13. Nakon što ste prestali izvana i iznutra mijenjati sebe, te napustivši iluziju: “Ja sam mišljeno (individualno)  jastvo”,  meditirajte  na  Atmana  kao  na  nepromjenjivog,  na  Svjesnost  i nedualnost. 

14. Dijete  moje,  dugo  si  se  nalazio  u  zamci  tjelesne  svjesnosti.  Raskini  petlju  zamke  mačem znanja “Ja sam Svjesnost”, te budi sretan.

O sine dugo si bio zarobljen smatrajući sebe tijelom. Prekini te lance sabljom Spoznaje “Ja sam Svjesnost” i budi sretan.

Jedan od načina kojim se čovjek pokreće na Rad jeste njegova želja za promjenom. On upoznaje sebe i uviđa da to nije isto kao ono što je u njemu zamišljeno Slikom s kojom je Identifikovan. Posmatranjem on uviđa da on sam ne postoji i da je cijelo vrijeme bio prevaren Slikama koje ima o sebi i svijetu.
Upoznavanjem sebe on uviđa da u njemu postoji niz Osobina koje mu se ne sviđaju ali i onih na koje reaguje u drugima. Tada se u njemu javlja otpor, ali i taj Otpor povezan je sa određenom Slikom koja se ne vidi odmah na početku te ih čovjek vezuje za Idealizaciju Probuđenja, Puta, nekog mističnog Sebe ili ko zna šta.
Tada mu se Radom otvara mogućnost. Učenje mu govori da PRVO mora sebe upoznati i da sebe ne poznaje. Tada mu se govori da mora da bude Svjestan i da na taj način se odvoji od onog što Uviđa, kako bi smanjio Identifikaciju. Rad mu govori kako mora da se odvoji, kako mora da Posmatra i slično kako bi dobio vremenom mogućnost da se Promjeni.
Postoji masa stvari koje se ne pričaju ili se proglašavaju Formativnim Mišljenjem kako ne bi postavili takva pitanja. Tantričko Učenje s druge strane daje potpuno Učenje u kojem se kaže da VI NE MOŽETE DA SE PROMJENITE.
Sada se postavlja sasvim logično pitanje: Zašto? Zašto Rad kaže da može a ovi drugi da ne može? O čemu se radi?
E pa Ezoterično na nivou Rada ZNA da vi nećete povezati “lončiće” i da ne možete razmišljati onako kako je potrebno kako bi uvidjeli tu Činjenicu. Postoji određena Promjena na nivou Uma, tipa, smanjenje Reakcija, izostanak Negativnih Emocija, promjene određenih Koncepata i slično. Ali upravo zato što NE ZNATE kako dolazi do toga, sem onoga što vam je rečeno, vi ne vidite kompletnu sliku.
Ono što mene muči jeste da li da vam to pojašnjavam ili ne.

