Oznake

plansa 1.mutus liber

U skladu sa samim sobom unutar ljudske rase postoje idilične predstave o duhovnosti koje nemaju nikakvu stvarnu osnovu, ali koje zbog Zakona Ispoljenja djeluju stvarno i zarobljavaju čovjeka projekcijom koju on sam stvara i održava misleći da je to ono ka čemu teži i na kraju da je to sama Stvarnost koju on može da razumije i ispoljava. Te predstave mogu da idu od najnižih i najprimitivnijih koje su smiješne tzv. većini inteligentnih ljudi, pa do veoma komplikovanih ideja i koncepata koje ti tzv. “inteligentni ljudi” prihvataju stvarnim. Unutar Ezoteričnog se kaže da religija i duhovnost Usnulog čovjeka ima tri podjele na istoj razini. Otuda ono dijeli Čovjeka na tri različita Čovjeka u skladu sa Funkcijom koja je najaktivnija unutar njega i koja nosi cijelu strukturu čovjeka. Samim tim religija i duhovnost te vrste ljudi ograničena je na Funkciju koja je unutar njih najaktivnija, tj. njihova religija i duhovnost, a samim tim i koncepti i ideje, su usmjerene na najaktivniju i najjaču Funkciju unutar njih. Obilježje sve tri vrste Ljudi jeste Uslovljenost, Usnulost i ograničenost Sna. Samim tim duhovnost i religija tih ljudi je u skladu sa nivoom svijesti, tj. Snom.
Obilježje Sna, kao Nivoa Svijesti, jeste Uslovljenost, Nesvjesnost, nemogućnost da se održi kontinuitet napora, fantazija, pogrešna upotreba funkcija, negativnost i na misaonom i na emotivnom nivou, identifikacija (vezanost), pogrešne ideje i koncepti, seksualno-emotivne projekcije, nedostatak gospodara ili jedinstvene cjeline koja bi bila Gospodar, umišljenost, sebe-ljublje (egoizam i samim tim sve što proizilazi iz sebe-ljublja), misaoni moral i ograničenja, dodatni zakoni ponašanja i života, usmjerenost na sebe i iskorištavanje drugih živih bića u cilju samo-održavanja i “ljubavi” prema sebi, itd. U skladu sa tim duhovnost i religija, a te nazive koristim uslovno, ograničena je nabrojanim i ne-nabrojanim osobinama Sna kao što i “kvalitet” duhovnosti i religije odražava osobine Sna koje čine samog Čovjeka, ili da kažem preciznije, koje JESU sam Čovjek.


Kao što je sam život Čovjeka na nivou Uslovljenosti Uslovljen na svim razinama postojanja, tako je i sa religijom i duhovnošću. To je dječiji način razumijevanja izvan balansiranih Funkcija, ograničen zrelošću Emotivnog i Intelektualnog Centra. (Podjelu i karakteristike Centara – Funkcija – možete naći na ovom linku: Sarmoung Hr )

Ezoterično Učenje ne može da priđe Čovjeku koji pripada tim vrstama ljudi i mora da se prilagodi Stanju Sna, tj. mora da bude Lažno i da igra igru njihovih aktivnih centara u svrhu omogućavanja Unutrašnjeg Napretka u određenom nivou. Na isti način Koncepti i Ideje Učenja moraju biti prilagođene u skladu sa Čovjekom koji ih Uči. Često puta to nazivaju i Egzoterično Učenje, tj. Učenje Spoljašnjeg Čovjeka, ali to je pogrešan način. Egzoterično označava Unutrašnji Krug ljudi koji imaju Svijest o Sebi i koji je prvi od tri kruga Ezoteričnog Učenja. I ne odnosi se na Spoljašnjeg Čovjeka, tj. Uslovljenog Čovjeka. Egzoteričan Čovjek je Čovjek sa Jednim Ja ili Istinskim Ja, a ne necjelovit i uslovljen Čovjek, kako se inače misli.
Kako bi se Učenje prilagodilo ono koristi značenja, funkcije, ideje i slično, koje karakterišu Čovjeka koji je Uslovljen i koji je u Snu. Otuda imamo idilične predstave o duhovnosti i religiji, ali i stalne sukobe i tzv. pokušaje mirenja i usklađivanja koje su samim svojim pojavljivanjem osuđene na propast, bez obzira da li su učinjene sa “iskrenim” naporom ili “neiskrenim” jer oba su Uslovljena i samim tim u skladu sa karakteristikama Usnulog Čovjeka.

