black-hole-star-accretion

Ukoliko je Učenje koje prihvatamo način samo-skrivanja to Učenje izgubilo je svrhu koju ima, jer onog koji daje Svrhu Učenju nema.
Mogu govoriti o tome da Duhovnosti više nema, da Religije više nema, da je Ezoterično na izdahu i još se sa zadnjim pipcima drži tamo gdje bi trebalo biti, jer danas pod tom riječju svaka baba izlaže “duhovne spoznaje” i svaka luda biva proglašena “probuđenom”. Zašto? Zato što je Čovjek odavno zaboravio koji je smisao njegovog kretanja Stazom. Taj smisao više ne postoji.
Možete reći da sam pesimista i ja ću vam to potvrditi. Možete reći da sam bilo šta i to ću vam potvrditi, prosto zato što me nešto previše ni ne interesuje šta mislite o meni. Ali pitanje koje ću vam postaviti jeste: Jeste li spremni vidjeti koliko ste lažni? Da li ste spremni vidjeti laž koja traje oko vas jer je vi podržavate? Da li smijete da se suočite sa samim Učenjem koje upražnjavate i proglasite ga lažnim kao što ste i sami?

Temelj Laži je Samo-obmana i Obmana drugih. Šta znači to “samo-obmana”?
Samo-obmana je termin, kao i svaki drugi, kojim se označava ulaganje napora u izgrađivanje Slike o sebi (Lažne Ličnosti, Ega) putem određenog Spoljašnjeg izvora. U slučaju svakodnevnog čovjeka u Religioznim/Spiritualnim/Ezoteričnim učenjima to znači da taj koristi Učenje kao način izgradnje Slike o sebi koju ima s ciljem laganja samog sebe. Da li je potrebna samo-obmana? Da li možemo naći opravdanje za nju?
Naravno. Možemo i ona je potrebna. Pitanje je samo do kada? To “kada” definisano je onim što jedinka usvaja kroz određeni period samo-obmanjivajućeg učenja – kićenjima učenjem, nazivima, mišljenjima, skrivanjima iza citata i imitacije “prosvjetljenja”, potrage za “istinom” koja uvijek odgovara slici koju neko ima ili projekciji kojoj se nada – sve dok u njemu, ukoliko je nabasao kojim slučajem na Istinsko, ne “klikne” i ne zapita se sva ova pitanja. Ukoliko traga za nečim što popularna učenja nazivaju “aha momenat” to se neće nikada desiti. Jer to “aha” dolazi iz slike koju projektuje na sebe i učenje. Ukoliko je to direktno viđenje Samo-obmane kao proste laži iza koje se skriva koristeći čak i Učenje, tada možemo reći da je taj čovjek nešto i napravio na Sebi.
Ličnost ima potrebu da se ispunjava raznim “perjem” kako bi vremenom to “perje” postalo spoljašnji prikaz unutrašnje praznine (ne Mistične Praznine). Vremenom to “perje” pokupi većinu Energije unutar čovjeka i okrene ga ka spoljašnjem te spoljašnje u njemu napravi svoju vjernu repliku koja tada prekrije Ličnost Slikom o sebi i Idejama koje je negdje pokupila a odražavaju samo-projekciju kojom oslikava spoljašnjost, ne primjećujući čudna poklapanja spoljašnjosti i unutrašnjosti i prazninu koje to u njemu izaziva ako nije u stalnom reflektovanom odnosu spoljašnjeg i tzv. “unutrašnjeg”.
Učenje, koliko god bilo Stvarno, ne može da ispuni svoju svrhu ukoliko biva primljeno Lažnim u čovjeku. Lažno mora biti viđeno i mora biti shvaćeno da to nije vaše, da to niste vi, da se klanjate Lažnom Idolu, i molite se Lažnim bogovima. Samo tada, može krenuti obračunavanje sa Samo-obmanjivanjem i Lažima kojima smo izgradili samog sebe. Svako Učenje je Laž do onog trenutka kada Jednostavnost u vama to ne shvati kao Laž i odrekne se dijela koje traži Učenje i koristi ga u Lažno. Čak i kada bi dobili Lažno Učenje, to bi bilo Istinsko Učenje ukoliko bi vi bili Istiniti.
Da bi bio Istinit Čovjek mora prije svega da shvati da je sve čemu teži proizvod Laži u njemu. Ličnost koja teži “samousavršavanju” koja teži novim oblicima samo-zavaravanja ne može da primi Čisto Učenje, jer nema NIKOGA ko bi ga mogao primiti. Ona ne želi biti Jednostavna, Dobra, Otvorena, Obična, Istinita jer to NISU NJENE Kvalitete. To su Kvalitete Jednostavnosti, Dobrote, Otvorenosti, Običnosti, Istinitosti tj. BIĆA. Biće ne može primiti Učenje sve dok postoji “orahova ljuska” koja je Ličnost i koja okružuje Biće te sprečava doticaj Bića i Stvarnosti.

