1176186_10152057847438685_1433064374_nDo sada sam pričao o djelovanju Utisaka koji se mogao shvatiti poprilično negativno, ali to je samo utisak koji smo smogli steći. Jedan od mehanizama Uma jeste upravo to da sve posmatra kroz negativnu stranu. Bitno da se razumije da ne postoji nešto bolje od drugog. Ovo često svi koji su u Radu “razumiju” da bi se kasnije ustanovilo da baš i nije tako.
Razlog pogrešnog razumijevanja jeste do tragaoca, ne do ideje. Većina tragalaca je podosta ljena da preispituje stvari koje im se prezentuju i da samim tim ima svoje iskustvo u vezi neke ideje ili učenja.

Razmotrimo sada ponovo kako Utisci djeluju.
Svako iskustvo koje imamo, u svakom trenutku, djeluje na naš Um bez obzira da li mi to svjesno primjećujemo. Svaka riječ, misao, akcija, reakcija, situacija, bilo šta što percipiramo bilo kojim čulom, bilo kakav oblik percepcije djeluje na naš Um i on putem toga skuplja Utiske koje bilježi i memoriše. Mogao bih reći da smo mi s jedne strane ogroman Hard disk koji memoriše sve što se oko njega dešava i što on percipira, ako izuzmemo mogućnost Uma da skuplja informacije koje ni ne vidi niti percipira klasičnom metodom percipiranja.
Nemalo puta sam napomenuo da je Um strahovit aparat i da, kada naučimo kako da ga koristimo a ne budemo iskorišteni, možemo ga upotrebiti na mnogo načina i unaprijediti naše percipiranje i našu Evoluciju a i ubrzati je.
Greška koju svi radimo jeste da sve posmatramo na negativan način, smještamo u kutijice ili ladice poznatog ili nepoznatog, dajemo karakteristike i prije nego što smo nešto upoznali ili s nečim ovladali, pridajemo pretjerano značenje ili oduzimamo značenje, mjerimo se sa tim  i u odnosu na to i slično.
Naša stvarnost je u velikoj mjeri ograničena Utiscima koje imamo sa sobom i koji nam diktiraju percepciju. Ti Utisci direktno djeluju na naše mentalno-astralno tijelo i samim tim ograničavaju našu fizičku percepciju.

Primjera radi: Kada ste pod uticajem neke od negativnih emocija vaš mental je također pod reakcijom na emotivno ili astralno tijelo i vaša fizička percepcija je ograničena i percipira iz okoline samo ono što odgovara negativnom raspoloženju koje imate. Kada s takvim raspoloženjem šetate kroz neki predio vi vidite i percipirate taj predio kroz negativne filtere. Nekom drugom prilikom kada se krećete kroz taj isti predio, ali u drugačijem raspoloženju, percipirat ćete njegovu ljepotu i pomalo se čuditi kako to niste prije primijetili.
Niste ni mogli jer je vaša Unutrašnja stvarnost kreirala drugačije metode percepcije koji su bojili vašu fizičku percepciju na specifičan način i samim tim određivala što i kako ćete percipirati okolinu. Spoljašnja stvarnost je ostavljena “na milost i nemilost” vašoj Unutrašnjoj realnosti i ona je određivala vašu percepciju.
No, to je samo jedna strana medalje. Pošto ništa nije izvan vas samih, ne možemo reći da je odgovorna samo vaša Unutrašnja realnost jer ona je u stanom sadejstvu sa Spoljašnjom realnošću. Naša percepcija nije samo određena našom unutrašnjošću već i spoljašnošću.
Ne smijemo pasti u zamku čula koja nam govore da je svijet samo izvan nas, već moramo imati dovoljno otvoren stav s kojim ćemo percipirati koliko je sadejstvo unutrašnjeg i spoljašnjeg svijeta.
To i nije tako teško, ali pošto smo naučili da svijet dijelimo, sve dok je ta podjela u nama stvarna mi nećemo percipirati povezanost unutrašnjosti i spoljašnjosti.
Naše cijelo obrazovanje i odrastanje je pod pritiskom “crnog ili bijelog”, tj. mi smo naučeni da postavljamo jasne granice između stvari, pojava, misli, emocija i slično. Samim tim naš život se vremenom pretvara u jednoobraznu matricu koja automatski dijeli svijet na ovo ili ono, crno ili bijelo. No, među nama postoje ljudi koji mogu percipirati svijet i na drugačiji način, a poznajemo ih kao umjetnike. No, iako mogu percipirati stvarnost drugačije nego običan čovjek mnogi od njih ne razumiju njeno djelovanje jer sami djeluju samo iz jednog centra percepcije. Neki percipiraju više mentalnom, neki astralnom i njihova percepcija je također ograničena Utiscima ili KODOVIMA unutar Kauzalnog tijela. Oni nemaju kristalizovanu Svijest koja bi mogla razobručiti njihovo perceptivno tijelo i proširiti percepciju i na ostala tijela i samim tim sagledati svijet u mnogo širem obliku od onoga kako ga trenutno sagledavaju. Vremenom svi smo upoznali dosta umjetnika koji i nisu “baš svoji”, koji su više nerealni nego realni a uzrok tome jeste upravo to, djelovanje iz ograničenog perceptivnog tijela koje je dodatno ograničeno određenim djelovanjem Utisaka.

