Često puta čujem u razgovoru sa ljudima ili u mailovima koje mi šalju kako im je posmatranje dosadno i kako ne misle da će to dati rezultat, ili kako im nije jasno da tako nešto jednostavno može nešto napraviti, tj. dovesti ih do Unutrašnje Promjene.
Ako na taj način posmatramo Posmatranje Sebe kao Praksu, onda je normalna stvar da ono ne može da dovede do Unutrašnje Promjene, jer Unutrašnja Promjena ili Unutrašnja Evolucija mora iza sebe imati strahovito jak Temelj koji se bazira na Unutrašnjem Posmatranju, ili Samo-Posmatranju. Ali ako se Samo-Posmatranje odrađuje na dosadan, trom i ljen način, s nedostatkom unutrašnje želje ili emocije onda ono ne može dati rezultate koje očekujemo i neće nas dovesti do Promjene.

Prije svega Posmatranje ne može biti motivisano određenim projekcijama koje imamo u vezi tzv. spiritualnosti, tj. motivisano ko zna kojim željama za nečim što ne razumijemo, ne vidimo šta bi nam to moglo donijeti ili čemu uopšte služi. Ako u nama nema Istinske Motivacije za Promjenom, Posmatranje ne može dati rezultat. Ne zato što je Posmatranje Sebe nemoćno, već zato što ono samo po sebi nije podržano od Unutrašnjeg Centra. Ili je ova praksa pogrešna za vas ili je ne znate odraditi. U većini slučajeva, ako ste već došli na Razinu na kojoj je temelj Rada Samo-Posmatranje i Ezoterični Rad onda je najčešće ovo drugo u pitanju.
Naravno, postoje i oni koji su zalutali i koji su u Ezoteričnom samo tražili određene benefite bez da ulažu Napor u savladavanje onog što Rad sam po sebi nudi. A takvih je podosta. No, oni obično jako brzo iz njega i izađu. Tako da to nije problem. Sila Rada je veoma jasna, nekada i veoma BOLNO jasna u vezi nekih ljudi. Ali ako ste uprkos onom što je ona donijela ispred vas ostali i pokušavate se suočiti sa onim što je stavila ispred vas i jasno znate da je to upravo zbog vaše Unutrašnje Promjene onda morate preispitati NAČIN na koji radite Samo-Posmatranje.

Kada je Samo-Posmatranje dosadno, tromo, ljeno, itd.? Što čini da ono biva takvim? Odakle dolazi takvo Samo-Posmatranje?

 Kada Posmatranje dolazi iz Mehaničkog dijela nas, ili Centara, kada je pogrešno Motivisano, kada u njemu nema ni malo Emotivnog Napora ili Lične Želje da se Posmatramo, kada ga radimo sa pola snage očekujući da će to NE ulaganje Napora dovesti do promjene, kada nemamo jasan Cilj, kada nam nije stalo do promjene, kada cijeli sistem uma i tijela Spava ili mu nismo dali dovoljno odmora, kada ne želimo da nešto vidimo, kada ne želimo da se promjenimo, ili da promjenimo određenu Naviku, Mehanizam, Koncept, Stav, Negativnu Emociju, kada smo u jakom sukobu sa tim gdje nam koncept govori da će nas Posmatranje odvesti, i slično TADA je Samo-Posmatranje dosadno, ono se vrši na ljen i trom način, jedva čekamo da ponovo “zaspemo” i slično.

Još jedan slučaj Samo-Posmatranja koji je često prepreka a ne Napor ka Unutrašnjoj Promjeni jeste kada mislite da morate da se Posmatrate CIJELI dan.
Prije svega, to je nemoguće. Da bi ste to postigli to više ne može biti Samo-Posmatranje iako ćemo ga i tada uslovno tako nazvati. To je već Razbuđena Svijest, Razbuđen Posmatrač, Djelomično ili Potpuno Budan Čovjek ili Centar Svijesti koji se naziva Istinsko Ja i koje nikada ne Spava.
Oni, ili ti koji su već na tom stepenu Razvoja i Rasta mogu da se Posmatraju cijeli dan. Naravno, to isto tako ima svoje oscilacije, ali u njima ostaje uvijek određeni Dio koji je dovoljno Budan da zabilježi u trenutku promjene ili oscilacije i da u momentu određene Oscilacije ili stupanja na scenu nekog Mehanizma kojeg posmatraju ili koji je “nekim slučajem” naletio tu, da se oni momentalno vrate ili Distanciraju i uđu u Samo-Posmatranje.
Ostali, moraju imati određeno vrijeme u kojem će se Intenzivnije Posmatrati. To može biti nekoliko minuta u toku jutra ili popodneva ili oboga. Ili sebi podjeliti trenutke Posmatranja u zavisnosti od Spoljašnje Situacije, Odnosa, ili kada vrše određenu Sadhanu koja od njih to traži.
To je jedan od Prvih Uslova dobrog Samo-Posmatranja.

