Napor – Voljni Napor

Kontinuitet svjesnog ulaganja određenog napora (htjenja, želje, odluke) u svakodnevnim okolnostima (ili specifičnim okolnostima) s ciljem sticanja Znanja, Svijesti o sebi, De-Identifikacije, itd., ili drugim riječima ostvarivanja Praktičnih Ideja Ezoteričnog Rada nazivamo imenom Napor.

Napor koji ulažemo u smijeru koji definišemo riječima Ka Sebi označava svjesnu Odluku da primjenimo Teoretske Ideje, ali i Filozofske Ideje, u Praktičnoj izvedbi (konkretizacija Učenja), tj. u našem svakodnevnom životu.
Čovjek posjeduje različite “volje” ili bolje reći samovolje različitih dijelova Ličnosti, ili malih “ja” ili Mehanizama koje u svakom trenutku zauzimaju njegov Unutrašnji Prostor ili Svijest i koje svojim djelovanjem uzrokuju stalnu unutrašnju pometnju različitim željama, namjerama, “voljama”, odlukama koje uvijek ovise o koordinaciji nekoliko malih “ja” ili Mehanizama ispoljenih kroz različite Centre u njemu.
Sagledati te činjenice o Čovjeku znači upotrebiti Unutrašnji Organ koji nazivamo Posmatrač ili Posmatranje koji je upravo sam Napor uložen u viđenje činjeničnog Stanja unutar samog Čovjeka. To je Svakodnevni Napor koji ulažemo u smijeru Ka Sebi s Ciljem Upoznavanja sebe. Ovdje ne mislim na Upoznavanje nekog Mističnog Sebe, ili Prirodnog Stanja, već na upoznavanje činjeničnog Stanja koji svaki dan živimo, koje nam određuje Kvalitet života, određuje nam Odnose, Reakcije i slično.
To bi bio Napor u Samo-Posmatranju ili Upoznavanju onog što nazivamo “sobom”.

Čovjek nema nikakvu Volju pa o Volji ne možemo ni pričati. Čovjek nema ni Koncentraciju, pa ni o njoj ne možemo pričati. Nema ni jasnu Odluku pa ni o njoj ne možemo nešto previše reći. Ali ima Želje.
Njegova Želja da Upozna Sebe motivisana je određenim Unutrašnjim Nezadovoljstvom, željom da izbjegne Bol i Patnju, strahovima, reakcijama koje ne može da kontroliše, Emocijama koje mu izazivaju Nemir i tako dalje. Ulaganjem Napora u ostvarenje Želje da se bolje upozna Čovjek stiče određenu Odluku koja postaje srž njegova Življenja i koja se može izraziti riječima Upoznati sebe. Upravo radom na Želji koju ima on osigurava dolazak do Odluke koju je sam sebi dao i radom na Odluci, Ulaganjem Napora u Odluku on postepeno stiče Volju.

Volja označava mogućnost da se Čovjek ispolji u skladu sa njegovom Individualnošću. Individualnost u smislu Jedne Volje, Jednog Ja koje je Gospodar ostalim dijelovima malih “ja” ili Mehanizama Ličnosti, koja je Istinski Gospodar Unutrašnjeg Prostora kojim Čovjek doživljava sebe. Volja nije odvojena od Unutrašnje homogenosti, Unutrašnje Individualnosti ili Unutrašnje Nepodjeljenosti. O Volji nema riječi sve dok u čovjeku postoji niz malih, uslovno nazvanih, “volja” ili sitnih i neostvarenih “odluka” ili želja koje nisu dovoljno jake da dovedu do Unutrašnje Homogenosti, ili Individualnosti – Individi + Dualnost = Individualnost (Nepodjeljenost unutar Dualne Forme ili Oblika).

Napor u tom smislu znači ulaganje u Želju ili Odluku da Čovjek stekne Unutrašnju Nepodjeljenost, Istinski Oslonac u sebi koji bi bio Nezavistan od Spoljašnjih Okolnosti i koji ne bi bio pod njihovom kontrolom, tj. Čovjek prestaje biti Rob Okolnosti ili Reakcija na daljinski upravljač.

