0fec84034a5bdcb4e7799062741a31d0Pristup svakodnevnog čovjeka Unutrašnjoj Evoluciji najčešće je polovičan kao i njegov život. On u stvari ne može ni biti razdvojen od života jer Unutrašnja Evolucija nije hobi kojim se neko bavi, ili popunjavanje viška vremena sa radoznalim interesovanjem  poput današnjih kurseva hatha yoge i sličnih “sportskih vještina”. Unutrašnja Evolucija nije “sportska vještina i takmičenje” i takav čovjek nije zreo za Unutrašnji Rad (unutrašnji = Ezoterični).

Obično oni koji imaju više interesa u Duhovnosti ubjeđeni su da njihova potraga ili učenje mora da odgovara njihovoj ličnosti ili stremljenjima koja dolaze iz voljenja i ne-voljenja, sviđanja i ne-sviđanja mehaničkih dijelova emotivnog i intelektualnog centra a nerijetko i motoričkog centra (fizičko). Stremljenje koje dolazi iz bilo kojeg centra a nije osvešteno u smislu da je povezano sa Višim u Čovjeku najčešće je mehaničko stremljenje koje odgovara određenom tipu Samskare koja određuje interes koji imamo prema nečemu. Ne možete prići Unutrašnjem kao što prilazite određenoj hrani koja vam se sviđa ili određenom mjestu koji u vama izaziva fine asocijacije ili vam se sviđa više od drugih. Takav pristup osujećen je odmah na početku na površinsko interesovanje, zadovoljenje čula i mehaničke zainteresovanosti. Također, mnogo je opasniji prilazak u neke od Disciplina Istočnog Ezoteričnog Centra koji je skriven pod krinkama određenih škola yoge, tantre, kineskih vještina ili seksualnih učenja (treba jasno razlučiti između tzv. seksualne yoge i Tantre kao Ezoteričnog Učenja) kroz površinski interes, kroz imitaciju drugih, kroz pokušaj da se partner koji je u tome zadrži ili da se bude sličan njemu, ali i kroz nešto što nećete moći primjetiti a to je povezano sa određenim nesvjesnim i podsvjesnim uticajima koje niste osvjestili i ne prepoznajete ih već ih tumačite “zdravo za gotovo” mehaničkim dijelovima Uma, Ličnosti. Takav prilazak tome vodi u dva pravca. Jedan je osjećaj brze i eksplozivne evolucije kroz koju se ispoljavaju određeni Zakoni Vitalnog i Mentalnog “tijela” ili razine i koji nemaju nikakve veze sa vama već se uz pomoć identifikacije i Sile koja iza toga stoji povezuju unutar vas i vaših Funkcija te vam zbog nepoznavanja Triju Sila Kreacije i njihovog djelovanja, daju utisak da je to vaš izbor. To je najčešći način na koji niže sile Vitala djeluju unutar čovjeka i kroz želju, energiju, emociju utiču na njegov izbor te ga koriste za svoje svrhe. A danas je niz “vještina” pod krinkom Ezoteričnog Učenja koje dolaze sa Zapadnog dijela Ezoteričnih Centara (ovdje ne znači ništa geografska odrednica istoka i zapada, već Tradicija koja stoji iza toga) koje upravo imaju za cilj pojačavanje ovog nižeg Vitalnog djelovanja (Astralno djelovanje) i korišćenje ljudske nesvjesnosti sa ciljem dobijanja Energije, ciljem pogrešnog usmjerenja ili ciljem korištenja potencijala unutar Čovjeka jer te razine ne mogu da napreduju ka Višem sve dok su “zaglavljene”  u nižem Vitalu.


