Clip

Na ovom dijagramu Put je zamišljen u skladu s ljestvicom koja ide od DO do DO i tako oblikuje oktavu. Intervali između DO i TI, i između FA i MI, kao i onaj između DO i TI sljedeće oktave, tri su Praga.
Prijeđimo sad na komentare o deset stadija ovog dijagrama.

(18)

Prvi stadij

Prostor lijevo od prvog Praga predstavlja vanjski život, karakteriziran anarhijom triju centara Ličnosti. Točno i precizno razlikovanje između ‘A’ i ‘B’ utjecaja stvara embrio magnetskog centra. Pod utjecajem posljednjeg, tražitelj je privučen prema prvom Pragu.

(19)

Drugi stadij

Kad dosegne ovu točku, čovjek je stupio na stazu. Nalazi se licem u lice sa Životom: njegovim vlastitim životom, uz njegove rješive i nerješive probleme.

Ovo je njegov prvi ezoterični test. Ovaj se test sastoji od općeg preispitivanja vrijednosti. Postignuti rezultati ovise o objektivnosti i hrabrosti unesenoj u zadatak. Čovjek mora vršiti svjesni napor nad sobom da ne bi ‘izbjegavao problem’ ili lagao sebi tijekom ovog preispitivanja. Čovjek mora razmotriti i analizirati one oko njega, suočiti se s činjenicama i pripisati im njihov unutrašnji značaj bez kompromisa ili žaljenja sebe ili drugih. Čovjek mora, prirodno, zadržati rezultate ove reevaluacije za sebe.

Kad je ovo završeno, čovjek mora izvući određene zaključke. Da li on gubi zanimanje za vanjski život, koji se odvija isključivo pod utjecajem čimbenika utjecaja ‘A’, i u kojoj mjeri? Da li se centar gravitacije Ličnosti premješta prema magnetskom centru? Je li mu dan pravi naglasak? (Sl. 20)

U ovom trenutku, mora se izabrati.

Bilo bi bolje povući se prije prelaska prvog Praga nego, odsjekavši se od oblasti buržoazijske sreće, poslije željeti dobiti je natrag. Put je jednosmjerna ulica. Iza Praga postoji samo jedna opcija: ili napredovati na Putu ili pasti. Od sad nadalje, bilo kakvo vraćanje na prvobitno stanje bit će zabranjeno. Ako je magnetski centar čist i dovoljno čvrst, pojavljuje se čovjek ‘C’ utjecaja (Sl. 20.): prvi Prag će biti prijeđen pod njegovim usmjerenjem.

(20)

Treći stadij

Prijeđenim prvim Pragom, karika u lancu ezoteričnog utjecaja bit će skovana. Postavši jednim od vjernika, katekumen je spašen u nadi[1]. Ipak će ostati kakav je prije bio. Svi svjesni napori koje je činio omogućili su mu da prijeđe Prag. Ovo je ogroman korak naprijed. Ali iskrena želja za izlaženjem iz vanjskog života, koja je nadahnula prelazak, nije sama po sebi dovoljna da ga oslobodi od svih ‘A’ utjecaja.

S druge strane Praga, mezoterični rad će se razotkriti ispred onoga tko je dosegao notu TI. On mora biti čvrsto utvrđen u ovom stanju, i licem naprijed, jer ‘Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje.’[2] Zadatak za notu TI, je za učenika da se pažljivo vrati kroz film svog života, da bi postigao dvostruki rezultat:

– Da objektivno razlikuje, koliko god  mu je moguće u ovoj fazi njegove evolucije, trajne, vječne elemente i one privremene, karmičke;

– Da potiče unutar sebe, uz pomoć ove analize, jaku želju da prijeđe drugi Prag.

Snaga ove želje, i čvrstoća njegove odluke, jedine su mjere uspjeha. Zbog toga bi učenik trebao pridodati osobitu važnost radu na noti Puta TI. To je štoviše tako jer je ova nota kratka. Ona je u stvari samo poluton.

Prije prvog Praga, čovjek mora biti svjestan svojeg stava prema vanjskom životu općenito. Prijeđenim ovim pragom, mora uzeti za cilj ne ovaj vanjski život, sa svim njegovim iluzijama, nego umjesto toga, film svog vlastitog života.