“Orahova ljuska” je Lažna Ličnost koja okružuje Istinsko u Čovjeku, a opet ako Ličnost nije razvijena ne možete primiti Učenje jer ponovo nemate čime. Lažna Spiritualnost ili Ezoteričnost ubjeđuje vas kako samo treba da odbacite Ličnost kao Lažno i orijentišete se na Biće. Naravno, dobićete Idiota koji se smješka i sve “razumije” ali o ničem nema pojma. Ukoliko ubjeđenje Lažnog dolazi kroz zahtjev izgrađivanja Ličnosti kao načina primanja Učenja, a u sebi ne sadrži i izgradnju Bića i sem naziva “svjesnost” nikakve veze nema sa Svjesnošću, opet se nalazimo u istom i u nemoći da se nešto napravi sa Učenjem koje dobijamo.
S druge strane Ličnost može da se hrani i sa tzv. odvajanjem i prihvatanjem Učenja kao jedine Stvarnosti, pa čak i ulagati napor u tom smijeru, imati takva iskustva, ali ono što je motivisalo takvo prihvatanje dolazi iz ljudske posebnosti, sebe-ljublja i slično. To čak može dati i dublje sagledavanje, doticaje sa Višim, Svijesnost koja je nepoljuljana i koja je dovoljno snažna i Kristalizovana, kao što se ima prilike vidjeti kod nekih, ali motivacija je pogrešna te samim tim Kristalizacija je pogrešna i ne vodi Oslobođenju.
Kada sam jednom čuo u toku svoju obuke kako mi je rečeno: “Ulažeš li napor da se Probudiš, završićeš u Paklu. Ne ulažeš li napor da se Probudiš, završićeš u Paklu.”, izazvalo je zbunjenost u meni i nije mi bilo jasno na što se usmjeravam. Vremenom i Radom shvatio sam šta je bilo time naglašeno. Razumijevanje toga nalazi se u Balansiranom Umu i Svjesnosti Sebe. Bez toga Razumijeti ovo, ali i PRAKTIKOVATI PROBUĐENJE ili ovo, nije moguće.
Prije svega, ODAKLE dolazi ideja da se probudite? Kamo vas ta Ideja vodi i odakle dolazi misao da je to kamo vas vodi Cilj?
Možete mi slobodno reći da je to intuitivno usmjerenje i onda ću vam reći da je vaša intuicija prosta posljedica tjelesne svijesti koja teži sreći i ugodnom te kroz projekciju ka nečemu ona “intuitivno” dobija signal šta da radi i kako da se usmjeri. To nije dalje od tjelesnosti kako inače mislite. Tzv. Intuitivnost je prosti mehanizam tjela koji služi njegovoj zaštiti i podršci kako bi se ćelijski nivo održao u funkcionisanju. Baš kao što i vi imate osjećaj postojanja i želje da živite na isti način i vaše tijelo – koje je jedna velika ćelija koja se gradi iz XX broja ćelija – ima isti taj osjećaj. Ono ima svoju inteligenciju, kao i svaka ćelija koja u njemu postoji. Vaše tijelo je jedna Ćelija multiplicirana u milijarde puta. Ono što je za vas Intuicija za ćeliju je Viša Svijest.
Ili možete reći da ste se “pronašli u nekom Učenju” što je još smiješnije, jer se niste vi pronašli, već ličnost koja projektuje određene Ideje, a koje se grade na potisnutom sebe-ljublju pomoću kojeg želite biti izabrani te se “pronalazite u učenju”. Ono što ste pronašli je samo zakrpa za rupu u vama. Ili je rupa u vama pronašla zakrpu. Ništa više.

