Uzmite si jednostavan Cilj danas i sutra.
Posmatrajte sebe koliko ponavljate svakodnevno iste riječi, iste situacije, iste koncepte, ideje, Ubjeđenja, Mišljenja, razgovore sa drugima, svađe, Negativne Emocije, iste Fizičke Pokrete, iste poštapalice (riječi poput; bre, jebote, ovaj, kako da kažem, i slično), isto jučerašnje Durenje na nekog, isto mišljenje o nekom od jučer ili prekjučer, isto ogovaranje koje svaki dan na isti način, istim riječima, istim grimasama, istim pokretima, istim ubjeđenjem, istom Negativnom Emocijom PONAVLJATE.

Svaki dan je Cjelina koja se ponavlja u skladu sa Cjelinom koja Živi naš život. Sagledati Dan znači sagledati Ličnost i njeno ponavljanje Impresija koje je drže Zarobljenom u određenoj kolotečini koju je prihvatila i Projektovala kao svoj Život.
Radom na Sebi imamo za Cilj osvijestiti Impresije, Šeme, Ideje, Ubjeđenja, Mišljenja, Emocije, Pokrete, itd. koje ponavljamo i koje nas drže uvezane za svakodnevnu kolotečinu.

Svaki dan je ista Šema koju proživljavamo sa određenim Ubjeđenjem da je to upravo ono što nas čini jedinstvenima, Individuama. Upravo, to nas čini savršenim Biološkim Mašinama. Robot upravo isto to misli o sebi, da je Jedinstven i da je Individua. Biološka Mašina ovisna je o Psihološkoj Mašini. Psihološka Mašina je Program koji se svakodnevno vrti u krug kao program računara. Rad na Sebi je Ezoteričan jer radi na Psihološkoj, Unutrašnjoj Mašini i na Svijesti koja se mora manifestovati umjesto Psihološkog Programa koji živimo.

Ako svaki dan izmjenite jednu sitnicu trudeći se da je ne ponavljate utičete na Cijelu Psihološku Mašinu koja tada Djeluje na Biološku Mašinu. Ili ukoliko utičete na Biološku Mašinu ona će djelovati na Psihološki Program koji živite. Otuda i Rituali i Tehnike.

Ako želite promjenu koja je u skladu sa Sviješću ili razvoj i rast Svijesti onda jednostavno krenite od ovoga. Radite sedam dana, ali sa trudom da to radite što Svjesnije. Da ne mjenjate rutinu rutinom, već sa Svjesnim ispoljenjem određenog Ponašanja ili Mentalno-Emotivnog obrasca ili koncepta. Unesite Sebe, Svijest, u Psihološki Program ili Biološku Mašinu u odnosu na svoj Spoljašnji Život. Uskoro ćete primjetiti lagane pomake, svježinu Energije koja dolazi, svježinu i brzinu Uma koji je izvan Rutine, ali i Otpore koje stvara Ličnost kako bi se držala u Rutini. Upravo, ti Otpori ili Tamah Guna ili Sila Otpora je ono što ometa vašu Unutrašnju Promjenu, usporava vas, drži vas u zatvoru.
Kako Ojačavate (Svijest) ojačaće i vaše usmjerenje za Promjenom ali i sama Promjena će biti dostupna u svakom trenutku.

Namaskar

Oglasi