Iz nepoznavanja svoje ličnosti ili sebe, kako se to u Ezoteričnom naziva, čovjek ne može da priđe određenoj Stazi jer on nije upoznat sa djelovanjem te Staze i najčešći slučaj jeste upravo ono čega se svi boje, a malobrojni poznaju, a to je ludilo, smrt, uništenje Uma, iskorištavanje Energije, punjenje nižeg Vitala sa energijom koja mu je potrebna. Upravo mnoga Učenja, poput Kineskih Daoističkih Vještina, Tradicije, ili Tantričkih Učenja koja pripadaju Struji Avidye djeluju sa tim ciljem i u tu svrhu, kroz većinu tzv. kurseva Chi Gonga, Thai Chija, nejasnih Daoističkih “tajni”, seksualnog usavršavanje koje je trenutno najzastupljenije kroz raznu literaturu koja dolazi iz Kine i zemalja u okruženju i koja je data nepotpuno. Prije svega Kinezi vam neće ništa dati ako nisu sugurni ili ako nisu u vama prepoznali određenu Liniju Tradicije, a slično je i sa Tantričkim Učenjima. Kojekakvi tantrički kursevi, usmjeravanja energije s ciljem produženja orgazma, dostizanja “kosmičkih orgazama”, ojačavanje muško-ženskog polariteta, pa preko tzv. pranayama koje su orijentisane na skupljanje Prane te njeno usmjeravanje, tok, lječenje i slično, najčešće su paravan koji dolazi iz Indije i sličnih zemalja a koje su povezane sa nižom Asuričkom manipulacijom (koristim izraz Asure za niži Vital u kojem postoje bića koja se hrane energijom ljudi, te koja usmjeravaju određeno ljudsko djelovanje ciljevima koji oni imaju kao razina na kojoj se nalaze. No, Asure je stari izraz koji su Arijevci koristili kako bi opisali određeni narod koji je tada pružao veliki otpor njihovom osvajanju i nema veze sa demonima kako se to prevodi, jer to je narod koji je danas poznat i koji živi na teritoriji Sirije, a tada Asirije. Kao i danas, isti ti koji djeluju u pozadini svjesnih zbivanja kao i Sile kojima oni služe, koriste izraze koji su povezani sa svakodnevnim te u njih ugrađuju određene Energije putem kojih djeluju na ljudski rod. Takva stvar je bila i sa Asircima koji su tada pružali aktivni otpor Arijevskom djelovanju te postali “demoni” nazvani Asure.) kojih je Indija, Kina, Tibet (jedna od jačih zemalja po crnomagijskom djelovanju – onda ne treba da čudi karmičko optrećenje koje su morali da plate za ono što su manifestovali na ovoj ravni) i slične zemlje izvorišta strahovito jakog Ezoteričnog Učenja. No, to je sasvim normalno ako znamo da na ovom planu ne može postojati jedno bez drugog, te da Istočni Ezoterični Centar na neki čudan način dopušta te devijacije i izvrtanja Učenja sa određenim ciljevima o kojima sada ne bih govorio.
Ezoterično Učenje se nikada ne daje bez određenog filozofsko-teorijskog upoznavanja i usmjerenja čovjeka na cjelokupnost koja u njemu postoji ali koja je uspavana. Sve što je jednousmjereno, što koristi samo dio Ezoteričnog Učenja – tj. dio kao djelovanje putem jedne funkcije koju čovjek ima, tipa samo intelektualne, samo emotivne, seksualne, fizičke ili instinktivne – ne pripada Ezoteričnom Učenju, već Učenjima koji imaju djelomične Informacije Ezoteričnog Učenja, ili su namjerno stvorena radi nekoliko ciljeva a jedan od njih je Kristalizacija Svijesti koja će kasnije omogućiti tom čovjeku da dalje napreduje na Unutrašnjoj Stazi, ili neki drugi s ciljem koji će odvojiti one manje spremne, znatiželjne, od Učenja te ih usmjeriti u nekim drugim pravcima.
Učenje u svom Čistom obliku sadrži nekoliko razina ili načina Rada na Sebi, bio taj Rad odozdo prema gore ili odozgo prema dole u zavisnosti od Uma koji se u njemu nalazi, ili sadržavao oba smijera istovremeno, što je jako rijedak slučaj, jer od stotinjak onih koji su u Ezoteričnom jedan ili dva mogu da rade na oba pravca istovremeno i mogu da ih Razumijevanjem spoje u jedno. Ezoterično Učenje je veoma komplikovano ali je takvo i sa određenim razlogom jer Um koji nije spreman neće da se upusti u nešto što je komplikovano i nešto što traži jasno usmjerenje Čovjeka, već će izabrati upravo na gore pomenutom načinu koji ga udaljuje od Istinskog Učenja.
