Tantričko Učenje operiše sa veoma moćnim načinima Oslobođenja čovjeka od okova u koje je upao, ili koji vladaju nad njim. Nekoliko vrsta okova postoje koji gospodare čovjekom, ali ih možemo svrstati u tri kategorije. Okovi Tijela, Uma i Duha (Bića). Od toga svi okovi kojima čovjek robuje dešavaju se u prva Dva Stanja Svijesti, Dubokom Snu i Snu. Od toga najizraženiji su oni koji se dešavaju u Drugom Stanju, Snu, ili svakodnevnoj svijesti unutar koje funkcionišemo putem čula, koristeći tijelo i um te misleći da smo budni i svijesni. To je jedan od najtežih Okova za razumijevanje ali i jedan koji veoma malo ljudi prođe ili uopšte ima sposobnost da ih prođe.
Prije svega, prije bilo kakvog naprednijeg Rada na Sebi čovjek mora da se upozna sa onim što u sebi ima. To je značenje Aksioma “Upoznaj Sebe”. Obično zamišljamo neko mistično “sebe” koje će biti ovakvo ili onakvo, sa ovim ili onim moćima i slično. Ali to nije upoznavanje “sebe” već maštanje o sebi koje je najčešće nekontrolisano i dodatno zarobljava čovjeka. Kada čovjek uđe u Ezoterično Učenje poput Tantre on prije svega mora da se odrekne nekih stvari, kao npr. maštanja, negativnih emocija, prepuštanja kolotečini da ga vodi i usmjerava. A samim tim mora da nauči da “sebe” posmatra kako bi UPOZNAO SEBE. Ako ne poznaje “sebe” kako može da putuje putem, kako može da PROMJENI neko “sebe” koje ne poznaje?


Ako ne znam što je to u meni što želim da promjenim kako to mogu da promjenim?
Vjerujte, većina upravo kreće na taj način. Ne znajući šta da promjene, nemajući uopšte ideju o tome šta bi mjenjali i očekuju da nešto u sebi promjene. To je obično maštanje, bježanje, strah, bol, patnja i slično koje u nama izazivaju takav sljed manifestacije potrage za Putem i pokušaj da se na neki apstraktan način nešto u nama izmjeni. A što je zapravo nemoguće.
To nam je jasno u svakodnevnom životu. Jasno nam je da ne možemo da nešto promjenimo ili izmjenimo ukoliko ne znamo što je to i u šta bi to promjenili. Na isti način je i u Unutrašnjoj Evoluciji. Čovjek mora da ZNA šta je to što želi da mjenja i U ŠTA bi to promjenio.
Idilične ideje o nekoj promjeni NEČEGA što uvijek ostaje nepoznato i daleko od Očiju Svijesti ne vode do Unutrašnje Promjene ili Transformacije.

Sljedeći problem koji je čest u Unutrašnjem Putu jeste problem Transformacije i Transcedencije. Većina zamišlja da je dovoljno da nešto Transcedentiraju, da postanu ono što u sebi zamišljaju da bi htjeli da postanu, bez da se promjeni i Manifestacija Uspavanog Bića. Stanja u kojima se nalazimo, a ovdje mislim na Unutrašnja Stanja ili Stanja Svijesti, upravo su Manifestacija Bića koje imamo. Unutrašnje povlači ili, mogu reći, Manifestuje Spoljašnje, tako da je Spoljašnja Realnost odgovor na Unutrašnju Realnost. Ukoliko izbjegavamo Unutrašnju Realnost, izbjegavamo bilo kakvo upoznavanje sa njom, želeći se što prije riješiti neprijatnog a zadržati ono što smo proglasili Prijatnim, ne možemo očekivati da će Manifestacija Bića u ovoj Realnosti u kojoj živimo imati bilo kakvu Istinsku Manifestaciju, jer Biće se nije ni razvilo a kamoli da je sposobno da nešto Manifestuje.
Mnogo ljudi zavarano je samim sobom i mišljenjem koje imaju o Putu i Učenju. Unutar mnogih Tantričkih grupa i učenja upravo je to stvarnost. Oni niti znaju što žele, niti kamo su se uputili sem idiličnih fantazija o nečem što će biti kada se “probude” ili kada “spoznaju sebe”.

