8791c17857bf56527c7f77f44990cf76Činjenice se nikada međusobno ne sukobljavaju, a tvoj život i svijet ispunjeni su proturiječjem. Proturječje je obilježje lažnog. Stvarnost nikad ne proturiječi sama sebi.
– Nisargadatta Maharaja-

Postoje četri stanja svijesti po skoro svim učenjima. Fizička budnost ili stanje svijesti kada smo naizgled aktivni, činimo, hodamo, družimo se. San kada fizički spavamo. Duboki san, san bez snova u kojem nemamo nikakve informacije, sem kada se probudimo i znamo da smo duboko spavali. I postoji četvrto stanje koje hindusi zovu Turiya[1], to je stanje transcedencije, stanje potpune Svjesnosti.

Čovjek spava dubokim snom. Cijela stvarnost i svijet oko njega služi da mu taj san pojača i da njega u njemu učvrsti. Pored samo fizičkog sna, postoji drugi, mnogo opasniji, san iz kojeg je buđenje jako teško, jer nema ko da nas probudi. Svi oko nas spavaju zajedno sa nama, i taj san smo proglasili budnošću. Sve do onog trenutka kada svjesno i jasno ne shvatimo da je fizička budnost samo jedan oblik sna, teško da ćemo moći išta učiniti po pitanju Oslobođenja. Oslobođenje nije još jedan san, već je stanje potpune Svjesnosti o Istinskom Sopstvu, a ne lažne predstave, ideje i ideali koje smo prihvatili kao objašnjenja i koje služe boljem i sigurnijem snu.
No, ne bih puno pogrešio da čovjek ne samo da spava i da sanja na javi, već da je njegov san samo još jedan san u snu u kojem se nalazi. A postaće vam jasno i zašto.
Rekao sam da sve oko nas služi izgrađivanju slike o sebi, te boljem snu. Spiritualnost nije ništa bolja od tzv. materijalnosti. Jer je i ona svojevrstan san u snu koji je mnogo opasniji od sna koji sanjaju ljudi orijentisani ka materijalnom. Možda se pitate zašto?

 Spiritualnost bi trebala djelovati na nas i razbuđivati nas. Ali kada malo bolje pogledamo, imamo masu ideja i ideologija koje služe opravdanju i skrivanju iza različitih naziva i ideja koje su nam prezentovane a mi smo ih uzeli bez imalo razumijevanja, te njima štitimo i gradimo nove slike o sebi. Ovim poglavljem sam imao namjeru pojasniti masu tih izraza koje koristimo i koje smo prihvatili zdravo za gotovo, bez pravog razumijevanja i njihovog značenja. Duhovnost prosto obiluje njima. Kada smo ušli u spiritualne vode, naš mentalni sklop bio je zapljusnut idejama i nazivima tako da se kritička svijest prosto isključila pod novim objašnjenjima koja smo dobijali i koja smo prihvatali. Ta smo objašnjenja prihvatili bez pravog razumijevanja, ubacili u naš život često ih koristeći a ne preispitujući njihovo pravo značenje, jer smo tzv. značenja dobili od autoriteta u koji vjerujemo ili smo vjerovali.
Ideja na kojoj se bazira novo imenovanje stanja svijesti, zakona, pravila i uopšte funkcionisanja bazira se na Preciznom jeziku, još jednom od učenja koje je izašlo iz Ezoteričnih krugova. No, pitanje je zašto je ono potrebno?

Riječi koje koristimo toliko su se udomaćile u našem mentalnom sklopu i tumačenju svijeta da više ni ne obraćamo pažnju na njihovo krivo interpretiranje i značenje. Svako od nas koristi riječi prožete svojim filterima i prirodno se zbiva da jedni druge ne razumijemo. I sami znate koliko je ponekad potrebno objašnjenja i pojašnjenja da se razumijete s nekim čak i onda kada zastupate isto mišljenje.
Ideja Preciznog jezika je nastala iz potrebe da se stvari i pojave ponovo imenuju, ali tako da imenovano znači upravo to što se imenovalo i ništa više. Kao što učimo jezik koji koristimo ili neki od stranih jezika, tako moramo naučiti i Precizan jezik i značenja koja on ima. Pomoću njega i njegovog učenja ispravljamo percepciju i jasnije prenosimo ono što doživljavamo drugim ljudima unutar grupe s kojom radimo i to mu je jedna od svrha. No, da bi se on naučio, čovjek mora pristupiti intenzivnom Radu na sebi i ispravljanju pogrešne percepcije pod budnim okom Majstora i ostalih članova grupe.

