričkog Učenja ali i drugih Ezoteričnih Učenja koja vam se saopštavaju kroz Um koji može razumijeti Ideje od kojih se grade ta Učenja. “Kosmičko” u sebi ne sadržava svijest o planetima, sunčevim sistemima, galaksijama ili prostranstvom u kojem se sve to nalazi iako su mnoge Ideje, Energije i Stanja upravo povezana sa različitim djelovanjima Sila koje rade i kroz planete, sunca, galaksije i slično. Kosmički je izraz koji se koristi u određenom smislu pojašnjenja gubitka tačke percepcije koju nazivate “ja” i u smislu širite i suptilnosti Unutrašnjeg Osjećaja Sjedinjenja i Jedinstva.
Upravo te Sile također čine čovjekov osjećaj sebe kroz njegova Viša Tijela koja nisu razvijena do kraja, već za njih postoji mogućnost razvoja. Baš kao i svako fizičko tijelo i viša tijela traže hranu koja će omogućiti njihov razvoj. A djelomična hrana je Svijest koja je suptilna i odgovara vibratornoj razini Viših Tijela. Do razvoja tih tijela ne može doći ukoliko se ne postigne transcedencija nižeg i ograničenog sopstva ili ograničenosti na um i tijelo. I upravo Kosmologija koja je u većini slučajeva nerazumljiva niti ima pojašnjenje na teoretsku razinu kod većine učenja pojašnjava mogućnosti koje imamo kao potencijal i znanje Kosmologije koje je u Tantri pod šifrom Filozofske misli krije tajnu Kosmičkog Ja, ili Univerzalnog Ja ili onog što nazivamo Prosvijetljenjem, Probuđenjem ili sličnim terminima. Riječ “prosvijetljenje” je već nova nepoznanica kod većine i samim tim u sebi krije niz maštovitih prikaza ili fantazije kojom se toj riječi daju značenja u skladu sa ograničenjem i uslovljenjem uma koji je tumači. Iako je sama riječ veoma jasna i precizna ali ne znači nikakvo svijetlo kojim ste ispunjeni i tada pro-svijetljeni. Svijetlo je simbol svijesti i povezano je sa Suncem kao tijelom koji poznajemo da stalno svijetli, da stalno ispoljava određene vibracije koje atmosfera zemlje pretvara u svijetlo i toplotu. Sunce je tu od trenutka našeg rađanja pa do trenutka naše smrti i skoro nepromjenjivo. Ali ni to nije do kraja pojašnjen simbol Svijetla. Najpreciznije je da simbol “svijetlo” označava Svijest u oslobođenom stanju koja nije vezana nijednim procesom, niti tijelom ili umom, već je kao prostornost koja postoji oko nas te je stalno prisutna ali veoma suptilna i samim tim neosjetljiva za Um koji je pod određenim Uslovljenjem ili ograničenjem ili identifikacijom. Kada se shvati šta znači “osloboditi um” tada se shvaća da Um nije svjestan entitet, već je entitet koji je definisan procesima i kretanjima koja imaju svoje ograničenje (kretanja prane). Shvaćanjem da je Um zbir nesvjesnih procesa u kojima se dešava (pod znanjem Kosmologije između ostalog) poistovjećivanje Svijesti sa procesima (znanje o Trima Silama ili Gunama) razumije se da on nije stvoren da bi bio svjestan. Tada riječ “prosvijetljenje” dobija drugačiji smisao i znači unijeti svijetlo Svijesti u procese, u tijelo, u um kao svoju Istinsku Prirodu i biti prožet tom Prirodom u kojoj više niste identifikovani sa tijelom, čulima, idejama, konceptima, mislima, emocijama, pokretima, djelovanjem prane i slično te razumijete da je vaša sama Priroda upravo Priroda samog Apsoluta. U tom momentu ili momentima, da tako kažem, vi bivate izdvojeni iz ograničenog sopstva kojim ste bili identifikovani i kažemo da je taj čovjek doživio Kosmičko Ja, ili Istinsku Prirodu koja nije različita od Prirode Brahme ili Apsoluta. I sada ne želim da idem dalje, jer ulazimo u nešto što lično nazivam “znanstvenom fantastikom duhovnosti” i to je teren na kojem ne može doći do razumijevanja sve dok čovjek nema lično, da tako kažem “lično”, iskustvo ovog najnižeg Prosvijetljenja koje je samo stepenik u daljnjem razvoju. Možda još jednostavnije to bi značilo spoznaju da vaše najdublje “ja” nije odvojeno od Kosmičkog Ja i da je ono sama manifestacija Brahme, Apsoluta u manjoj ili drugačijoj Razmjeri. Kada se to Znanje Praktično ili do kraja usvoji tada se mijenja tačka vaše Percepcije u određeno Polje Percepcije koje se čak može osjetiti čulima, tj. percipirati vlastitim čulima i ima određeni osjećaj gustoće u pozadini svega što percipirate.