Posmatrajući sve ovo stječemo dojam da su Utisci koji nam određuju život pomalo negativni i da ih se trebamo osloboditi. U tom momentu, kada nam se desi takvo poimanje, ulazimo na teren koji je pomalo opasan jer nam ne daje kompletnu sliku o “problematici” o kojoj pričamo.

Hajde da pojasnimo i drugu stranu Utisaka.
Iako su Utisci ono što nam na neki način ograničava percepciju i što nas na neki način zadržava u određenim granicama njih možemo mijenjati. Sada u ovo ulazi i pojam Slobode Izbora. Iako mi kao ljudska bića u globalu nemamo ni Slobodnu Volju a ni Slobodu Izbora jer su oni ograničeni KODOM ili Samskarama što se na neki način može izmijeniti. Zbog toga i postoji Rad. Jer da ne možemo ništa izmijeniti bili bi Zombiji koji slijede točno određen program djelovanja i izvan njega ne mogu djelovati.
Unutar Spiritualnosti koja je stvorena različitim tipovima ljudi i njena svrha je tačno određena kako bi mogla zadovoljiti potrebe tih tipova ljudi koji se nalaze u njoj, postoji nešto što bih nazvao nesvjesnim prolazima ili portalima, koji imaju za cilj da unutar određene grupacije Utisaka unesu drugačiju vrstu utisaka koji će početi da mijenjaju karakteristike i djelovanje prve grupe utisaka s ciljem promjene i Evolucije samog čovjeka koji je pripadnik te spiritualnosti.
Tako da smo svi primijetili da se principi spiritualnosti baziraju na pozitivnim emocijama i pozitivnim mentalnim konceptima koji imaju za cilj da dovedu do spiritualne evolucije čovjeka, ili preciznije za mijenjanje Utisaka.
Ako ne razumijemo osnovne postavke djelovanja na svim nivoima počev od Kauzalnog pa do Fizičkog to ćemo primiti na klasičan način kroz zakone i pravila na kojima se inzistira i preći će u klasičnu imitaciju spiritualnih dostignuća koja je svakodnevna u našem spiritualnom okruženju. Ljudi nemaju razumijevanje tih zakona i pravila kao ni Ispravno viđenje Ezoteričnih Istina koje su predočene kroz Spiritualna učenja u svom izmijenjenom stanju radi djelovanja na posebne grupacije ljudi koji pripadaju Spiritualnim učenjima. A o tim grupacijama ću malo kasnije, jer to je posebna priča koja ne bi stala u ovaj tekst.
Inzistiranje na pravilima i zakonima unutar Spiritualnih učenja pokušava se u naše Kauzalno tijelo ili tijelo koje određuje mentalno-astralno-fizički život, unijeti drugačije djelovanje i mogućnost neutralisanja štetnih utisaka te na taj način promjeniti percepciju čovjeka.
No, kako to djeluje u stvarnosti?

Primjera radi:
Djelovanjem na promjenu Mentalnih koncepata te mijenjanjem istih koncepata koji su pod uticajem Utisaka mi utičemo na emocije i fizičku realnost. Umjesto da mislimo da je cijeli svijet orjentisan protiv nas i samim tim imamo takve i emocije i refleksiju fizičke realnosti, mi ubacujemo mentalne koncepte “višeg” smisla Univerzuma ili koncepte koji djeluju kao pozitivne afirmacije u smislu da je sve povezano, da sve ima svoj duboki smisao, da ne ogovaramo, lažemo i slično, time djelujemo na skupljanje novih utisaka koji generalno mijenjaju cijelo naše poimanje i dolazi do Spiritualne Evolucije.
S druge strane, možemo djelovati na mijenjanje utisaka i putem osvještavanja emocije. Tipa osjećamo stalni pritisak i strah od ljudi i stvarnosti, bojimo se novih situacija, naš strah izaziva emocije mržnje, ljutnje i slično da ne nabrajam više, osvještavanjem emocija i ulaskom u područje nastanka emocije mi osvještavamo bazne emocije i uzroke njihovog nastanka te promjenom i razumijevanjem na bazi emocije mi djelujemo na naše mentalne koncepte i fizičku realnost i samim tim dolazi do skupljanja novih utisaka i pomjeranja naše Spiritualne Evolucije.

Sve ovo bi bilo poprilično sporo, kao što i jeste tako, da djelujemo samo na jednom ili dva nivoa. I tu je generalna razlika između klasičnih oblika Spiritualnosti i Ezoteričnih učenja čiji je dio Rad na Sebi.
Klasični oblici spiritualnosti djeluju na tri nivoa ponaosob u zavisnosti od spiritualne discipline koju smo izabrali. Tako da imamo djelovanje samo na fizičkom ili emotivnom ili mentalnom nivou.
Rad na Sebi ili Ezoterična spiritualnost djeluje na svim nivoima u isto vrijeme. Te s tim djelovanjem dobijemo mogućnost bržeg djelovanja na mijenjanje utisaka i samim tim na našu Unutrašnju Evoluciju.

