Brahmacharya jeste upravo samo Znanje da ste vi samo Četvrto Stanje Svijesti koje je Stvarnost za sva ostala Stanja, koje je Podloga svim stanjima Svijesti. Tehnika Brahmacharye vam govori da je sve oko vas sam Apsolut, sam Brahma. Nije riječ  o nekom bogu, ili nekoj ličnosti iza imena Brahman, već je riječ o samoj Stvarnosti. Ova tehnika nije samo Rad na Održavanju Budnosti ona je mogućnost prevazilaženja Trećeg Stanja i ulazak u Četvrto. U njoj se gubi osjećaj da vi Jeste i zadobija se osjećanje da Sama Stvarnost Jeste i da se ona ispoljava kroz sve oko vas, ali i kao vas same, tj. vaš osjećaj Istinskog Ja, kao i sam Um i njegove dijelove. Iako Tantričke Tehnike koriste Mantre kao način podsjećanja Intelektualnog Centra, one (tehnike) se moraju osjetiti, morate ih Emotivno Percepirati, tj. Osjećati da je to tako. Sljedeća razina više nije ni Emotivno Razumijevanje već nešto što bih nazvao Višim Osjećanjem u kojem vi znate da to jeste (čim ste Svjesni Sebe Osjećate da to Jeste), a sljedeća razina jeste gubitak i tog saznanja i BIVANJE TOGA. Putem Mantre Učenik se podsjeća da je sve Apsolutna Stvarnost ili sam Brahman, ali to mora da se spusti na Osjećaj. Kada se to desi, kada se to Osjeća zbiva je određeno “iskustvo” u kojem se svaki osjećaj Ja Svijesti gubi i shvata se da je sam Osjećaj Ja ili Istinskog Ja upravo proizvod Stvarnosti koja je zgusnuta, tj. postoji jer postoji ono što se Svjedoči. Ako čovjek uspije u samoj Tehnici u jednom momentu on gubi osjećaj Ja, gubi Svjedočenje, gubi Svijest o sebi kao o Ja Svijesti i on postaje sama Stvarnost. Počinje da primjećuje kako se Stvarnost gradi, tj. kako se nivoi slažu jedan na drugi i shvata da on nikada nije bio odvojen od Stvarnosti, tj. da sve što on jeste kao ljudsko biće jeste u stvari sama Stvarnost, sam Brahman.

 

Brahmacharya, obično prevedeno kao Celibat, jeste u prevodu Hod sa Brahmom. Unutar yogičke kulture taj izraz se koristi u označavanju celibata, tj. seksualne apstinencije. No, unutar Tantričke nauke Brahmacharya označava određeni stadij Svjesnog Rada, a što znači Biti Svjestan samog Sebe. “Hodati sa Brahmom” znači biti Svjestan svoje Istinske Prirode tokom cijelog dana. Shodno tome unutar Tantričke Tradicije postoje određene tehnike koje se nadovezuju na neke druge tehnike, da to tako kažem, i koje omogućavaju Učeniku da tokom dana sprovodi ono što “doživi” tokom osnovne tehnike Meditacije koja mu se daje na Inicijaciji. U tehnici Tantričke Meditacije čovjek doživljava da je on dio Sveukupne Svijesti, dio Apsoluta, čak i da je on sam Apsolut (ovo također može biti i prepreka ako se ne shvati na Ispravan način) a uz pomoć drugih tehnika taj osjećaj se “spušta” na svakodnevan život, tj. putem određene Mantre čovjek u toku dana, sve što radi, doživljava kao nastavak same tehnike Meditacije, ili onog što je tokom nje “doživio”.