(21)

Četvrti, peti i šesti stadij

Oni odgovaraju trima notama Puta, LA, SO, i FA. Pravilno govoreći one, s notom TI, oblikuju Prilazni put do Puta.

Ovaj stadij, uključujući notu TI, predstavlja se kao Stepenište kojim se čovjek treba popeti (usp. Poglavlje XV).

Ovo ezoterično stepenište ima jedinstvenost koju moramo održavati na umu. Nije moguće za nas da stojimo na određenoj stepenici neodređeno. Nakon određenog zadržavanja, dovoljnog da bi ispunio zadatak koji od njega zahtijeva nota na snazi, stepenica će potonuti.

Tijekom evolucije kroz note LA, SO i FA, vjernik će, penjući se Stepeništem stepenicu po stepenicu, dobiti sljedeće zadatke:

– nota LA- učiniti da Ličnost raste do svojeg najvećeg mogućeg raspona;

– nota SO- razviti je;

– nota FA- uravnotežiti tri niža centra zamjenjujući mehaničke veze između njih sa  svjesnim vezama iz svakog centra do magnetskog centra, kojem će tad niži centri biti podređeni.

Penjući se Stepeništem na ovaj način, počevši od note TI i prelazeći note LA i SO, vjernik će doseći notu FA. Putem izvršavanja zadatka koji je opisan za ovu notu, postat će čovjek 4.

Odstranjen moral zamijenit će se unutar njega djelovanjem njegove savjesti, embrionskog ispoljenja svijesti istinskog ‘Ja’.

Zračenje posljednjeg doprijet će, malo po malo, kroz magnetski centar do cijele Ličnosti tražitelja.

Treba se primijetiti da čovjek 4 ostaje na nekoliko načina vanjski čovjek; i on je još uvijek smrtan. Ali on je spreman da prijeđe drugi Prag, iza kojeg, sigurno sklonjen od ‘A’ utjecaja i Zakona Slučaja, Put počinje u svom pravom smislu.

Jednom kad dostigne ovaj stupanj, učenik postaje čovjek ‘C’ utjecaja (Sl. 20).

Nikad se ne smije izgubiti iz vida činjenica da sve što čovjek radi, radi nesavršeno. Teoretski, čovjek 4 bi, do trenutka kad nota FA potpuno odjekuje, već trebao biti apsolutan gospodar sebe. Rast i razvoj njegove Ličnosti trebali su biti gurnuti do krajnjih granica. Kad bi to stvarno bio slučaj, apsorpcija nižeg emotivnog centra od strane magnetskog centra dogodila bi se u dubokoj radosti. Ali ovo se događa samo rijetko. To je zato što čovjek, koji svugdje i uvijek kasni, ne uspijeva u potpunosti u izvršavanju svog zadatka na svakoj stepenici Stepeništa. Pošto je vrijeme dozvoljeno za njega da dovrši svoj rad na svakoj stepenici ograničeno, on je primoran, iz straha od pada, da prelazi na sljedeću stepenicu dok još uvijek vuče za sobom dio, ponekad veliki dio, svog karmičkog duga.

Ovo je dozvoljeno, ali samo po uvjetom da je njegovo pročišćenje dovršeno na noti FA.

(22)

Sedmi stadij

Dosegnuvši prvi Prag, katekumen se okrenuo licem prema ‘životu’. Dosegnuvši drugi Prag, okrenuo se licem u lice prema sebi.

Drugim riječima, vidjet će svoju Ličnost u njenom zbiru i u svaki detalj. Na isti način, sagledat će sve rezultate svoje Karme, kao i sva izvrtanja koja su oni izazvali u njegovom biću, posebice, iskrivljenja koja dolaze iz licemjerja prema sebi, i iz laži koje sebi govorimo. Ovo su najteži elementi za konstatiranje. Posljedično najteži su za neutraliziranje.

Ovo je drugi veliki test.

Po prvi put u svom životu, on će vidjeti sebe objektivno, kakav je, bez šminke, bez najmanjeg pravdanja ili kompromisa, i bez mogućnosti izbjegavanja.

Za pravednika, ovo teško iskušenje je puno neopisive radosti. Njemu će to biti kao svjetlo zore.

Za nepravednog – a ovo je opći slučaj – ovo viđenje sebe izgleda zastrašujuće.