Znači, da se vratim na naslov teksta. Učenje u sebi sadrži tri razine koje se rade ISTOVREMENO. Intelekt, Emocija i Djelovanje. Kao i još dvije koje se klasifikuju kroz ove tri Funkcije u Čovjeku i Razine na kojima se radi. Svaka od ovih Funkcija povezana je, ali na mehanički način, sa Funkcijama Viših Tijela, kao njihovo ogledalo na Fizičkoj Razini te samim tim te Funkcije i Rad na njima mora biti sadržan u Unutrašnjem Radu na Sebi. Izvorno Tantričko Učenje nije nikada bilo razdvojeno kao što nije ni sada i ono je povezano sa određenim vidovima Yoge, Sjedinjenjima, kao Disciplinama unutar kompletne Filozofije Tantre. Tako da ove Tri Razine Unutrašnjeg Rada izražene su najčešće u određenim granama Yoge, poput Gjana, Bhakti i Karma Yoge ali i Advaite jer Tantričko Učenje je u svojoj Srži AdvaitaAdvaita Učenje ali u sebi sadrži određenu podjelu i na niže načine ispoljenja Učenja s ciljem omogućavanja Razumijevanja ljudima koji su tek došli na Stazu ili njom trenutno idu, ali nemaju sposobnost ili nisu imali Uvid u samu Srž Tantričkog Učenja. Ovdje zanemarujem niža Tantrička Učenja koja se ispoljavaju samo putem Rituala ili Tehnika i o njima ne govorim.
Tri Razine Unutrašnje Sadhane u sebi sadrže Gjanu, Bhakti i Karmu, ili našim jezikom Intelekt i Znanje, Devociju i Predaju, i Djelovanje u skladu sa onim u šta Učenje usmjerava. Bez tog troga Učenje nije Cjelovito. Svaka od ovih razina u sebi može da sadrži podjele kao što je slučaj u današnjim izdvojenim Školama ovih Vrsta Učenja. Također, Tantričko Učenje razlikuje Tri Stadija Sadhane kroz koja svaki od Učenika prolazi u svojoj Unutrašnjoj Evoluciji. A to je Shakta ili Shaktii Sadhana, Vaeshnaviiya Sadhana i Shaeva Sadhana – Sadhana Borbe, Predaje i Transcedencije. S naglaskom da svaki od ovih Stadija u sebi sadrži sva tri Stadija ali na nižem nivou. Naravno, možete prepoznati da oko nas postoje i zasebne škole ovog što Tantra ima u svom Učenju kao Stadije Učenja.
Cilj Učenja nije omasovljenje kako se stiče utisak iz onog što pišem ili iz Djelovanja Tantričkog Učenja oko nas. Jer se jasno zna kakav Um može da primi Tantričko Učenje, a kakav će biti Um koji prima Devijantno Tantričko Učenje. Svako Tantričko Učenje sadrži Tri Kruga Učenika oko sebe. I ono što se daje prvom krugu, najčešće je ono što se daje i u javnosti ali sa malo boljim pojašnjenjima. Prvi krug je Krug Iniciranih u određenu Sadhanu – tehnika, mantra, načini rada na svjesnosti, rad na identifikaciji, negativnim emocijama i slično. Drugi Krug već dobija dublja pojašnjenja, uvode se u upoznavanje sa Zakonima i Silama, imaju već određena Iskustva rada sa Energijom i Sviješću, intenzivniji i kompletniji Rad koji sadrži istovremeni rad na svim Centrima Ispoljenja ili Funkcijama u Čovjeku, Rad na Iskrenošću i Otvorenosti (ovo sadrži i prvi krug ali u blažoj varijanti), specifične Meditacije, upoznavanje sa više Mantri i načinima njihovog korištenja u raznim situacijama, deidentifikaciju od Ličnosti u određenoj mjeri i slično. Treći krug sadrži sve ovo, ali sa drugačijim Centrom Percepcije koji odražava potpunu promjenu Učenika i prihvatanje Učenja na način da Učenik više nije svakodnevni Čovjek i o tom krugu ne mogu previše da kažem, niti mi  je cilj iznositi javno na čemu oni radi i na koji način. Mogu samo reći da mi je sa Grupama trebalo oko 3 godine da samo stvorim taj krug ljudi koji su spremni za ovu vrstu Učenja o kojem ništa ne pišem i ne govorim, a najmanje govorim odakle ono potiče, koja je Linija i slično. To vam govorim sa ciljem da shvatite da Tantričko Učenje, bez obzira što poznajete mnoge njegove dijelove u javnosti, nije ono što vam se daje u potpunosti niti mu je to cilj. Daje se određeni dio kojem fali niz Ideja, niz Uputa, Usmjerenja Svijesti i slično. Ali i ono daje rezultat ako se na pravi način primi. Naravno, o tom načinu ne mogu da pričam, veže me obećanje koje sam dao.

