564743_657876137560834_577544745_nŠta je onda čuvena Gayatri ako nije mantra? Prvi put čujem ovu informaciju, možeš li objasniti to do kraja? Jasno mi je o neophodnosti prethodnog razumevanja mantre, a naročito svesnosti prilikom izvodjenja. Lično sam koristila razne mantre kao deo pratyahare po sopstvenom nahodjenju. Poneke su mi samo sugerisane, ali nisam inicirana mantrom ni u jedan sistem, iako mi jednom prilikom jeste jedna (na koju nisam naisla nigde na netu) otpevana na uvo od strane nekog indijca, jyotish majstora. Nisam je radila redovno, nisam imala dobar osecaj u vezi nje. Da skratim…kao “ljubitelj” mantri i kirtana, ostadoh skroz zbunjena nakon ovog teksta i molim te ako mozes da mi objasnis jos nesto pored ovog za Gayatri “mantru”. Da li pevanje mantre moze da se shvati kao davanje svoje energije odredjenom arhetipu (ako npr. bozanstvo shvatimo kao arhetip, klatno, elemental, t polje – kako god)? I da li onda to funkcioniše po sistemu da ja punim taj arhetip samim svojim fokusom na njega (jos ako je ukljucena i emocija onda je jos jace to odašiljanje energije)? I da li onda taj arhetip meni uzvraća nazad po tom sistemu, jer sam mu dala svoju pažnju i emociju? Ako je tako, onda bi se i na primer lična “afirmacija” koju sama smislim, a koja se odnosi na podizanje nivoa moje svesnosti i prisutnosti mogla isto shvatiti kao mantra. I onda bolje da mantram svojoj svesti i tako formiram novi arhetip, jer ako je Apsolut kreator a ja deo njega, onda mogu i sama da kreiram. Sta mislis o tome? Da li je “bozanstva” (Durga, Shiva, Krishna…) moguće shvatiti samo kao arhetipove? Ili se radi o višoj stvari….npr.prema kosmologiji od Gurdjijeva Apsolut je daleeeko od nas malih ljudi i u odnosu na to, da li su entiteti (arhetipovi) na koje mantramo posrednici izmedju nas i apsoluta? Imam takodje nedoumicu u vezi Maha Mantre. Imala sam priliku boraviti par meseci u Vrindavanu u Indiji koji je jezgro Hare Krishna pokreta (koji inače nikad nisam preferirala, čak osećala prezir) i tamo sam nakon stalne izloženosti toj mantri počela da osećam bukvalno fizičko gađenje na nju. Međutim, par meseci nakon toga kad god čujem tu mantru budi mi se jaka emocija koju ne mogu da opišem rečima. Kad je pevam onako za sebe, emocije su nezaustavljive. O čemu bi tu moglo da se radi? Kad god pomislim na Krišnu imam utisak da ne znam sa čim imam posla. Ma tako je sa većinom mantri i to mi stalno pravi blagi otpor, a istovremeno osećam naklonost. Kažeš da Krišna znači sveprivlačan i “moja egzistencija zavisi o njegovoj egzistenciji”….da li je on prema tantri u plejadi božanstava shvaćen zaista kao reinkarnacija samog apsoluta ili kao avatar ili prosto kao arhetip određenog stanja i energije? I postoji li ipak neka dostupna kvalitetna literatura o mantrama za nas koji nismo inicirani i nemamo svog majstora? I ako postoji, možeš li mi preporučiti? Unapred hvala i izvinjavam se ako sam bila konfuzna. Pozdrav.

 Gayattrii Mantra (verzija koja se smatra kao Gayattrii Mantra):
Oṋḿ bhúr bhuvah svah tatsaviturvareńyaḿ
Bhargo devasya dhiimahi dhiyo yo nah pracodayát on
̭m.

