Današnje vrijeme, kao i svako drugo prije toga, ispunjeno je folklorom i tradicijom koja sem toga nema ništa temeljito u sebi, ništa što omogućava čovjeku da promjeni položaj u kojem se nalazi, a opet, onaj koji ima Oči da vidi i Uši da Čuje može iz samog folklora i tradicije mnogo da nauči. Mnoga učenja zaogrnuta su mitskim, folklornim ili nekim tradicionalnim objašnjenjima koja se tumače iz generacije u generaciju, ali na način koji je previše bukvalan i ne nudi nikakvo riješenje sem ponavljanja riječi i fraza, parabola i ideja o kojima uslovljen Um ne može da ispravno prosudi sve dok mu se ne da određeni jezik, a opet taj jezik uslovljen je daljnjim razvojem Bića kao onog što omogućava određeni stepen Razumijevanja. Primjena znanja i stepen razvoja Bića omogućava određeno Razumijevanje. Kada čovjek Razumije tada on može da promjeni mjesto u kojem se u sebi nalazi.

Sama ta ideja data je i u bibliji u paraboli o sijaču i sjemenu. No, često promiče dubinsko značenje tih detalja, jer ne poznajemo riječnik biblije. Unutar te Parabole postoji podjela Čovjeka na nekoliko različith stepena i svaki od tih stepena može se tumačiti i površinski, i dubinski ali i na različitim stepenima razvoja on može da ima drugačije značenje.

Svi manje više znate tu Parabolu, ako je ne poznajete potražite je. Ona upravo govori o Unutrašnjem Značenju sjemena, s tim da samo sjeme predstavlja Čovjeka koji dobija Riječ božiju, ili da to kažemo drugačije, mnogo ispravnije, kako bi to Nicoll rekao, Riječ božija predstavlja Ideje Ezoteričnog Učenja. Bog u ovom slučaju predstavlja Svjesni Krug Čovječanstva, a Riječ je Sjeme. No Sjeme ima duplo značenje, ono ujedno označava i Čovjeka koji prima Znanje.

Prvo Sjeme koje je sijač posijao palo je POKRAJ puta i biva pogaženo i ptice nebeske pozobaše ga. Ovo je prvi čovjek, čovjek koji ne Razumije Ideju Ezoteričnog, čovjek koji spoljašnjim Umom ili svakodnevnim “ja” ili mehaničkim “ja” tumači Ideje Ezoteričnog. Noge (biva pogaženo) predstavljaju spoljašnji, svakodnevni Um koji koristimo. Ptice predstavljaju misli koje ove Ideje uzimaju zdravo za gotovo ne razumijevajući njihovu dubinu. Ova vrsta čovjeka ne može da Razumije, niti želi da Razumije Ideje Učenja, i shvata ih kao prosto naklapanje.
Drugo Sjeme pade na kamen, i iznikavši osuši se, jer nemaše vlage. Kamen predstavlja bukvalnu istinu, ali i intelekt koji tu istinu razumije u skladu sa sobom. U različitim Jevanđeljima postoje različite verzije ove Parabole, no sve one jedna drugu nadopunjavaju. Unutar Jevanđelja po Marku, kao i djelomično u Mateju, dodatak daje mnogo temeljitije tumačenje. “A drugo pade na kamenito mjesto gdje ne biješe mnogo zemlje; i odmah izniče, jer ne biješe u dubinu zemlje; a kada obasja sunce, uvenu, i budući da nemaše korjena, usahnu.”
U ovoj Paraboli mnogo je jasnije pojašnjeno šta se zbiva sa Sjemenom ili Čovjekom koji ima samo intelektualno razumijevanje znanja, što i predstavlja ovu vrstu čovjeka. Jer u njemu nema dovoljno želje da Znanje primjeni. Njegovo znanje nije Emotivno, ne može da dođe u Emotivni Centar, tj. ne može biti percepirano njime. Ovo znanje kada dođe “sunce” ili kada se desi trenje u njemu, kada se nađe u situaciji da ga primjeni, da riješi unutrašnje trenje, sukobe, situacije koje su teške, “uvene”, jer nema korjena – Emocije, želje, volje da ga primjeni, ali nije ni razumljeno Emotivno – usahnu. Ovaj čovjek također nije “dobar” da primi Sjeme Znanja jer u njemu nema radosti da ga shvati, da ga primjeni, da postane jedno sa njim.
Treće Sjeme “pade na trnje; i naraste trnje i udavi ga, i ne donese rod”. Trnje predstavlja Emociju, emotivno usmjerenje, ali i “pogrešnu” emociju, tj. emociju koja ima drugačiju podlogu od Emocije koja je potrebna kako bi Ideja ili Sjeme dalo ploda ili rezultata. U ovom stihu Parabole riječ je o čovjeku koji ima reakciju na Sjeme Riječi, ali život kao Sila često puta ga odvuče u drugu stranu. On ne pripada do kraja Sili Učenja, Sili Ezoteričnog, Sili Riječi božije. Sila Života ga naposljetku “udavi, i ne donese rod”. Rod je ono što nastaje od Sjemena, mogućnost Unutrašnje Promjene.
Četvrto Sjeme “pade na zemlju dobru; i davaše rod koji je napredovao i rastao i donosio po tridest i po šezdeset i po sto”. Četvrto Sjeme je Čovjek (Zemlja) koji je spreman za Učenje, koji Učenje shvata i Intelektom kao Znanje ali i Emocijom, tj. prima ga Emotivno (ima Ispravno Vrednovanje) i omogućuje mu da “rodi” da “napreduje i raste i donese plod”.

