Kada slušamo ili čitamo ili proučavamo određenu Filozofiju ili Teoriju o Putu, o ispunjenju Ljudske svrhe, često puta čujemo određene riječi koje se ponavljaju. Iste te riječi često puta i ljudi na raznim Stazama ponavljaju kao poznato, kao nešto što je samo po sebi jasno. No, da ne bude zabune, veoma rijetko je nešto jasno. Prije će biti nejasno, do jasno. Nejasno jer čovjek ne poznaje načine na koje unutar njega nešto postaje “jasno” ili da nešto dobije mogućnost da postane “jasno”.
Jasnoća nije nešto što se kupuje nedjeljom na tržnici, iako se ponekad pitam da li možda neću naletjeti i na jasnoću na stočnoj pijaci, ali to se još nije desilo.

Predaja Najvišem, često ponavljana riječ u riječnicima Religije, Spiritualnosti, Ezoteričnog. Kao i mnoge druge riječi i značenja ova riječ ima svoje podrazumijevano značenje, što uopšte ne mora biti Značenje te riječi, ili pojma koji koristimo u skladu sa svojim Unutrašnjim Razumijevanjem. No, ruku na srce, najčešće precjenimo svoje Unutrašnje Razumijevanje ili Zrelost kojom se dičimo. Najčešće to nije tako kako volimo da se predstavimo ili da nas drugi vide. Već je niže, i nalazi se tamo u presjeku najgore i najbolje stvari koje o sebi mislimo. Taj presjek je Zlatna Nit Unutrašnjeg Razumijevanja.

Često puta Predaju Najvišem ljudi tumače kao Predaju Bogu. Naravno to tumačenje povezano je sa onim što su određeni i takozvani “autoriteti” rekli da znači. Prije svega, predstave o Bogu koje gajimo u svom umu često puta nemaju nikakve veze sa ničim a kamoli sa nekim bogom, tamo negdje visoko na nebesima. Ili nekom Kraljevstvu, Raju, Božanskim planetama i slično. Sve to ima sasvim drugo značenje od onog koje najčešće dobije od tzv. tumača svetih spisa. No, za sada ćemo ove riječi ostaviti iza, neka pričekaju neki drugi tekst o Simbolici i Jeziku.
Ako imamo određenu predstavu o nečemu, onda sve pojmove koje prihvatamo najčešće vezujemo za predstave koje o nečemu imamo. Pojmovi nemaju Slobodu da nam pokažu svoje značenje jer su unutar naše Fantazije vezani za Predstave koje temeljimo Pojmovima ili Pojmovima koji su temeljeni Predstavama.
Znajući problematiku ljudske Zrelosti i Nivoa Bića, Ezoterično Učenje je često puta Pojmove i Simbole zaogrtalo specifičnim plaštom koji je uvijek izgrađen od trenutnog ljudskog razumijevanja i nivoa Svijesti koje u globalu ima, nadajući se da će poneki pogled, koji je izvan tog vremena i prostora gdje je i kada nastalo, pronaći smisao iza igre Pojmova ili igre Mitova i Legendi, te samim tim zadobiti mogućnost Praktične upotrebe Pojmova i Simbola u svom ličnom Razbuđivanju i Unutrašnjem Razvoju i Rastu.

Prije nekoliko stotina godina određeni lobiji katoličke crke uništili su Katare, Bogumile i slične Škole jer im nije odgovaralo ono što oni govore, a jedno od toga što govore jeste upravo da ovaj svijet nije stvorio nikakav bog, i da ovdje na ovom svijetu ne postoji tzv. “božanska volja”.
Na sličan način i Tantrička Učenja govore o tome, iako kada ih posmatramo ona govore o tome da je sve Božanska Kreacija. Ali upravo Um koji nije dovoljno razvijen neće primjetiti razlog ove kontradikcije, koja postaje očigledna kada se stavi na jedno mjesto, zajedno. Iako je sve Božanska Kreacija, ne znači da se na određenom mjestu vrši Božanska Volja.
Sada, u tom svijetlu, šta bi onda značilo Predati se Najvišem, ako tog Najvišeg ovdje nema, naravno, ukoliko prihvatimo ovu pretpostavku ili dio Učenja koje govori o tome?
To više nema smisao kakav je imalo prije toga. Ali ako, recimo, Učenje prihvatimo kao Najviše za ljudsko iskustvo, onda već ova riječ “Predaja Najvišem” dobija sasvim drugo značenje, zar ne?