Djelovanjem na Mentalne koncepte raznim afirmacijama, analizama, dubokim posmatranjem mijenjamo mentalne koncepte i samim tim djelujemo na skupljanje drugačijih utisaka od onih pod kojim smo do sada bili. Osvještavanjem emocija djelujemo na Astralnom nivou, ulazimo u dubine gdje su emocije nastale, osvještavamo osnovne vibracije i kodove koji su doveli do određenih emocija te njihovim direktnim proživljavanjem, sa suočavanjem i transformisanjem djelujemo na skupljanje utisaka koji su drugačiji od onih koji su do sada djelovali.
Djelovanjem na fizičkom nivou, posmatranjem fizičke manifestacije primjećujemo različita djelovanja mentalnih koncepata i emotivnih obrazaca koji su doveli do fizičke manifestacije te osvještavanjem raznih položaja tijela koja zauzimamo, svjesnim djelovanjem na iste te položaje, usvajanjem fizičke aktivnosti i slično u nekoj mjeri djelujemo istodobno na mental i astral te na taj način dovodimo do skupljanja novih utisaka koji će djelovati na nas u vidu Spiritualne ili Unutrašnje Evolucije.

Kada bi ovo bilo razdvojeno, kao što je slučaj u većini spiritualnih učenja, naše mijenjanje utisaka bilo bi mnogo sporije i naša Unutrašnja Evolucija trajala bi mnogo duže nego kada simultano djelujemo na svim tim razinama u isto vrijeme.
Sva spiritualna učenja mogu da imaju Učitelje i Gurue koji nisu kraj vas, s kojima se susrećete s vremena na vrijeme jer djeluju jednoobrazno i na dužem periodu. Unutar Rada na Sebi ili Ezoteričnih Učenja Majstor ne može biti daleko od vas, već vi morate živjeti sa njim. Život sa njima je stalno trenje, ali zbog nemogućnosti da se on sam posveti velikom broju učenika oko njega postoje tri kruga kao i svakom Ezoteričnom Učenju.
Prvi krug su ljudi koji direktno žive s njim 24 sata na dan. To su ljudi sa kojima on radi u svakom momentu u svakodnevnom životu.
Drugi krug su ljudi koji se s njim viđaju nekoliko sati tjedno ili dnevno i ne žive s njim u zajednici. Obično to je krug koji još nije dovoljno zreo za dublji Rad i oni rade točno po njegovim uputama ili po uputama ljudi iz Prvog kruga.
Treći krug Učenika su učenici koji se pripremaju za Rad, ali još nisu dovoljno zreli da bi Rad uzeli kao svoje temeljno opredjeljenje u životu. Majstor se s njima viđa nekoliko puta mjesečno ili tjedno u zavisnosti od zrelosti učenika. Obezbjeđuje im dovoljno informacija koje ovi mogu provjeriti u svakodnevnom životu, obavezuje učenike iz Prvog kruga na redovnije druženje sa tim ljudima u cilju djelovanja na njih i slično.

Kada živite sa Majstorom on u svakom momentu djeluje na vas, čak i svojim prisustvom jer u vama je ugrađen mehanizam tog Majstora i njegov način rada sa učenicima tako da ste uvijek na oprezu kada je on sa vama i trudite se da djelujete u skladu onoga što on zahtjeva cijelo vrijeme. Njegovo prisustvo vam ne dopušta odmor ili krivo razumijevanje prenesenog učenja i vrši cjelodnevan “pritisak” na vas što dodatno otežava situacije u kojima se nalazite i dovodi bržem mijenjanju utisaka tj. vašem Unutrašnjem napretku.

Unutar Rada zastupljena je Svjesnost i Pažnja, kao osnova Rada na Sebi. Cilj Svjesnosti i Pažnje jeste upravo ubrzo osvještavanje mentalno-emotivno-fizičkih koncepata s ciljem razumijevanja i djelovanja na njih te skupljanju Levitacionih uticaja. Djelovanje Majstora unutar Rada jeste djelovanje izvan koncepata i djelovanje s ciljem direktnog lomljenja koncepata i izbacivanjem iz klasičnih šema utisaka koji djeluju na nas. Zato na istoku govore da je Majstor smrt za učenika. U smislu da od onoga koji je došao kod Majstora više ništa ne ostaje, već kada izađe iz Ezoteričnog Učenja to je sasvim drugi čovjek. Življenje sa grupom i Majstorom je najbrži mogući Rad koji postoji. I sve dok čovjek ne osjeća jaku potrebu da mijenja svoj život u njegovom životu se neće pojavljivati Majstor koji je sposoban da to izmjeni i koji je sposoban da ga direktno vodi ka Samospoznaji. Takav čovjek će djelovati unutar Spiritualnih učenja sve do trenutka kada primijeti da nešto sa tim što ga uče, nije u redu i da mu to ne daje pojašnjenja i napredak koji mu je potreban.
Ezoterična Učenja i Spiritualna učenja (skoro pa) nemaju ništa zajedničko.

Oglasi