Svaka od ovih kategorija ljudi, ili simbola može biti primjenjena i na onog ko je u Unutrašnjem Radu na Sebi jer svaka od njih ima i dublju simboliku od ove.
Drugim riječima, nije svako spreman za Unutrašnji Rad ili nije svako spreman da “Čuje Riječ božiju”.
Svaki čovjek kao Sjeme prima – ili biva bačen na određenu Zemlju, tj. Čovjeka – prima ga na određen način unutar sebe. Ukoliko to Sjeme padne na neplodno tlo, neće dati dobar plod, niti urod. Tj. ukoliko Ideje Ezoteričnog koje dolaze do nas iz svetih knjiga, različitih učenja, padnu na mehaničke dijelove našeg Uma, ili svakodnevan Um one ne mogu da daju ploda, ne mogu da dovedu do Unutrašnje Promjene. Ili ukoliko u nama nema Ispravnog Vrednovanja Učenja to također neće dati Istinsku Promjenu, ili ostvarenje Istinske Svrhe Puta. Vrednovanje znači ispravnu upotrebu Emotivnog Centra koji mora da se “raduje Riječi” i koji omogućava da tu Riječ Vrednujemo na način da ona ne dodiruje Spoljašnje Značenje koje imamo i kojem Spoljašnji dio Uma pripada.
Ukoliko Spoljašnji Um ili dio u nama koji je vezan i koji vrednuje Spoljašnje, primi Ideje Učenja on će dovesti do uništenja tih Ideja, ili će ga Ptice pozobati ili će izrasti trnje zbog pogrešnog Vrednovanja, Značenja.

Folklorne Ideje koje se vrte oko nas u vidu Religije, Spiritualnosti pa čak i onog dubljeg, možda što ima doticaj sa Ezoteričnim, nemaju tu snagu da dovedu Čovjeka do Unutrašnje promjene jer su primljene različtim dijelovima njega samog. Dijelovima koji nisu “dobro tlo” za te Ideje i njihovu Primjenu. No, isto tako mnoštvo tih Ideja prelazi u običnu zloupotrebu od onih koji ni sami ne razumiju Ideje Ezoteričnog a predstavljaju se na taj način. Rad Čovjeka se ne završava nikakvim dostignućem, jer svako dostignuće pokazuje daljnji Put koji se mora preći, koji ima svoj nastavak, sem u umovima onih koji ne vide dalje od svog nosa. Kao što se svaka Ideja, svaki napredak u spoljašnjem može nastavljati u nedogled, te biva temeljen na dostignutom, na isti način Unutrašnji Napredak nema kraj, niti može da ga ima.
Ali da bi se on nastavio Čovjek ne smije pomisliti da je dovršen inače je sa njegovim napretkom završeno. Većina tzv. majstora upravo pripada ovim kategorijama ljudi, kao i onima koji misle da su dovršeni, te da nemaju šta dalje da rade na sebi. Čovjek koji je Istinski Čovjek shvata dubinu mogućnosti koja se ne završava samo nečim što je nazvao Prosvijetljenje ili kako već, već ima nastavak koji ima neslućene granice.

