1. Bljesak Jednote Bića ne blijedi pred vanjskim svjetlom ili tamom, jer svaka vanjska svjetlost ili tama proizilaze iz vrhovnog sjaja Božanske Svijesti.

2. To Biće se naziva Gospod Shiva. On je priroda i postojanje svih bića.  Vidljivi pojavni svijet je ispoljenje Njegove sile i ispunjen je sjajem i slavom Božanske Svijesti.

3. Duh i Sila (Shiva i Shakti) nisu svjesni odvojenosti. Oni su povezani kao oganj i njegova toplina.

4. On je Bog Bhairava. On stvara, štiti, razara, prekriva i razotkriva Svoju Prirodu kroz kruženje ovog svijeta. Ovaj je svijet stvoren od Boga u Njegovom vlastitom Biću, kao odraz u ogledalu.

5. Sveukupnost svemira je Njegova vrhovna Sila (Shakti),
koju je stvorio u svrhu razotkrivanja Svoje vlastite prirode. Ta Moć (Shakti), kao sveukupnost postojanja svijeta, u ljubavnom zanosu utječe na stanje Božanske Svijesti (Shiva, Bhaerava). Ona je u obliku neznanja savršeno i potpuno prisutna u svakom pojedinačnom predmetu.

6. Gospod Shiva (Duh, Svijest), kao sveprisutni održavatelj i uzrok igre uspona i padova, zajedno sa Silom svojeg vlastitog Bića, s mjerom dovodi do raznih oblika stvaranja i razaranja.

7. To vrhovno djelo nitko ne može ispuniti, s nikakvom drugom silom ili snagom u svemiru, osim Gospoda Shive (Duha, Svijesti), koji je savršeno slobodan, moćan i svjestan.

8. Pojedinačno stanje svijesti je neosvješteno i ne može se slobodno proširiti u različita ispoljenja svemira. Onaj koji posjeduje savršenu slobodu je potpuno različit od tog stanja zamagljene pojedinačne svijesti (bića).
Stoga Ga ne možete spoznati samo na jedan način. U trenutku kada Ga otkrijete u jednom, prepoznat ćete Ga i u svemu ostalom.

9. Gospod Shiva, koji je potpuno slobodan i neograničen, u Svojoj vlastitoj Prirodi održava različite vrste stvaranja i uništavanja, a u isto vrijeme, ta različitost postojanja obitava na svoj način kao područje neznanja (avidya).

10. U ovom ćeš svijetu naći obilje stvaranja i razaranja, neka u uzlaznom dijelu kruga (stvaranja), neka u silaznom (razaranja), a neka sa strane. U doticaju s njima, još manji dijelovi tvorevine nastaju. Bol, užitak i moć spoznaje su stvoreni u skladu sa stupnjem bića. To je svijet.

11. Ako ne shvaćaš da doista ne postoji vrijeme, to neznanje je također slobodna volja Gospoda Shive (Duha, Svijesti). Ovo neznanje je osnova za postojanje svijeta, a oni koji su u neznanju su užasnuti tim postojanjem.

12-13. Kada se, uslijed neizmjerne milosti Gospoda Shive, ili duhovne sile tvojeg Učitelja, ili razumijevanjem spisa o Vrhovnoj Svijesti (Paramashiva), dosegne pravo znanje o stvarnosti – to je ono stanje u kojem obitava Gospod Shiva i konačno oslobođenje.

14. Ta dva kruga, vezanost i oslobođenje, su igra Gospoda Shive i ništa više. Oni nisu odvojeni od Gospoda Shive, jer stanje odvojenosti nikada nije niti postojalo. Uistinu, ništa se nikada nije desilo Shivi.

15. Na taj način Gospod, kao suština svih bića, posjeduje u svojem vlastitom Biću tri velike Sile (Shakti): Volju (Iccha), Djelovanje (Kriya) i Znanje (Ynana). Te tri Sile su poput trozupca, poput trostrukog lotosa u kojem sjedi Gospod Bhairava, koji je suština svemira od 118 svijetova.

16. Ja sam, Abhinavagupta, napisao ove stihove za one od mojih dragih učenika, koji nemaju oštrinu spoznaje. Njima, koji su mi iskreno odani, sastavio sam ovih 15 stihova u svrhu trenutačnog prosvjetljenja.

Abhinavagupta, tantrički svetac i učitelj iz 11. st

Oglasi