Ovo je jedan malo stariji tekst, ali upravo može ponovo da se pročita i postavi da ostali mogu da ga pročitaju i naravno provjere ono što u njemu piše. Iako sam zadnje vrijeme pisao više o Silama, možemo reći da je ovaj tekst upravo jedan od nastavaka tekstova o Silama i njihovom Djelovanju. Stoga nije na odmet pročitati ga i porazmisliti o tome u skladu sa prošlim tekstovima.

Imali ste prilike pročitati jedan manji dio razgovora u vidu Pitanja i Odgovora na Uticaje pod kojima se nalazimo.
Ideju o “A”, “B” i “C” Uticajima iznio je Mr. G. te se ona provlači kroz Č. Put iako često puta u tim knjigama ćete naći određene informacije o toj vrsti Uticaja, ali više površinski. Malo više o tome pisao je Nicoll u svojim Psihološkim Komentarima davajući primjere djelovanja tih Uticaja.
No, manje više, iako je ova ideja došla od Mr. G. on nije jedini koji je o tome govorio. U svim Ezoteričnim Učenjima pominje se ta Ideja Uticaja. Negdje direktno, negdje indirektno. No, kako se upoznaju Učenja postaje jasno da je njihov Cilj određeno “bjegstvo” iz Zatvora u kojem se nalazimo, ili da to kažem onim Mističnijim jezikom koji svi razumijete, Cilj im je Oslobođenje.
Prije nego što krenemo u ovu avanturu pojašnjavanja Uticaja moram reći da je sve oko nas Uticaj. Sve što percepiramo pripada određenoj vrsti Uticaja na koje reagujemo, a na njih reagujemo u skladu sa Unutrašnjim Uticajima kojih nismo ni svjesni.


Uopšte Ideja o izbjegavanju ili Oslobađanju od Uticaja ne može da se projektuje Spolja. Spolja se Uticaji lakše i bolje primjećuju, ali oslobođenje od Uticaja dolazi iznutra. Za tu Avanturu oslobađanja od Uticaja postoji niz načina, i skoro sva Učenja, počev od Religioznih pa do Ezoteričnih nude niz metoda. No, najčešće zbog šturosti pojašnjavanja, ili nepoznavanja tematike, neimanja dovoljno informacija mi te Ideje i Metode ne primjećujemo a ponajmanje znamo čemu služe. Ili ako “znamo” to je najčešće pogrešno razumljeno.
No, kako budemo ovu temu obrađivali primjetićete i u Praksi koju radite na koji način ona djeluje i kako vas oslobađa Uticaja oko nas ili drugim riječima Uticaja koji djeluju na nas.
Za početak da ukratko protumačimo što znače ti Uticaji i njihovi nazivi.  Iako sam u prošlom tekstu to govorio vjerujem da je možda ostalo nerazumljivo jer sam pričao sa ljudima koji već znaju nešto o njima, pa nisam morao podrobnije da pojašnjavam Uticaje.
“A” Uticaji
– taj naziv koristimo za Uticaje Spoljašnjeg Života. To su Uticaji koji nas vezuju za Spoljašnost, za postizanje materijalnog uspjeha, za zadovoljenje određenih Ciljeva vezanih za naše želje, nadanja, potrebe, uspjeh, poziciju u društvu. Njima pripada sve što je vezano za naše Spoljašnje ispoljenje u svakodnevnom smislu te riječi. Kada upalimo TV imamo najočitiji prikaz “A” Uticaja oko nas. Sve što nam se prikazuje, na što nas upućuje, što želimo, nadamo se, patimo za tim, uspjesi, neuspjesi i slično, sve pripada Uticajima “A”. Pod njih možemo svrstati potragu za srećom, radošću u Spoljašnjem, potragu za partnerom, seksualnost, izgrađivanje Ličnosti, Lažne Ličnosti, veze koje imamo, potrebu da budemo voljeni, da volimo, da se pronađemo u nekom okruženju i budemo prihvaćeni, da služimo Spoljašnjem ili bolje da kažem da Robujemo Spoljašnjem. Da se razumijemo odmah na početku, “A” Uticaji nisu loši, oni nemaju funkciju Dobro-Loše, kako bi to najlakše i najbrže procijenili. To bi bila veoma loša procjena koja upravo služi tim Uticajima. Oni su Klatna kako to Zeland naziva. Sva zbivanja oko nas, u ovom trenutku, krize, ratovi, pretnje, krah država, monetarnog fonda i slično sve to pripada Uticajima “A”. Oni nas vezuju i ne dopuštaju nam da sagledamo ništa odvojeno od njih, ne dopuštaju nam da pogledamo sebe unutra, jer “nemamo vremena”. “Moramo da se brinemo o …” i slično. Njihova svrha je vezivanje naše Energija u određenom smislu i njeno iskorištavanje u određene svrhe Evolucije Univerzuma, ove Planete i slično.