U Vedama postoji sedam različitih ritmova: gayatrii, usnik, tristup, anustup, brhatii, jagatii i paunkti. Savitr Rk, tj. takozvana Gayattrii Mantra, je komponovana od gayattrii ritma, tj. ritma od osam slogova u svakom retku, tako da se na kraju dobije 24 slog. Primjera radi, Anustup ritam ima četri linije sa sedam slogova i svakoj liniji i ima 28 slogova.
Svaka mantra ima svoju metričku vrijednost. Metrička vrijednost u Gayattrii je 24 slog. Kada je sve usklađeno sa dahom, kao poveznicom, dobije se određeni način rada sa Pranayamama koje zajedno sa mentalnim usmjerenjem, emotivnim usmjerenjem vodi ka Unutrašnjoj Sjedinjenosti sa onim ka čemu je Čovjek svojim Unutrašnjim Radom usmjeren.
Tzv. Gayattrii je metrički sistem u Savitr Rk, ritmičkom sistemu, koja je posvećena Najvišoj Svijesti. Često puta Gayattrii u Savitr ritmu poistovjećuje se sa Gayattrii Mantrom. Gayattrii Mantra nije data na javni uvid. Ona se radi na specifičan način. Za vrijeme određene mjesečeve mjene, između 12 i 03 poslje ponoći, potopljenim do glave u vodi, i tačno određeni broj ponavljanja koji se dobije od Majstora ili Tantričkog Učenja u kojem se nalazite. Gayattrii koja je poznata kao Mantra je u stvari Chanda. Chanda označava Mjesec.
Ono što je bitno u ovom, a neće se naći u spisima, jeste da Rad sa Mantrama kao i Rad sa Svjesnošću aktivira Surya Nadij ili Pingala Nadij, što u tijelu dovodi do povećane toplote, te na taj način omogućava čišćenje Nadija. Prakse, poput Pranayame, Meditacije na Mantre, Svjesnost i slično, aktiviraju Pingala Nadij, povezane su sa Suncem (Surya) te izazivaju povećanje toplote u tijelu, otuda iskustva koja ljudi imaju tokom tih praksi, a koje je jako zagrijavanje tijela, vrućine, znojenje i slično. Zbog toga se Izvorna Gayattrii radi u vodi – tj. rijeka, more, okean – kako bi se hladilo tijelo tj. aktivirao se Mjesečev Nadij ili Ida Nadij koji dovodi do hlađenja tijela. Također, ono što se primjenjuje u ovakvim praksama jeste Bhaktii ili Devocija koja aktivira Ida Nadij. Kada se Gayattrii Mantra radi sa Devocijom na Apsolut ili Parama Purushu, kroz Devociju prema TO-me (Bogu), to također budi Ida Nadij. To je primjetno unutar izvođenja Kiirtana, ili nekog drugog načina Rada Tantričkim Sistemom, koji ima svoja pravila kada se radi sa Pranayamama, Mantrama, Koncentracijom, Svjesnošću i slično, a to je aktivacija Devocije.
Nedavno sam rekao da je čovječanstvo na nivou vrtića kada je u pitanju Duhovnost i Religija, jer uopšte ne razumije o čemu se radi, šta označava riječ Bog, šta znače određene Prakse, poput Molitve, Meditacije i slično. Upravo to se ovdje vidi kada se dobije pojašnjenje unutar Ezoteričnih oblika Učenje, a samim tim i Ezoteričnog Pristupa unutar Tantre. Tantričke tehnike, bez obzira koje su to, imaju strogo napisana, izrečena Pravila i bez obzira da li su date u Istinskom Značenju ili prenesenom, kao parabole i priče o Bogovima, Boginjama i slično, i bez tih pravila Tantrička Praksa ne daje rezultate koje treba da da, ili vodi u pogrešnom smijeru, ili dovodi do razaranja Nadija, Nervnog Sistema i na kraju Čovjeka.

“Rk” u riječi Savitr Rk označava “proslaviti”, “proslavljanje” ili pjesma u laičkom prevodu, “pjesma posvećena.., ili Himna posvećena.. U ovom slučaju Najviša Svijest se posmatra kao “Savitr” a Rk znači Himna Najvišoj Svijesti. To znači da je Savitr Rk koponovan u Gayattri metričkom sistemu.

Orginalna Savitr Rk je:
Tatsaviturvareńyaḿ
Bhargo devasya dhiimahi
Dhiyo yo nah pracodayát
(Najviša Svijest, koja je kreirala sedam nivoa Manifestacije – mi Meditiramo na Njen Božanski Sjaj tako da Ona može da vodi naš Intelekt [Psihičko Usmjerenje] prema Putu Blaženstva.)