Stadiji u Tantri dijele se na Tri Stadija koja sam opisao, a svaki u sebi sadrži ostale Stadije u manjoj koncentraciji ali i Tri Razine Učenja koja sam također napomenuo a svako od njih sadrži sve tri podrazine koje imaju za cilj oslobađanje zarobljene Svijesti i Energije, usmjeravanje na određenim Ciljevima, kontrolu nad Funkcijama, razvijanje svake funkcije ponaosob do granice savršenstva bez koje ne može da se primi Više Učenje, manifestaciju Naučenog i Uviđenog u svakodnevnom, materijalnom, fizičkom Svijetu kroz Dio koji nazivamo Karma Yoga. Karma Yoga nije samo ono što vam se daje kao vid Služenja svijetu i jedan od načina oslobađanja Ega. To je prilagođeni dio Karma Yoge koji ima određenu svrhu, ali ne i Unutrašnju Evoluciju o kojoj ovdje pričam. Karma Yoga u sebi sadrži specifični način Akcije ili Djelovanja u skladu sa ostalim dijelovima Učenja povezanih za Stadijima i Razinama koja su zastupljena u Učenju. Služenje koje vrše Karma Yogini nije Karma Yoga koja se radi u Tantričkom Učenju iako može da ima sličnu funkciju, ali Učenje nije naivno i ne misli da je nekom potrebno Služenje, jer upravo to su vam nametnuli oni koji su doveli ovaj svijet do propasti. Prosto se zapitajte zašto oni ne Služe i zašto od vas traže da Služite Svijetu i Drugima. Naravno, ovo je zastupljeno u Tantričkom Učenju ali na specifičniji način i sa drugačijim načinom Djelovanja koji je povezan sa Ciljem samog Učenja.
Određeni Cilj Učenja nije samo Oslobođenje Čovjeka, jer se zna koliko je materija teška za Djelovanje i Osveštavanje, već u sebi sadrži i Djelovanje, tj. Spuštanje te Sile Osveštavanja na ovu razinu, tj. Karmičko Djelovanje – Fizičko Djelovanje u skladu sa Učenjem – koje znači dovođenje Sile Učenja u ovaj Svijet putem Ljudi koji mogu da Manifestuju tu Silu. Znači Tantričko Učenje ne djeluje samo na način da Oslobodi jednog Čovjeka već i da Manifestuje Silu Učenja – uslovno govoreći “Silu Učenja”, jer to nije pravi naziv već naziv koji se koristi – kako bi se održala ne-materijalna Linija ili Tradicija Učenja koja nije povezana sa Vitalnim i Mentalnim Svijetom, već sa Kauzalnim Svijetom i Svijetovima iznad njega, što je izraženo samim simbolom Heksagrama unutar Tantričkog Učenja, te Svastikom koja simbolički može predstavljati Sunce i Galaksiju koje imaju isto tako određenu Simboliku Linije Učenja, tj. njeno Ispoljenje iz Svijeta na kojem nastaju.