Ezoterična Učenja upravo to i misle.
Ona ne govore o Nečem Višem u smislu tamo nekog boga ili nekog vanzemaljca. Ona govore o Učenju kao Načinu koje ima moć da dovede do Unutrašnje Promjene unutar Čovjeka. Prije svega, jer sve projekcije o bogu su samo projekcije o bogu. Kao i sve ostale projekcije koje imamo. No, isto tako kada i kažu ili usmjeravaju na neku Božansku promisao cilj je često puta nešto sasvim drugo do onog što najčešće pomislimo. Cilj je određena aktivacija Unutrašnje Energije, ali i dijelova nas koji moraju biti Aktivni kako bi se određeni Čin mogao manifestovati i započeti djelovanje u Stvarnosti oko nas.
Na sličan način ono što je proglašavano tzv. magijom u stvari nije ništa drugo do određeni zbir postupaka, aktivacije unutrašnjih Centara i Energija koje vode ka određenom Cilju. Ono što je za nekog Mistika i Magija, za drugog je to Znanost.
Ili ono što je za određeni nivo svijesti Magija i Moć, za viši nivo to je prosto Znanje o Ispoljenju, Znanje o Djelovanju, Znanje kao Znanost, kao Nauka o Čovjeku i njegovoj Unutrašnjoj Stvarnosti.
Ezoterično unutar Učenja jeste upravo Znanost, Nauka o Čovjeku. Ne vjerovanje, ne sljeđenje, sljepoća već Jasnoća i Djelovanje, kada se nauči što to znači ili kada se iz čovjeka izbaci sve ono što nema nikakvo značenje i oslanja se na predubjeđenja i ideje bez značenja i smisla. To isto se dešava kada čovjek Razumije da je “Predaja Najvišem” u stvari predaja svega što u njemu postoji Učenju koje od njega treba da načini Drugog ili Novog Čovjeka, kako bi to Nicoll rekao.

Za Čovjeka, Najviše bi trebalo biti ono što mu omogućava da postigne Unutrašnje Najviše. To nekada nazivamo Božansko, ali samo kao Mogućnost koja nije od “ovog svijeta” ili ljudsko u smislu Ličnosti koja je sada na mjestu Božanskog, Izvornog Bića koje jesmo.