Rekli smo da je Meditacija Biti Svjestan samog Sebe, ili da je ona Treće Stanje Svijesti, tj. Budnost. Čovjek koji je Svjestan Sebe jeste u Trećem Stanju Svijesti i samim tim on je u Meditaciji. Ali sama tehnika Meditacije ne smije i ne može da se zadrži na tome. Kao i mnoge druge tehnike i načini ona ima dvosmjeran način rada. Prvo, služi da čovjeka uvede u povišeno stanje Svijesti o samom Sebi. Drugo, služi da ono što “doživi” tj. da to Stanje “spusti” u svoj svakodnevan život. Meditacija, a samim tim Tantrički Rad, ne može da bude jednosmjerna. Kao takva ona nema neku svrhu, jer ako čovjek ne osvijesti samog Sebe u toku dana, svojih svakodnevnih iskušenja, onda ona nije ispunila svoju svrhu. Manje više, težnja svih Učenja jeste da određeno Stanje Svijesti “spusti” na ovu razinu postojanja, tj. u naš svakodnevni život i njegova iskušenja. No, da bi se to uradilo potrebno je jako puno Znanja o tome što čini naš svakodnevan život, kako mi unutar njega djelujemo i slično. Prvenstveno, Tantričke tehnike nisu napravljene za čovjeka koji nije u Budnom stanju Svijesti. Prije nego li čovjek uopšte dobije mogućnost Tantričkog Rada on mora da prođe osnovna Učenja koja imaju za cilj da ga dovedu do Trećeg Stanja Svijesti, tj. Budnosti. Po Tradiciji, Tantrički Put se pojavljuje samo onda kada je čovjek doveo svoju Svijest do Agja Chakre. Za “niže” Chakre preporučuju se drugi Putevi ili drugi načini Rada. Kada čovjek počne da direktno doživljava da je on dio sveukupne Svijesti, ali još uvijek kao DIO, ne kao sama Svijest, tada se ispred njega otvara Tantrički Put koji ima za Cilj da ga dovede na sljedeću stepenicu razvoja. Iskustvo koje čovjek ima na Agji liči na Probuđenje, ali to nije. Otuda mnogi Majstori i Učenici koji su doživjeli buđenje Agje imaju ubjeđenje da su Probuđeni. Samo iskustvo Buđenja Agje mogli bi se prevesti kao “Ja sam Jedno sa Univerzumom (svijetom oko sebe)”. I upravo to iskustvo ako se na vrijeme ne prepozna može da zatvori daljnji Put kao Oslobođenju. Mnogi vrhunski Majstori su upravo “zaglavili” na ovoj razini, jer samo Iskustvo Agje jeste još jedna prepreka ka Oslobođenju, ali s druge strane samo Iskustvo je potrebno kako bi čovjek mogao da dobije mogućnost daljnjeg Rada na Sebi. Također, kada čovjek doživi Budno stanje, tj. Treće Stanje Svijesti on se osjeća kao dio Univerzuma, on sam jeste sam taj Univerzum. Što govori, ako ne postoji neko ko razumije to iskustvo, ono što će se s njim desiti, u najgorem slučaju, jeste da će ostati zaglavljen u Trećem Stanju Svijesti bez mogućnosti daljnjeg napretka i upravo to se dešava sa mnogima koji rade na Budnosti. Oni ostaju zaglavljeni u stalnom krugu, Svjesnost – Nesvjesnost. No, da bi se prevazišao taj stepen ono što čovjek mora da napravi jeste da odbaci sav Rad koji je do tada imao.

Primjera radi: Kako bi došli do Budnosti moramo da posmatramo Sebe, da imamo direktne Uvide u ono što nas čini, i ovdje ne mislim na našu Istinsku Prirodu već na Uviđanje načina funkcionisanja, sam Um i Tijelo. On mora da poznaje Zakone i Sile koji vladaju njime, mora da osveštava procese koji se u njemu zbivaju, mora da postane Svjestan. Ta Svjesnost u isto vrijeme radi dvostruku funkciju. Jedna je da omogućuju čovjeku da osvijesti procese koji u njemu vladaju, da vidi samog sebe, svoje reakcije, mehanizme, ideje koje ima, dovede pod kontrolu svoj život. Druga funkcija je da ga ta Svjesnost uvede u povišeno Stanje Svijesti, tj. da mu omogući da uđe u Treće Stanje Svijesti te da on u njemu ostane Spontano Svijestan, tj. Budan. Sljedeća razina koja se pojavljuje jeste da on mora da otvori sljedeću razinu Rada a koja kaže da mora da uđe u Objektivno Stanje Svijesti, tj. Četvrto Stanje Svijesti. Objektivno Stanje Svijesti nema nikakve veze sa osjećajem Ja koji imamo u Budnosti. U njemu ne postoji nikakvo Ja koje treba da bude Svjesno, koje treba da se održava, već čovjek mora da osvjesti Svijest koja postoji kao “podloga”, da to tako kažem, samom osjećaju Ja. Osjećaj Ja izvire iz tog Stanja Svijesti kao jedno od Identifikacija, ali mnogo suptilnije Identifikacije od one koja se javlja na svim nivoima ispod Osjećaja Ja. Tj. Osjećanje JA Svijesti se Identifikuje sa procesima Uma, ili radom Centara, što dovodi do mnogo grublje Identifikacije i samom tom Identifikacijom čovjek zapada u San, tj. u Drugo Stanje Svijesti.