Još dvije riječi koje nas zbunjuju a često se koriste upravo su riječi: Spoznaja sebe.
Spoznaja ČEGA? Kojeg SEBE? KO i KOGA tu Spoznaje? Šta to znači?
Kao i u svemu drugom i to je apstraktni pojam kojem tragaoci robuju i za kojeg nemaju nikakav odgovor do odgovora koje bi inače dali, a koji odgovara njihovom zamišljanju da je “sebe” ili da je “spoznaja sebe” nešto idilično, mistično, nadnaravno.
“Spoznaja sebe” upravo je spoznati ono što smo svaki dan, ono što sada jesmo, ono što nas čini. Vidjeti to, Upoznati to, Spoznati šta je to i na kraju se osloboditi toga. Kao što sam gore rekao, Osloboditi se ne možemo ukoliko ne znamo što je to čega se oslobađamo, i KO JE TO ko se toga oslobađa. Naravno, riječi “upoznaj sebe” i “spoznaja sebe” imaju i drugu stranu, koja se tako često upotrebljava u spiritualnoj literaturi, u razgovorima takve vrste u kojima se potencira upravo ono što mnogi žele da probude i upravo ono što nas kontroliše i daje nam ovako jaku Fantaziju, Umišljanje, Laž i slično, a to je Kundalinii Shaktii.
Neprobuđena Kundalinii Shaktii je izvor ljudskog robstva. Ona je Sila koja čovjeka zarobljava i drži pod okovima Sna. Snom i robstvom direktno upravlja upravo ova Sila. Kod Probuđenog Čovjeka ova Sila je Oslobođena i ne uzrokuje robstvo, san, laž i slično. Već je ona dovedena u Sjedinjenje sa Sviješću i POD KONTROLU Svijesti.