Cilj Učenja je maknuti Čovjeka sa razine na kojoj se nalazi, sa razine Mehaničnog u njemu ali i izvan njega. Jer cijela naša tzv. Civilizacija upravo pokazuje ljudsku Mehaničnost. Tehnologija koja napreduje oslanja se na tzv. “olakšavanje posla čovjeku”, ili “olakšavanje života” i upravo to olakšavanje je održavanje Mehaničnog u nama, održavanje Unutrašnje Uslovljenosti, Uspavanosti. Dok sa druge strane “ono Više” u nama je ono Najviše što moramo postići kako bi se od-uslovili. Naše Spoljašnje odraz je našeg Unutrašnjeg. No, ako unutar nas promjenimo mjesto u kojem odzvanja Život koji vodimo, i na to mjesto dovedemo nešto što ne “pripada ovdje”, “što nije od ovog svijeta”, tzv. Božansko, mi mjenjamo Unutrašnju Uslovljenost te samim tim ona mjenja Stvarnost koju živimo, tj. način na koji nam se Život dešava.
Kada u ovu realnost unosimo ono što nam ona daje, kao što je slučaj sa Ličnošću, mi stvaramo Unutrašnji Svijet koji je projekcija Spoljašnjeg, tako da na kraju i Spoljašnje odražava Projekciju Unutrašnjeg. Da bi se to promjenilo, Čovjek mora da počne da Vrednuje Sebe na drugi način, da sebe vidi na drugi način, način koji je povezan sa nečim Višim od onoga što je sada.
To Više od onoga što je sada, nije nešto fiktivno, ili nešto što nije moguće, te služi pojačavanju fantazije i laži, već nešto što svaki čovjek ima u sebi kao Potencijal. Ako smo nesvjesni onda je potencijal Svjesnost. Ako smo neuki, potencijal je Učenost. Na isti taj način Potencijal u nama mora biti probuđen kako bi mogao da se Ispolji. To što imamo Potencijal ne znači da ga i koristimo.
Potencijal je Mogućnost koju imamo, ali ta Mogućnost ili Potencijal ne mogu da se ispolje sve dok u nama postoje dva svijeta, ili “dok služimo dva Gospodara”.

Ući u Ezoterično znači odbaciti iluzije o svojoj posebnosti, o tome da smo neko i nešto, da smo neki vanzemaljci sa ljudskim iskustvom i vidjeti sebe kao produkt okoline, shvatiti da ne možemo da imamo tzv. više ideje ukoliko one nisu oslonjene na nešto izvan nas, na nešto što smo prihvatili kao naše.

Na isti način i Ezoterično Djeluje na nas.
Ono dolazi izvana, i polako prelazi u Unutrašnje. No, u tom prelazu često puta ljudi zaglave. Čak i oni koje smatramo najspiritualnijima. Jer u njima nije očišćeno sve što je potrebno kako bi se prelaz do kraja desio.
Prihvatanjem da je Predaja Najvišem jedan od uslova, ali sa Razumijevanjem što to znači, Čovjek počinje Primjenu Učenja na drugačiji način od dosadašnjeg. Tj. on se trudi da to Najviše što predstavlja Učenje o Čovjeku ili Biću koje on jeste u svom Potencijalu postane njegova Stvarnost.
Predati se Najvišem znači predati se bez ostatka onom što Učenje govori, onom kamo vas ono usmjerava. Ideje, Koncepti koje daje, Savjeti, Usmjerenja koja se kroz Učenje daju Čovjeku, u ovom trenutku, predstavlja Najviše čemu se Čovjek mora Predati.
Koji god sveti spis da uzmemo u njemu nalazimo što to znači Predati se Najvišem. Mi ne znamo što je to Bog, niti možemo da imamo predstavu o tome. Možemo doživjeti nešto što ćemo nazvati Bogom ili čim već. Ali već samim doživljajem to više nije to što tako nazivamo. Ali možemo znati što znači biti Čovjek u potpunosti, što znači osjetiti i ispoljiti Svijest o Sebi, najdublji osjećaj Sebe. Moguće da je to Bog. Nebitno je sada. Bitno je da li to “Sebe” uključuje nešto više od onoga što sada jesmo kao Ličnosti, kao ograničena Sopstva.
Kada uzmemo Ideje koje Učenje daje i počnemo da ih primjenjujemo u svom životu, kao da više nemamo ništa drugo za Živjeti do toga, možemo reći da smo se Predali Najvišem. Zašto?
Zato što je to Čovjekova Najviša Priroda i njeno ispoljenje koje djeluje na sasvim drugačiji način od onoga na što smo do sada naučili. Možemo reći da je ona Bog, da je ona Boginja, da je ona ovo ili ono, ali to su samo imena koja dajemo u svom neznanju i ludilu. A isto tako možemo reći da je to Prosto To Što Jeste. Ništa više, i ništa manje.
Naravno, kada se Lažno u nama ubjedi da je ono Bog ili Boginja i počne da to ispoljava u svrhu svog treninga ili počne da se hrani drugima kako bi sebe uzdiglo, to obično ne ide daleko. Jer to Lažno ne može da izvuče Čovjeka iz onog dijela “sebe” u kojem se nalazi. Ono što je Istinsko nema potrebu da se proglašava ovim ili onim, ono se Ispoljava Prostim Djelovanjem, Ispoljenjem, Unutrašnjim Sjajom koji je njegova priroda. To je ono Najviše u nama, to je Predati se Najvišem.

