dialogswue001

23. Onaj koji se otrgao od vezanosti, koji je oslobođen, čiji um je utemeljen u znanju i koji djeluje u korist yajne, je razrešen svojih djela.

24. Brahman je čin ponude. Brahman je prinos[1] od strane Brahmana u vatru koja je Brahman. Do Brahmana dolazi onaj koji je ustaljen u Brahmanu kroz djelovanje.

Yajna u ovom smislu označava predavanje svih činova Apsolutu, Brahmanu. Razumijevanjem da je Svijest Temelj svom ispoljenju, da je ona ono što omogućuje postojanje i sama sebi je svrha, zadobija se Razumijevanje Yajne.

Vidjevši sve kao Ispoljenje Brahmana ima li nešto što bi trebalo biti odrađeno, ima li nešto što bi trebalo biti cilj spoljašnjeg života i postoji li isti izvan Svijesti samog izvorišta Univerzuma? Sam Čovjek je Brahman, sama žrtva je Brahman, sam Čin je Brahman, sama Svjesnost je Brahman, poveznica kroz proces svijesti i objekta je Brahman. S tim Znanjem, kao načinom i tehnikom, Čovjek dostiže samog Brahmana, biva ustabiljen u Njemu kroz samo Djelovanje, kroz samo Ispoljenje. Razumijevanje je ono što mu daje mogućnost takvog Ispoljenja. A ono nastaje primjenom u praksi, Sviješću o Sebi, Znanjem, Predajom Najvišem.
Sve je ispoljenje Aposoluta. Ništa nije izvan njega, niti nešto može biti izvan. Samim tim sve je On Sam.

Sada dolazimo do jedne zamke koja je česta unutar Spiritualnih krugova, a koja se definiše kao Samo-zavaravanje. Bez Unutrašnjeg “iskustva” ovog, Uslovljeni Um može da prihvati ovu Istinu i da se kroz nju štiti od suočavanja sa sadržajem koji ima, da se povlači od života kroz ovu Istinu. Često čujete kako neko izgovara ili piše da je “sve Jedno” a onda uskoro kroz njegov život uvidite da je to samo fin izgovor, samo “utjeha za mjesečara”  i ništa više. Sve jeste Jedno, ali to ne znači ništa. Tek kada to bude Stvarnost čovjeka koja je dosegnuta kroz intezivan Rad na Sebi tada ta Istina biva njegova. Postoji nekoliko načina da to postane ljudska Stvarnost, ali većina u Uslovljenom Umu uskoro postanu “bajka za uspavane”. Većina prihvata tzv. afirmativne puteve, vjerovanje, bhakti i slične Puteve kako ne bi ulagali Napor, kako bi izbjegli suočavanje sa sobom, projektujući na mitove i mitologiju stvarnost kroz koju izbjegavaju uviđanje istine u sebi.