Kao što je razdjeljen unutar sebe, duhovnost i religija su odraz samog Čovjeka. On ne može da promišljanjem i pokušajima ucjelovljenja, koje su odraz neusaglašenih funkcija i ostalih njegovih karakteristika, koje dolaze iz Usnulog Uma da ostvari bilo kakav imaginarni mir koji je opterećen sebe-ljubljem i korisnošću. Iako misli da može da nešto učini on nije u mogućnosti da bilo šta učini.
Dublje od površinske religije i duhovnosti on čak nije ni sposoban da izabere Učenje kao što to misli. On je uslovljen čak i time, ili bilo kakvim drugim izborom, ali Usnulost ne dozvoljava da sagleda tu uslovljenost i nemoć Činjenja ili Djelovanja, ali i neiskrenost prema sebi i fantazija dodatno ga sprečavaju u tom pokušaju, naravno pod pretpostavkom – koja je više znanstvena fantastika – da on misli ili zna da nije iskren i da je sklon fantaziji. To bi značilo da takav čovjek počinje da Vidi, a to nije slučaj sa Čovjekom koji je na tom nivou razvoja. Mogućnost Viđenja označava Čovjeka koji je počeo da se Razbuđuje, tj. koji sagledava pogubnost onog što on jeste, daleko od samosažaljenja, laganja i imaginacije Usnulog Uma.
Iako Uslovljeni Čovjek može dobiti naznake Istinskog Učenja, tj. određene Ideje koja dolaze sa Višeg Nivoa, on ih ne može da razumije u ispravnom značenju već to značenje tumači Uslovljenim Umom, tj. on ljepi na Ideje i Učenje svoje ideje i koncepte ali i tzv. razumijevanje koje već ima misleći da stvarno Razumije i da je sposoban da Uči ili ima mogućnost izbora i Unutrašnjeg Rada.

Predstave o Bogu, Napretku, Raju i Paklu, Egu i Svijesti, ograničene su značenjima Uslovljenog Uma i njegovom nivou zrelost koji ima svoju podjelu na nivou takvog Čovjeka. Predstave o Unutrašnjem Napretku, o Učenjima i svojoj moći da Uči također su uslovljene njegovim nivoom Svijesti. Njegovo poimanje spiritualnosti je iluzija i uslovljenost. Na tom nivou nikakve stvarne promjene, u vidu onog o čemu govore da je cilj, nema i ne može da postoji.
Prije bilo kakve mogućnosti za promjenom Čovjek mora da se upozna i prizna (prihvati) Stvarno stanje njega samog kako bi bio sposoban da krene u smijeru Stvarne Promjene i Unutrašnjeg Napretka, tj. prema Cilju o kojem govore svi sveti spisi i tradicije. On mora shvatiti da svi spisi i tradicije govore o MOGUĆNOSTI koju Čovjek ima, a ne trenutnom posjedovanju tih mogućnosti kao što je u njegovom slučaju riječ. No, Uslovljenost i San podržavaju njegovu Umišljenost i Laž, te ga na taj način drže u zamci koju je sam postavio i prihvatio, uslovno govoreći “sam”.

Postavlja se pitanje da li su onda niže vrste Ezoteričnog Učenja Ispravne ili da li i one moraju biti prilagođene?
Odgovor je prost, ako se razumije Psihološka Mašina ili ti Um. Kao i sve ostalo i to je prilagođeno nivou kojem se daje i u skladu sa tim unutar sebe sadrži određenu “nečistoću” ili laž kako bi Psihološka Mašina mogla da prihvati i djelomično shvati o čemu se radi. No, za razliku od prva Tri Čovjeka, Četvrti ili Balansirani Čovjek, tj. Čovjek koji radi na Svijesti – i na svim onim kvalitetama koje Tradicija pripisuje Uspavanom Čovjeku – ovaj Mogućnost koju ima počinje ostvarivati, ali da li će je ostvariti ostaje u vlasti niza uslova koji se moraju ispuniti.
Tek kada u potpunosti postane Egzoteričan Čovjek, ili Čovjek koji je Svjestan sebe – ono što bi na istoku nazvali prosvijetljenje, ali najniži oblik, u obliku bljeska istine – on sebe vidi na pravi način. On vidi ličnost, um, funkcije, itd. u skladu sa onim što one jesu. Ne projektuje i ne daje zamišljene vrijednosti onim što je do “juče” bio on sam. Tada započinje Ezoterično Školovanje Čovjeka koje ima Tri nivoa, kao i sve u ovom Univerzumu.