Primjena Učenja koje postaje svakodnevnica koju živimo, način na koji mislimo, način iz kojeg djelujemo u svakodnevnom životu, u odnosima, način na koji percepiramo stvari, na koji doživljavamo i pokušavamo da živimo, znači Predaja Najvišem. Što je to unutar nas Najviše? Što je to što Učenje kaže da je Najviše?
Najviše je ono što nazivamo Istinskom Prirodom, ali u ovom trenutku, Najviše je Svijest koju o Sebi imamo, Istinsko Ja.
Istinsko Ja, Ja koje je oslobođeno posebnosti, Ja koje je oslobođeno projekcije, Ja koje nema potrebu da se cijenjka sa životom, Ja koje ostaje kada sve iz sebe izbacimo kao bezvrijedno i lažno, Ja koje gleda i vidi Stvarnost kakva jeste bez tumačenja te Stvarnosti, bez analiziranja, bez proglašavanja nečeg kao nečeg drugog, bitnijeg od ostalog, višeg ili nižeg. Prosto Ja koje odzvanja u vama kada sve od sebe odbacite i nemate više ništa do tog prostog Osjećaja Ja koji na kraju ostane. To Ja je predvorje Istinske Prirode. To je Istinski Gospodar, to je Put, Istina i Život. Ono je ono o čemu sveti spisi govore, a Bog ili Istinska Priroda je iza njega.
“Ja sam Put, Istina i Život.” – duboki osjećaj Ja Jesam koji u sebi imamo i koji u rijetkim trenutcima izađe van.
Predati se Najvišem jeste Predati se onom što u sebi imamo kao Potencijal, a ispoljava se Gospodarem ili Istinskim u nama, Svjesnošću o Sebi. O tome sva Učenja govore. To je shvatiti da niste od ovog svijeta i živjeti po pravilima ili Idejama koje Učenje daje, kao način da se izvučete iz Lažnog u sebi.
Shvatiti da je to JA Istinska Stvarnost nas samih, da bez njega nema ni življenja, a samim tim nema ni svijeta oko nas, i krenuti graditi, hraniti to Ja kako bi ojačalo, primjenjivanjem Ideja ili samog Učenja znači Predati se Najvišem.
Nebitno je koje je to Učenje, tj. što je to što smatrate da je Učenje za vas, ali je bitno da to krenete u Potpunosti živjeti.
Naravno, ovo “u potpunosti” je malo problematično, i jako je malo onih koji će skužiti što sam rekao. Ali, nema veze.

Možemo reći da je to Predaja Bogu, ali bi vas pitao KOJEM to bogu? Kojoj to projekciji koju imate? Kako se možete predati nečemu što ne poznajete?