Možemo reći da su “A” Uticaji određeni produžetak Generalnog Zakona koji se brine o Evoluciji ovog dijela Univerzuma
kojem pripadamo, te pomoću njih on obezbjeđuje određenu Energiju za svoj razvoj.
Kada pogledamo sebe iznutra i uvidimo koliko smo vezani za Spoljašnjost moramo znati da su to “A” Uticaj.

“B” Uticaji – vezani su za početak interesovanja za Unutrašnje. To može biti bilo šta, od Religije, preko Spiritualnosti pa do Ezoteričnog Učenja. Ovi Uticaji pripadaju onom što bi nazvali Spiritualno, Duhovno u našim težnjama. To su Uticaji Tekstova o Duhovnosti, Svetih Knjiga, Učenja koja se prenose putem pisane riječi ili riječi koje se prenose preko raznih ljudi kao neka vrsta Citata, Imitacije, priča o Duhovnom Životu. Ova vrsta Uticaja brine se o tome da čovjek dobije “kruh svagdašnji” ali na nižoj razini od one koja se u toj molitvi podrazumijeva. “Kruh svagdašnji” u smislu klasične Duhovnosti koja se vrši na svakom uglu ove planete, vjerovanjima, sljeđenjima ideja, prepisivanjem i zapisivanjem govora učitelja, prenošenjem “višeg” smisla Života i slično.
Oni se vezuju za ostatke Svjesnog Djelovanja Ezoteričnih Učenja
, ili ljudi koji su bili ili jesu Probuđeni, ali ne kroz Živ kontakt sa njima, već kroz pisane i prenošene riječi, načine, metode.
“B” Uticaji povezani su sa onim Unutrašnjim kod nas. Željom da spoznamo viši smisao Života, da spoznamo sebe, da se odvojimo od Spoljašnjeg, da nađemo Svrhu i Smisao našeg života.
Povezani su sa Magnetskim Centrom u nama koji se i formira putem “B” Uticaja, tj. želje da upoznamo sebe, unutrašnjeg nemira koji se javlja kao reakcija na Spoljašnju neispunjenost, ili bi mogao reći određeni Unutrašnji Zov, obično nejasan i nedorečen. Taj Zov nas tjera da počnemo da tražimo nešto, u početku ni ne znajući što je to što tražimo a ponajmanje gdje da tražimo. To je literatura o Mističnom, Nepoznatom, određenim tajnama oko nas, literatura o Psihologiji koja ima za cilj da nas upozna sa našim Umom, te naposljetku mnogo jača literatura, razne knjige o Meditaciji, Yogi, Učenjima svih vrsta, Sv. Knjigama poput Biblije, Kurana, Bhagavad-Gite, Zohra, itd.
Javlja se kao određeno interesovanje prema rubnim granicama znanosti, želji da upoznamo i taj svijet. Na taj način u nama se Kristališe Magnetski Centar koji obezbjeđuje određeno Interesovanje i pronalaženje te vrste Uticaja i njihovo Djelovanje u našem Životu.
“B” Uticaji mogu se prenositi i putem Bajki, Priča koje smo čitali u djetinjstvu te na taj način oni djeluju unutar kruga “A” Uticaja. Mogu reći da oni moraju biti prisutni, da je to takav Zakon. Većina narodnih predanja ili narodnih Bajki koje i dan danas postoje nosioci su “B” Uticaja. Od Snjeguljice i sedam patuljaka preko Crvenkapice pa do nekih Grimmovih Bajki i slično. S druge strane oni se prenose i određenim Simbolima, tipa Tarot kartama, Runama, Simbolikom koja oko nas kruži i dio je našeg života. Naravno, sva ta Simbolika ima i dublju osnovu kao i same Priče i Bajke, ali na ovom nivou primanja “B” Uticaja oni prije svega imaju Cilj privlačenja Čovjeka i Djelovanje na njega unutar ovog Svijeta.