Idemo dalje. Ukoliko želite nešto u sebi da promjenite ODAKLE DOLAZI ta želja za promjenom? I u ŠTO BI STE TO VI, pobogu, PROMJENILI? Ovo su jako Dobra Pitanja. Ukoliko odgovorite ISPRAVNO na prvo pitanje, znaćete ODGOVOR i na drugo a samim tim ZNAĆETE i zašto sam ovo gore rekao, tj. imaćete ODGOVOR koji se traži.
Napuštajući RAZUMIJEVANJEM iluziju bilo kakve promjene koja nastaje na VEZANOSTI ili IDENTIFIKACIJI sa Umom i Tijelom, te RAZUMIJEVAJUĆI da je JEDINA STVARNOST POSMATRAČ ili SVJEDOK dobijate mogućnost da MEDITIRATE na Svjedoka ili OSJEĆANJE SEBE kao JEDINU STVARNOST.
Meditacija znači SJEDINJENOST sa OBJEKTOM MEDITACIJE. Druga definicija koja je primjenjiva za Čovjeka u Radu jeste da je Meditacija BIVANJE ili Svijest o Samom Sebi.
Prvi simptomi koji nastaju ovim jeste osjećanje da Svijest koja Posmatra je ista ona koja je i oko vas, da je ista ona koja je i u drugom Čovjeku, da je ista ona koja se nalazi u svakom Obliku ili Formi. Istinsko Ja, ili Svijest Svjedoka, kako to nazivamo je Svijest koja je PODLOGA svemu oko vas ISTO kao i onom UNUTAR VAS, tj. VAMA.
Sada, svakodnevno “ja” koje imamo povezano je sa Tijelom kroz nervni sistem, kroz vibraciju krvi, hranu, disanje, utiske kao i organe unutar nas. Kako se Posmatrač odvaja, tj. postaje Suptilniji tako se Svijest o Sebi razdvaja od vibracija Nervnog Sistema (a u njega sada uključujem sve gore nabrojano) i postaje Nevezana sa tim vibracijama DOŽIVLJAVAJUĆI ih izvan sebe.
Složeno je sada pojasniti kako to malo JESTE sve Ja a malo to NIJE sve Ja. Ta nemogućnost da to shvatite dolazi iz nemoći da razmišljate. Tj. vi razmišljate u terminu “ili-ili”. Ovo Učenje je mnogo veće od tog razmišljanja. Rad traži da počnete da Razmišljate u terminu “i-i” a Tantra traži da Razmišljate u terminu i “ili-ili” i “i-i” u isto vrijeme Razotkrivajući tako Treći Način Razmišljanja koji nije pod djelovanjem Sila i Zakona ovog, pa čak i viših nivoa Postojanja.
Razumijevanjem da nisam Tijelo a ni Um koji su samo ALATI mog ISPOLJENJA ili Moja MANIFESTACIJA shvatam da je to bio LANAC koji me je vezivao, i da s tim prestaje IDENTIFIKACIJA sa Tijelom i Umom. Oslobođen te Identifikacije imam li šta da mjenjam? Šta mogu da promjenim i u šta bi to promjenio?
Kako kaže Osho “Stvarnost je sama. Tamo nema nikog drugog.” Sada sjetite se Inicijacijske tehnike, što ona kaže? Razumijete sada na što igra Tantričko Učenje?
Sjetite se teksta o Portalima. Šta je tu problem? Pa još uvijek Identifikacija koju imamo, ali i nešto gore od toga. VJEROVANJE, davanje POVJERENJA ILUZIJI UMA i TIJELA. Mi ne želimo da se prebacimo na ovu Tačku Percepcije jer se bojimo da ćemo nešto izgubiti. E sada možete shvatiti zašto moramo ići polako, korak po korak, ili zašto Rad priča jedno a Tantra drugo.
Odbacivanjem Ideje s kojom smo Identifikovani “Ja sam Tijelo i Um” ostaje ono što Posmatra ili Svjedoči. Identifikovanjem sa tim da sam “Ja Svjedok koji posmatra, koji nije odvojen od Stvarnosti, koja je i oko njega samog, kao vazduh oko lonca” oslobađam se Uma koji želi da nešto mjenja, da izmjenjuje vjerujući u SLIKU koju PROJEKTUJE na SEBE i SPOLJAŠNJE.

Patanđali kaže: “Smiriš li svoje projekcije Uma spoznaćeš svoje Postojanje.” Aštavakra kaže: “Spoznaj svoje Postojanje i Projekcije tvog Uma će se umiriti.” Uviđate razliku? Isti Cilj, drugačiji prilazak.

15. Ti si neprijanjajući, nedjelujući, samoisijavajući (sjajiš sam od sebe) i neokaljan. Tvoji okovi počivaju u činjenici što se odaješ meditaciji. 

Ti si sam, oslobođen akcije, samoosvijetljen i nevin. Ovo su tvoji okovi: ti praktikuješ samadhi.

“Ovo su tvoju Okovi: TI PRAKTIKUJEŠ SAMADHI!!!”
Ovo je jako fino rečeno. Šta ja želim da postignem Radom? Gdje želim da stignem? Privučen sam Idejama koje su mi date, jer ne znam da razmišljam, ne znam da Slobodno Uviđam. Na kraju Cilj mi je da se Probudim ili manje više da budem Budan, zar ne?

Aštavakra kaže da je to Okov, Prepreka koja me sputava da to SHVATIM VEĆ SADA.
Prije svega, znamo li što je to Probuđenje? Ne. Znamo li što je to Buđenje? Ne. Kako možemo želiti nešto što ne znamo?
Prosta pitanja. A poražavajući odgovor. No, iako nam Učenja govore o tome što je što, u nama se javlja želja da to želimo, ali odakle dolazi ta želja? Ko to želi?
Biće ne. Stoga ostaje nešto drugo, a to je Um. Može li Um koji je rob ili da kažem preciznije koji je Manifestacija 48 Zakona da se Oslobodi ili da dostigne nešto što BIĆE VEĆ IMA?

S čim se mi borimo kada dajemo snagu Umu?
Ako ste pratili sve ovo onda do sada znate odgovor. Borimo se sa Iluzijom pomoću Iluzije, borimo se sa Slikom pomoću Slike, imamo Ciljeve koje smo progasili pogrešnima jer podržavaju Identifikaciju i onda se borimo protiv njih sa drugom Identifikacijom, nepoznavanjem sebe samog i slično.
Kada sebe opteretimo slikom o Probuđenju, o Samadhiju, tada dodajemo na postojeće Slike još jednu koja je skoro i nedostižna. Nedostižna zato što je Nepostojeća. Umjesto da se održava Posmatranje, Svijest o Sebi mi dopuštamo malim “ja” da se ubace u to Posmatranje, u ta Posmatračka Ja te ih na taj način osnažujemo i održavamo vezu sa Iluzijom.
Upravo to je prepreka, Okov kako kaže Aštavakra.