Postoji određeno ubjeđenje koje se javlja kada smo u Radu a to je da čovjek koji je Budan ili čovjek koji je Probuđen nema Identifikacije, tj. on više ne zapada u tzv. “niža” Stanja Svijesti, tj. u San i Duboki San. Ili ako i zapadne on je u njima Svjestan. To je samo Ubjeđenje koje se gradi na nerazumijevanju i neimanju iskustva tog Stanja. Kao što Treće Stanje stoji kao podloga za “niža” Dva Stanja na isti način i Četvrto Stanje stoji kao podloga za “niža” Tri Stanja Svijesti.

Ako ste pratili sebe tokom jutarnjih sati onda ste primjetili da Drugo Stanje Svijesti označava određeno proširenje funkcija, tj. uključuje u sebe i čulne reakcije kao što u sebi uključuje i Prvo Stanje Svijesti, tj. Dubok San. Snivanje se odvija u Drugom Stanju Svijesti ali je ono mnogo suptilnije od onog koji se doživljava u Prvom Stanju Svijesti. Tu suptilnost omogućuje aktivacija Čula, tj. Čulno djelovanje koje nam daje dojam da smo mi budni, da funkcionišemo, da možemo da pričamo, krećemo se i slično. No, oba Stanja postoje Simultano.

Primjera radi: Tekst koji čitate, tj. slova koja vidite su Prvo Stanje Svijesti. Ona se nalaze na bijeloj pozadini koja je u stvari određeni program koji omogućuje da se tekst ispolji, tj. da on ima podlogu na kojoj postoji, i to je Drugo Stanje Svijesti. Budnost je saznanje da sve to postoji (tekst i program koji vam omogućuje čitanje) na kompjuteru, tj. Ekranu. Sljedeće stanje bi bilo shvatanje da i Tekst i Program pomoću kojeg ga čitate a i sam Ekran mogu da funkcionišu samo zato što postoji Računar koji sve to omogućava. To bi bilo Četvrto Stanje Svijesti. Sva ova Tri niža Stanja Svijesti, tj. Tekst, Program i Ekran (“ekran” u smislu onog u  što gledate dok čitate) postoje zahvaljujući Računaru. Bez njega ne bi bilo mogućnosti da bilo šta od ovoga pročitate. Na isti način funkcionišu Četiri Stanja Svijesti.

Ono gdje vas Rad treba odvesti jeste da u vama probudi Treće Stanje Svijesti, tj. Osjećanje Ja, Ja Svijest, Budnost koja obuhvata donja Dva Stanja Svijesti. No, Treće Stanje samo po sebi nije Cilj. Ono je prelazna etapa u razvoju. Na istin način tehnika Meditacija (Tantrički Rad) u vama mora probuditi Svjesnost o samom Sebi, ako je ispravna. Ali isto tako ona mora, kao i Rad, da vam da naznake višeg Stanja Svijesti. No problem koji se tu javlja jeste opčinjenost sredstvom za postizanje Cilja. Rad na Sebi je sredstvo, kao i Meditacija. Oni nisu Cilj sam po sebi. Oni su koncept koji služi da izbije ostale Koncepte koji nastaju u “nižim” stanjima Svijesti. Pomoću Rada na Sebi vi izbijate Koncepte za koje ste vezani, tj. kojima robujete u donja Dva Stanja Svijesti. Spiritualna Učenja imaju taj Cilj. Kada se razbiju ti Koncepti moraju se razbiti i Koncepti koji su doveli do razbijanja nižih Koncepata. Kao što putem Svjesnosti razbijate Nesvjesno robovanje Umu, na isti način pomoću Viših Koncepata razbijate i samu Svijesnost, jer i ona je zatvor, ali mnogo suptilniji zatvor od zatvora Uma. Istinska Priroda zarobljena je i Svjesnošću. Svjesnost je samo dio Istinske Prirode.
(Tu opčinjenost samim Radom ili Učenjem mogao bih iskazati na sljedeći način: Da li ste vi u Radu ili Tantri radi samog Rada ili Tantre ili shvatate da je Rad i Tantričko Učenje u stvari samo način pomoću kojeg dolazite do svoje istinske Prirode, tj. Vas Samih? Tj. da li ste tu zbog vas samih ili zbog toga da budete u Radu ili Tantričkom Učenju?)