I to bi bio jedan od Ciljeva Učenja kao i Tantre.

Drugi cilj je mnogo veći i uključuje manifestaciju tog stanja na ovoj ravni u potpunosti. Riječima koja se koriste u Tantri to bi bila Realizacija. Ne u smislu Realizacije kao što mnogi poistovjećuju tri riječi da znače jedno te isto: Samospoznaja, Realizacija i Oslobođenje.
Prosvijetljenjem ne znači da ste do kraja Oslobođeni, već da je započeo proces Oslobođenja. Realizacija bi bila konkretizacija Samospoznaje na ovoj razini, što dovodi do mnogo dubljeg prepoznavanja Prirode ali i odvajanja koje nastaje samim Prepoznavanjem i čiji je pandan u nižoj praksi od Probuđenja (Prosvijetljenja), de-identifikacija od procesa u Umu, Tijelu i Spoljašnjem Svijetu. Sve do tog trenutka odvajanje je proces unutar Uma. Poslje Spoznaje odvajanje je proces izvan Uma ili zbira procesa i funkcija koje Um ima. Realizacijom se čiste skrivene i teško dostupne samskare, vasane, vritiji – psihičke predispozicije, ponašajna tendencija i kvalitete koje se nalaze u centrima (čakrama) – te se oslobađate vezanosti ili identifikacije sa njima, što već ulazi u podsvjesno i nesvjesno polje djelovanja Svijesti koja je Oslobođena Samospoznajom. Tada kao posljedica zadobije se Oslobođenje od uzročnog polja koji vas vezuje za ovu realnost. To ne znači da ste nestali ili da više nema ničeg, univerzuma, ili bilo kakvog ispoljenja. To znači prelazak na suptilne razine postojanja na kojima se nastavlja vaš Rad na Sebi. Obično to znači život na nivou Mentala jer na nivou nastanka vašeg Bića ne možete da živite jer ne bi imalo šta da živi kroz Uzročno tijelo.
Stoga, jedan od Ciljeva Tantre i Učenja jeste ispoljenje te razine Svijesti na ovoj planeti jer sa Spoznajom Razumijete da vaše “ja” nije vaše “ja” i da se ista Svijest nalazi i u drugima te da ona mora biti ispoljena na ovoj razini materijalnosti kako bi je podigla na višu ravan postojanja – razni tripovi o 5D ili 6D i slično koje imamo prilike čitati u zadnje vrijeme.