Budi Sam, Znaj da si Sama Stvarnost i ne Žudi da nešto postigneš. Sve što treba jeste da imaš CILJ da BUDEŠ SAM i DA POSMATRAŠ, budeš Svijestan sa ZNANJEM da si SAMA STVARNOST.
Ne žudi za Probuđenjem, ne žudi za Buđenjem, već BUDI SVJESTAN. Ništa više a ni manje. To je PORTAL ka STVARNOSTI jer TO JESTE SAMA STVARNOST.
“Ako hoćeš da budeš Slobodan, postani to na prvom koraku. Nemoj da misliš (žudiš) da ćeš na kraju postati Slobodan.” – to je prepreka. TO je SNAGA Tantričkog Učenja, ili Prakse.

16. Ti  prožimaš  ovaj  univerzum  a  ovaj  univerzum  postoji  u  tebi.  Tvoja  priroda  je  u  stvari  čista Svjesnost. Nemoj biti malen duhom.

Ti se prožimaš sa svemirom, utkan si u njega. Prirodno ti si čista Svjesnost, nemoj da postaneš uskogrud.

Učenja postoje kako bi nam pokazala određenu Stvarnost, Percepciju koju ne poznajemo, za koju nismo čuli. No, način na koja ona djeluju mora biti prilagođen određenom Tipu Čovjeka, a to je ono što teško razumijemo.
Kada Čovijek Sazrije, kada počne uviđati istinitost onog što Učenje govori i to počne primjenjivati u svom životu, tada znači da je spreman da Uči dalje, da mu se daju određene smijernice koje su “više” od onih koje je primio. Ukoliko je Učenje palo na Ličnost i postalo dijelom Lažne Ličnosti to postaje nemoguće. No, ukoliko je primljeno Bićem, ukoliko je prošlo Lažnu Ličnost, što je najveći problem Ezoteričnog Predanja Učenja, tada mu se mogu dati određene smijernice koje ga vode dalje.

Aštavakra je tip Majstora koji radi sa jako malo ljudi, sa ljudima koji su spremni. Otud i njegovo nepoznavanje u istorijatu Spiritualnih Učenja. Ili pogrešna primjena Čovjeka koji nema Sazrijelo Biće za ovo Učenje.
Vrijednost Rada je upravo u ovom što Čovjeka pripema za ovakvo saznanje, jer ga tada on prima upravo onim čim i treba a ne Lažnom Ličnošću. Ukoliko on dalje sebe ne Posmatra, ukoliko ovo prihvata “zdravo za gotovo” mentalno ponavljajući, ne praktikujući tada kada je najteže, on sebe udaljava od Učenja i ulazi ponovo u Lažnu Ličnost. Otuda stalna potreba da Posmatramo Sebe, čak i onda kada ovo znamo.
“Ti se prožimaš sa Svemirom, utkan si u njega!” – ovo je jedna od jačih rečenica u ovom što Aštavakra govori. No, kako ovo razumijeti? Što to znači?
Vjerujem da se to u pozadini vašeg uma sada zbiva. No, rekao sam ukoliko ste razumijeli i dijelić Rada onda ovo nije problem. Sada je pitanje koliko Razumijete sam Rad?
Neću vam to otkriti jer vas ne želim praviti glupima i tupima, ljudima kojima se serviraju odgovori a da oni ne čine ni malo truda. Prosto vratite se onom što Rad govori i naći ćete odgovore koji ovo potvrđuju.
Naša Priroda je Priroda Univerzuma, Svemira. Utkani smo u njega. Sa bilo koje strane da pogledamo ovo je Istina. Ako smo mi samo ispoljenje Univerzuma na svim razinama, zašto se onda ne prepustimo promjeni Percepcije koja nam se nudi Učenjem?
Strah, Nemir, Koncepti, Ideje i Asocijacije i sve ostalo ovim se topi i Čovjek počinje da uviđa ono što na svakom kraju određenih Ideja Aštavakre stoji: “BUDI SRETAN!!!”
“Prirodno, ti si ČISTA SVJESNOST, nemoj da postaneš USKOGRUDAN!”
Uskogrudnost vidi samo sebe, svoje Slike o sebi, svoju korist, zbog toga ju je strah, bojazan da se otvori ovakvom Učenju i Znanju. Uskogrudnost, sebičnost, Unutrašnje Pridavanje Značaja sve to su obilježja čovjeka koji je zatvoren u svojoj ljušturi Lažne Ličnosti. Pošto si ti “ČISTA SVJESNOST” odakle onda potreba da se zatvaraš?
IDI SA TIM ZNANJEM, Misli i Osjećaj ga, DOŽIVI GA u svakodnevici i promjena će sama doći BEZ DA JE TRAŽIŠ ili JURIŠ za njom ojačavajući ZAMKU. Aštavakra preskače korake, i to čini svjesno, jer zna kojem Čovjeku je ovo Učenje namjenjeno. No, iako možda niste taj Čovjek, to ne znači da ne možete postati. Jer čim je postao jedan može i drugi. Ne dopuštajte Nipodaštavanju da djeluje na vas i NIKADA ne pokušate da DOĐETE to ovih SPOZNAJA.