U Tantričkom Radu Napor označava ulaganje u Sadhanu koju Učenik ima s Ciljem postizanja Cilja Sadhane, ili Sjedinjenja sa Najvišom Sviješću. Ili, da ne bi bilo neke zabune, Sjedinjenja sa svojom Istinskom Prirodom, ili Sobom.

Unutrašnji Napor ne može biti odvojen od Psihološkog Posmatranja sebe, Biološkog ili Fizičkog Samo-Posmatranja ali i izgradnje Unutrašnjeg Entiteta koji nazivamo Istinskim Ja ili Svješću o Samom Sebi, a što je upravo i Cilj ulaganja Napora unutar svakodnevne Prakse koju Čovjek radi.
S druge strane Napor isto označava neprekidno kretanje ka Višem ili Svrhovitom Životu koji nije odvojen od njegove Kosmičke Svrhe, da sada ne ulazimo previše duboko u to, jer mnogo je zabluda u vezi izraza “kosmički”. Svrhovitost Ljudskog Života i postizanje iste, takođe nazivamo Unutrašnji Napor.

Napor je isto tako trud koji ulažemo da odradimo određeni Zadatak koji smo sebi dali, koji ima određeni Cilj koji želimo da postignemo. Rekao sam da Čovjek nema Volju, stoga to ne možemo još uvijek nazvati Voljnim Naporom, jer Voljni Napor označava mjenjanje Spoljašnjih okolnosti ali i Unutrašnjih Okolnosti u kojima se Čovjek nalazi u skladu sa njegovom Istinskom Prirodom. Kako Čovjek nije Svjestan svoje Istinske Prirode ne možemo ni pričati o Voljnom Naporu. No, vremenom i ulaganjem Napora u ostvarenje, prvo Želje za promjenom, a onda Odluke čovjek postepeno stiče Integrisanost unutar Sebe, tj. stiče Svijest o Sebi ili Samog Sebe, i tada njegov Rad postaje Rad na Volji.

Kao i svaki Dio Ezoteričnog Rada i ovdje imamo Sveto Trojstvo.
Rad na Želji – ulaganje Napora u ono što želimo da ostvarimo.
Rad na Odluci – ulaganje Napora u Odluke koje smo donijeli.
Rad na Volji – Ulaganje Napora u Ispoljenje Volje Istinske Prirode ili Ja ili Više Prirode Čovjeka te življenje na tim Temeljima.

Svaki Trud koji ulažemo u Samoostvarenje sa jasnim Ciljem nazivamo Naporom ili Radom na Želji ili Odluci. Ispoljenje Unutrašnjeg Stanja ili Svijesti te njenu Manifestaciju u Spoljašnjem ili Unutrašnjem možemo nazvati Radom na Volji. Volja traži potpunost Čovjeka, a ne njegovu Unutrašnju Podjeljenost. Volja je Nepodjeljeno Ispoljenje Svijesti samog Čovjeka ili njegove Prirode.

Rad na Sebi počinje Naporom da Upoznamo Sebe. Koji nastaje od jake Unutrašnje Želje za promjenom i koji se kasnije kristališe u Odluku i naposljetku u Volju. Taj Napor zahtjeva nekoliko različitih Dimenzija Unutrašnjeg upoznavanja i truda koji moramo da ulažemo u tu Želju ili Odluku. To bi bio Napor u tom smislu te riječi koji se koristi u Ezoteričnom Radu na Sebi.

Svaka Riječ je Sveta unutar Ezoteričnog Rada. I ne može biti olako uzeta i korištena u skladu sa ljudskom Nesvjesnošću iako je to skoro svakodnevan slučaj. Čovjek u Radu mora da jasno zna vrijednost Riječi i njenu upotrebu jer tek tada njegov Napor postaje Cjelovit i Ispravno usmjeren.

Namaskar

Oglasi