U ovom slučaju u Rk nalazimo osam slogova u drugom redu: bhar, go, de, va, sya, dhii, ma i hi. U trećem redu: dhi, yo, yo, nah, pra, co, da, yát. Ali u prvom redu samo sedam slogova: at, sa, vi, tur, va, re, ńyaḿ. Zbog toga u Drevna vremena dodan je jedan slog zbog metričkog sistema same Himne i on sada izgleda: tat, sa, vi, tur, va, re, ńi, aḿ.
Početni dio u današnjoj Himni Savitri dodan je kasnije. A to je: oḿ bhúrbhuvah-svah.
Ovo nije iz orginalne RgVede, već AtharvaVede. Mantra je u globalu usmjerena na sedam nivoa manifestacije Parama Brahme: bhúrbhuvah-svah-maha-jana-tapa-satya (što ima svoje značenje i mora da ima način na koji se koncentrišete na svaki od tih svijetova)- svaki slog označava jednu od Ravni Manifestacije ili Svijetova. Zbog toga da bi se olakšalo izgovaranje Himne Savitr ona je data u ovom verziji u današnje vrijeme:
oḿ bhúrbhuva-svah oḿ tatsaviturvareńyaḿ
Bhargo devasya dhiimahi
Dhiyo yo nah pracodayát oḿ.

Dodavanjem ovog dobijamo malo drugačije značenje Savitr Rk:

“U ovom bhúr-bhuvah-svah, sadržan je kruti, suptilni i kauzalni svijet, Meditiramo na izvrsni Sjaj Savita (ili Oca), tako da on može voditi naš Dhii ili Intelekt, na Putu Istine.”

To je ovo što mogu reći o Gayattrii matričkom sistemu u Savitr Rk (Himni) koju zamjenjuju sa Gayattrii Mantrom. Znači, tzv. “gayattrii” koju svi rade je HIMNA ne MANTRA u slavu Parama Purushe i koristi se kao Kiirtan, kao način da se radi Pranayama i slično, jer ima jasan metrički sistem, kao i Devocijsko Usmjerenje ka Najvišem. To je dio onog što se u Tantričkom Učenje govori o tzv. Gayattrii Mantri.

Pratyahara u Tantričkom Učenju se ne radi pomoći Mantre, već pomoću specifičnih tehnika koje usmjeravaju Svijest na određene regije na tijelu, povlačenjem Svijesti iz tih regija, određenim putem ili linijom povlačenja i koncentracijom na specifično mjesto na tjelesnoj razini u vidu Centra, koje se dobija na Inicijaciji, što je samim tim Dharana ili Koncentracija. Tada se, nakon Devocijskog Usmjerenja uvodi Mantra, ili Ishta Mantra koja govori o onom na što se Um Usmjerava, te sjedinjenjem sa tim prvo što se doživljava nakon nekog vremena jeste Savikalpa Samadhi. Također postoje određene Mantre, koje preskaču sve ove dijelove i momentalno čovjeka vode ka Nirguna Samadhiju. Kao što znaš, Samadhi je osmi korak Astaunga Yoge, ili Sahaja Prakse Meditacije.
Tantrička tehnika Meditacije sadrži 6 koraka Astaunga Yoge, s tim da su prva dva osmokrakog Puta Yama i Niyama koje su obavezni dio Prakse, te na kraju dobiješ svih osam koraka Astaunga Prakse u samoj inicijacijskoj tehnici.