Stoga, Cilj Tantričkog Učenja nije samo Osloboditi Čovjeka, već i Spuštanje Sile Apsoluta na ovu Razinu te omogućavanje postojanja Sile koja je osnova Istočnog Ezoteričnog Centra. No, to je nemoguće sve dok Čovjek u sebi ne osvijesti svaki dio, ne razvije svaki Stadij i Razinu Učenja te promjeni Percepciju ili Svijest o Sebi. Percepcija se mjenja na jako čudne načine o kojima neću govoriti. Ali već vam je sve rečeno kroz određene Simbole Učenja ali ih vi pogrešno razumijete. Ili se kroz određene savjete koje koristi Zapadni Ezoterični Centar ono daje pogrešno tako da kroz te iste simbole i određene savjete koje dobijate u svakodnevnoj Duhovnosti nude povezanosti sa Nižim Vitalom te tzv. bogovima te razine koji se kao Entiteti manifestuju unutar devijantnog Učenja i koriste se za spuštanje te razine djelovanja na ovu Razinu Postojanja. Vi ste, bukvalno, ponuđeni kao hrana tim razinama kroz “učenja” koja poznajete i za koja mislite da su istinska Učenja.
Prvo i osnovno, Istinsko Ezoterično Učenje ne bi primilo ni 99 posto onih koji su danas u duhovnosti. I pametnom sve sam rekao kroz ovo. A Inteligentan Čovjek će ovo da provjeri u svojoj praksi te sam se uvjeri u izrečeno. Istinsko Učenje ne traži da mu vjerujete, niti da ga sljedite, već da provjerite što vam je dato. Provjera vam daje i vjerovanje u njega, i jasnoću da ga upotrebljavate te vas kroz to pročišćava i usmjerava dalje.
Svaka Funkcija u sebi ili Razina Rada u Tantri u sebi sadrži ostale pod-funkcije ili pod-razine. Gurđijev nešto slično daje ali na ograničen način. No, kroz to možete otprilike saznati o čemu se radi. Gjana Yoga djeluje na nivou Intelekta, skupljanju Znanja – ne Informacija – učenju Aktivnog Razmišljanja, korištenju Funkcije na ispravan načina, otuda i filozofija i teorija u Tantri, moći razlučivanja, određenoj Sili Svjesnosti, čišćenju i Kristalizaciji višeg Mentalnog Tijela i slično. Bhakti Yoga je Devocija i u nižem pojašnjenju to znači emotivno Usmjerenje ka Višem te osjećaj Višeg u svakodnevnom, predaja aktivnosti Višem i slično. Razvoj i Čišćenje Emotivnog Centra kao određenog “goriva” Usmjerenja i Jasnoće Intelekta ili Mentala. Naravno, Devocija ima još nešto što još nije do kraja otkriveno u javnom dijelu Učenje i samim tim ni ja nemam dozvolu da to otkrivam. Mogu samo reći da bogovi ili Bog o kojem se priča nije ono na što se misli pod Devocijom na način na koji je dato javnosti. Karma Yogu sam pojasnio u određenoj mjeri tako da nema potrebe dalje da pojašnjavam.
Svaki Stadij u sebi sadrži ove Razine Djelovanja. Shakta ili Shaktii Sadhana je Sadhana Borbe sa Inercijom, tj. Sadhana Borbe “protiv” Sile Otpora, ali ne na način sukoba kako se simboliše već uz pomoć drugog Stadija u ovom prvom. Shakta Sadhana je drugim riječima Borba ZA Sebe, uviđanje svega što nas gravitacino vuče ka dole, upoznavanje sa Umom, Ličnošću, borba protiv slabosti, inercije, tuposti, straha, negativnih Emocija, pogrešnog Razmišljanja, pogrešnog djelovanja tj. ono što na tom Stadiju nazivamo Reakcija ali pogrešno percepiramo kao Djelovanje, suočavanje sa nižim manifestacijama tzv. viših svijetova, odvajanje Purushe od Prakrtii, Svijesti od manifestacije Energije, itd.