“B” Uticaji su, mogu tako reći, ostatci “C” Uticaja.

“C” Uticaji – ukratko to su Uticaji Svjesnog Čovječanstva, Budnog Čovjeka i Škola tih ljudi. Ti Uticaji pripadaju tzv. Ezoteričnom Čovječanstvu i mogu da se šire samo uz pomoć  Živog Čovjeka ili Žive Škole. Oni su kontakt sa tim ljudima, kontakt sa takvim Školama i slično.
No, isto tako postoje ljudi i škole koje se predstavljaju kao Ezoterične, dok su u stvari Religiozne ili Spiritualne Škole koje “operišu” sa “B” Uticajima, tj. Učenjima koja su odavno “mrtva”, koja nemaju Živ Centar, koja dolaze iz Spisa ili Knjiga i koja nemaju Istinsko Razumijevanje Živog Čovjeka.

“C” Uticaji znače određeni kontakt sa Učenjem koji se prenosi Živom Riječju, a ne Imitacijom, Citiranjem, Parolama oko nas i slično. To sve pripada “B” Uticajima.
Ovom vrstom Uticaja čovjek dolazi u kontakt sa Samim Sobom
. Njihov Cilj jeste upoznavanje Čovjeka sa Činjeničnim Stanjem stvari, životom, Kosmologijom, načinom kako to sve djeluje na njega, upoznaju ga sa njim samim i njegovim nastankom, ali to sve dolazi kroz Čovjeka koji je Budan ili Školu koja ima tu Tradiciju.
No, sada treba naglasiti nešto. Iako neka Škola pripada određenoj Tradiciji ukoliko u njoj nema ŽIVOG ČOVJEKA, tj. Budnog Čovjeka, a to znači Čovjeka koji je u Trećem Stanju Svijesti, to ne znači da ona pripada “C” Uticajima. Mnoge Škole koje danas postoje i koje pripadaju određenim Tradicijama, koje se kite upravo ovim znanjem i slično, najčešće su daleko od “C” Uticaja, jer sve prenose napola Mehanično, držeći se strogih pravila bez Istinskog Razumijevanja tih Pravila i Znanja koja imaju.
U stvari, Živ Čovjek u mnogim Školama biva istjeran jer ON NE MOŽE da se pridržava MRTVIH PRAVILA za koja primjećuje da više nemaju snagu ili nemaju potreban Uticaj u određenom Vremenu ili na određenom Prostoru.
Neka Škola ili Učenje može nastati na “C” Uticajima, ali da ih izgubi vremenom. To je ono što je Mr. G. rekao da Ezoterično Učenje može da nastane i nestane sa svojim osnivačem, da može da se pojavi na nekom mjestu i nestane i da se više nikada tamo ne pojavi.
Možemo reći da Ezoterično Učenje, najčešće NIJE tamo gdje se priča da jeste. Ono može biti ispoljeno kroz jednog čovjeka ili kroz Školu. Određeno nerazumijevanje vlada i u Ezoteričnim Učenjima, naročito nižim Ezoteričnim Učenjima. Isto tako možemo imati Živog Čovjeka, ali da nije Školovan kako treba da to bude i da ne može ili ne zna kako da prenese određeno Učenje, jer nema temelje unutar sebe. To je isto tako čest slučaj oko nas u današnje vrijeme.

Sada kada sam vas donekle upoznao sa ovom tematikom možemo ići dalje. Cilj svakog Učenja jeste čovjeku omogućiti određene Spoznaje o njemu samom i Univerzumu oko njega. Shodno Tipu Čovjeka postoji niz Učenja oko nas jer svakom Tipu odgovara određeno Učenje. Problem nastaje onog trenutka kada određeni Tip Čovjeka uđe u određeno Učenje koje nije za njega. Obično, način na koji izabiramo Učenje odgovara upravo Tipu Čovjeka kojem pripadamo. Ako smo pretežno Intelektualan Tip, onda ćemo izabirati takva Učenja, poput Yoge, određenih Škola Tantre ili Filozofske Škole i Učenja, Učenja koja imaju naglasak na tzv. znanju i slično. Ukoliko smo Emotivan Tip izabiraćemo Učenja koja imaju Emotivni Pristup, tipa razne Škole Predaje, ili škole koje zahtjevaju Vjerovanje, tj. Škole koje zahtjevaju Emotivno predavanje, Emotivan način Unutrašnjeg Napretka. Akcioni Tip ili Motorički Tip obično traži Učenja koja su više Tjelesna, poput određenih Škola koje u sebi sadrže Borilačke Vještine, ili tzv. Fakirski način putem određenog mučenja Tijela, asketski način, ili tipa Hatha Yoga, ili putem jakog Fizičkog Rada kao recimo Karma Yoga u svom najbaznijem elementu (ovdje mislim na osnovni pristup Karma Yoge, ne na njemu višu svrhu i Cilj).