Unutrašnji Rad uključuje i afirmativni i negacijski princip, ali i još jedan princip Rada koji je između tog dvoga. Treća vrsta tog Rada dolazi Razumijevanjem. Jer i Afirmativno i Negacijsko je krajnost. Stvarnost leži između tog dvoga. Ona je u sagledavanju koje je pod uticajem Kristalizovane Svijesti. Posmatrač je Stvarnost za onoga koji je na Putu. Svjedočenje je početak Ezoterične Prakse kroz koju sagledavate život kao niz kretanja koje je pod uticajem Spoljašnje Sile ili Unutrašnje Uslovljenosti. Vi ste Svjedok, ne učesnik, jer bez Svjedočenja Stvarnosti sama Stvarnost nije stvarna.
Ako svaki čin izvodite sa ovim saznanjem da je sve oko vas, kao i vi sami, Sam Brahman vi postepeno bivate Svjedokom koji je odvojen od Čina, koji je odvojen od toka i djelovanja Sila. Sam Svjedok je projekcija Svijesti koji nastaje samim Svjedočenjem bilo ono Spoljašnje ili Unutrašnje, te samim tim ni Svjedok nema stalnost jer nastaje i nestaje u skladu sa Svjedočenim. No, putem njega Svijest se ispoljava. Ono što je bitno znati da je i sam Svjedok proizvod Triju Sila. Te samim tim ona je pokret, a bilo koji pokret nije Stvarnost. Ono što je u pozadini Pokreta, u pozadini Toka, to je Stvarnost same Svijesti koja je Istinska Priroda Čovjeka. Samim tim sagledavamo da je Čovjek sama Svijest koja je Brahman ili Apsolut.
No, ukoliko Uslovljeni Um dobije ovu Ideju on, nemajući svoje iskustvo, zadržava Identitet koji se nadograđuje ovim “saznanjem” ili laganjem samog sebe, te ne vodi ka Spoznaji već ga udaljava od spoznaje upravo zbog toga što nadogradnja Lažnog Identiteta Kristališe Ličnost ili taj Identitet koji sprečava bilo koju mogućnost sagledavanja ovih Istina. S tim u vezi ako sada pogledamo Tantričke Izreke ili Ideje ili Ideje nekih sličnih Ezoteričnih Učenja koja postoje oko nas, a koje padaju na pogrešan Identitet – a ne moram reći da je svaki Identitet pogrešan jer se gradi na ubjeđenju, uslovljenosti, slici o sebi i svijetu oko sebe – ono što se dešava nije napredak već Degradacija Čovjeka jer se izgrađuje Lažna Ličnost koja preuzima Kristalizaciju sprečavajući Čovjeka da se suoči sa svojom Stvarnošću, izgrađivajući Lažno “ja” s kojim je Identifikovan, a ne Razotkrivajući Izvornu Svijest koja je u pozadini i koja je oslobođena bilo kakvog Svjedoka, Ja, ili Identiteta.

Kap vode u Okeanu misli da ima Individualnost te se kroz prividnu Opnu koju je sama sebi dala imenovanjem sebe i viđenjem sebe kao Kapi, iluzorno odvaja od Okeana igrajući igru samo-zaborava. Ukoliko Ideje Učenja padnu na Lažno ubjeđenje, Iluziju o posebnosti ono će ojačati Laž Opne o odvojenosti i sprečiti Kap da shvati da ne postoji bilo kakva Individualnost ili Identitet Kapi, da je to Okean koji je sebe ogradio Iluzijom, te da je sve ono što je ugrađeno u Opnu Iluzije, koja je prihvata “sobom”, ličnošću, identifikacijom, ličnim. Naravno Kap može da sebe lako ubjedi u ove istine i biva naizgled “zaštićena” od Stvarnosti Života u kojem živi. To je upravo ono što većina radi na svom Unutrašnjem Putu. Tako da Unutrašnji Put postaje nova bajka koja čovjeka dodatno zarobljava.

Davno, na početku mog Unutrašnjeg Rada, rečeno mi je da Spiritualnost, pa čak i Ezoterično može biti najgori zatvor iz kojeg nema bjegstva ukoliko bude pogrešno primljen, pogrešno shvaćen, ili rađen sa pogrešnim Identitetom. Da se razumije nema istinskog Identiteta, ali nemamo bolje riječi. Prečice kao što je ovo Učenje, ili Tantrička Praksa samim tim mogu postati veoma opasan “hod po oštrici mača” ukoliko Čovjek nije Balansiran i ne zna šta radi ili nema Majstora koji će razbiti pogrešne Identitete i čovjeka, Nezaštićenog ali Svjesnog, ostaviti nasuprot same Stvarnosti. Malo je pojedinaca koji to mogu postići sami, a takvi ili su skoro pa Probuđeni ili su prošli Intenzivan Rad sa Majstorom.
Baš kao što Kap ne shvata da je Stvarnost odustajanje od Opne a ne dodavanje novih Ideja Opni, te da se na taj način zatvara za samu Stvarnost, tako Spiritualni Tragalac koji ne Razumije već samo ponavlja ono što mu se sviđa, zatvara se ili dodatno zarobljava u odnosu na Stvarnost. Riječi koje pišem ne mogu prenesti samo Viđenje i Znanje, sem simbola i opisa problematike Unutrašnjeg Rada, stoga uvijek provjerite ovo što pišem ili što bilo ko piše u sopstvenoj Praksi u svom životu. Samo vaše Znanje je Znanje, sve ostalo je samo Informacija.