Uzrok i Posljedica – Akcija i Reakcija

Sve ima svoj uzrok i svoju posljedicu. Svaka misao, riječ i djelo jedno drugo prepliću u igri uzroka i posljedice, akcije i reakcije. Niko nije oslobođen tog djelovanja sve dok postoji Ja Svijest, osjećaj za pojedinačno, odvojeno postojanje. Sam taj zakon akcije i reakcije često puta nam je predstavljen u negativnom kontekstu, kao neka vrsta vječne kazne. Um je sklon manipulaciji kada je riječ o ovom zakonu, tako da kroz povjest spiritualnosti vidimo dosta pokušaja, ali i uspjeha, u manipulaciji sa ovim pojmom. Mogao bih reći da su mnoge spiritualne škole umnogome manipulisale ovim pojmom, te na taj način ljude koji su i ovako bili zarobljeni nerazumijevanjem i neznanjem dodatno opteretili i zarobili.

Karma[2] nije nikakvo strašilo, kako nam se ponekad predstavlja i pokušava prezentovati naša opterećenost karmičkim djelovanjem. Tako da mnogi ovaj zakon shvataju kao zakon plaćanja dugova koje smo napravili mislima, riječima i djelom. No, sama Karma mnogo je dublja i ima dublje značenje od onoga koje ćemo naći u svakoj duhovnoj knjizi i čuti na svakom predavanju. U biti, Karmu dijele na dobru i lošu iako je to podjela svojstvena umu na matrici ugodnog i neugodnog. Dobra karma je ono što nam kao dug donosi dobre osobine, dobre događaje i slično a temelji se na dobrom djelovanju, mislima, emocijama i riječima, dok je loša karma posljedica negativnih misli, emocija, riječi i djela i donosi sa sobom negativne posljedice, tj. posljedice patnje. Unutar spiritualnosti je predstavljeno da su uzroci dobre Karme u okretanju Uma ka bogu, ka spiritualnosti, poštivanju moralnih obaveza, zakona i posljedica, dok su uzroci loše Karme uvijek temeljni na odvajanju od boga, od spiritualnosti od činjenja, govorenja, mišljenja loših stvari temeljnih na nemoralnosti i slično. Nije li vam ponekad dosta ovih riječi koje vam stalno prodavaju kao najviša spiritualna učenja? Meni lično jeste.

Svaka misao, riječ i djelo direktno utiče na stvarnost. Stvarnost je odraz našeg djelovanja bilo na mentalu, astralu (Vital; emocija, energija) i fizičkoj ravni. U tom smislu, Karma nije ni dobra ni loša, to je prosto reakcija na ono što činimo u bilo kom smislu. Naravno da ćemo se opeći na vatri ako neoprezno gurnemo ruku u nju. To niko ne osporava, ali to nije sve. To je samo djelić igre. Sve oko nas je djelovanje Zakona Akcije i Reakcije. No to djelovanje počinje malo dublje, u uzročnom tijelu, sa Samskarama[3]. Samskare su utisci koje skupljamo tokom života u svakom momentu. Drugim riječima mi smo izoženi u svakom trenutku kroz našu percepciju svijeta i nas samih utiscima koje naš Um prima i memoriše. Ti utisci se grupišu u grupe i direktno djeluju na našu percepciju i življenje. Što na kraju dovodi do određenog mišljenja, stava, ubjeđenja koja zastupamo iako, ako ćemo pokušati da nađemo uzrok takvog stava, nećemo uspjeti u tome u većini slučajeva. Iz takvih utisaka koje imamo o svijetu i o sebi počinje djelovati zakon akcije i reakcije. Za taj Zakon nije uopšte bitno da li smo mi svjesni njega ili ne. Kao što je slučaj sa gravitacijom isti slučaj je i sa Karmom. Gravitaciju ne interesuje da li ste vi kandidat za papu ili predsjednik neke države ili veliki duhovnik. Kada padnete sa 12 kata, zakon gravitacije vas direktno vuče ka zemlji. Isti slučaj je i sa Zakonom Akcije i Reakcije. Svaka Akcija ima svoju Reakciju, sa dodatkom da i svaka Reakcija u jednom momentu postaje Akcija druge Reakcije i tako u nizu i sljedu kojeg se jako teško osloboditi. Sama težnja da se oslobodimo Karme jeste također Karma, stoga što god da Um smisli kao način izvlačenja od uticaja tog Zakona, to je već uticaj Karme i početak skupljanja nove Karme.

Zamislite kada biste proglasili izdisaj lošom karmom a udisaj dobrom. I onda vam Um sugerisao da se morate riješiti loše karme, što bi se desilo?