Mjesto u kojem provodimo svoj život su TRI STANJA SVIJESTI, s tim da je Treće Stanje često puta pogrešno dato i pojašnjeno. Lično, postaje mi smiješno koliko toga čovjek pogrešno razumije i pogrešno daje dalje, koliko Sila Kundalinii, koju mnogi vole i žele, uzrokuje Dubok San čovjeka u kojem on zamišlja da se Budi i Probuđuje. Dok u stvari ona uzima svoj danak. Nemalo puta mi je rečeno dok sam Šegrtovao, da je Shaktii nešto što se ne razumije dovoljno i da je ona Sila Nesvjesnog koja nas drži u okovima, a opet njeno Probuđenje znači Sjedinjenje Shaktii sa Shivom ili Sviješću i tada nosi Život i Oslobođenje. No, da bi ona to postala čovjek mora da upozna produkt Sna, produkt njenog Djelovanja nad njim, ili da to kažem na mnogo gori način: Čovjek je PRODUKT Kundalinii Shaktii, njeno Nesvjesno Djelovanje nad njim.
Čovjek, kakav jeste u svom svakodnevnom ispoljenju je upravo ta Sila, Kundalinii Shakti koja je Uspavana, tj. on sam je Uspavan.
Upoznavajući “sebe”, ne bježući od tog “sebe” u neko zamišljeno “probuđenje” čovjek počinje da sagledava koliko je pogubno stanje u kojem se drži i u kojem mašta o Oslobođenju, Ljubavi, Jedinstvu. Otuda, mnogi su dijelovi Tantričkog Učenja zloupotrebljeni upravo s Ciljem daljnjeg Zarobljavanja Čovjeka. Naravno, na Nesvjestan način od onih koji ih daju, prepričavaju, šire dalje među Uspavanim ljudima.
Mnogo puta je rečeno, i to unutar same Tantre: “Ono što Tantrika Oslobađa, čovjeka zarobljava!”.
I mnogo puta ovaj Aksiom je zloupotrebljen upravo od onih koji misle da se putem toga Oslobađaju. Ovaj Aksiom je istinit i mogu reći, BOLNO ISTINIT. Jer ono što većinu zarobljava Tantrika Oslobađa. Ali nisu svi Tantrici koji se predstavljaju na taj način. Tantrik je onaj koji OSLOBAĐA svoj UM od inercije, od tuposti, od Sna u kojem se nalazi, od Identifikacije, Ludila i Bolesti kojom Um odiše, onaj koji Širi svoju Svijest (Svijesnost) u svakom momentu svog života, a ne onaj koji se DODATNO USPAVLJUJE sa pogrešnim Tantričkim Učenjem.
Iako se mnogima čini da je Tantra nešto što se uči u skrivenim školama, i slično, a što ima i svoju istinitost, ona je upravo Nauka koja se Uči Svakodnevnim Življenjem i suočavanjem sa Životom. Tzv. Tajnost o kojoj se priča obično je vezana za Tantrička Učenja koja više manipuliše okultno-magijskim principima a ne čistom Tantričkom Naukom. Iako i u čistoj Tantričkoj Nauci postoji mnoštvo stvari koje se ne iznose javno i na svijetlo dana, ali s jasnim motivom koji stoji iza toga. Ne možeš Uspavanom Čovjeku dati Mač u ruke i očekivati da on robu presječe konopce robstva dok se on u sebi nije oslobodio istih konopaca. Inače će Mač postati sredstvo dodatnog zarobljavanja.
Mnogi misle da je Tantra igranje Energijama. Jeste, s jedne strane. Ali ne u potpunosti. Mnogo različitih Učenja Tantre postoje. I mnoga se igraju upravo Energijama, naročito seksualnom Energijom. I mnogi nikada ne završe svoj Put, skrenuti u duboku Provaliju Uslovljenog Uma jer sam ONAJ KOJI TO ČINI nije Osvešten, nije Spoznat. Energija je upravo Mač koji može biti upotrebljen za jedno ili drugo, dodatno zarobljavanje ili Oslobođenje. Ali to vam oni neće reći, jer upravo žive od toga što zloupotrebljavaju Energiju bez Svijesti koja je kontroliše.

Prije svega, ukoliko čovjek ne upozna ono što je donio ili “dobio” u svom amanetu rođenjem na ovoj planeti, u ovom planetarnom tijelom, sa ličnošću koja je kombinacija Djelovanja Planetarnog Sistema ili Sunčevog Sistema, a koja je pod direktnom kontrolom Samskara ili Impresija koje nisu osveštene, on ne može očekivati Oslobođenje od ovog mjesta na kojem se nalazi.
Ukoliko ne zna kako da radi sa Impresijama, kako da osvijesti Um koji ima i koji ga zarobljava i drži u Drugom Stanju Svijesti, dok on misli da je u Trećem, on ne može da se Oslobodi. A većina tzv. Tantrika upravo to i radi.