Kap ne postoji. Postoji samo svekoliki Okean koji sebe doživljava kao Kap. Ukoliko u tom samozaboravu Okean, kroz lažnu sliku o sebi, izgrađuje Znanje o Oslobađanju, on produžava Samo-zaborav. No, ukoliko Okean shvati da je on sama Stvarnost unutar iluzorne Kapljice, i odbaci sve kao opsjenu, Znanje ga Oslobađa i daje mu, ne Viđenje Stvarnosti, već Bivanje Stvarnošću.

31. Jedući ostatke yajne, koja je nektar, oni dostižu večnog Brahmana. Ovaj svjet, O Najbolji od Kurua, nije za onog ko ne daruje yajnu, a još manje je svjet nakon ovog.

Ako zanemarimo činjenicu da određene Informacije koje primimo filterišemo kroz čula i određeni kvalitet Uma, informacije o Yajni mogu biti jasne u nekoj mjeri, no nisam neko ko smatra da čovjek samim čitanjem ili informisanjem može da zna šta određene informacije znače. Pa čak ni da ih razumije kako bi mogao da od njih ima koristi, jer upravo zbog jedne karakteristike Uma, a koja je iskrivljenje pod uticajima Uslovljenosti, čovjek ne može da Razumije. On može intelektualno da shvata, da prihvata neku Ideju shodno kvaliteti Uslovljenosti koju ima, ali dok ne shvati da on nema ništa kao Čovjek, niti da je nešto dobio samom tom činjenicom što je rođen kao Čovjek, on ne može napredovati niti nešto učiniti povodom svog usavršavanja. Čak i samo usavršavanje je pod djelovanjem Guna. Čovjek je u potpunosti zarobljen, samo zbog lične zamjenice, i zbog identifikacije on nema taj osjećaj i misli da ima Volju, Slobodu i sve ostale Kvalitete Oslobođenog Bića.

Yajna je svjesno žrtvovanje, svjesni Napor učinjen u određenom smijeru u skladu sa Uslovljenjem koje čovjeka vodi ka određenoj Stazi kroz koju pokušava da napravi nešto što naziva Unutrašnjom Evolucijom, i ta Staza je uvijek u skladu sa Kvalitetama Uslovljenosti koju ima i koja ga drži u zatvoru. Sviđanje i Ne-sviđanje, Da i Ne Intelekta su Uslovljenja koja određuju Stazu, kao i cijeli život koji vodite. Upravo zbog toga se u Tantričkom Učenju kaže da Čovjek ne može izabrati Put, jer ono što bi bilo korisno za njega, on najčešće odbacuje ili mu se ne sviđa. Intelektualac će uvijek izabrati određene Staze koje potiču jači rad intelekta, koje su vezane sa određenim školama yoge, sa proučavanjem spisa i moralnim principima, ili sa Da i Ne Intelektualnog Centra. Emotivni Čovjek će uvijek izabirati nešto što je povezano sa Predajom, Bhakti, obožavanjem, klanjanjem  bogovima i izmoljavanjem oslobođenja od istih, nešto što u njemu izaziva emocije i snažna osjećanja naspram nečeg. Fizički ili Motorički Čovjek će uvijek težiti motoričkim, ritualnim radnjama, yogi u kojoj je naglasak na fizičkom, asketskim vještinama, nečemu što ne traži ni emocije ni intelekt te se kroz taj način pokušati osloboditi. Naravno, kroz sve se može Osloboditi, i to nije upitno. Upitan je Kvalitet Oslobođenja. Upitan zato što sredstvo kroz koje ste se Oslobodili će biti uvijek primarno, dok će ostalo u vama od čega ste bježali, centri koje niste razvijali uvijek biti sekundarni i nerazvijeni. Takav čovjek može imati intelektualno znanje ali biti slabić koji ne može da ga upotrebi. Ili može imati Snagu ali biti sljep bez Znanja. Ili imati Volju koja niti ima podršku Znanja niti Snagu Emocije.
Samim tim Yajna koju on vrši u svrhu Unutrašnjeg Napretka ograničena je na kvalitet njegova Uma koji ga i usmjerava u određenom pravcu, ali i Razumijevanju, uslovno govoreći, koje ima i kroz koje prosuđuje u onom što radi. Zbog toga je Rad na sopstvenom Oslobođenju kod većine osuđen na propast prvim korakom. Viđenje, ili sposobnost Agja Čakre koju često prevode kao moć vidovitosti, kao i silna druga pojašnjenja Agje ili Trećeg oka znači upravo Vidovitost Svjedoka ali ne vidovitost u smislu spiritualne moći kako to mnogi misle. Agja je Svjedok, Svijest koja Svjedoči i samim tim ima određene Moći koje omogućavaju Viđenje, Znanje, Gospodarenje Umom i Tijelom ali daleko od metafizičkih moći kojima teži većina koja se usmjeri na buđenje tog Centra. Bez Svjedoka koji je Budan (Vidi) čovjek ne može da se u potpunosti Oslobodi, jer jednocentrirana oslobođenost samo liči na oslobođenost i kasnije dovodi mnogo više patnje nego što mnogi misle. Takav koji Vidi zna šta ovo znači, zna šta sam napisao i zašto je za veliku većinu u “ovim vodama” Probuđenje samo još jedna Iluzija u koju vjeruju i kojoj se nadaju, a sve što čine samo je “put za pakao popločan ‘dobrim’ namjerama”.