Drugi Uslov Samo-Posmatranja je da ono mora biti Ispravno Motivisano. Što znači ono mora imati Emotivnu podlogu, ili kako bi se reklo, ono mora u sebi sadržavati i Emotivni Centar.
To znači da morate biti Motivisani za Promjenom, da morate Želiti određenu Promjenu i samim tim znati da je Samo-Posmatranje NAČIN, ili Temelj, da do te Promjene dođe. Kada znate da je Samo-Posmatranje ono što vam omogućava da sagledate ono kamo vas Tamahguna ili Sila Otpora vuče ili na koje načine Djeluje unutar vas onda će vaše Samo-Posmatranje biti Motivirano Emotivnim Centrom – Željom da Posmatrate kako bi uvidjeli prepreke i oslobodili ih se.
Samo-Posmatranje mora u sebi sadržavati Želju, Namjeru, Emociju da se promjenite. Zbog čega želite da se Promjenite? Šta želite Promjeniti? Šta želite postati? Zbog čega? Ovim i sličnim Pitanjima omogućujete si određenu Ispravnu Motivaciju za Samo-Posmatranje.

Treći Uslov Samo-Posmatranja je Učiniti to Interesantnim, uložiti stvarnu Želju da nešto vidite, da se Upoznate, da vidite kako Biološka i Psihološka Mašina radi, jer to niste vi. To je Tijelo i Program koji postoje kako bi sve to funkcionisalo.
Stoga, SA ZANIMANJEM, Interesovanjem posmatrajte ŠTA ĆE SE DESITI sljedeće u sistemu Uma i Tijela!
Kako će se sada, u narednih par minuta, Mašina ponašati, šta će želiti, šta će misliti, kako će reagovati, i slično?

I Četvrti Uslov Samo-Posmatranja je Znati ODAKLE dolazi Motiv za Samo-Posmatranjem i naravno Jasan Cilj zbog čega želite da se Posmatrate.
Odakle dolazi Motiv za Samo-Posmatranjem?
Ovo će mnoge zbuniti. Ezoterično govori da čovjek nije jedan te isti u toku dana, već da se stalno mjenja. Ono što se u njemu mjenja jesu različite volje, različita “ja”, različiti Mehanizmi koji djeluju, različita Mjesta u njemu odakle dolazi Djelovanje. Ako ste odradili ili zadovoljili prethodne Uslove onda ćete i ovaj, jer ovi prethodni Uslovi vas stavljaju, ili mjenjaju Mjesto odakle inače dolazi dosadno, tromo, ljeno Samo-Posmatranje.
Ovaj korak bi bio preopširan da bi se dodatno pojašnjavao u ovom tekstu (Esoteric Work Advice). Jer to nije cilj ovih tekstova koji će biti pisani. Oni trebaju biti sažetiji, dikretniji i da daju korisne Savjete za Unutrašnju Rad na Sebi.
Ali primjera radi: Ako želite da se Posmatrate zato da bi bili superiorniji to je pogrešna Motivacija i dolazi iz dijela Ličnosti ili određenog “ja” koje želi biti superiorno. To je pogrešno Mjesto odakle dolazi Motiv, pogrešan Motiv Samo-Posmatranja, pogrešan Cilj i slično. Isto tako ako želite da se Posmatrate kako bi ste pobjegli od lošeg dijela sebe onda je i to pogrešno Mjesto, pogrešan Motiv, pogrešan Cilj, itd.
Samo-Posmatranje će biti često puta pogrešno Motivisano ili dolaziće iz pogrešnog Dijela Centra ili će biti pogrešan Cilj, ali to morate primjetiti kako bi ste se ubuduće znali izvući iz toga.

Ovi Uslovi Samo-Posmatranja su samo dio onog u čemu najčešće ljudi greše. Ja sam ih ovdje stavio pod Četri Uslova. No, i ova Četri Uslova će drastično promjeniti vaš način Samo-Posmatranja.
Kasnije ćemo imati još primjera u ovom serijalu tekstova o Savjetima u vezi Unutrašnjeg Rada na Sebi i vjerujem da ćemo još neke razloge pogrešnog Samo-Posmatranja – ili neučinkovitog ili tome slično – obraditi.
Uložite Napor da ovo provjerite kako bi ste znali da li je ovo Ispravno ili ne. Ne možete zaključiti na osnovu onog što neko kaže ili piše. Već morate imati svoje Znanje, svoje Iskustvo. Stoga sve provjeravajte što vam se da,  da ili pročitate ili čujete.

Namaskar
AtmaSambhava

Oglasi