Um je taj koji vas je doveo u potragu i koji vas vodi dalje. I sam Um je Nesvjesna Kundalinii Shaktii koja vas drži u šaci ili konopcima robstva. Kako onda može sam taj Um da vas Oslobodi? Ponavljanjem Mantre, koncentracijom na Yantru, skakutanjem na ljevoj nozi dok se desnom rukom tapkate po glavi?
Da bi vas nešto Oslobodilo, mora biti NEŠTO već OSLOBOĐENO unutar vas. I naravno, sada ćemo svi brzo da zaključimo da je to Biće!! I tu je kraj bilo kojeg napretka. Biće i jeste Uspavano. Ono koristi Um jer ONO NIJE BUDNO, ONO je IDENTIFIKOVANO sa Umom, Ličnošću, Funkcijama, Tijelom. Znači na njega ne možemo da računamo. Mi ne Budimo Um, mi Budimo Biće. No, pošto samo Učenje Tantre nije do kraja dato u javnosti jasno je da svi misle da već imaju Budno Biće. Da je tako, zašto bi bili ovdje? Zašto bi se uopšte rodili na ovom mjestu i u ovom prostoru?
Naravno, ljudski Um ima pojašnjenje i za ovo. Srećom ta pojašnjenja jako brzo padaju u vodu kada se nađete ispred Istinskog Majstora koji vam brzo pokaže gdje vam je mjesto. No, većina tada potraži drugog Majstora koji vam kaže da ste već budni i imate moć, ili da samo treba da kontrolišete i razvijete Energiju i to je to. Kako se to u našem narodu kaže: “svaka krpa ima svoju zakrpu”.
No, vratimo se na ono što je uzrok našeg robstva a to ne vidimo, ili pogrešno razumijemo.

“Tri Stanja: Budnost, San i Spavanje izražaji su Najviše Svijesti; onaj koji shvaća da je to Brahma, oslobođen je svih okova.”

Ovo je jedan jako fin citat u Madhyamachara Tantri. I iako znam mnoge koji su jako dobri Tragaoci i Učenici, barem u izvršavanju svoje Sadhane, i dalje ovo ne razumiju. I dalje svoju Sadhanu ne znaju da upotrebe u svakodnevnom životu i Razumijevanju Tantričkog Učenja.

Kada prvi stupanj Uma ili “ja postojim” misli o subjektu “ja” iz “ja znam”, njegovo postojanje postaje istančanije od najistančanijeg i konačno se stapa sa Spoznajnom Sposobnošću: “Neprestano misleći na Madhavu, Radhika je sama postala Madhava.”

Također i u ovom citatu se krije određena Tantrička Sadhana. Možemo reći, kao što se jako često govori i citira: “Ono što misliš to i postaješ”.
Rekao bih da je odlično to što je ovaj citat malo skrenuo sa svog smijera, jer ne daj vam bože da bude onako kako mislite. A ako ste Iskreni prema sebi i sami ćete ovo shvatiti. No, tada Uspavani Um daje svoje pojašnjenje i pojašnjava da to nije obična, mala, svakodnevna misao već ubjeđenje, osnova misli, ono što je temelj svim ostalim mislima. I to je donekle tačno. Ali odakle vam onda sve te misli koje svaki čas se pojavljuju u vama ako ste shvatili šta znači ovaj mali citat po dužini i veliki po Snazi: “Ono što misliš to i postaješ!”
Šta to STVARNO, AL STVARNO, znači?
Uzrok bilo čega, pa i najmanje misli je “JA”. A mislite li da u sebi imate samo JEDNO JA?
Mogu to reći i na drugi način.

Koji DIO VAS je unutar sistema Uma i Tijela, GLAVNI? Ko je Šef kome? Koji DIO LIČNOSTI je umislio da je on JEDNO I NEPROMJENJIVO JA ili ti INDIVIDUALNOST?      