Problem u ovom jeste upravo u tom izboru. Obično se misli da Čovjek treba da izabere upravo Put koji odgovara njegovom Tipu kojem pripada. A svako od nas pripada određenom Tipu Čovjeka. No, to je kao da imate već završenu Srednju Zanatku Školu, tipa Stolara i ponovo je upišete jer odgovara vašem Tipu kojem pripadate. Ono što vam odgovara obično ne mora da ima korist za vas, kao što i jeste najčešći slučaj.
Recimo, ja pripadam Emotivnog Tipu Čovjeka, ko bi rekao kada sve ovo čitate. Moj Tip o svijetu prosuđuje putem Emocije: “Ovo mi se sviđa, volim to, ugodno mi je, prihvatljivo, a ovo mi se ne sviđa, patim, boli me, strah me je toga i slično”. Taj Tip, kao i ja sam prije bih izabrao tipa Škole koje rade putem Emotivnog Pristupa, tipa Bhakti Škola, ili Vjerovanja u nekog boga ili tome slično. Kod mene je upravo taj Centar tog Tipa kojem pripadam najjači. Ujedno najjači Centar je i najslabiji. To malo ko zna. Čak ni oni koji vam pričaju stalno o Centrima.
U Tantričkom Učenju se kaže da je vaša najjača Čakra ujedno i najslabija
. No, o tome ćemo nekom drugom prilikom. To je posebna tema.
Da sam, kao što sam krenuo i veoma brzo uvidio da nešto nije u redu, otišao i završio u nekoj, da to tako kažem, Emotivnoj Školi, Bhakti Školi, Školi Predaje nikakve koristi za mene ne bi bilo. Promašio bih Put.
Pazite ovo je jako teška tema i jako ozbiljna tema. Ovdje je riječ o Putu ka Sebi kroz JEDAN CENTAR, tj. necjelovitom pristupu Sebi, koji na kraju ima mnoštvo mana. To ne znači da čovjek ako izabere određeni Put koji odgovara njegovom Tipu ne može da se Probudi. Ne. To samo znači da je taj čovjek jednoobrazan, nema Širinu, ni Razumijevanje Cjelovitosti, već samo Razumijevanje i Znanje tog Tipa, ili Centra kroz koji je došao do Probuđenja.
Ja se, recimo, jako fino osjećam, tj. OSJEĆAO sam se, u svim tim divnim skakutanjima na Krišne ili ko zna koje bogove, na pjevanju tj. Kiirtanu, na obožavanju bogova i predaji “njihovoj volji” i slično. To je IDEALAN Put za Tip kojem sam pripadao ili mogu reći koji je bio dominantan u meni.
No, imao sam sreću da u par godina lutanja po raznim Bhakti-Yogičkim Školama i Učenjima uskoro nađem pristup koji uključuje sve Centre i razvija i Djeluje na Cjelovit razvoj a ne samo na jednocentričnost, ili parcijalan Unutrašnji Rad. Meni je bilo jako teško da učim sve ovo što danas pišem. Pobogu, ja sam OSJEĆAO svijet, mogao se igrati Energijama na tom nivou, putem Emocije i Djelovanje na Emotivnom Nivou. Mene nisu interesovala objašnjenja, znanja o Zakonima i Silama, Kosmologija i slično. “Moj Bog i ja” – to je to. Ništa više i ništa manje. Kada sam morao da Učim, da koristim Intelektualni Centar, to je za mene bilo previše. Nije me interesovalo. Stalno sam se žalio, kukao na Put i Učenje i šta sve ne. U biti bio sam jako loš Učenik. Kada mi se nešto da da Radim pitao sam Zašto, Zbog Čega, Zašto ja i slično. Naročito ako je to bilo vezano za razmišljanje, Uviđanje određenih Djelovanja, proučavanje Uma i slično. Uvijek sam se bunio i na što je trebalo i na što nije trebalo. No, vremenom sam shvatio.