Folklor i Tradicija koja se prenosi imaju svoju svrhu, koja je očuvanje Ideja Učenja, ali najčešće oni nemaju ni snagu ni moć da te Ideje protumače. Unutar njih, Um koji se u njima nalazi, brine se o očuvanju Ideje, Riječi božije ili Znanja Ezoteričnog Učenja, i najčešće tu se njihova svrha završava. Oni rijetki koji otkriju dublje značenje uskoro napuštaju bilo kakvu tradiciju ili folklornu grupu. Živ Čovjek može da protumači ono što Ezoterično u sebi nosi. Što je i njegova svrha.

Ako Ideje Učenja unutar nas padnu na pogrešna mjesta ona neće dati plod, ali i ako Ideje koje smo već primili ne Razumijemo, pogrešno Vrednujemo, imamo pogrešan Emotivni Centar ili pogrešno emotivno usmjerenje ono će uskoro da i postojeće Ideje uništi, te će nastaviti da hoda od Učenja do Učenja, od Majstora do Majstora ne bivajući spreman ni za prvog ni za drugog, jer da jeste spreman on bi brzo uvidio gdje leži Istinska Moć, gdje leži Istinska Promjena. Ne u Majstorima, ne u različitim Učenjima, već u njemu samom.
Spoljašnji Uticaji Života ne smiju da dotaknu Ideje Ezoteričnog Učenja. Jer upravo ukoliko se omogući Spoljašnjem da uđe u naše najintimnije, Sila Života će učiniti “zlo”, tj. uništiće bilo kakvu mogućnost Unutrašnjeg Rada. Otuda i zapovjest u Ezoteričnom da se Spoljašnji Život ne smije unositi u Unutrašnji i da Unutrašnji mora biti “zatvoren iza vrata unutar kuće” kako “ulica” ili spoljašnji život ne bi mogao da uđe u Čovjeka (kuću).

Isto tako ako čovjek ne primjenjuje Ideje u Praksi, ako se ne trudi da ih upotrebi ono će postati kao Sjeme sina koji ga je zatvorio u sef, ili Sjeme sina koji ga je prodao. To Sjeme mora da se “zasadi” u plodnu Zemlju i kada se Otac vrati on će biti ponuđen sa cijelom Zemljom koja je dala “rod” ili “plod”. Sve ostalo će nepovratno propasti.
Jer svakom “ko sluša Riječ o Carstvu (Učenje o Izbavljenju, Spasenju, Oslobođenju) i ne razumije, dolazi nečastivi (Sila Života, Spoljašnje Shvatanje, neispravno vrednovanje) i krade posijano u srcu njegovom: to je oko puta posijano”.
“A na kamenu posijano to je koji sluša Riječ i odmah sa radosti primi je, ali nema korjena u sebi, nego je nedostojan (nedostatak emotivnog shvatanja i primjene), pa kada bude do nevolje (unutrašnje trenje) ili ga protjeraju Riječi radi, odmah udari nazad.”
“A posijano u trnju to je koji sluša Riječ, no briga ovog svijeta i prevara bogastva zaguše tu Riječ, i bez roda ostane.”
– Matej XIII.22

Zbog Učenja koje je Prepoznato kao Istinsko Učenje “kao blago skriveno u polju, koje našavši čovjek sakri  i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi ono polje” – koje Vrednovanjem i “žrtvovanjem” spoljašnjeg postaje istinsko blago i koje omogućuje da Čovjek svojim Radom i Istinskim Vrednovanjem Učenja postigne ono što mu je namjenjeno samim tim što Razumije Učenje, i samim tim što je to njegova Istinska Mogućnost.
Čovjek je Mogućnost, on nije gotov proizvod kako se to često tumači. On ima Temelj, “na sliku božiju” koji mu omogućava Unutrašnju Kristalizaciju, ali on mora da razvije mogućnost i kretanje prema Unutrašnjem Savršenstvu. Upravo, zaljubljeni pogledi na Učenje ne daju nikakav rezultat, već “prodati sve što imate” predstavlja Istinsku Žrtvu i kretanje ka ostvarenju Mogućnosti koje imamo kao Ljudi.