Rekao sam da Uslovljen Čovjek ne može izabrati Učenje, iako se to kosi sa onim što većina misli i ubjeđuje sama sebe, moram inzistirati na tome. Prosto zbog činjenice što većina sebe ne poznaje nikakvo sebe, već ima umišljeno viđenje sebe koje se temelji na lažima, fantaziji i identifikaciji (Vezanosti). Poznavanje Psiholoških Funkcija i Mašine, kao i poznavanje Zakona i Kosmologije, jako brzo daje uvid u Istinitost ove tvrdnje. Uslovljenost ne može da izabere ništa izvan svoje Uslovljenosti, prosto jer je uslovljena Uslovljenošću. To možete sami za sebe provjeriti ako imati nit istinitosti i iskrenosti prema sebi. No, da bi se to utvrdilo i da bi to preraslo iz vjerovanja u Znanje taj pokus morate češće vršiti.
Uslovljen Čovjek može izabrati samo ono čime je Uslovljen, tj. ono čime je ispunjena njegova Uslovljenost. Time, on izabire učenje u skladu sa Funkcijom koja je u njemu osnovna i koja je u skladu sa Osnovnom Karakteristikom njegove Ličnosti. Taj “izbor” je u skladu sa svim preprekama koje će postati akutne, da to tako kažem, u momentu kada budu stavljene na probu i on će u skladu sa tim doživjeti tzv. “pad”. Drugim riječima on je unaprijed Uslovljen izborom i prekidom tzv. “rada na sebi”, ili preciznije Rada PO sebi. Ali i ideje i koncepti koje ima uslovljavaju učenje te u povratku učenje izaziva te ideje što vodi dodatnom uslovljenju.
I to je jedan dio istine koji možete lako da primjetite ako obratite pažnju na svoj život. Ono što se manje zna jeste simultanost izbora i onog koji vrši izbor. A to je manje znana istina koja zbog linearnosti Uma ne može da se primjeti, a njeno primjećivanje bi omogućilo mnogo dublje uvide u ljudsku mašinu i ispoljenje, što bi osnažilo njegovo kretanje ka Razbuđivanju.