Inače, Tip kojem sam pripadao bio je, kako bi to Mr. G. okarakterisao Tip 2-1-3. Emotivno-Fizički (Motorički) – Intelektualan Tip. Emocija me je tjerala na Akciju (Fizičku manifestaciju) a tek onda sam Razmišljao o svemu i svačemu ili o tome što radim. Sada, bi jako teško, na prvi pogled, rekli kojem tipu pripadam. Naročito kada krenem da mjenjam Centre ispoljenja ili Gravitacione Centre u sebi u zavisnosti od Situacije. No, na prvi pogled bi rekli Intelektualni Tip kada sve ovo čitate ili me slušate. I naravno, pogrešili bi ste. I dalje u meni postoji jači Emotivni Centar od ostalih, da to tako kažem. Ne donosi on više odluke jer ga pratim što radi, ali kada sam opušten, pijem kafu sa vama, pričamo opušteno i slično, primjećuju se prosjaji Emotivnog Centra. Naravno i u nekim drugim prilikama, ali to sada nije bitno.

Kada znamo kojem Tipu Čovjeka pripadamo možemo znati i koje Učenje najviše odgovara nama samima. Ako sam ja Emotivni Tip, meni najviše odgovara, u Spiritualnom okruženju, Intelektualno Učenje i Fizičko ili Akciono Učenje. Na taj način moj Sistem, Um, dolazi u Balans. Što mi omogućava Balansiran Razvoj i Rast i vodi me tamo gdje sam krenuo, kroz Cjelovit Pristup ka Budnosti. Tj. pošto znam da sam Emotivan Tip, znam da sada moram pojačati Fizički i Intelektualni Pristup i Razvoj kako bi se Balansirano Razvio i Rastao, tj. Kristalizovao se.
Intelektualni Tip mora razviti Emociju i Pokret. Motorički Tip Emociju i Intelekt. Ukoliko ne razviju ta Dva druga Centra, Motorički će u svemu da ide “glavom kroz zid”, Emotivni “sljepo kroz močvaru” a Intelektualni “sa znam ja pravo u zamku”.
Put mora biti Ispoljenje SVA TRI CENTRA, Balansirano Ispoljenje
. Ovdje sada ne uvodim i ostala Dva Centra zbog njihove specifičnosti.

Uticaji na svakog od nas djeluju na različit način, tj. djeluju na različite Tipove ljudi na različite načine. Kroz Tipove Uticaji dobiju svoj puni zamah. Kroz te Uticaje mi vršimo određeni Zadatak koji imamo kao Ljudska Bića na ovoj Planeti. Mi primamo određene Vibracije sa Planetarnog  Sistema i Sunca i sprovodimo ih na ovu Planetu i sa nje šaljemo Vibracije ka Planetarnom Svijetu i Suncu. Svaki od “A”, “B” i “C” Uticaja se pomoću različitih Tipova ljudi sprovode NA i SA Planete u Univerzum. Na taj način shvatamo da smo iskorišteni kao Provodnik određenih Vibracija i Uticaja bez ili sa svojom voljom.
Kako počinjemo da Učimo, da se razvijamo mi se na određen način izlolujemo od određenih Uticaja, ali se otvaramo nekim drugim Uticajima i njih više provodimo od prvih. Tipa, Učenjem i primjenom Učenja u Praksi mi se izolujemo od “A” Uticaja i otvaramo se više ka “B” i “C” Uticajima te isto tako Vibracijama koje provodimo na ovu Planetu i sa nje nazad na Planetarni Sistem, Sunce ili Galaksiju. Sada neću ulaziti u Kosmologiju i pojašnjenje što što znači, to ćemo kasnije, ako budete zainteresovani.