Savršena ravnoteža Ličnosti se ne može postići osim potpunom neutralizacijom svih karmičkih posljedica. Netko tko teži oslobođenju, premda dobre vjere, ne može cijeniti prirodu i važnost ovoga. Rođen u grijehu, on može- i u praksi to i čini- smatrati određene aspekte te Karme ljudskim i prema tome normalnim.

Suočenjem s drugim Pragom, sve što je bilo naučeno mehanički gubi svoju snagu; svi odbojnici, svi samo- smirivatelji, moraju pući i odbaciti se. Svi dugovi se moraju platiti prikladnim kovanicama.

U isto vrijeme, vjernik se mora riješiti onih iluzornih i izmišljenih dužnosti koje nekad zahtijevaju hipnotičku silu, i kojima ljudsko biće pridodaje stvarnu vrijednost.

Ovo suočavanje sa sobom obično ima dramatičan tijek zbog karmičkog duga koji svatko od nas nosi. Ali to je neizbježno.

Čovjek sad mora popisati sve što ima u svom mentalnom posjedu, jer do ovog trenutka najveći dio ovog posjeda bilo je izvan njegovog vidnog polja, negdje u arhivu njegove podsvijesti. Bit će začuđen, kad konstatira sadržaje te podsvijesti, jer što tamo može pronaći; tragove junačkih djela, a možda također i najneplemenitije zločine.

Ako on pobjegne od ovog čudovišta – u kojem mora prepoznati sebe-ovo će biti pad, pun najgorih opasnosti.

Njegov stav mora biti onaj napada. Tada će, Ličnost- čudovište odstupiti. U tom trenutku, čovjek će postati gospodar sebe. To će biti posvećenje položaja predstavljenog slikom 56.

Ovaj trenutak je odlučujući. Od sad na dalje, ojačan odnesenom Pobjedom, čovjekov zadatak će biti da preobrazi svoju Ličnost. On bi na nju trebao prenijeti sliku zračeće Ljepote. Jezikom Tradicije, možemo reći da u ovom trenutku Nevjesta ukrašena svojom vjenčanicom.

Kad je ovo učinjeno, Kristova Nevjesta bit će spremna da upozna Mladoženju.

(23)

Prelaskom drugog Praga, razvijena i uravnotežena Ličnost će se roditi. Ovo je drugo Rođenje, analogno fizičkom rođenju iz svake točke gledišta. Ono prolazi kroz iste faze. Doktrina opisuje detaljne paralele između njih, što pomaže učeniku i njegovom majstoru da kontrolira redoslijed ove evolucije. Knjiga Nikodema Hagiorita nazvana Neviđeno Ratovanje sadrži jedan od najboljih opisa ovoga.

Prelaskom drugog Praga, Ličnost se ujedinjuje s istinskim ‘Ja‘. Njeno privremeno ‘ja’, koje nije uništeno nego je razvijeno do svoje granice će biti zauvijek jedno s istinskim ‘Ja‘. Čovjek 4 tada postaje čovjek 5.

Ovo neraskidivo jedinstvo sačinjava Individualnost. Od ovog trenutka čovjek stvarno postoji. On jest, i samo u ovom trenutku će moći reći sa sigurnošću da je sretan što je rođen.

Pokus koji je tako često ponavljan uspješno je završio.

(24)

Ljudska Ličnost može imati tri različita stanja, analogna trima stanjima materije.

Prije prvog Praga, ‘Ja‘ Ličnosti je u krutom stanju. To jest ‘molekularne’ sile privlačenja u njoj nadvladavaju centrifugalne sile. Psihološki, ovo stanje karakterizira egotizam: sve za mene. U ovom krutom stanju, čovjek nikoga ne može razumjeti. U određenim slučajevima, kad je tvrd kao čelik,- slučajevima koje su, istina je, relativno rijetki-on  misli da je uvijek u pravu i svoje neuspjehe pripisuje drugima ili ‘nesreći’. On je siguran u sebe.

Zatim, nakon dostizanja prvog Praga, tražitelj se više ne nalazi u krutom stanju, jer više ne vjeruje u apsolutnu vrijednost ‘A’ utjecaja. Već je imao neke sumnje kad je opazio ‘B’ utjecaje i počeo razlikovati njih od drugih. Dosegavši prvi Prag, on više nije tvrd, on je već savitljiv.