Upravo taj koji je to umislio je najveći problem u Tantričkoj Sadhani. Ako ne znate koji je to koji je umislio, onda ne poznajete sebe. Znači niste “Upoznali sebe”. Ili niste “Spoznali sebe”.
Čovjek mora upoznati okove koji ga drže u zarobljeništu, upoznati “ja” koja iza toga stoje, tj. Ličnost koja je građena od Osobina, a Osobine od malih “ja” koja u njima djeluju i koja dolaze iz raznih dijelova Uma i Tijela. To znači, prvi stepen, Upoznati sebe. Kada čovjek Upozna sebe, tada Spoznaje u čemu to živi i šta to živi njega, njega kao Biće. A Biće nije ništa slično onom što on zamišlja, onom što on misli da jeste. No, to je za sada daleko.
Čovjek mora osvijestiti ono “ja” koje djeluje u njemu, ili bolje rečeno koja se svaki čas smijenjuju u nama. A to znati znači upoznavati ono što u nama definišemo kao “ja postojim”, ili Identifikacija sa određenim “ja” koje u tom trenutku Djeluje u nama. Kažem “djeluje u nama” jer to nismo mi. Mi čak ni ne možemo da Djelujemo. To što u nama Djeluje su Tri Sile koje se ispoljavaju u skladu sa Prvobitnom Silom koja je uzročnik Impresija koje su nas dovele ovamo. One drže pod kontrolom Mehaničke Dijelove Čovjeka, ili drugim riječima, njegov Um koji je u potpunosti Mehaničan. Čovjek mora znati kako da se makne iz Mehaničkog Uma, kako da se makne iz Stanja Sna u kojem se nalazi. Tantrički Aksiomi ne služe da se ponavljaju Mehanički kako to radimo ili kako Živimo cijeli život. Oni služe da u trenutku razviju Razumijevanje u nama koje u momentu daje viđenje “šire slike”, viđenje onog u čemu se nalazimo i izlaza iz toga.

Naše Funkcije ili kako to često puta kažemo a nismo Svjesni šta kažemo, NAŠE FUNKCIONISANJE ovisi o Funkcijama koje imamo i koje se u svakom trenutku ispoljavaju. Funkcije djeluju najčešće putem Čula, putem tzv. budnosti u kojoj se svakodnevno nalazimo, laički rečeno. Temelj tog Djelovanja jeste u Drugom Stanju Svijesti. Svako Stanje Svijesti prožima jedno drugo i među njima nema jasne odvojenosti, tj. odvojenosti koja bi bila razdvojenost jednog od drugog, kao riječi između riječi, već jedno drugo prožimaju. Sva Stanja se nalaze unutar Objektivnog Stanja Svijesti ili Četvrtog Stanja Svijesti ili unutar Najviše Svijesti, Brahme.

“Tri Stanja: Budnost, San i Spavanje izražaji su Najviše Svijesti; onaj koji shvaća da je to Brahma, oslobođen je svih okova.”