Ideje koje se daju na nivou Uslovljenog Čovjeka relativno su bezopasne Ideje i Koncepti. Naravno, bezopasno ne postoji, ali zato sam rekao da su “relativno bezopasne”. U smislu da isključujem svojevrsno ubijanje svoje vrste, iživljavanje u ime religije i duhovnosti i devijacije druge vrste. Ono što se ne zna i u čemu također vlada pogrešno mišljenje jeste da je Ezoterično Učenje bezopasno. Također da je religija i duhovnost bezopasna. Religija i duhovnost na nivou Spoljašnjeg Čovjeka ili prve tri vrste Čovjeka jesu RELATIVNO bezopasne, ali ne i bezopasne.
NIŠTA nije bezopasno, ali je iste vrste opasnosti kao i svakodnevni prelazak ulice. No, ne postoji garancija, koju obično svi traže, da vam se Radom neće nešto desiti ili da nema nikakve opasnosti. Kao što bi to rekao moj bivši Majstor “Ukoliko želite garanciju kupite si toster, jer se samo on prodaje uz garanciju.”
Sve ostalo, a naročito ono što mjenja samu strukturu ljudskog Uma ne može imati i nema nikakvu garanciju. Rad na Sebi krije niz opasnosti koje čovjek ne može da vidi na vrijeme, ali koje ga vrebaju iz prikrajka i čekaju njegovu grešku, svjesnu ili nesvjesnu. Ukoliko ne može da ima prema sebi najoštriji oblik kritike, oštrinu viđenja i smjelost Iskrenosti bolje je da se igra sa spiritualnim i religioznim idejama i konceptima dok ne sazrije ili prosto uživa u ostatku svog života.
Ulazak u Ezoterične vode, prepun je niza opasnosti. No, te opasnosti su već ugrađene u samog čovjeka. Mnogo je bolje skakutati ko krišnevac ili pričati suve filozofije kao većina yogija, nego se upustiti u Unutrašnju Evouciju i Rad jer u tome on više ne može biti zaštićen i mora izaći iz oklopa koji štiti Čovjeka od viđenja Stvarnosti i suočiti se sa najdubljim i nagorim oblicima robstva, patnje i straha. Ukoliko za to nije spreman, bolje je ne krenuti Stazom. Jer tzv. “pad” i povratak u svakodnevno stanje postaje mnogo gori od toga da nikada ne krene Stazom.
Kao i u filmu Matrix kada jedan od glumaca želi nazad u Matrix na isti način čovjek u svom Uslovljenom Stanju misli da postoji povratak. Povratak postoji, naravno, ali ne onako kako inače mislite. Jedinka koja nije u skladu sa Zakonima Uslovljenog Svijeta ili tzv. Matrixa može biti izbačena u močvaru koja u sebi može imati sve oblike duhovnosti i religije, konstruisane kako bi se čovjek i njegova mogućnost do kraja uništile. Njemu se može servirati određeni vid duhovnosti, religije ili tzv. ezoteričnog učenja, ali to je servirano sa ciljem dodatnog uslovljavanja, iskorištavanja i na kraju uništenja.
Mnogi misle da će moći da se vrate u Ezoterični Rad kada iz njega izađu.
Moguće je. Čuo sam za POKUŠAJE vraćanja, neke sam čak i vidio, ali rijetko da sam vidio da je neko uspio. Ako me pitate, reći ću vam da je moguće. Jer mogućnost postoji, ali ona je ograničena nizom Uslova koje ostali u Ezoteričnom nemaju. Naravno, ako uspijete naći Ezoterični Rad i on prihvati vaš ponovni interes. Obično, Ezoterično Učenje iz kojeg ste izašli neće vas prihvatiti ukoliko nije riješen problem zbog kojeg ste izašli. A opeterećenje koje će postaviti pred vas biće osmišljeno s ciljem da vas provjeri a to je opterećenje koje najčešće ponovo uklanja čovjeka iz Ezoteričnog Učenja. Ukoliko on to prođe, njegova Unutrašnja Evolucija se nastavlja. Možete naći neki drugi oblik Učenja koje će vas možda prihvatiti, ali ćete pasti na istom problemu ukoliko on nije riješen. No, i to je jako rijetko.
Postoje Zakoni o kojima se ništa ne govori, i koji nemaju milost za onoga koji je odlučio da stekne Besmrtnost. To je kao da na nekom stvarnom ili ozbiljnom fakultetu želite da diplomirate, a niste spremni ni za srednju školu. Na tom fakultetu nemaju milosti na ispitima za to što vam je curio nos pa niste mogli da učite. Obično, to svi shvaćaju u spoljašnjem životu, ali zbog ljudske Uslovljenosti i onog što ju prati, on to ne vidi niti primjenjuje na Unutrašnjem Životu. A upravo Unutrašnji Život je ono što određuje Spoljašnji.
Svaki Čovjek ima svoju korisnost. Tako i sam Čovjek unutar Ezoteričnog Učenja. Jer Univerzum je Sistem Tijela onog što nazivate Bogom. Univerzum je njegovo Tijelo. Ne postoji unutar vašeg Tijela nijedna ćelija koja nema svrhu, tako ni unutar Njegovog Tijela. Mnogo je stvari koje se ne mogu pojasniti na nivou Uslovljenog Čovjeka, čak ni na nivou Čovjeka u Ezoteričnom Učenju i sami tim date su kao legende, bajke, mitovi, priče, parabole.