Ako ne poznajete Ličnost prevariće vas. Ako je poznate moći ćete izbjeći njene zamke, otuda i potreba da Učenje ne bude jednoobrazno, da se ne prima samo sa Ličnošću ili samo sa Bićem. Ono mora biti primjenjeno na obje strane. I na Biće i na Ličnost. Ozbiljnijeg Rada nema sve do onog trenutka kada Ličnost postaje Sluga Svijesti i služi svojoj svrsi na način da sljedi Impuls Svijesti ili Bića. No, čak i tada, sve do finalnog Oslobođenja, Ličnost mora biti provjeravana i kontrolisana Sviješću kako ne bi preuzela imitaciju Svijesnosti i krenula pod krinkom Unutrašnjeg Razvoja i Rasta odlučivati umjesto Bića.
Biti Običan i Jednostavan jedan je od Ciljeva Rada. To može biti posljedica Unutrašnjeg Razvoja, ali može i biti temelj ka Istinskom Buđenju. Ali isto tako Ličnost može imitirati Običnost i Jednostavnost. Kako ćete znati razliku ukoliko ne poznajete svoju Ličnost?
Otuda Rad mora imati tri nivoa, Fizički, Psihički i Spiritualni, a unutar njega, svakog ovog dijela mora biti Rad na Gjani, Bhakti i Karma Yogi.
Ukoliko ne poznajete svoju Psihološku stranu, a samim tim i Fizičku refleksiju Psihološke strane kako ćete raditi na Spiritualnoj, ili Svijesti ukoliko te dvije strane rade pogrešno?
Postoje obljesci ovih Istina, u mnogim Učenjima, ali zato i kažem da su to Obljesci, jer nisu potpuni niti daju potpuni Razvoj i Rast. Uzimaju djeliće i onda ih Psihološka strana koja nije očišćena upotrebljava. Otuda imamo razne metode i načine “brzih” ili “tradicionalnih” učenja koja se jako brzo prepoznavaju po svojim posljedicama i pozadinskim motivima kao pogrešna.