“Onaj koji shvaća… “ – je onaj koji razumije da nema nikakvog Entiteta koji se definiše nekim “ja”, već da je definisanje “ja” u stvari Identifikacija Svijesti sa Funkcijama, tipa: “ja mislim”, “ja osjećam”, “ja se krećem”, itd. Nema nikakvog “ja” koje misli, koje osjeća, koje se kreće. To radi Tijelo, Um, Ličnost – ali ne na taj način da su oni izrazi nekog Svjesnog Ja. Već da je Svijest koju najčešće definišemo riječju “ja” Identifikovana, Poistovjećena, Vezana za ispoljenje Funkcija te pomoću njih se samodefiniše. Razumijevanjem da, PAZITE RAZUMIJEVANJEM, nema nikakvog Entiteta koji bi nešto od toga živio, i Svjesnošću toga da je sve to Svijest koja se Identifikuje sa Procesima u nama, odvajamo se od Identifikacije sa Procesima i ODRŽAVANJEM tog saznanja, u početku vjerovanja ili mogu reći i Zamišljanja (koje je samo po sebi imitacija tog Stanja) u San, ili Drugo Stanje Svijesti unosimo Silu Rasanjivanja, da to tako kažem, koja nam omogućava da sagledamo ono “sebe” koje smo osvijestili Posmatranjem i Direktnim Uviđanjem onog što nas čini, onog s čim smo poistovjećeni ili onog što mislimo da jesmo (sebe). Pomoću te Sile sagledavamo da je bilo koja Funkcija samo Funkcija i ništa više i da to nije naše Djelovanje jer nema NIKOGA ko bi Djelovao iza toga, nema NIKAKVOG NAS. Mi smo tu samo onda kada smo SVJESNI SEBE, a kada smo Svjesni Sebe mnogi dijelovi nas ili Funkcije više ne mogu da se ispolje na način na koji smo navikli ili na koji su oni navikli. Na taj način DOVODIMO SEBE na mjesto Ispoljenja i po prvi put imamo mogućnost IZBORA, ne Slobodne Volje kako se ubjeđujemo, jer još uvijek ne možemo da se ispoljimo nezavisno od Spoljašnje Realnosti koja je uvezana sa Unutrašnjom Realnošću, ali dobijamo mogućnost da IZABEREMO da li ćemo se na neki podražaj ispoljiti u skladu sa Mehaničkim Umom ili u skladu sa Sviješću koja Jesmo, tj. koja je Svjesna Sebe. Na taj način Kundalinii Shaktii počinje da se Budi iz Sna Uslovljenosti i kreće Sjedinjenje sa Sviješću.
Drugim riječima, ispoljenje koje je Kundalinii Shaktii, koja se ispoljava putem Funkcija, putem Uma, putem Tijela, Identifikovanog Sopstva, počinje da se rasanjuje od Sna u koji je sama sebe zarobila i oslobađa se tog Sna Razumijevanjem da je svo ispoljenje koje poznaje upravo Uspavana Kundalinii Shaktii. Tada se to što ona čini, ta Energija koja ide ka Nesvjesnom Ispoljenju, okreće  ka Svijesti, ili Svjedoku, ili Biću, posmatra kao početak Razbuđivanja Čovjeka. Svijest ili Biće je istinski kontrolor Energije. Tada Manifestacija Shaktii ili Prakrti koje u sebi sadrže Tri Gune ili Tri Sile biva pod kontrolom Svjesti i mi kažemo da je Čovjek Probuđen. Zna Sebe, poznaje svoju Manifestaciju i tada kreće sljedeći korak. Spuštanje Probuđene Sile ili Spuštanje Kundalinii Shaktii u ovu Manifestaciju, s tom razlikom da je ona sada Svjesna i pod kontrolom Svijesti.
Ovo što sam napisao ovdje u ovom pasusu, nemojte shvatati previše bukvalno, jer ne postoji način da se prenese određeno Iskustvo bez da čovjek ne razumije šta to znači, ali isto tako mi nemamo riječi koje bi mogle da opišu to što se tada zbiva. Tako da je ovo jedna od tzv. poluistina čim se ispolji na riječi i pojašnjenje.

Uviđanjem da mi živimo, ili da nas živi San u nama budi mogućnost da se tog Sna i Oslobodimo. Što znači da prije svega UVIĐAMO da je San ono što se zbiva bez naše volje i želje, pod kontrolom Prakrti i Triju Sila koje djeluju unutar nje. Osveštavanjem Impresija koje u nama Djeluju osveštavamo i Mehaničnost Ispoljenja koja sebi pripisujemo. Kada se putem Sadhane čovjek počne uvjeravati da je on sama Svijest koja je Manifestovana kroz TRI STANJA SVIJESTI on počinje da sagledava Brahmana u svim Stanjima Svijesti, što mu omogućuje određenu Deidentifikaciju. S tim, iako je to u početku prosta Imitacija, Čovjek počinje da se Rasanjuje i zadobija Stanje Brahmana, prvo u bljeskovima, onda konstantnije i na kraju se s tim Sjedinjuje. To bi se moglo opisati citatom: “Ono što misliš to i postaješ!”.
Sada, to ima niz dubina i pojašnjenja, načina Rada sa tim, korištenja raznih dijelova Učenja, spajanjem tih djelova u kompletnije Razumijevanje i Djelovanje iz tog Razumijevanja.
No, ukoliko preskočimo DIO sebe, zanemarujući taj dio, uskoro će nas on dočekati tamo gdje najmanje očekujemo.
Mnogi su pali pred ciljem jer su zanemarili dijelove Sebe misleći da je to “niža praksa”.
Ne možete zanemariti Um koji u vama Djeluje, jer će vas dočekati kada najmanje očekujete. Otuda potreba da se Čovjek Razvija u svim pravcima, na svim poljima koje u sebi, kao čovjek, ima. To je Cjelokupan Razvoj. Svijest ispunjava svaki aspekt nas samih. Ako neki od njih ispustimo misleći da je to “niža praksa” ili “niža priroda” on će ostati u Mraku i na kraju uzrokovati ponovno rođenje. Impresije koje ostanu neosveštene, ili koje smo ponovo skupili uzrokuju novo rođenje.