Kako se otvaramo “B” i “C” Uticajima mi smanjujemo djelovanje “A” Uticaja na nas
. Što znači da i smanjujemo djelovanje Generalnog Zakona na nas te nas on ne može više iskorištavati za svoje svrhe sem u našem Neosviještenom dijelu u kojem to ne primjećujemo. Kako sve više i više Radimo na Sebi, kako primjenjujemo Rad u svakodnevnim okolnostima, kako primjenjujemo Pravila Učenja, tako se Uticaj Generalnog Zakona ili “A” Uticaji na nas smanjuju. Drugim riječima, mi mjenjamo Zakon kojim pripadamo, tj. koji djeluje na nas. Sa “B” Uticajima polako ulazimo u Zakon Izuzetka, tj. Zakon koji nam omogućuje da smanjimo Uticaje “A” na nas, kao i djelovanje Generalnog Zakona koji najjače djeluje putem “A” Uticaja. No, to ne znači da smo se oslobodili Generalnog Zakona, već samo da smo smanjili njegov Uticaj na naš život u mjeri u  kojoj primjenjujemo određeno Učenje. Ti Uticaji na nas slabije djeluju, a to se primjećuje tako što uviđamo da nas Spoljašnji Svijet i njegova zadovoljstva, moranja, potrebe i slično, sve manje privlače, pa čak i odbijaju u nekoj mjeri. Mi više nećemo da jurimo za novim autom, ili najnovijom modom, već ćemo više biti orijentisani ka Sebi i Unutrašnjem. No, još uvijek djelovanja Uticaja “A” postoje i moramo naučiti kako da se od njih odvojimo, tj. smanjimo njihov Uticaj na nas.
Pravila, Zakoni, Učenja koja zahtjevaju da nešto radimo ili učinimo, da posmatramo, da primjenjujemo ono što nam daju, upravo rade na tome da nas sklone od “A” Uticaja, da nas stave pod Zakon Izuzetka, da nas vode Zakonu Sudbine koji dolazi kroz Planetarno Djelovanje putem Astralnog Tijela. Ali da bi se to desilo moramo razviti Astralno Tijelo (molim vas nemojte ovo brkati sa raznim magijskim i hermetičkim učenjima oko nas, jer ovdje ne govorim o izlascima iz tijela kao načinu razvoja Astralnog Tijela).
Razvojem i Primjenom Učenja mi se odvojamo od Uticaja koji za nas nisu korisni
, u smislu nisu korisni za naš Unutrašnji Razvoj i Rast. Sada, nemojte misliti da sa “B” Uticaja ili čak i “C” Uticaja ne možete ponovo da padnete na “A” Uticaje te da oni ponovo zavladaju vama. Ona uvijek imaju Uticaj na nas, ali je bitno da se njihov Uticaj oslabi. Slabljenjem njihovog Uticaja omogućuje nam se određeno padanje pod mnogo povoljnije Uticaje i Zakone, ali i naš Unutrašnji napredak.
Kako bi oslabili djelovanje “A” Uticaja moramo da ih oslabimo unutar sebe
. Shodno Tipu kojem propadamo i proučavanju tog Tipa, kao i cjelokupnog Uma mi proučavamo “A” Uticaje unutar nas, te na taj način Spoznajemo na koji način Spoljašnji “A” Uticaji djeluju na nas, kako djeluju, zbog čega, na što najviše djeluju i slično. Posmatranjem i Ne-Identifikacijom sa tim dijelovima Uma mi omogućavamo da se Unutrašnji Uticaji smanje što rezultira smanjenjem djelovanja Spoljašnjih “A” Uticaja i samim tim Generalnog Zakona.
Otuda potreba za Posmatranjem, Svijesnošću, Praksom Rada, tj. Praktičnom primjenom Ideja Učenja kojem pripadamo ili koje Učimo. Kada sagledamo Unutrašnje djelovanje “A” Uticaja imamo mogućnost da upoznamo Uticaje, da ih Razumijemo prije svega, a onda da oslabimo njihovo Djelovanje Unutar nas počev od Distanciranja, pojačanog Posmatranja, nedopuštavanja da se ona ispolje, kritičkog sagledavanja našeg Spoljašnjeg Djelovanja i slično.
Na isti način, kada primjetimo pojačano Djelovanje Zakona i “A” Uticaja možemo da pojačamo, recimo, “B” Uticaje, tako što ćemo više da čitamo ili se družimo sa drugim ljudima koji pripadaju toj vrsti Uticaja. Na taj način pojačavamo “B” Uticaje u nama što dovodi do pojačavanja Spoljašnjih “B” Uticaja i smanjenje “A” Uticaja. No, najbitnija stvar u svemu tome jeste RAZUMIJEVANJE i POSMATRANJE. Bez toga, teško ćemo se odvojiti od “A” Uticaja. Borba sa njima daje neke rezultate, ali ti rezultati nisu dugotrajni i poslje toga, kada “padnemo” pod njihovim iskušenjem, kako bi to rekla određena Učenja, obično njihov Uticaj postaje snažniji i teže se je distancirati od njih sljedeći put.