Mantre, kao i Kiirtani imaju određeno značenje. Svaka Mantra je Psihičko Usmjerenje koja dovodi u sklad nekoliko različitih Centara u Čovjeku. Također i Kiirtan, ali njegova glavna svrha je čišćenje Emotivnog Centra kroz Devociju. No, u današnjim praksama, čak i u Tantričkim Praksama, sve ovo je razdvojeno, krivo dato, te djeluje (kada se potrefi nekim čudom djelovanje) samo na određeni Centar i ne vodi potpunom ispoljenju potencijala Čovjeka. Prateći Shaevinu Dharmu od prije 7000 godina ka današnjem dobu, primjetna je degradacija Prakse, što se vidi u različitom izvođenju Mantri, mjenjanju ili dodavanju različitih slogova kako su dodavani različiti “bogovi i boginje” kao vid magijsko-okultnog rada, ili kao vid obožavanja izmišljenih bogova i boginja, ili prosto kao vid manipulacije i svjesno-nesvjesne degradacije Učenja. Svako Učenje koje se daje javno, postepeno degradira i gubi se. Tada se pojavljuje Učenje ili određeni Ljudi koji imaju za cilj da vrate Praksu koja je izgubljena i ponovo uspostave Liniju Učenje, ili Liniju Sile putem koje se ostvaruje Oslobođenje ili putem koje se spušta Sila Učenja od Najvišeg.
Uzimanje Mantri, ili bilo koje Prakse koja nije jasno definisana, koja nema više Linije u sebi samo dovodi do kolapsa samog Učenje, ali i onog koji uzima proizvoljno bez da zna šta uzima i kojoj svrsi to služi. Naročito kada se uzimaju dijelovi koji su dio neke Prakse koja je izgubljena ili koja je pogrešno data. Otuda upozorenje od svih Majstora, koje naravno niko ne sluša niti razumije zbog čega su data, da se prakse, naročito Pranayame, Mantre, Himne ne uzimaju proizvoljno već uz jasno usmjerenje Majstora ili Učenja kojem neko pripada.

Da li pevanje mantre moze da se shvati kao davanje svoje energije odredjenom arhetipu (ako npr. bozanstvo shvatimo kao arhetip, klatno, elemental, t polje – kako god)? I da li onda to funkcioniše po sistemu da ja punim taj arhetip samim svojim fokusom na njega (jos ako je ukljucena i emocija onda je jos jace to odašiljanje energije)? I da li onda taj arhetip meni uzvraća nazad po tom sistemu, jer sam mu dala svoju pažnju i emociju?

To je sada sve diskutabilno. Prosto zato što su mnoge stvari izmišljene i nemaju veze sa određenim Učenjima u kojima je sve to nastalo. Cijeli Univerzum po Tantri je Mentalna Projekcija, i u zavisnosti od toga što neko radi, na koji način, on može da stvori, ili da se priključi na određeni izvor koji je već stvoren s određenim ciljem. No najčešće to je tzv. magijsko-okultna praksa koja nema veze sa Oslobođenjem, sem kao način prevare i krađe Energije. Samim tim ovo što ovdje govoriš je prosta magijsko-okultna Praksa koja ima za cilj punjenje određenog Entiteta ili čak Čovjeka kroz rad sa ritualno-magijskom praksom ili ritualno-mantričkom praksom s ciljem krađe energije, a to je danas moderno i dio je degradacijskog Učenja. S druge strane to je ono što bi u Radu nazvali Cjenjkanje i dobrovoljna predaja moći nekom ili nečem.
Tantrički Rad s tim nema nikakve veze, niti radi na taj način. U njemu se ne usmjeravaš na ništa doli ono što je tvoja Priroda koja je pojašnjena na određen način, tipa Parama Purusha koja je tvoja Priroda. Takav rad koji pominješ čest je slučaj u Avidya Tantričkom Učenju i sličnim oblicima crnomagijske Prakse u određenim Tantričkim Učenjima, da ih sada ne nabrajam.
Prije bilo koje Prakse u Tantri postoje jasna pojašnjenja šta je šta i na koji način to radi, koji je Cilj i šta ona znači. Na nižem nivou Tantrička Praksa je data putem simbolike i mitova (filozofija) koja ima za cilj izgrađivanje određenih Samskara koje moraju zamjeniti Samskare koje imaš u Mentalnom Tijelu. Tada se dobija Usmjerenje, i vremenom Praksa postaje jasnija i sa manje simbola, mitova i slično, naročito kada se daju “ključevi” Prakse i pojašnjenja značenja Simbola koja nemaju nikakve veze sa mističnim, magijskim ili okultnim principima.

Ako je tako, onda bi se i na primer lična “afirmacija” koju sama smislim, a koja se odnosi na podizanje nivoa moje svesnosti i prisutnosti mogla isto shvatiti kao mantra. I onda bolje da mantram svojoj svesti i tako formiram novi arhetip, jer ako je Apsolut kreator a ja deo njega, onda mogu i sama da kreiram. Sta mislis o tome?