Sama akcija s kojom bi pokušali riješiti se loše karme ili ti izdisaja rezultirala bi sa reakcijom, koja bi u jednom momentu postala nova akcija i rezultirala novom reakcijom i tako u krug. S druge strane ako akcijom smatramo udisaj, reakcija je izdisaj. Ali je izdisaj u isto vrijeme i akcija za udisaj koji tada postaje reakcija izdisaja. To je vječni krug. Sličan slučaj je sa svim našim djelovanjem, bilo ono svjesno ili nesvjesno.

Mental, vital i fizičko su pod direktnim uticajem Samskara, što će reći da određene misli su reakcija Samskare, što dalje rezultira reakcijom vitala na akciju mentala, te reakciju fizičkog na akciju vitala. No, tu nije kraj. Kao što sam rekao svaka akcija je u isto vrijeme i reakcija i obrnuto. Svaka reakcija mentala, vitala i fizičkog je u isto vrijeme i akcija. Tako da dobijamo sljedeće: fizičko postaje akcija za vital koji postaje reakcija na fizičko djelovanje a akcija za mental koji je reakcija na vital i tako do Samskara. Nemojte steći dojam da mora ići ovim redosljedom. U biti nema redosljeda bilo šta može biti akcija i reakcija. Redosljed je samo potreban da bi bolje mogli shvatiti ovu ideju i ovaj Zakon Akcije i Reakcije.

Ako su utisci koje ste primali životom orijentisani ka osjećaju krivnje vi ćete žudjeti za tzv. oproštajem, razriješenjem osjećaja krivice koji imate. No, on je duboko zakopan u Samskarama kao grupa utisaka koje ste percepirali življenjem i koji se osnažuje daljnjim utiscima koje primate daljnjim djelovanjem u skladu akcije i reakcije.

Primjera radi: od malena su vam nabacivali osjećaj krivice koji je prerastao u utisak koji ste redovno primali i on se grupisao u grupu utisaka koje sada imate i rezultiraju mislima, emocijom i fizičkom stvarnošću. U isto vrijeme ti utisci su djelovali tako da vi na ostalim nivoima ulazite u djelovanje akcije i reakcije. Imate jak osjećaj krivnje kroz sve aspekte svog života koji se manifestuju u mislima kao stalne misli o krivici, o pokušaju da sve učinite tako da su svi zadovoljni, da ste uvijek ispravni i slično. U isto vrijeme taj osjećaj krivnje djeluje i na emociju kao i na misao, i vi osjećate emociju krivnje, srama, ulazite u nipodaštavanje samog sebe i pridavanja značaja, što rezultira fizičkom stvarnošću. Tj. vi stalno nalećete na ljude koji vas optužuju za nešto stalno vam nabacujući osjećaj niže vrijednosti i krivice, što vas u povratku ponovo gura u pojačanu emotivno – mentalnu reakciju što rezultira novim Samskarama.
Kao što vidite na ovom jednostavnom primjeru, jako je teško osloboditi se utisaka i Zakona Akcije i Reakcije.

Recimo da u nastavku zaključite kako će vam duhovnost pomoći u borbi sa osjećajem krivice koji imate, slušate propovjedi o potrebi da tražite oprost, da vjerujete u svemogućeg boga, da sljedite niz pravila ponašanja i zakone i propise koji su dati kako bi se vi okrenuli ka spiritualnom životu i krenuli putem evolucije ili putem vjerovanja, ili čega već, ka bogu. Pristupite nekom spiritualnom radu i krenete intezivno da radite da bi se oslobodili tog osjećaja krivnje koji vas proganja svakog dana.
Prvo, vi ste ušli u taj rad zbog osjećaja krivnje koji imate. Drugo, vama je motivacija krivnja. Treće, kroz cijeli rad ćete biti oterećeni osjećajem krivnje koji osjećate i stalno ćete biti na oprezu, stalno ćete tražiti oproštaj, stalno ćete radititi meditacije, pranajame ili šta sve ne sa osjećajem krivnje u pozadini. Što mislite, što ćete s tim dobiti?
Samo više krivnje, i ništa drugo.
Sve i jedan postupak koji ste učinili bio je motivisan osjećajem krivnje, kako onda da vas bilo šta od toga što radite oslobodi tog istog osjećaja krivnje?

Zakon Akcije i Reakcije ne djeluje samo na spoljašnju stvarnost, već i na vašu unutrašnju stvarnost. U svakom momentu vi ste pod tim zakonom, i bićete sve dok se ne Oslobodite i na kraju ne odete iz ove ravni. Cijeli univerzum prožet je tim Zakonom. Mislite da bog nije previše zauzet da bi stalno sjedio na nekom drvetu i gledao što potajno radite? Smiješna ideja. Ali zato je naš mili i dragi bog bio jako pametno mamino dijete. I on je smislio Zakon Akcije i Reakcije.