Razvoj ima nekoliko razina i mnoge razine uključuju u sebi upravo samu pogrešnost ili lažnost sve dok ona ne bude prepoznata. Kada se prepozna kao Lažno i kada se upozna dio u Čovjeku koji je sam Lažan kao i učenje kojem je pripadalo, tada započinje sljedeći nivo Rada. Ali to više nije Rad na koji ste navikli. On pripada drugim pravilima. U njemu je uključena Unutrašnja Tišina, pronicanje u dubine svog ispoljenja kako Spoljašnjeg tako Unutrašnjeg, Razumijevanje funkcionisanja Uma, Svijesti koja se ispoljava, te kojim putem i na koji način se ispoljava, šta služi tom ispoljenju te pomoću čega se ispoljava. Počinje Rad na Energiji i Svijesti u isto vrijeme, Umu i Biću u isto vrijeme, ali ovaj put izvan ograničenja Uslovljenog Uma, jer se isti prepoznaje po svom produktu koji je Uslovljenost.
Pripremni koraci moraju biti odrađeni Iskreno i sa Jasnoćom, kako bi se došlo do razine na kojoj je moguć Istinski Rad.
Svi koriste isti način Rada, sa neznantnim finesama, baš kao i ta Razina Rada, ali drugačija je Motivacija i drugačiji je Cilj. Vi shvatate da vi Niste kao Ličnost i Jeste kao Biće, a i Biće Nije jer samo To Jeste. Onaj koji ovo razumije, ali Sobom Razumije shvata razliku Rada u kojem vi projektujete da ste neko i nešto, da ste sam apsolut, bog ili boginja, kao i Istinsko Stanje koje nije ni bog ni boginja, ni apsolut ni Um, ni Biće. Svijesnost je očišćena i prepoznaje sebe kao ispoljenje Triju Guna, a Temeljnost na kojoj se oslanja ne može biti prepoznata jer ona je ta koja sebe ne može da vidi. Ona Jeste. Kada ona Jeste, Odvojena Svijest ili Svjesnost NIJE. To saznanje mora biti življeno, uz suočavanje sa svim što se pojavljuje kao Inercija koja još uvijek nosi Psihološko i Fizičko.
Da vi ste Brahman. Vaša Svjesnost je sam Brahman. I šta sada?
Ništa. Možete Brahmanom obrisati svoje d…! Jer pobogu i to je Brahman. Onaj koji Zna ne smatra da je nešto Brahman a nešto drugo ne. Ne smatra da je Znanje o Brahmanu sam Brahman, kao što je i Neznanje sam Brahman. Uopšte ko je taj Brahman? Nova igrica za Um?
U najvećem broju slučajeva upravo je to. Igrica, Uspavanka za Um. Metod Samo-obmane, samo-zavaravanja. Jer tada kada stvarno to jeste, mislite li da će biti neko ili nešto ko bi znao da je Brahman?
Tek kada nestane i Znanja o Brahmanu, Znanja o Gunama, Znanja o Energijama tek tada ste možda na dohvat Istinske Misterije. A i Misterijom možete obrisati d… !
Svijest percepira uvijek sama Sebe, čak i kada gleda nesvjesno, kada gleda Mehanično. Ona je ta koja Percepira Sebe, jer ona je Temelj i svjesnom i nesvjesnom. Niti jedno niti drugo nije istina.
Možda ste Praznina? A i tom Prazninom znate šta možete učiniti. Definisanošću na bilo koji način, možete učiniti isto kao i sa svim do sada. To je Identitet. Može on biti “materijalan”, može biti “psihološki” a može biti i “spiritualni” i dalje je Identitet.
Ono što ostane kada sve to “provalite kao temelj Laži” najbliže je Istinskom i to morate živjeti. To mora ispuniti svaki tren vašeg života. A to se prepoznaje u vašem Ukusu.
Obmana je odlična dok niste spremni vidjeti Laž same Obmane. Kada Obmanu (Iluziju) vidite kao takvu, na pravom ste putu da sami sebe vidite kao Obmanu. Da, to je vaša Priroda. Sama suština Obmane. Živite s njom jer samo Direktnim Vidom, SamVid može da sagleda dubinu samo-obmane. Jer šta bi ste uopšte dostizali?
Sebe ne postoji u Samo-Dostizanju. Niti ćete biti više sebe niti manje sebe. Neće biti nikakvog “sebe” kada dostignete TO. Sve što vas sada ispunjava nestaće. Zašto bi se oslobodili najljepših Snova? Čak i Sna o Probuđenju. Ono što ćete vidjeti u Očima Probuđenog je Izumiranje, Odumiranje, Nestanak svega. Kao Crna Rupa Univerzuma on upija sve u sebe i ništa ne može da joj pobjegne. Susretnete li takve oči, najbolje je nestati bez traga. Al mislim da ni to neće više pomoći. Jer je započeo proces Samo-Urušavanja. Sve što možete jeste OSTATI ispred njih i Urušiti se u tu Crnu Rupu.