Unutrašnja spremnost nije nešto sa čim se rađate kako vas ubjeđuju. To je nešto Čime postajete, ukoliko Razumijete šta je to Put ka Sebi. Vidjeti da Spoljašnji Svijet ne donosi radost, niti ispunjenje samo je dio posla. To ne znači da ćete moći primjeniti Učenje i da će ono dati “ploda”. Da bi se to desilo morate uložiti Unutrašnji Napor, morate “prodati sve što imate i kupiti to polje” jer inače neće biti Unutrašnjeg Oslobođenja.
Sva Učenja govore o ovom. Svako Učenje potiče duboko iz Ezoteričnog Učenja i u njemu ima korjenje. Mogu sada uzeti Bhagavad Gitu, ili neku drugu “svetu knjigu” i naći i protumačiti sve ovo isto kao i u Bibliji.
Sve to govori o Čovjeku koji je Spreman za primjenu Unutrašnjih Ideja ili Riječi božije. Ili govori onom koji se već nalazi na Stazi i kreće se njom kako bolje da razumije ono što radi i kako da zaobiđe prepreke koje se ispred njega pojavljuju. No, svaki čovjek će ovo različito razumijeti i protumačiti upravo srazmjerno Zrelosti njegova Bića.

“Arjuna, odakle potječe sve tvoje očajanje? Sebično popuštanje samom sebi u trenucima krize sramno je i nije te dostojno. Ti si vrlo učen, kulturan čovjek koji bi trebao živjeti životom temeljenim na istini, životom ispravnosti – dharma. A sad je tvoj um zbunjen zapao u uznemirenost i ne bi mogao prepoznati istinu ni kad bi ti udarila u glavu.”
Sebično samo-usmjerenje kod pogrešnog Vrednovanja ili pogrešne emocije koja je usmjerena samo na sebe, na svoje unutrašnje uvažavanje, na sebičost najčešće nas u trenutcima velikih kriza odvraća sa Puta Dharme – “života temeljenog na istini, života ispravnosti”. U trenutcima Sumnje, zbunjenosti kada se pojavljuju teškoće, najčešće Um koji nema jasnoću, Vrednovanje, jaku želju za Oslobođenjem vraća se u svoje prvobitno stanje i uništava bilo kakvu Ideju Ezoteričnog te takav čovjek najčešće nakon niza godina provedenih u proučavanju Ezoteričnog biva odvučen nečim drugim, nečim što više Vrednuje od Učenja koje mu je dato.

“Znam da si zapanjen što nemam samilosti, ali to te ne bi smjelo dovesti do klonulosti! Oni koji su slabi nikad ne mogu ostvariti istinu i ispravnost. Ti si veliki ratnik, provjereni pobjednik. Odbaci tu malodušnost. Ustani, ti koji si uništio mnoge neprijatelje!”
Mnogi oko ljudi koji su usmjereni na Unutrašnji Rad su zapanjeni zbog njihovog nereagovanja na spoljašnje podražaje, tj. na spoljašnja trenja te upravo ta spoljašnja trenja daju još veću odlučnost Čovjeku koji je u sebi Jasan i koji ispravno Vrednuje Učenje. Jer zna da ukoliko se prepusti malodušnosti, jadikovanju, pogrešnom Vrednovanju, Spoljašnjoj Sili Života on ne može ostvariti Istinu i Ispravnost. Samo čovjek Istinskog Usmjerenja u svojoj Jasnoći i nepokolebljivom kretanju ka Cilju ili Svrsi koju kao Čovjek ima, može da ostvari ono što većina ne može ili koje većini nikada ne dolazi.