Kroz ovaj Cilj se dolazi do trećeg Cilja a to je povezano sa Razumijevanjem Neispoljenog Apsoluta ili Brahmana te razinama razvoja koja nemaju veze sa zemaljskim. Opet postoje različiti ciljevi Učenja kao i same Tantre i vezani su i sa sebičnim interesima koji postoje kod većine tantrika ili ljudi u učenju, pa preko dominacije, manipulacije, moći kreiranja, manipulacije energijama, hranjenjima nižih razina postojanja, ličnom moći i moćima (sidijima). O ovim ciljevima nije riječ u nijednom Ezoteričnom Učenju, i najčešće oni pripadaju suprotnom “taboru” da tako kažem, tj. suprotnosti od Oslobođenja i spuštanja te Sile ili Prirode na ovu razinu. Većina magijsko-okultnog i zapadnog pristupa je upravo ovaj “suprotni tabor” čiji ciljevi nisu u skladu sa Oslobođenjem čovjeka niti stapanjem Individualnog Ja sa Univerzalnim ili Kosmičkim Ja već im je cilj igra na nižim razinama vitala (astrala), zarobljavanje čovjeka pogrešnim usmjerenjem i značenjima koja se davaju Ezoteričnim Učenjima, ograničenja i novo, mnogo gore robstvo od materijalnosti.

Nijedno Učenje u svojoj Srži ne pripada nikome i ničemu niti ima za cilj niže razine postojanja ili sebične ciljeve. Ezoterično Učenje u koje su uključene mnoge discipline nije ograničeno samim disciplinama i imamo prilike vidjeti Srž Tantre i u Sufizmu, Islamu, Hrišćanstvu, Budizmu, Zen-u i slično jer sva ta učenja za narodne mase u svojoj srži imaju Ezoteričnu Praksu. I niko ko je dostigao tu razinu više nije ograničen na jedno učenje u smislu vezivanja i davanja bitnosti – podizanja vlastite vrijednosti – tom učenju nad bilo kojem drugom Učenju koje je Ezoterično. Ali svako od tih ljudi ispoljava se kroz niz struktura određenih Učenja putem kojih je stigao do svog Cilja. Kao što je među nižima jako bitno kojoj fizičkoj liniji pripadate, od koga ste je dobili kao način kićenja svog Ega i ličnog uvažavanja, tako je kod Viših jako bitno koliko je vaše Individualno istopljeno u Univerzalnom i da li je Linija koju manifestujete povezana sa Svrhom ili Ciljem Univerzuma ili je niže forme tj. zadovoljenja svoje bitnosti. Linija Duha ili Uvida u Prirodu nije najviša Linija, već je pod Linija. Viša Linija zahtjeva Znanje i Razumijevanje kosmičkih pojava i funkcionisanja Sila – Energija i Svijest – te njihova manifestacija na ovoj razini kroz druge s kojima ste okruženi kao Linija Oslobođenja ili drugim riječima Linija koja manifestuje samu Volju Apsoluta u njegovoj Neispoljenoj Srži. U toj razini više nije bitna fizička linija niti inicijacijska sampradaya jer ona se ne prenosi inicijacijom na fizičkoj razini. Sama inicijacija u današnje doba je kupoprodajni ugovor za egoistične ciljeve onih koji vole da se kite inicijacijama, politička stranka pripadnosti, nova najniža kvaliteta identiteta – kao što je nacionalni identitet kao najlošiji identitet s kojim možete biti poistovjećeni. Tako je i današnja inicijacijska sampradaya odavno uništena i više ne postoji, otuda pojavljivanje Ezoteričnih Učenja u javnosti u skladu sa Kali Yugom u kojoj se nalazimo. Prijeka potreba borbe za duše čovjeka. Ono što leži u mračnoj ezoteričnoj praksi poznatoj kao Zapadni Ezoterični centar (nije geografska odrednica) nije Oslobođenje čovjeka niti pravo značenje Linija i Duhovnih Znanja. Danas ćete Liniju dobiti od onih koji nikada nisu imali nikakvog dodira sa nekom od materijalnih linija prije nego od tih drugih. Jer je Učenje degradiralo otuda i pojava Ezoterične Prakse u javnosti – pod krilaticom “spasiti što više ljudi iz ropstva koje se već dešava”.