17. Ti si bezuvjetan, nepromjenjiv, bezobličan, trezven, nedokučivo inteligentan i spokojan. Čezni samo za Svjesnošću. 

18. Spoznaj da je ono što ima oblik nestvarno, a da je ono što je bezoblično vječno. Slijedeći ova duhovna uputstva, izbjeći ćeš ponovnom rađanju.

Ti si bez očekivanja, nepromjenjiv, samodovoljan, boravište inteligencije, nepomućen.  Stoga, imaj vjeru samo u Svjesnost.

Spoznaj da je ono što ima oblik lažno, i spoznaj bezoblično kao Nepromjenjivo i vječno. Ko spozna ovu istinu neće se ponovo roditi na ovom svijetu.

SPOZNAJ, Spoznaj, Spoznaj.
Jasno je da je Spoznaja produkt DIREKTNOG SAZNANJA. Mogli bi čak i reći SAZNAJ kao i SPOZNAJ, svejedno je.
Sve što Aštavakra radi jeste OJAČAVANJE početnih rečenica Učenja. Stalnim ponavljanjem, upućivanjem i uništavanjem bilo kojeg pogrešnog mišljenja ili ideja on pokušava da Čovjeku da Hrabrosti da Povjeruje u ovo što Učenje govori.
Ali UVIJEK je naglasak na SPOZNAJ, što znači ZNAJ SOBOM, svojim DIREKTNIM ISKUSTVOM. TO je JEDINI način da se uvjerimo u ono što se govori, a to počinje PRAKSOM, svakodnevnom Praksom.
“Ko Spozna ovu Istinu, neće se ponovo roditi na ovom svijetu” – ovo je jedan jako zanimljiv Stih.
Ideja koja se javlja među svim Spiritualnim ljudima, a u to sada ubrajam i one koji Rade na Sebi, jeste da se već jednom prekine ovaj neprekidni krug Rađanja i Umiranja. To je utkano u ideju Prosvijetljenja, Probuđenja. Završtiti sa ovim što prije.
No, pošto SKORO NIKO od njih ne zna što to znači, ni šta je to Probuđeno Biće, otuda razne teorije, ideje, gluposti i slično. Jednom sam rekao da kada bi čovjeka koji je krenuo na Stazu nekim čudom gurnuli u Iskustvo Sebe, ili Probuđenje on bi, ukoliko ostane živ i zdrav, pobjegao “glavom bez obzira” jer ono što bi s tim uvidio ne bi bilo ni približnom onom što sanja u svojim najluđim snovima.
No, upravo ciljajući na tu Ideju o bježanju sa ovog mjesta Aštavakra čovjeka gura i potiče da ustraje u ovoj zamisli i onom što ga Uči. No, on nije lažac i ovo što kaže Istina je. No, ostaje i dalje problem ŠTO to znači? Kako to da će se čovjek koji ovo Upozna osloboditi ove planete i ove razine i kamo će to otići na posljetku?
Oko toga se koplja lome kroz sva Učenja. Ezoterični Rad daje odgovore, ali između redova. I kao i prije, to ćete morati sami potražiti.
Čovjek koji Zna sebe, koji je upoznao svoju Prirodu, najvjerovatnije se neće vratiti na ovu razinu te će život i svoj Rad nastaviti na onom što zovemo Mentalni ili Kauzalni Svijet. Sve ovisi o Dubini njegove Spoznaje.
Impresije koje imamo određuju naše Rađanje, ali i Smrt. Čovjek koji Zna Sebe, dovodeći Sebe ispred svoje Ličnosti omogućuje da se Impresije Transformiraju. Mr. Gurđijev daje tu Ideju, ali podosta šturo ne objašnjavajući njenu srž. No, i sam je imao Kvalitet Tantrika, tako da nije ni čudo što se poigrao s tim GURAJUĆI Učenike da NAUČE i PROVJERE a ne da vjeruju u ovo onemogućavajući im da Spoznaju.
Vjerovanje i Sljeđenje ovih ideja jeste onemogućavanje da se DIREKTNO DOŽIVI. Jer ako prije vremena nešto proglasimo već osvojenim nećemo moći ići dalje. Tu ćemo stati. Otud i problem onih koji ovo usvajaju Lažnom Ličnošću.

                                                                                                                                                 Namaskar

Oglasi