Vaeshnaviiya Sadhana je određena vrsta Predaje, Devocije kao u slučaju Razine Bhakti Yoge. Ali ne više na taj način, već na određeni način u kojem učestvuju sve Razine Učenja. Intelekt, Emocija i Fizičko se usmjerava putem Vaeshnaviiya Stadija u Viši Stadij koji sada više nema naglasak na borbi već na manifestaciji određenog Stanja Svijesti i Energiju unutar nižeg, te Oslobađanja pomoću tog Stadija od nižih uticaja ovog svijeta, ljudi, i samog Sadhake, kao i oslobađanju od Nižeg Astrala (Vitala) i djelovanja tih Svijetova na čovjeka. Na tom Stadiju Čovjek stiče određenu Sve-privlačnost, određene Uvide u Manifestaciju Najviše Svijesti, određenu Moć Djelovanja i Ispoljenja u svakodnevnom, moć Transformacije sebe i drugih kroz najobičnije Akcije ili Ispoljenja koja ne moraju biti duhovna ili imati neku duhovnu ikonotaciju. U tom stadiju nestaje Čovjek, kao Ljudsko Biće. I započinje nastajanje i Manifestacija Višeg Čovjeka – ne želim da koristim neke riječi pa ih zamjenjujem sa drugim. To više nije Čovjek koji je ušao u Ezoterični Rad. On zna šta je on, zna šta je to “ja” u njemu, zna kako ono nastaje, djeluje, kako da stvori neko drugo “ja”, kako da spoji Energiju i Svijest koju ima u svakodnevnom ispoljenju, kako da u drugima probudi ili stvori određeno stanje Svijesti i Energiju i slično.
Shaeva Stadij je Stadij potpune Transformacije ali i Transcedencije. Transformacija je najjača na Vaeshnaviiya Stadiju, a na ovom najjača je Transcedencija. To podrazumijeva da više nema ostatka Starog Čovjeka, već da je u potpunosti manifestovan Novi Čovjek. Drugim riječima, Biće koje je bilo ograničeno ljudskim više time nije ograničeno i ono shvata šta je ono u svojoj Prirodi. Ili da to pojasnjim jednostavnije. Na drugom Stadiju Čovjek je Kap u Okeanu. Na ovom Stadiju on je Okean u Kapi. Pa ko razumije, razumije.

 Iznad ovih Stadija i Razina postoji niz Viših Stadija i Razina ali ovo je ono što Čovjek na ovom stepenu može da razumije. Viši stadiji ne uključuju Ljudsku Svijest. A i to je moguće na ovoj razini postojanja. To znači da je svaka Ćelija ljudskosti Transformisana i Transcedentirana. Ovdje mislim bukvalno na svaku Ćeliju koju imate. Ne u prenesenom značenju. Lično imao sam prilike čuti za ovu vrstu Majstora, ali ne i sresti ih. Oni ostaju potpuno nepoznati svijetu u kojem žive.
Ono što često puta u filozofiji Istoka se naziva Siddhas, Muni i Rishi pripadaju ovim Stadijima iznad ovih koje sam nabrojao. Čisto radi reda reći ću vam neke činjenice o njima. Siddhas mora proći oko 2000 godina INTEZIVNOG Učenja ili Rada na Sebi prije nego što postane Čovjek te Razine. Muni oko 26 000 godina intezivnog Rada, a Rishi nekoliko Kalpi. Znanje koje je dato Čovječanstvu dolazi od strane Rishija. Ono je donijeto na ovu planetu pomoću tih Ljudi, uslovno govoreći “ljudi”. Ovi nazivi nisu ono što se danas upotrebljava u Indiji i svijetu kada se govori o određenim Majstorima i slično. To je blijeda kopija tih Stanja koja imaju ova Bića. O njima postoje svjedočanstva u Filozofiji Tantre, i za neke ste čuli kada bih vam napisao imena. Ali najčešće to su Siddhasi, ne ove druge dvije Vrste Bića.