Ako ste bili dovoljno pažljivi morali ste primjetiti da i Svjesnost, kao niži dio Posmatranja, mogu da postoje samo kada postoji objekt koji se Posmatra. Posmatranja nema ako nema šta da se Posmatra. Na istin način, Svjesnosti nema ako nema Objekta Svjesnosti. Svjesnost je Svijest o samom Sebi, tj. Budnost.

I upravo na taj način, putem ovo Razumijevanja, dolazimo do onog što radi Tantrički Rad, tj. Učenje. Unutar mnogih Tantričkih tehnika i Rada uopšte nije Cilj da čovjek se zadrži u Trećem Stanju Svijesti, već da putem njega dođe do sljedeće razine Razvoja.

Stoga, kada se posmatraju Tantrička Učenja ona govore o tome da je naša Istinska Priroda sam Apsolut, ili Brahman. Ona nisu zaglavljena na Dvaita (Dualnom) Učenju, već od početka Učenika usmjeravaju na Advaita Učenje, tj. Ne-Dualno razumijevanje.

Razlog zašto su Tantrička Učenja ispunjena raznim “tajnama” i “pogrešnim” usmjerenjima jeste upravo u našem Umu. Ako čovjek nije shvatio, tj. Osvijestio svoj Um on će ovo pogrešno razumjeti. Nije cilj ubjeđivati sebe da smo sam Brahman ili Apsolut, već se to mora doživjeti. Svjedoci smo oko nas koliko su pogrešno razumljena Advaita Učenja, koliko ima tzv. “prosvjetljenih” majstora koji vam govore kako ne morate ništa raditi, kako već jeste sam Apsolut i slično. To je Istina sa jedne strane, ali je laž sa druge.

Ako niste Budni onda će to biti laž za vas. Ako ste Budni, onda je to Istina. Razlika je ogromna.

Doći do razumijevanja da Stvarnost nije odvojena od vašeg Ja jeste jako dug Rad na Sebi. Ali ako nemate načine za daljnji Rad na Sebi, tj. ako vam se nije dalo Učenje koje vam omogućava sljedeću stepenicu Razvoja onda ćete ostati zaglavljeni na ovoj.