Istinski Cilj čovjeka ne može biti drugačiji od Istinskog Cilja Ezoterične Prakse, a on u sebi ne uključuje egoistični stav ili ograničeno sopstvo. A malo je onih koji žele da svoje sopstvo, svoje ograničeno “ja” rastope u nečem što nedovoljno poznaju ili što ne uključuje njihove sebične ciljeve. Otuda i niz različitih Učenja i upravo svi nađu ono što traže, takav je Zakon Vibracije ili Zakon djelovanja Sila Kreiranja.
Dani nejasnoće Učenja su završeni. Ono više nema razloga da bude nejasno izraženo, tajnovitim i pomalo sarkastično-mističnim jezikom jer ljudi više ne razumiju ni obične riječi koje svakodnevno koriste. Svako Ezoterično Učenje je jasno i precizno i nema nepoznanica u njegovom izražavanju kada se dođe do određene razine Svijesti. Čak i stara filozofija koja se danas provlači i njeno nerazumijevanje krije zamku za one koji se kite inicijacijama i različitim sampradaya-ma (linijama učenja). Jer se njihov um zarobi na toj razini bez dopuštenja da se uđe dublje u Znanje i Razumijevanje Učenja.

Čovjek nije stvoren radi Učenja. To bi bilo žalosno i smiješno. Učenje je stvoreno zarad njega. Univerzum nije stvorio Apsolut-a već je Apsolut zarad sebe stvorio Univerzum baš kao što je Čovjek zarad svog Oslobođenja stvorio Učenje. Sa Razumijevanjem svoje Prirode započinje proces daljnjeg Oslobođenja ali ovaj put on više nije ličan ili sebičan ili ograničen na jednog čovjeka. Tada stupa na snagu druga razina ili Cilj Učenja. Kao što oko nas imamo prilike vidjeti ljude sa diplomama raznih sveučilišta a u stvarnosti njihovu nesposobnost da izraze to znanje ili upitnost da li oni uopšte imaju znanje za koje imaju diplomu tako je i na spiritualnoj razini, čak i na tzv. ezoteričnoj razini. Ali kao što oni ističu svoje diplome kako bi na prijevaru dobili posao ili veću plaću tako i oni u spiritualnom ističu svoju tzv. liniju kako bi zadobili povjerenje zaludnih i imali koristi od njih. Stoga je u Ezoteričnom prvi zahtjev za Učenika provjera Znanja koje je dobio od Majstora. Samo tada može da se razvije Povjerenje i Predaja prijeko potrebna za dalje napredovanja i Sjedinjenje ili gubitak Individualnosti. Ugraditi Sebe u ono što dajete drugima ima sasvim drugu razinu od one kada se prenosi linija zarad linije ili učenje zarad učenja. Samo oni koji smiju da ostanu bez zaštite linije, tradicije, sampradaye, knjiga, naziva, diploma u današnje vrijeme imaju tu “čast”, da tako kažem ili drugim riječima taj zadatak, da prenose Znanje o Oslobođenju. Kada imate smjelosti stati sami na čistini i izreći Istinu koju znate izvan zaštite mističnosti, zamagljenosti, linija ili učenja tada ćete dobiti ključeve za daljnje napredovanja i iza vas će stajati jedna specifična Linija koja je Linija samog Apsoluta i Sila koje vladaju pod njim. Tada više ne možete biti dodirnuti bilo čim od zemaljske linije jer ti zakoni ne važe za vas. Stoga je istinski Cilj Tantre i Učenja upravo Oslobođenje od individualnosti i Razumijevanje Istinske Prirode te njena manifestacija u vašem životu i okruženju s ciljem održavanja Sile Učenja i Linije Oslobođenja. A da bi se to dostiglo morate odbaciti samozaštitu od bilo čega i od bilo koga i stati Sami za Sebe koje je Istinska Priroda samog Apsoluta.

Namaskar

Oglasi