Znaš kako se kaže u Tantri, ako ideš ka Razvoju Svijesti onda idi pravom linijom, ne okolnim linijama. Sve što radiš na posredan način ne vodi onom ka čemu težiš jer se u tvom Psihičkom sistemu izgrađuju “kanali” unutar Uma koje mogu nazvati bilo kojim imenom od Samskare, pa preko Vasane, pa čak i Vrittija (iako to nije najbolja riječ) koja određuje tvoje podsvjesno usmjerenje. To je kao da hoćeš da jedeš pa zamišljaš hranu, ponavljaš afirmaciju ali ne uzimaš hranu. Najdirektniji put između tebe i hrane je prosto da je uzmeš i pojedeš. Sve ostalo je indirektno i ne mora značiti da ćeš biti sita.
Ovo što si napisala “jer ako je Apsolut kreator a ja deo njega, onda mogu i sama da kreiram”  je prosta pretpostavka, ne Znanje. Mišljenje, Ubjeđenje, Želja, Nadanje, Filozofija koja nije razumljena i slično, ali ne i tvoje DIREKTNO ZNANJE. U njemu nema “ako je” već “JESTE”. Tada više nemaš vremena da se igraš igrica već putuješ Stazom koja nastaje tvojim Usmjerenjem.

Da li je “bozanstva” (Durga, Shiva, Krishna…) moguće shvatiti samo kao arhetipove? Ili se radi o višoj stvari….npr.prema kosmologiji od Gurdjijeva Apsolut je daleeeko od nas malih ljudi i u odnosu na to, da li su entiteti (arhetipovi) na koje mantramo posrednici izmedju nas i apsoluta?

Sva Božanstva u Tantri se posmatraju kao Manifestacije Najviše Svijesti. Oni su određene vrste Značenja koja se Manifestacijom, tj. Trima Silama ili Gunama manifestuju na različitim Vibracijama. Oni imaju preneseno značenje i kroz njih se sve posmatra Manifestacija Najviše Svijesti ili Brahme ili Parama Purushe.
Gurđijev je dao određenu Kosmologiju, ali nije pojasnio ono što je srž same Kosmologije unutar javnog predanja. Tako da ne možemo pričati o tome da li je on sam Razumio ili ne. No, Kosmologija Tantre, kada se razumije izvan njenog mističnog – čitaj skrivenog – značenja je upravo Kosmologija koju je Gurđijev dao. Samo mislim da je on tu Kosmologiju napravio sistematizacijom nekoliko učenja, a ne samo jednog – uzgred nije nikada ni rekao odakle je šta uzimao.
Apsolut je TEMELJ svih Manifestacija na nivou Univerzuma. U njima svima se nalazi, da tako kažem, Pra-Atom Apsoluta. Tako da to već mjenja grubo tumačenje njegove Kosmologije. Na suptilnijim nivoima to je već jasno.
Mantra nije posrednik kako je vi shvaćate. Ona je NAČIN da se djeluje na Centre u nama te da se njihovim usmjerenjem oni dovode u Balansirano Stanje koje tada omogućava spuštanje Viših Centara, ili aktivaciju i rad Agje i Sahasrare pomoću kojih se tada osjeća ono na što Učenje usmjerava.
Nema ničeg izvan tvoje Svijesti. Ako ovo razumiješ dobićeš mnogo štošta, a samim tim i tvoja Staza će postati drugačija.

Imam takodje nedoumicu u vezi Maha Mantre. Imala sam priliku boraviti par meseci u Vrindavanu u Indiji koji je jezgro Hare Krishna pokreta (koji inače nikad nisam preferirala, čak osećala prezir) i tamo sam nakon stalne izloženosti toj mantri počela da osećam bukvalno fizičko gađenje na nju. Međutim, par meseci nakon toga kad god čujem tu mantru budi mi se jaka emocija koju ne mogu da opišem rečima. Kad je pevam onako za sebe, emocije su nezaustavljive. O čemu bi tu moglo da se radi? Kad god pomislim na Krišnu imam utisak da ne znam sa čim imam posla. Ma tako je sa većinom mantri i to mi stalno pravi blagi otpor, a istovremeno osećam naklonost. Kažeš da Krišna znači sveprivlačan i “moja egzistencija zavisi o njegovoj egzistenciji”….da li je on prema tantri u plejadi božanstava shvaćen zaista kao reinkarnacija samog apsoluta ili kao avatar ili prosto kao arhetip određenog stanja i energije?