U Budnom Stanju počinjete shvaćati da Stvarnost nije odvojena od vas, da ste vi sama Stvarnost. Tj. osjećanje Ja, ili Istinsko Ja jeste temelj svekolike Stvarnosti. U tom Stanju vi shvatate da je Ja Svijest u svemu oko vas, da svaki čovjek ima isti osjećaj Ja kao i vi sami. To vam omogućava određene sposobnosti, tj. da to tako kažem, određene moći. Ali tada počinjete shvaćati da te moći nisu vi, tj. one nemaju veze sa vama, jer to stanje Ja koje ste doživjeli nema veze sa ograničenim “ja”, tj. malim “ja” ili dijelovima Ličnosti i Uma. To Razumijevanje, kao i mnogo dublja Razumijevanja ovog što sam rekao, daje vam preduslov daljnjeg Rada, jer u vama razvija osjećaj da Vi ne živite svoj Život, već da Vas nešto drugo Živi. Na nižem stepenu svijesti vas žive Zakoni i Sile koje su stvorile ovaj prostor i vrijeme. U Trećem Stanju Svijesti shvatate da ste “vi” u stvari nešto izvan tih Sila i Zakona koji vladaju ovim svijetom, prostorom, vremenom. Tada shvatate da to Istinsko Ja nije nikakvo Lično “ja”, niti ono nastaje djelovanje Sila i Zakona na ovoj razini, već da su oni Viša Razina Sila i Zakona, koja također nemaju nikakve veze sa Ličnim osjećanjem “ja”. To vas odvaja od Ličnog shvatanja i Razumijevanja i otvara vam mogućnost daljnjeg Rada. To saznanje i Razumijevanje daje vam mogućnost mnogo dubljeg nevezivanja, dubljeg razumijevanja da vi ne Djelujete već da se sve događa shodno Svijesti koja jeste, tj. shodno razini razvoja Bića. Problem je što većina Učenja koja u sebi sadrže Rad o ovom ne priča niti imaju informacije koje su vam potrebne.
Oslobođenje jeste u stvari gubljenje Sebe. Vi gubite Lični osjećaj Sebe koji sada imate. Počinjete razumijevati da ono što vas čini nema nikakve veze sa vama samima. Da Ja Svijest nije nikakvo “ja” koje sada doživljavate. Da Treće Stanje Svijesti jeste šira percepcija, ili dublja percepcija od one koju imate u prva Dva Stanja Svijesti. Četvrto Stanje jeste još Dublja ili Šira percepcija. A ona se oslanja na gubitak Ja Svijesti, tj. Istinskog Ja. Ne postoji nikakvo Istinsko Ja u tom Stanju, već postoji samo Stanje.
Shvatiti ovo znači Uvidjeti da ste vi sam Brahman, Apsolut i to ZNATI. To znači da sva Tri Stanja Svijesti se pojavljuju i nestaju u Četvrtom Stanju. To znači da Nesvjesnost i Svjesnost jeste samo dio Četvrtog Stanja, Objektivne Svijesti.

No, vratimo se na temu.

Brahmacharya jeste upravo samo Znanje da ste vi samo Četvrto Stanje Svijesti koje je Stvarnost za sva ostala Stanja, koje je Podloga svim stanjima Svijesti. Tehnika Brahmacharye vam govori da je sve oko vas sam Apsolut, sam Brahma. Nije riječ  o nekom bogu, ili nekoj ličnosti iza imena Brahman, već je riječ o samoj Stvarnosti. Ova tehnika nije samo Rad na Održavanju Budnosti ona je mogućnost prevazilaženja Trećeg Stanja i ulazak u Četvrto. U njoj se gubi osjećaj da vi Jeste i zadobija je osjećanje da Sama Stvarnost Jeste i da se ona ispoljava kroz sve oko vas, ali i kao vas same, tj. vaš osjećaj Istinskog Ja, kao i sam Um i njegove dijelove. Iako Tantričke Tehnike koriste Mantre kao način podsjećanja Intelektualnog Centra one (tehnike) se moraju osjetiti, morate ih Emotivno Percepirati, tj. Osjećati da je to tako. Sljedeća razina više nije ni Emotivno Razumijevanje već nešto što bih nazvao Višim Osjećanjem u kojem vi znate da to jeste (čim ste Svjesni Sebe Osjećate da to Jeste), a sljedeća razina jeste gubitak i tog saznanja i BIVANJE TOGA. Putem Mantre Učenik se podsjeća da je sve Apsolutna Stvarnost ili sam Brahman, ali to mora da se spusti na Osjećaj. Kada se to desi, kada se to Osjeća zbiva je određeno “iskustvo” u kojem se svaki osjećaj Ja Svijesti gubi i shvata se da je sam Osjećaj Ja ili Istinskog Ja upravo proizvod Stvarnosti koja je zgusnuta, tj. postoji jer postoji ono što se Svjedoči. Ako čovjek uspije u samoj Tehnici u jednom momentu on gubi osjećaj Ja, gubi Svjedočenje, gubi Svijest o sebi kao o Ja Svijesti i on postaje sama Stvarnost. Počinje da primjećuje kako se Stvarnost gradi, tj. kako se nivoi slažu jedan na drugi i shvata da on nikada nije bio odvojen od Stvarnosti, tj. da sve što on jeste kao ljudsko biće jeste u stvari sama Stvarnost, sam Brahman.
Problem sa ovim Stanjem jeste u tome što ako čovjek nije dovoljno Osvešten a doživio je to Stanje on više neće ništa Raditi na Sebi, jer samo Razumijevanje ove Stvarnosti mu govori da on (njegova Istinska Priroda) nema nikakve veze sa bilo kakvim Umom, Ličnošću, mehanizmima, kao ni samim Istinskim Ja. On odbacuje sve te ideje i koncepte i ostaje učvršćen u tom Stanju Svijesti. Ali ako ne krene da Spušta tu razinu na niže razine on s tim gubi mogućnost potpunog osveštavanja i samim tim Oslobođenja. On jeste Probuđen, on zna što on jeste, ali to sve jeste samo onda kada je u tom Stanju Svijesti. Ovdje on je ograničen, ne može da ispolji to Stanje jer ga u svakodnevnom funkcionisanju nema, tj. identifikovan je sa procesima i slično.