Drugi problem koji je čest kod “modernog” čovjeka jeste mišljenje da može sam, da mu ne treba Majstor i tome slično. Vjerujem da je i to moguće i znam slučajeve koji su uspjeli u tome. Ono isto što znam da mnogi od tih slučavaje su imali Majstora ili su imali zrelost da mogu nastaviti sami. Slučajeve kojima je to čest izgovor i koji su stvarno uspjeli u svom naume ne poznajem. Obično, vidim da su postali mnogo Uslovljeniji nego prije. Naravno, čak i kada imate Majstora ovo nije isključeno. Prvo, jer ne želite da radite. Drugo, jer ne možete pobjediti silu ljenosti. Treće, jer ne znate kako da prepoznate Istinsko od Lažnog i slično. U većini slučajeva, nakon nekog vremena idiličnog osjećaja i samo-zadovoljstva nastupaju prvi pokazatelji Degradacije. Iako je to čest slučaj unutar spiritualnosti i religije ono što vam vodiči na tom nivou govore je isto ono u što oni vjeruju, ali još uvijek nemaju. Reći će vam da morate čekati, da morate da se dalje trudite, da više meditirate ili više da se molite i slično, ali problem riješiti ne mogu i ne znaju. Jer “sljepac vodi sljepca” na spoljašnjem nivou. A “sljepac vodi sljepca” i na unutrašnjem nivou. Malo razmilite o ovim izrekama i njihovom značenju, a ne da ih prihvatite mehanično kao i svako Učenje i tekst s kojim dođete u kontakt.
Svjedokom sam niza idiličnih, ali i infantilnih “teorija i filozofija”, “učenja” koja oko nas postoje i smiješno je što ona govore i nude. Naravno, takva “učenja” konstruisana su za kvalitet Čovjeka koji dolazi u kontakt s njima. Otuda i masovnost unutar tih “učenja”, a “uzak je put koji vodi u Carstvo” i njime ne može da ide masa, jer ga masa uništava. Čak i naveći Majstori među ljudima imali su isti problem. I Buddha i Isus i Muhamed i Krishna i Shiva, itd. I njihova Učenja zbog omasovljenja su nestala ili su ostali fragmenti u Ezoteričnim Školama i Učenjima, ali ne i cjeline. Oni obično propadaju u određenom vremenskom periodu pod Zakonom Sedam ili Zakonom Manifestacije unutar Vremena i Prostora.

Svjestan sam da Učenje mora da se da u određenoj mjeri Spoljašnjem Čovjeku i to mi je jedan od ciljeva sa ovim blogom i tekstovima. Ali također sam svijestan da će mnogi da odustanu od dalje potrage kada dobiju zadovoljavajući odgovor, što je dodatni problem unutar Učenja koje se daje javno. Isto znam da ovo ne može da prihvati Čovjek koji je Uslovljen već da mora da ima sjeme koje omogućuje Ezoterično Učenje, tako da mi je jasno i ko ovo može da čita i koliko može da razumije. Čak i oni u Ezoteričnom Učenje ovo ne mogu do kraja da prihvate ili razumiju, a srazmjerno tome svako dodatno Uslovljenje uslovljava Razumijevanje Ezoteričnih Istina. Mnoge stvari se ne mogu Vidjeti sve dok nema Zrelosti Svijesti, čak se ne mogu ni pojasniti iako se pokušavaju pojasniti. Otuda da što je Učenje jače i dublje, ono ima manje Učenika, manje onih koji ga Razumiju.

Opasnosti postoje i one nisu izmišljene. Upozorenje o njima nije plašenje, već upoznavanje koje je potrebno. Ukoliko želite da napredujete morate da shvatite da ne možete živjeti dva života. Ili ulazite u “ovaj svijet” ili u “onaj svijet”. Idilične prestave moraju biti osveštene i odbačene kako bi bilo koja Stvarna Promjena mogla da zauzme njihovo mjesto. Učenje nije utjeha Uslovljenih. Već Razbuđivanje koje ima svoje opasnosti, ali i Mogućnosti. Mogućnosti traže Žrtvu. A Žrtva je život koji ste do sada vodili. Tek tada možete u nekoj mjeri očekivati da Promjena bude Stvarna i da Razumijete Svrhu i Učenje.

Namaskar
Bhaerava Kaala

Oglasi