Putem rada između dva Praga, mentalno ‘ja’  postaje sve više mekano, postajući tekuće na noti FA. Na isti način, kao što fizičku tekućinu karakterizira sposobnost da poprima oblik posude, tako je i tekući mentalitet sposoban razumjeti druge kao sebe, poprimajući njihov oblik. U sadašnjem jeziku, opisujemo stanje takvog čovjeka izrazom ‘otvorena uma’.

Nakon prelaska drugog Praga, čovjek 4, koji je sad postao čovjek 5, zadobiva plinovito mentalno stanje- prodirući u sve i omogućujući mu da razumije sva bića i sve stvari.

(25)

Osmi, deveti i deseti stadij

Nakon drugog Praga, pravi Put počinje. To se sastoji od tri sekcije, koje vidimo kao note MI, RE i DO.

Pod okriljem note MI, unutrašnji čovjek ulazi na višu razinu ezoteričnog učenja u osmom stadiju. Sad je on obavezan da počne učiti druge. Dok uči on zadobiva nove sposobnosti odgovarajuće specifičnim elementima njegove Individualnosti. U terminologiji Sv. Pavla, to su darovi Duha Svetoga.[3]

U ovom stadiju čovjek postaje majstor, gledano odozdola, ali gledano odozgora on ima titulu asistenta.

Prva nova temeljna sposobnost – zajednička svim Individualnostima, i razvijena cijelim putem u stadijima MI i RE – je sposobnost spontanog razlikovanja istinskog od lažnog. Ova sposobnost bit će znak raspoznavanja novog čovjeka u Ciklusu Svetog Duha.

Na sljedećem stadiju, devetom, smještenom pod okrilje note RE, čovjek 5, nakon što je stekao nove sposobnosti koje odgovaraju njegovoj Individualnosti, razvija ih dok im ne da njihovo cjelovito izražavanje. On tako stječe Svijest, koja se manifestira u njemu posredstvom višeg intelektualnog centra, djelujući kroz viši emotivni centar.

Kad je to završeno, on će postati čovjek 6.

Deseti stadij, zadnja stepenica Puta, je gdje čovjek 6 postaje čovjek 7. Ovo karakterizira posvećenje postignutih rezultata.

To je krštenje Vatrom i Duhom.[4] Isus je rekao:’ Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo!’[5]

Ovo posvećenje se stvara sublimacijom seksa. Tako se krug zatvara. Svaka manifestacija života počinje seksualnim činom; na kraju kruga, aktivnost seksualnog centra se manifestira ponovno, ali na višem nivou, onom viših centara, nivou kojem – po svojoj prirodi – ovaj centar pripada.

(26)

Ezoterični rad ima pretežno negativan aspekt tijekom ranih stadija, u smislu da se čovjek trudi poništiti sve što sprečava njegovu evoluciju. Počevši od drugog Praga, naprotiv, prema osmom i devetom stadiju, evolucija na Putu donosi samo obogaćenje, sa stjecanjem novih kvaliteta radom paralelnom stvarnom ezoteričnom radu. Ovi stadiji su izvan dohvata Zakona Slučaja, ali pad još ostaje moguć.

Tek na desetom stadiju, slijedeći posvećenje Vatrom i Duhom, čovjek 7, ostvaren ili savršen čovjek prema terminologiji Sv. Pavla, bit će siguran od svake mogućnosti greške i prema tome od pada.

Od sad na dalje, on u sebi posjeduje ‘Ja’, Svjesnost, i Volju.

U tom trenutku, dostigao je treći Prag. To je granica moguće evolucije za zemaljskog čovjeka Tritokozmosa. Daljnja evolucija je zasigurno moguća za njega. On može postati čovjek 8 i 9. Ali iza trećeg Praga počinje oblast Deuterokozmosa.

Zbog sporosti ljudske moralne evolucije, ljudi 5, 6 i 7 su obično zadržani da rade unutar ljudskog društva.

Iz knjige: Gnoza, Egzoterični Ciklus – Borisa Mouravijeva


[1] Rimljanima 8: 24.

[2] Luka 9: 62.

[3] I Korinćanima 14: 1.

[4] Matej 3: 11; Marko 1: 8; Luka 3: 16; Djela Apostolska 1:5; 2: 2-4.

[5] Luka 12: 49. U Hinduističkoj Tradiciji, ista pojava je opisana kao silazak na Yogija, nakon što dostigne željeni stupanj perfekcije, dharma meghe ili oblaka vrline.

Oglasi