Otuda ono što se dešava nekim Majstorima. Oni znaju što Jesu, njima je jasno kako sve funkcioniše, oni jesu Sama Svijest, ali njihovo ispoljenje na ovoj razini je ograničeno njihovim nepročišćenim Umom.
Upravo zbog toga, mnoga Učenja, a s tim i samo Tantričko Učenje ne govori o ovim Stanjima Svijesti i traže od Učenika da pročisti svoj Um, traže da budemo Svjesni, da “osvojimo” Treće Stanje Svijesti kako bi se omogućilo mnogo dublje i suptilnije čišćenje od Uma i njegovih procesa.

Kao što sam rekao na početku ovog teksta, Tantrički Rad ne može da dođe u svom Cjelovitom dijelu Umu koji nije u Trećem Stanju Svijesti, ili kako bi se to reklo putem filozofije Tantre, Umu koji nije na stepenu Agje. Samaya Tantra nastaje tek na Agji, tj. ona sama radi počev od tog nivoa, ne prije. Prije tog nivoa, prije Trećeg Stanja Svijesti postoje nivoi Tantričkih Učenja koje imamo prilike vidjeti oko nas, ali isto tako u nepotpunom stepenu. Postoji niz Tantričkih disciplina koje ili putem tehnike ili putem Svjesnosti imaju za cilj da čovjeka dovedu do Budnosti. No, ono što imamo prilike vidjeti jeste da mnoge informacije koje postoje o Tantri su u stvari polovične, ne zato što Tantra kao Učenje nije cjelovito, već zato što ne postoji Ispravno razumijevanje tih Učenja. Ubjeđivanje sebe da ste sam Apsolut nije ništa bolje od ubjeđenja da ste vi Činioc, da vi Djelujete ili da ste vi neko “ja” koje ima moć djelovanja, mišljenja, emocije i slično. Sve je to isto. Kada je Čovjek Budan, tada počinje da percepira da je on sam sama Stvarnost oko njega. Na trenutke gubi osjećaj da on Jeste i osjeća da Stvarnost njega živi. Tada Tantrički Rad ima učinak. Tek tada on može da razumije informacije koje dalje dobija i da se s njima ne identifikuje kao što to čini u prva Tri Stanja.

Sada, kada se vratimo na samu Brahmacharyu, možete razumjeti što znači ova tehnika i kako ona djeluje, tj. koja je njena podloga.
Tehnika Meditacije vam govori da ste vi sam Apsolut, ona vas usmjerava da budete Svjesni Sebe kao Osjećaja Ja. I to je Dhyana. Trenutak kada se sam osjećaj Ja izgubi, kada se ostvari Cilj tehnike Meditacije tada se dešava sjedinjenje, tj. ono što nazivamo Samadhi. U njemu znate svoju Istinsku Prirodu, tj. vi jeste ta Istinska Priroda. Drugim riječima, nema ko da to zna, već to Jeste. Ono što Brahmacharya radi jeste da to saznanje spušta na razinu vašeg funkcionisanja. Putem te Tehnike vi čistite vaše Utiske koji se stalno ponavljaju, čistite uzroke koji dovode do vezivanja i identifikacije, tj. ta Tehnika radi ono što se u Tantričkoj Tradiciji naziva Čišćenjem Karme, čišćenjem Samskara. Drugim riječima, kada upotrebljavate tu Tehniku vi njome ulazite u Transformaciju Utisaka koje primate u svakom trenutku, bilo da ste uključeni u neki akciju, bilo da ste samo njen posmatrač. U vama nema odgovora na Asocijacije koje primate na način na koji ste to do sada radili, već putem Tehnike, prvo Intelektualno sebi “govorite” da je sve sama Apsolutna Svijest, a onda to Emotivno osjećate, što dovodi do Transformacije Utisaka i Asocijacija koje imate u svakodnevnom životu, a to se dešava na način da ste vi u Povišenom Stanju Svijesti, tj. Prvo ste Svjesni Sebe, a onda se ta Svijest Transformiše u Istinsku Prirodu u kojoj nema onog koji doživljava bilo šta, već postoji samo Djelovanje Prirode koja vi Jeste.