Yajnu bi mogao pojasniti kao Napor koji ulažete u određenom smijeru, tj. Cilju koji ste sebi postavili, a koji je u skladu sa kvalitetom vašeg Uma. Ali šta to znači u svakodnevnici?

Yajna u svakodnevnici bi bilo odbacivanje iluzija, robovanja Uslovljenosti, žrtvovanje svakodnevnih navika, načina života koji imate u svrhu Unutrašnjeg Oslobođenja, sagledavanje Uslovljenosti Uma, robovanja Tijelu te djelovanje protiv toga, djelovanje koje omogućava da se Oslobodite iste Uslovljenosti i Robovanja te vas iznutra Kristališe u smislu Kristalizacije Svijesti. Koju god da Praksu ili Učenje radite to je određeno Djelovanje koje u sebi sadrži Yajnu. “Jedući ostatak Yajne” znači da se vaša Svijest ili Biće hrani kroz trenje koje nastaje i koje donosi pobjedu nad nečim kroz Napor koji ste uložili u savladavanje toga, te kroz to hranjenje ona se Kristališe i Oslobađa zatvora u kojem se nalazimo kao ljudi. Na ovom i na “onom” svijetu nema napretka izvan toga. Zašto? Šta se pod tim misli?

Svaki svijet u sebi sadrži multiplicirane Gune koje čine Zakone koji vladaju tim Svijetom. Što je Svijet niži to više Zakona vlada, on je grublji, ograničeniji. Odbacivanjem Zakona Unutra sebe, oslobađanjem od njih u sebi, kroz Praksu i Yajnu koju ona sadrži vi odbacujete niti koje vas vezuju, siječete ih. Samim tim Biće ili Svijest se Oslobađa Zakona koji vladaju tim Svijetom i vodi vas ka Višem, Suptilnijem Svijetu. Nakon smrti Tijela čovjek će živjeti na Svijetu koji odgovara zbiru Zakona koji su u njemu ostali i koji dalje djeluju ukoliko se nije oslobodio svih njih, uslovno govoreći. Upravo to je značenje rečenice Ovaj svjet, O Najbolji od Kurua, nije za onog ko ne daruje yajnu, a još manje je svjet nakon ovog.”

Yajna je stoga obavezna i čini Praksu koju radite, kroz koju pokušavate da se Oslobodite kao Bića.

Iz knjige: “Komentari na Bhagavad Gitu”.


[1] Žrtva

Oglasi