 U današnje vrijeme – iako vam se govori da je nastupilo vrijeme preobražaja i vrijeme strahovito brze manifestacije, Energije, ispoljenja Višeg u nižem – djelovanje Sila koje ne pripadaju Stazi tzv. Svijetla ili Stazi Ezoterične Evolucije je strahovito jako i ono uređuje Duhovnost koju poznajete. Ezoterična Duhovnost, da tako kažem, je bukvalno uvreda kada je čujete, jer sve što vi smatrate duhovnim oni “obezvređuju” u smislu da je to pogrešno Učenje.  Istina o ubrzanoj Manifestaciji nije ta koja vam je rečena. Postoji tendencija širenja Istinskog Učenja u pozadini ovog Svijeta, ali ona nije to što vam se govori o dobu vodolije, ubrzavanju energije i vremena, promjeni materije i prostora i slično. Dapače, ono što se govori u Istočnom Ezoteričnom Centru ni približno nije tako pozitivno kako vam je dato. Ovo vrijeme je vrijeme ubrzane žetve, tj. ubrzanog žrtvovanja ljudskog roda i dolazi od toka Degradacije koji već duže vremena utiče na ove razine postojanja. Razlog zašto Ezoterično izlazi iz Sjene nije zato što je ljudski rod spreman za ovo Učenje, već zato što se radi o pojedinačnim Dušama. U zadnjih 7 000 godina ovo doba u kojem se nalazimo je najkritičnije koje se desilo u tom vremenskom periodu, ali čovjek nema taj osjećaj jer nije ni cilj da ga ima. Jaz postaje sve veći i među “običnim” ljudima, a tako je i sa Učenjima. Uništenje svih Vrijednosti je blizu svog vrhunca, dok sa druge strane postoje Vrijednosti koje su u pozadini i mogu da ih osjete ljudi strahovite senzitivnosti te da ih iskoriste za svoje svrhe. Zbog toga je Ezoterično krenulo u određenu Akciju s ciljem izvlačenja određenog broja ljudi iz situacije koja se dešava na ovoj planeti i u ovom planetarnom sistemu kojem je Gospodar Sunce. Učenje se daje u nekoj mjeri javno, ali ne može biti prepoznato sa čovjekom koji u sebi nije razvio određene Funkcije ili doveo u Ravnotežu centre iz kojih se funkcije Manfestuju. Kao i riječ Čakre i Centri su samo simbol koji se koristi a ne usmjerenje na stvarne centre ili čakre u čovjeku.

 Duhovnost nije nešto bajkovito, već strahovita Moć koja se nalazi u Čovjeku, ali ne i čovjeku. Iako se daje kao igrica kojom se djeca igraju kako bi stekla određeni identitet, Istinska Duhovnost je potpuno uništenje Identiteta koji sada jeste. Ono što ste vi, nije ono što će ostati na kraju tog ciklusa. Kada mi je rečeno da ja ne želim da se probudim, mislio sam da se Majstori igraju samnom. Ali zapravo su bili iskreni. Ono što je sam čovjek (Identitet, Um, Funkcije čovjeka) ne želi Probuđenje. Jer u tome tog čovjeka nikada neće biti. Ne budi se čovjek, već nešto drugo u njemu i kroz njega. “Ja” koje imate nije vaše “ja”. Ja koje ćete steći nije ja kojem težite. Duhovnost je prilagođena čovjeku. Čak i tzv. najviše duhovne discipline su samo prilagodba i ništa više. Istinska Duhovnost je kao da ste na najtežem fakultetu koje razvija sve ljudske potencijale do krajnjih granica sa jako velikom kritičnošću i testovima koji su surovi, bolni, puni patnje, oštri i veoma ozbiljni i koji traju cijeli život. Tantričko Učenje koje u sebi ima Manifestaciju Višeg u nižem je upravo takvo. Svaki dio mora biti Osvešten i Viđen, Transformisan i na kraju Transcedentiran. Mora zahvatiti sve Funkcije ili Razine i sadržavati sve Stadije u sebi. Tek tada je to Istinska Tantrička Nauka Istočnog Ezoteričnog Centra.

Vjerujem da vam neke riječi neće biti jasne. Ali ne mogu da ih pojašnjavam. One su upućene nekim ljudima koji ovo čitaju i prate, a ne svima koji čitaju i prate. A drago mi je da me i oni iz suprotnog “tabora” prate i čitaju, pa čak i zloupotrebljavaju informacije ovdje rečene kako bi dodatno zarobili ljude oko sebe ili prigrabili korist za sebe.

Namaskar
Bhaerava Kaala

Oglasi