No, ukoliko je to motivisano pogrešnom Motivacijom, dolazi iz vašeg posebnog Uma, urušavanje će donijeti mnogo štošta ali ne i Oslobođenje. Najvjerovatnije će donijeti novi krug, traženje drugih da se njima hranite, jer će vam Izvor biti odsječen. Vi ćete biti ono što bi Ezoterično Hrišćanstvo nazvalo Čovjek bez Duha, sa svim odlikama Imitacije Duha, ali bez Suštine Duha, bez njegova Ukusa.
Samo-obmana je jedna od najvećih prepreka Unutrašnjem Radu. Ostanite na trenutak bez svog Učenja, bez svijesnosti, bez samoubjeđenja da ste “bogovi i boginje”, bez samo-zaštite Učenjem, i uvjerite se sami u svoju bezukusnu prazninu. Doživite je i ako preživite spremni ste za Unutrašnji Rad. Ako ne, onda šta uopšte tražite u nekom od Učenja? Novo samo-zavaravanje, novu samo-obmanu?
Kada shvatite da je i Učenje samo novo samo-zavaravanje kako ne biste došli do Sebe, započinje Pakao ulaska u vas same. U njega morate da uđete, morate da Umrete, i na kraju možda se i rodite. Naravno, možete se roditi i prije nego što Umrete, ali tada ste Čovjek bez Duha. Smrt je izvjesna u tom obliku, sem ako se ne hranite drugima. Možete se probuditi prije nego što Umrete, ali ako ne Umrete, samo ćete proživjeti ovaj život mnogo bolje od drugih, ali ćete ponovo u njemu završiti.
Otuda i gornja izreka: “Ulažeš li napor da se Probudiš, završićeš u Paklu. Ne ulažeš li napor da se Probudiš, završićeš u Paklu.”
Stoga, odakle dolazi vaš Napor? Ko ulaže Napor u neki tamo Rad? Vjerujte mi, i oni koji su debelo u Ezoteričnom Radu, ako se ovo iskreno pitaju, suočiće se sa Paklom Samo-Laži. U momentu kada krene samo-ubjeđivanje da ste na pravom putu, upravo ste na prečici za Pakao.
Šta vam ostaje nakon Suočavanja?
Sem Unutrašnje Tišine iza toga, ništa neće dati rezultat. A to će promjeniti vaš Ukus. Postaćete Stvarni. Jer ćete shvatiti da “Nikog nema iza ovih očnih duplji” i da je Cilj kojem težite “fatamorgana predubjeđenja”.
Ostanete li samo malo duže, otkriće vam se nebesa. Ali pazite, ako ostanete sa pogrešnim Motivom, put za Pakao je osiguran.

“Ako si u Tantri zbog Tantre onda si na pogrešnom Putu. Ako si u Tantri zbog sebe, onda si na pogrešnom Putu. Ali ako si tu da razOTKRIJEŠ Samo-obmanjivača, onda ti se otvaraju vrata Raja.”

Tekst ne može prenesti Učenje, niti Znanje. Riječ nema tu Snagu koju bi trebala da ima kako bi razotkrila Samo-obmanu do kraja, to samo može Živ Čovjek ispred vas, a kada je on ispred vas, to će biti sve samo ne Neko i Nešto, ne “živ čovjek” već Živa Smrt, Potpuno Uništenje i Izumiranje u ljudskom obliku. Tu nećete vidjeti ljubav, kao temelj samo-zavaravanja. Niti priče o Probuđenju kao metod Obmanjivanja. Tu ćete vidjeti Odsustvo koje vas uvlači i od vas samih pravi Crnu Rupu koja će usisati sve što ste sada.
To je Put, to je Istina i To je sam Život.

Namaskar

Oglasi