Šalu na stranu. Zakon djeluje u slučaju Uma i on je ono što na neki način i održava Um, dok Um u povratku osnažuje taj isti Zakon. Sve je uvezano, nema ostrva u prirodi Apsoluta. Nemojte misliti da je bilo šta izdvojeno iz opće Svijesti.
No, na Zakon Akcije i Reakcije može se uticati. Ali to ne znači da ćete se njega osloboditi. Dapače, on će i dalje djelovati na vas, jer i kada svjesno krenete mjenjati svoju unutrašnju i spoljašnju stvarnost i to je Akcija i Reakcija. Ali imate slobodu da ga mjenjate, ali nemate slobodu od njega. U ovoj ideji, ideja Slobodne Volje pada u vodu. Mi ne možemo reći da nemamo Slobodnu Volju, ali ideja Slobodne Volje je mnogo drugačija od one koju mi imamo. Može li čovjek koji je proizvod Zakona Akcije i Reakcije imati slobodnu volju, i gdje?
Može, ali u skladu sa Zakonom Karme. Samo čovjek koji se Oslobodio, tj. koji je doživio Samospoznaju ima Slobodnu Volju, to je potencijal, ne i nasljedstvo koje imamo. No, naš Um nas je ubjedio uz pomoć autoriteta i učenja koja su prihvaćena kroz nerazumijevanje da mi imamo sve što poželimo i s tim se ubjeđujemo svaki dan. Iako nam život redovno pokazuje da mi nemamo praktički ništa. Ako vas ne uhvati osjećaj beznađa nismo ništa napravili. Vjerujte, nije mi cilj da vas lažem i ubjeđujem u drugačije od onoga što vam spiritualnost servira. Dapače, cilj mi je da vam dam informacije koje možete praktično iskoristiti.
Hajde da priđemo ovom Zakonu i sa drugačijeg stanovišta i drugačijih uglova kako bi ga u potpunosti razumjeli.

Zamislimo da imamo slobodnu volju. Da sada ispred nas dođe neko biće, iz ko zna koje dimenzije i kaže nam: “Dragi moj, evo ti slobodna volja.” Što možemo učiniti, objektivno?
Svašta vam pada na pamet, jel tako?
Objektivno gledajući, ne može vam pasti na pamet ništa što već ne znate, što niste iskusili u bilo kojem obliku pozitivnom ili negativnom. Znači, mi možemo koristiti Slobodnu Volju samo u onom što poznajemo, što smo na neki način doživjeli, proživjeli, što nam naši mentalni i emotivni procesi dozvoljavaju, tj. ono što mentalno i emotivno poznajemo. Ništa više. Jeli to onda Slobodna Volja?
Ili smo ponovo upali u krug Samskare i Karme?
Vidite koliko je kompleksno.
Da li vam je palo na pamet da kada ste promislili sve mogućnosti koje dobijate s tom Slobodnom Voljom da ne poželite ništa?
Sumnjam. Jer aparat Uma tako djeluje. Moramo si jednom priznati. Mi prosto ne možemo imati Slobodnu Volju. Mi ne znamo kako to izgleda, jel tako? Mi poznajemo samo ovisnost. Ne i slobodu od nje.
Svi smo poželjeli nešto što duboko u sebi želimo, ali to je reakcija na ono što ne želimo. Ako smo pomislili da se oslobodimo osjećaja krivice, to je reakcija na taj osjećaj, nije i Slobodna Volja. Ako smo poželjeli bilo šta, i sada objektivno to pogledali to je samo jedna Reakcija koja je Akcija za sljedeću Reakciju.
Ko onda može imati Slobodnu Volju?
Samo čovjek koji je oslobođen uticaja Akcije i Reakcije. A taj neko je onaj koji je spoznao svoju Istinsku Prirodu, s tim da ni on sam ne može u potpunosti biti oslobođen Zakona Akcije i Reakcije, sve dok postoji Um koji koristi. Ali on je Oslobođen unutar sebe od djelovanja Zakona Akcije i Reakcije.
Zbunjujuće, jel tako?
Što to znači?
Malo prije sam rekao da je slobodan od Zakona a sada kažem da nije. Il sam se zeznuo ili je riječ o nečem sasvim drugom.


[1] Turiya ili u prevodu: Četvrto. Stanje čiste svijesti, iza misli i emocija, iza dualnosti. Stanje Apsoluta.

[2] Karma – u bukvalnom prijevodu znači “djelovanje” ili “djelo”. Inače se prevodi kao zakon akcije i rekakcije ili uzroka i posljedice.

[3] Samskare su utisci koje skupljamo tokom života putem percepcije; Mentalni reaktivni momentum; sjeme koje čeka svoje ispoljenje.

Oglasi