Nepokolebljivost i Jasnoća, kao i Vrednovanje i primjena Učenja omogućuje Čovjeku Oslobođenje od Zakona ili Zatvora u kojem se nalazi na ovoj planeti ili u ovom životu. Nikakvi predodređeni ne postoje, sem onih koji su to postali svojim Trudom i Naporom u ovom ili prethodnom životu.
Učenju nema kraja i svaka informacija, znanje, praktična primjena, Razumijevanje, Rast Bića ili Svijesti otvara sljedeća vrata u daljnjem Napretku i Rastu.
I što ste dublje ušli u Učenje to su zamke opasnije i češće. Niko nema vlasništvo nad Istinom kao što nema vlasništvo nad Bićem. Niko vam ne može oduzeti mogućnost Razvoja i Rasta do vi sami sebi. Nijedan Istinski Majstor nije nad svojim Učenikom, kao ni Učenik nad svojim Majstorom.

Mnoštvo je Simbola koji pokazuju Put, ali nema onih koji ih žele Razumijeti i Primjeniti. Takvo Sjeme je rijetko. A Rod još rijeđi.
Sve ovo krije se u Čovjeku, i Čovjek na ovom Putu mora imati svakodnevno preispitivanje svoje Jasnoće. I sve dok ne žrtvuje sve zarad ovog Puta on ne može očekivati bilo kakav Unutrašnji Napredak. Ako Razumijete i JEDNO UČENJE, Razumijećete uskoro sve i jedno. Jer to nije za odabrane, niti je skriveno. To je otvoreno i ispred svačijih očiju. Ali nisu sve Oči spremne da Vide, niti sve Uši spremne da Čuju.

Folklor, Tradicija, Mitologija ima svoju svrhu. Sačuvanje Ezoteričnih Ideja. Živ Čovjek ima svoju svrhu Oslobođenja tih Ideja i Razumijevanje te Primjenu i dijeljenje sa drugima. Oni koji nisu spremni da podjele svoje Znanje i kriju se iza posebnosti, izabranosti, oni koji ne razumiju šta znači “da će prvi biti posljednji i posljednji prvi” ne pripadaju Ezoteričnom Učenju niti ga prenose.
Ova Parabola o Sijaču i Sjemenu govori upravo o tome da se i pored najboljih objašnjenja Ezoterično Učenje ne može zloupotrebiti ili bivati pogrešno upotrebljeno jer “tlo” nije dobro i ne daje “ploda”. Otuda svako prenemaganje u kojem neko podiže svoju vrijednost time da je nešto skriveno ili nije za svačije uši samo znači da taj nije spreman za Riječ božiju i da je sam ne razumije. Sjeme može biti bačeno na bilo koje “tlo” ali će samo “dobra zemlja” da ga razumije i primjeni i da dobra “ploda”.
No, isto tako svaki Učenik mora da se trudi da postane “dobra zemlja”, “plodno tlo” kako bi mogao da napreduje dalje, kako bi dobio Mogućnost daljnjeg Razvoja i Rasta. Bez toga nijedno Učenje, bez obzira odakle dolazilo ne može da da “dobar plod”.
Uvijek, kao i prije ali i poslje, o Čovjeku kao “dobrom tlu” zavisi Primjena Učenja i njegovo Razumijevanje. Sjeme traži “dobru zemlju”, ali “dobra zemlja” nije nešto što ne može da se pripremi ukoliko se razumije lična teškoća Primjena Učenja.

Na vama je da pripremite “dobru zemlju” za Sjeme Učenja i njegovu Primjenu Istinskim Vrednovanjem te uđete u “Carstvo Nebesko”.

Namaskar

Slika:
Po Nicollu, i njegovom tumačenju Biblije, trnje na Isusovoj glavi predstavlja emotivno Razumijevanje tadašnjeg naroda koje nije Razumijelo Učenje Hrista. Otuda i simbolika trnja na njegovoj glavi. Narod je bio ogrezao u Sebe-ljublje i pogrešno Vrednovanje u kojem je Sila Života sprečavala Razumijevanje Učenja koje je dato od Ezoteričnih Škola ili Svjesnog Čovječanstva.

Odlična tumačenja imate u knjzi The Mark od Maurice Nicolla.
Mislim da Škola Č. Puta iz Srbije uskoro treba da prevede ovu knjigu i biće dostupna u prodaji. Čim se to desi, bićete obavješteni o ovoj knjizi i moći ćete je naručiti i online, ili kupiti u knjižari u slobodnoj prodaji.

Oglasi