Samim tim nema nastavka Asocijacija kao što to imate u svakodnevnom funkcionisanju, a kako nema nastavka Asocijacija, vi Utiske primate Svjesno što dovodi do toga da se stvara nova Energija, tj. mnogo finija Energija koja hrani vaše Centre i oni mnogo brže i mnogo suptilnije rade, što omogućava da se iskustvo Agje ili Viši Centar ispolji na ovoj razini i dovede do postepenog ostvarenja još jednom višem Centru, tzv. Višem Intelektualnom Centru da se ispolji na ovoj razini.

Na taj način nema stvaranja novih Asocijacija tj. nema stvaranja tzv. Karme i prekida se tok Vječnog Ponavljanja (Vječnog Vraćanja) jer se prekida krug Samskare. Ono što s tim tehnikama, tj. načinima Rada omogućavate jeste da se Utisci Svjesno prime, da se njihova Energija transformiše u jači, brži i suptilniji rad, tj. Energiju što omogućava sprovođenje Viših Uticaja na ovu Razinu. Ili drugim riječima, Putem Brahmacharye vi se otvarate Višim Uticajima i spuštate ih na ovu razinu postojanja, ali i sa tim gubite Identifikacije Trećeg Stanja Svijesti, tj. Budnosti ili Ja Svijesti, tj. prekidate zadnju, mnogo suptilniju, Identifikaciju sa Ja.

Tehnika Meditacije vam služi da osvjestite sami Sebe, i da budete u Trećem Stanju, kao što vam daje naznake Četvrtog Stanja ili Nirvikalpe, pa čak vas i vodi u njega. Tehnika Brahmacharye omogućava da se to Stanje manifestuje na ovoj Razini i da ga spustite i samim tim Osvjestite i Transformišete niža Tri Stanja Svijesti. Kada je manifestujete u svom svakodnevnom Životu, opet u srazmjeru vašeg ličnog Razumijevanja, ona omogućava Transformaciju i stabilizaciju u tom Stanju Svijesti. Tada dolazi do potpune Transformacije Energije ili Shaktii. Tj. kada shvatite što je to Shaktii tada shvatate da je sama Svjesnost upravo rad na Shaktii, a samim tim sam Um jeste uspavana Shaktii a Rad na njemu jeste Buđenje Kundalinii Shaktii. Ono što se ne shvaća u svim tim Istočnjačkim tehnikama i samoj Tantri, ako nije do kraja upoznata jeste da je sva priča o Shaktii upravo priča o Umu koji je uspavan a rad na Buđenju, tj. Svjesnosti Sebe jeste rad na Kundalinii Shaktii, tj. Usmjeravanju Energije, koja je ispoljena Svijest, ka samom njenom Izvoru, tj. samoj Svijesti ili Shivi.
Stoga ideja Kundalinii Shaktii nije ništa drugo do sama Životna Sila koja se na ovoj razini manifestuje kao Um i njegovi Procesi koji se osveštavaju Svjesnim Radom i usmjeravaju ka samom izvoru Svijesti, tj. Ja Svijesti, koja se dalje usmjerava ka Istinskoj Prirodi i njenom Razumijevanju. To je ideja Kundalinii Shaktii a ne mistična prepričavanja onih koji ni sami ne znaju što je Kundalinii Shaktii, uzgred rečeno.

                                                                                                                                          Namaskar

Oglasi