Pjesnik kaže:
Što si bio na početku
postat ćeš na kraju –
poput mjehurića koji izranjaju iz vode
i ponovo se stapaju njom.”

“Vrč je u vodi, voda je u vrču,
voda iznutra i izvana.
Kad se vrč razbije,
voda je jedna –
samo mudri razumiju
ovu duboku misao.”

Ne možemo dostići Višu Prirodu, uslovno govoreći “višu”, ako ne osvjestimo tzv. “nižu” prirodu. To je jedno te isto, razlika je u onom koji je tu unutar Više Prirode i onog kojeg nema tu unutar Niže Prirode. Sve je to jedna te ista Priroda Bića. Samo u prvoj Biće je Svjesno Sebe, da to tako kažem, a u drugoj, ono ni nema sebe. Nema nikog ko bi bio to Biće, ono je Uspavano, govoreći riječima Tantre.
Mnoštvo načina daje Tantrička Nauka, ali u današnje vrijeme ona više nije kompletna. I unutar najviših Tantričkih Učenja postoji razjedinjenost i degradacija Učenja koju veoma rijetki Uviđaju, pokušavajući spojiti ta Učenja u Cjelinu te je ponovo iznesti van ka Čovjeku koji je krenuo prema Sebi.

Čovjek ne može prići Tantri kao što prilazi svom svakodnevnom Životu. To mora biti SVET TRENUTAK PRILASKA te se na taj način mora i shvatiti ukoliko želimo da se putem nje Oslobodimo. Isto tako, Tantra ne može biti sama sebi Cilj, ona je SAMO NAČIN OSLOBOĐENJA a ne sam Cilj. Obično, ljudi žele biti Tantrici, žele biti Yogiji ili šta već, a najmanje žele biti oni sami. To je već degradacija. Samo onaj koji je Svoj, može biti nešto od toga, tj. ON SE ISPOLJAVA putem toga. Ali NIJE TO.
Dolazak do toga “svoj” je Put ka Sebi. Koji u sebi sadrži osveštavanje onog što sada “sobom” smatramo, dovođenje Znanja koje nam Učenje daje u prvi plan, Oslobađanje od robstva Ličnosti ili Uma i Tijela, te Manifestaciju Onog Što Jesmo u ovaj Tijelo i Um.
To je Put.

I kao što rekoh: “Ono što Tantrika Oslobađa, druge zarobljava!” – Aksiom koji u rukama Uspavanog Čovjeka ili u rukama Degradirajućeg Tantričkog Učenja postaje Mač koji sasječe onog koji ga koristi. Sve ovo što sam napisao, napisao sam motivisan određenim razgovorim sa nekim “tantricima” i onima koji se tako predstavljaju. To su ljudi koji su proveli više od 20 godina u ovom učenju a Razumijevanje im je na nivou Idiota. Oni sami ne Razumiju Učenje koje ima mogućnost da probudi i Slona.
Samo kada se Tantra kao Učenje RAZUMIJE tada donosi OSLOBOĐENJE ili SJEDINJENJE ili PROBUĐENJE (iako ovo troje nije jedno te isto, ovdje koristim kao jedno te isto). Bez Razumijevanja tzv. Niže Prirode nema postignuća ni Više Prirode, uslovno govoreći “više” i “niže”. Koliko god niste Um i Tijelo, toliko to dvoje JESTE Manifestacija vas. To je kao kada bi za Zlatni prsten rekli da nije Zlato. Zlato je Zlato i u obliku Prstena i izvan tog Oblika.

Namaskar

Oglasi