Ali poznajete ono što vam Učenje daje. Poznajete Emociju koju imate, ili Osjećaj kada pokušavate da se predate “bogu”, i da taj osjećaj daje Ispunjenje. I da sve ideje upravo služe pojavljivanju tih Osjećaja koja su Viši dio vas samih.
Ja ne mogu da vam sve otkrivam, ne zato što niste spremni ili bih želio da manipulišem sa vašom posebnošću kao mnogi što to rade, već zato što ovo čitaju i oni za koje nije korisno da im se razbiju sve iluzije. Stoga moram da ograničavam svoje pisanje i ono što bih mogao reći, ali do sada, iz ovoga i sličnih tekstova mogli ste shvatiti što sam rekao i što vam govorim.
Predati se Najvišem je Predati se bez ostatka, koliko je to moguće za vas, Učenju i Idejama o kojima Učenje govori i ŽIVJETI IH što je VIŠE MOGUĆE.
Shvatati svakodnevnicu iz Učenja, doživljavati život iz Učenja, Odnose iz Učenja, sebe iz Učenja, Djelovati iz Učenja, itd. To je Predati se Najvišem.
Malo je onih koji su spremni za ovo, jer još je u njima “ovaj svijet” previše jak, ali ona manjina može nešto postići ali tek kada se Preda Najvišem. Tada je moguće ostvariti Svrhu koju imate kao ljudsko biće, kao Čovjek.

A to je Novo Rađanje, to je Novi Čovjek, to je Druga Inicijacija, to je Probuđenje, to je Prosvijetljenje, to je Istinsko. A to traži da se njeguje i da se hrani na ispravan način, upravo na način koji vam najviša Učenja govore. Učenje služi upravo tome da zamjeni vas dok se ne Rodite. Tada vam više neće biti potrebno Učenje. Vi ćete biti Učenje. Učenje samo tome služi i dok se to ne desi, dok se ne Predate Najvišem, ne možete daleko stići.

Razumijeti stvari na ispravan način, dobiti priliku da dobijete Istinsko, visok je stepen Samo-inicijacije. Ne upasti u Džunglu i Zamagljene, već doći tamo gdje se takvo što daje, to je Cilj svakog Tragaoca i on mora da sagori kroz ostvarenje tog Cilja. Upravo, to sagorjevanje proizvešće taljenje koje će Kristalizovati Istinsko u vama. I tada to Istinsko preuzima vas, tj. vi preuzimate svoj život. Ukoliko se ubjeđujete da ga već imate, sa vama je završeno. Ukoliko shvatate što to znači, to će omogućiti Predaju Najvišem.

Šta za vas znači Predati se Najvišem? Koje to značenje ima za vas? I šta to u Praktičnom kod vas i u vašem životu znači, kako to postižete i da li postižete? To su pitanja koja morate da se pitate. Ona će vam dati Jasnoću. A bez nje, nema ni Predaje Najvišem.

Svaki Čin može postati Predaja Najvišem ukoliko iza njega postojite Vi koji se Predajete i Učenje kao Najviše koje vam govori kako da se predate i šta to znači. A Jasnoća je ono što to omogućuje. Bez nje, nema ni prelaska na Viši nivo Življenja, Viši nivo unutar vas samih.
Možete to nazvati i Bog, i Boginja i slično, ali čemu? Koju to iluziju želite da hranite? Kojem to dijelu ličnosti odgovara?
Znam mnoge koji na taj način doživljavaju ili pokušavaju da to dožive, ali i znam odakle to u njima dolazi. Možda sebe mogu prevariti.

Uzmite jedan dan u svom životu. Današnji, sutrašnji dan. Nebitno. I potrudite se da ga živite ŠTO VJERNIJE onom što se od vas traži unutar vašeg Učenja. I vidjećete na što mislim. Uskoro ćete imati svoje Iskustvo toga. Tako da nećete morati nikom da vjerujete do sami sebi. To je i Cilj Učenja. Dovesti vas do tačke na kojoj ste vi Jedan Jedini, Učitelj i Učenik, Život i Smisao, Razumijevanje i Ispoljenje.
Predajte se Najvišem jer ste Pakao već probali. Sada je vrijeme da Najviše (Raj) isprobate. Jer više nemate šta da izgubite.
Ako nemate Jasnoću onda imate situaciju koja vam govori što ste sve izgubili. Ako nije Jasnoća Motivacioni faktor, onda može biti močvara u kojoj se nalazite.

Namaskar

Oglasi