Sa Mahamantrom sam par puta eksperimentisao ali ne na način na koji je data, u njihovom Učenju, već kroz Tantričko Učenje. Tada ona ima drugačije dejstvo. Gađenje može da se javi kao posljedica određenih Samskara koje u sebi imaš, ali isto tako kada se te Samskare očiste, može da se javi suprotnost kao sviđanje koje imaš u odnosu na tu Mantru. Kada se Krishna posmatra kroz Devociju i ima se određeni Unutrašnji kontakt sa tim Konceptom on može da izazove bujicu Emocija i pražnjenja Emotivnog Centra.
Krishna je Koncept kao i sve ostalo. Ideja koja ima svoje Značenje i kada se usmjerimo na to Značenje ono dobija drugačije Vibracije od Vibracija koje ima u tom Učenju.
Sve je reinkarnacija samog Apsoluta. U Tantri se kaže da postoji samo jedno Biće, a to je Apsolut. I sve ostalo je Njegova Manifestacija. Samim tim i Krishna, i Shaeva, i Buddha, itd. ali i ti sama. Ako se shvati Značenje, na njega se Kontemplira uz korištenje Mantre koja mora biti metrička, usklađena sa Dahom, sa valjanom Koncentracijom, sa Tačkom Koncentracije i slično, tada se u tebi Manifestuju te Vrline, Kvalitete koje određeno Ime ili Božanstvo Manifestuje na ovoj razini.

I postoji li ipak neka dostupna kvalitetna literatura o mantrama za nas koji nismo inicirani i nemamo svog majstora? I ako postoji, možeš li mi preporučiti?
Unapred hvala i izvinjavam se ako sam bila konfuzna.

Ne postoji. Ima raznih knjiga i literature ili videa ili audio isječaka Mantri, ali to nije validan izvor. Čak i skripte koje sam dobio na Inicijaciji i govore sve ovo što sam ti napisao o Gayattrii, i mnogo više o njoj i drugim mantra od ovog što sam ovdje napisao, NIJE VALIDNO ako nije oralno predano. Samo u oralnoj tradicji se govori tačno što šta znači i na koji se način radi.
Sve što mogu da preporučim nije vezano za knjige. Već odi u određenu Tradiciju koju smatraš Ispravnom – a nadam se da će to pomoći – primi Istinsko Učenje i radi na sebi. Mješaš mnoštvo stvari koje ne mogu biti izmješane ako neko nema Iskustvo koje ih objedinjuje, ili ako ne postoji Majstor koji razumije nekoliko različitih Linija Manifestacije Sile Učenja.
Ili prosto radi sa Svjesnošću kako to Gurđijev preporučuje i ako dobro radiš, uložiš napor u to, uskoro će ti se “tajne” same razotkrivati. Moći ćeš ih povezati, znati šta znače, drugačije razumijeti samog Gurđijeva, Yogu koju radiš, Mantre, Tantru i slično. Ovako ideš u sve dublju konfuziju.

To privlačenje koje osjećaš nema veze sa Bićem, već sa Samskarama koje imaš u sebi, i koje su aktivne i vode te od jednog do drugog Učenja jer si njih prošla davno prije. No, ona nisu dala to što su trebala i ti bivaš zbunjena njima i njihovim Učenjem. Samskare moraju biti istrošene ali na SVJESTAN NAČIN i balansirane, tj. ne smije biti stvaranje novih već moraš da ideš ka temelju na kojem se Samskare temelje, a ne ka novim Samskarama. Svjesnost kada je shvaćena kao temelj i primjenjena u Praksi dovodi do pražnjenja Samskara ali ne i stvaranja novih. Jer Nivo sa kojeg Svjesnost dolazi iznad je nivoa Samskare, no Manifestuje se na istom nivou. Kada se ona spoji sa Istinskim Učenjem i Značenjem tada se taj nivo Manifestacije prevazilazi i, da tako kažem, uništava Samskare.

Namaskar
Bhaerava

Oglasi