Oznake

, , , ,

Rad započinje onog trenutka kada čovjek shvati da on nema sebe. Kada mu sve oko i unutar njega pokaže da sebe ne posjeduje, da je rijetko tu, da ga skoro nikada nema. Tada počinje potraga za onim što u tom trenutku on podrazumijeva pod sobom, bez obzira što to bilo.

Ili potraga za Sobom može početi onda kada on kao ljudsko biće kapitulira, kada se desi Unutrašnji bankrot, kako to kaže Moravjev. Kada sve što je mislio da zna, osjeća, ima određene Stavove u odnosu na život, se pokaže da se potuno razlikuje od Stvarnosti, kad sva moralnost, ideje o životu “padnu u vodu” i pokažu svoju nedjelotvornost. Tada se čovjek suočava sa propašću svega u što je vjerovao, ideja, života, bogova, religije, spiritualnosti. Ako se uspije vratiti, ako uspije da se u nekoj mjeri oporavi od toga što je vidio i što se desilo sa njim iznutra, on kreće u potragu za smislom življenja.

Tada na scenu nastupaju razni Putevi, Učenja, Ideje o višem životu, davanje smisla i slično. I u većini slučajeva, ali ne u svim, dolazi ponovni oporavak i povjerenje u neki viši smisao od onoga koji se do tada vidio.

Ako ovo ne ode u Lažnu Ličnost kao način spiritualizacije, produhovljenja koje je imitacija kao i cijeli život, čovjek polako dolazi do Rada i onog što on nudi. Ali ako ode u Lažnu Ličnost dešava se sve isto kao i prije, samo što sada ima pojašnjenje u koje vjeruje i za koje misli da je ispravno. Ubjeđuje sebe i druge “da je bog”, “da je jedno sa svim”, “da je spiritualno biće sa iskustvom čovjeka”, i slične nebuloze. Generalni Zakon ga je uzeo pod svoje davajući mu dojam da nešto radi i da se kreće Stazom. No, od Staze se još više udaljava, čak i više nego što je bio udaljen prije kretanja sa Pseudo Spiritualnošću.

Ne smijete zaboraviti da Generalni Zakon nije sljep i da ne djeluje tačno i proračunato, ali ne smijete imati dojam da je to neka svjesna Sila koja ima nešto lično protiv vas. Dapače, ako možete shvatiti da Sila koja se nalazi u vašem tijelu služi očuvanju tog istog tijela i da se brine da organi u vama “ne pobjegnu” i da ta Sila nema ništa lično protiv tih organa, onda možete shvatiti i djelovanje Generalnog Zakona. Samo nemojte unositi lično shvatanje, poistovjećivanje u ovo i sve će vam se polako pokazati i razumjećete o čemu se radi.

U Radu kažemo da u momentu kada čovjek dođe na Stazu on započinje Borbu za Sebe. Borba za Sebe je bespoštedna borba u kojoj nema pobjednika, nema neprijatelja, nema sljepog sukoba. Već je ona dobro proračunata, zna se što je to “sebe” za što se borite, zna se kamo morate stići i što morate savladati kako bi se to “sebe” pojavilo i započelo se sa Svjesnim Životom.

Kada se upoznamo sa činjenicom da ako smo Identifikovani to znači da nema nas, da kada Reagujemo to znači da nema nas, da kada smo u negativnim Raspoloženjima ili Emocijama, to znači da smo Identifikovani i da nema nas, da kada se prepustimo Lažima, Fantaziji, Slici o sebi to znači da nema nas, da kada živimo kao Lažna Ličnost to znači da nema nas. Onda postaje jasno da suprotno od toga jeste Borba ZA Sebe.

Ali da srž te “borbe” za Sebe jeste u Svjesnosti Sebe, u Posmatranju Sebe, u Pažnji, u Prisustvu i da je to obljesak Istinskog Ja, način koji putem “imitacije” u nama probuđuje Istinsko Ja. I tada je sve što je u suprotnosti sa tim Loše, a sve što nas vodi ka tome Dobro.

Poredak, Moral, Ideje, Vrednovanje Rada i slično sve to vodi ka uspostavljanju Zamjenika Nadzornika koji je Posmatračko Ja i koji ima sličnu ulogu kao i Istinsko Ja, samo što je on samo Zamjenik, Imitacija Istinskog Ja. I da je to famozno “sebe” u stvari zbir svega što u nama postoji Psihološki a da je Istinsko Ja ono iz čega izvire Snaga, Vitalnost, Moć na kojoj sve to postoji. Tada Borba za Sebe postaje borba da preživimo, da se dalje razvijemo i da Evoluiramo, jer shvaćamo da ono što ne Evoluira, ono što se ne kreće, degradira. I da prekid degradacije Bića znači izuzetnu Patnju koju ne možemo izbjeći ako želimo da preokrenemo degradaciju.

Jednom je jedan Učenik pitao Majstora:
“Želim da nađem Boga?”.
Majstor mu je rekao:
“Ne taži Boga, nađi Sebe”
“Ne razumijem!”
“Ako nađeš Sebe, živjećeš na istoj adresi, a ako živiš na istoj adresi lako će Bog da te nađe. A ako kreneš da ga tražiš a ne znaš što je to, kako On izgleda, velika je vjerovatnoća da ćeš se izgubiti. Stoga, ne traži Boga, već Živi na istoj adresi.”

Upravo, u skladu sa tim savjetom, ako živimo na “istoj adresi” lako će nas Bog naći, ali ako nas nema, to znači da ne živimo na istoj adresi i da Bog može kucati cijeli dan, ali nas neće biti. Stoga, ako želimo da nađemo Boga, prvo što je potrebno jeste početi Živjeti na istoj adresi.

“Ista adresa” je Unutrašnje Stanje u kojem mi postojimo iza svake akcije ili reakcije. Tj. stanje Svjesnosti Sebe. Ako na taj način živimo, trudimo se da živimo, uskoro ćemo razotkriti Boga u svoj svojoj ljepoti i sjaju. A da bi Živjeli na “istoj adresi” moramo biti Prisutni, moramo da se borimo ZA Sebe.

No, ne smijemo pobrkati Borbu PROTIV i Borbu Za, kao što sam to već pojašnjavao. Motiv i Cilj nam vremenom moraju postati Pozitivni inače će se oslanjati na Negativnom Radu što će nas dovesti do jedne razine i tu ćemo se zaustaviti.

Kako bi se Borili za Sebe moramo znati kada “nismo kod kuće” tj. kada “nas nema”. A da bi smo to saznali moramo da Proučavamo Sebe i da se Posmatramo. Kada uočimo “gdje nas sve nema” onda moramo dovesti Sebe do te adrese i osvjestiti se u mraku koji oko nas vlada.

Svjesnost Sebe je ključ koji nam omogućava da idemo dalje, ako nemamo Svjesnost sebe, nećemo Živjeti “na istoj adresi”. A ako ne “živimo na istoj adresi”, kako će Bog da nas nađe?

Oglasi