Ukoliko svakodnevno ulažemo određen napor u Sadhanu ili Rad, “A” Uticaji polako slabe i mi smo oslobođeniji od njih
. Primjećujemo kako ne komentarišemo vijesti svaki čas, kako ako i komentarišemo to nema toliki uticaj na nas jer razumijemo  o čemu se radi, kako Generalni Zakon djeluje na ljude i situacije na Planeti, ne patimo jer komšija ima bolju kravu od nas, ili zato što nismo kupili novi telefon i slično. Sve više Uviđamo kako se okrećemo Učenju, kako težimo Unutrašnjem, kako tu tražimo Radost i Zadovoljenje i slično.
Sada ne govorim o Zamkama unutar Učenja, načinu kako se “A” Uticaji prilagođavaju Učenju i djeluju na nas, ili kako Uticaji mogu da zamjene mjesta Djelovanja, ili kako Generalni Zakon može da preuzme određeno Učenje i da na taj način ponovo zagospodari nama i slično. To je “više” Učenje, koje se mora nadograditi dalje kako razumijemo osnovno Učenje. Ono što je bitno jeste to da vaš Rad mora BITI ŽIV. Ne smije postati Mehaničan. Ukoliko to postane, ponovo se polako i sigurno vraćate pod Uticaje koji nisu korisni za nas. Stoga u svom Radu morate imati jaku Želju da Radite, morate upoznavati nove stvari u Sebi, morate se truditi ulagati Napor, morate biti Svjesniji, primjenjivati Učenje svaki dan, pa makar i djelić tog Učenja jer to vas održava.
Uz sve ovo što sam rekao, dotakao sam samo par posto Uticaja. Nisam pisao o Degradaciji koja nastupa u Mehaničkom Učenju, nisam ništa rekao o načinu djelovanja Zakona unutar Učenja i Uticaja, o Vibracijama koje su vezane za određene Uticaje, o Karmičkoj preodređenosti koja se veže za određene Uticaje, o direktnom neutralisanju Uticaja dok ste u njima i njihovog pretvaranja ili Trasformacije u drugu vrstu Uticaja ili Više Vibracije i slično. Sve to je moguće, ukoliko imate osnovu.
Nemojte biti ljeni. Proučite Mr. Gurđijeva, ljude koje pišu o tome, Nicolla, Rebeku, Benetta. Proučite Tantričku Filozofiju jer ona upravo to priča kao što pričaju nabrojani ljudi, samo traži jako dobro poznavanje jezika, proučite Sankhy, Budizam jer i on o tome priča, Ezoterično Hrišćanstvo i Bibliju sa stanovišta Rada a ne Bajke o Raju i Paklu. Proučite Nisargadattu, Maharšija, Shivanandu, Satyanandu, ili Daoističke Metode ili Kinesku Unutrašnju Alhemiju.
Sve su to načini i metode koje vam mogu pomoći u ovom. Ono što vam treba jesu ispravne Informacije i Znanje koje možete primjeniti. I prije svega, NE PRIPADAJTE NIKOME, sem SEBI SAMIMA. Na taj način ćete sprečiti određeno djelovanje Zakona i Uticaja unutar Učenja kojima nije Cilj nikakvo Učenje već Zarobljavanje. A onda, kao najvažnije iako je zadnje, PROUČITE SEBE. To je najsigurniji način da ZNATE kako sve ovo djeluje.

Mnogo stvari nisam rekao, jer bi se mogla napisati knjiga o ovome. A ovo je samo jedan “mali” tekstić o Uticajima u kojem više hvali stvari nego što sam mogao da kažem. Ali dobro je usmjerenje.
I naposljetku, NE PADAJTE na Spoljašnje djelovanje i Uticaje koji su se pojačali oko nas. To je upravo Djelovanje Generalnog Zakona i “A” Uticaja koji žele da vas zarobe. Ljudi koji u njima učestvuju to ni ne znaju. I većina je već porobljena. Nemojte biti i vi.

 Namaskar

Oglasi