U duhu zadnjih tekstova u kojima smo pominjali određene teze o Kreaciji, samom čovjeku i njegovom uzroku robstva mogu reći da je sva Kreacija koju sagledavamo oko sebe, ili Svijet u kojem učestvujemo, zajedno sa Unutrašnjim Svijetom koji nastaje trenjem Dviju Sila, ili Trenjem Spoljašnjeg Svijeta i same Svijesti koja je inkarnirana u ovom tijelu duboko povezana u jedinstvenu cjelinu koja, ovakva kakva jeste, ne može biti razdvojena ili na bilo koji umjetan način biti odvojena jedna od druge.
Svijet koji vidimo čulima rađa onoga koji vidi. Na isti način onaj koji vidi rađa Svijet koji gleda.
Kvalitet Svijesti koji je unutar svake individue određuje Svijet koji oko njega postoji. Tako možemo reći da su istinite teze Kvantnih Fizičara koji govore o Paralelnim Univerzumima, jer unutar jednog Svijeta u kojem se svi zajednički nalazimo, postoji onoliko Svijetova koliko i Individua u njemu.
Oči koje gledaju ovaj tekst uvezane su sa njim na jedan suptilan način koji je povezan sa nivoom Mentala, tj. Svijeta unutar kojeg nastaje osjećaj Ja koji imamo kao živa bića, osjećaj Ja Jesam, osjećaj Života unutar nas. Taj Osjećaj Postojanja koji imamo isti je za sve ljude. Razlika je u Impresijama koje određuju nečiji način življenja unutar zajedničkog Svijeta.
Kako se čovjek vraća Sebi, kako razvija Svijest kroz Rad sa Svijesnoću, kao dio Rada na Sebi (iako mnogi misle da je samo potrebno razviti Svijesnost i da je to u stvari ključ) on počinje sagledavati isto to Osjećanje Ja Jesam u očima bilo kojeg živog bića oko njega. Bljeskovi koje ima potvrđuju mu općepoznatu i često zloupotrebljenu činjenicu “da smo svi jedno”.
Upravo na nivou Kreiranja Čovjeka osjećaj Ja Jesam predstavlja Svijest ili Shivu, dok impresije i Um predstavlja Energiju koja kreira našu životnu stvarnost. No, ono što omogućuje da se i Svijest i Energija ispolje, jeste Istinska Priroda Čovjeka, ali i cijelog Univerzuma. Nije Osjećaj Ja Jesam ono što je Jedno u svim, već Temelj tog Osjećaja. I Osjećaj Ja Jesam nestaje kada čovjek napusti svijet živih leševa. Kao što će nestati i sam Um koji čita ili piše ovaj tekst.
Ja Jesam se javlja u trenutku Ispoljenja same Temeljne Svijesti U ISTO VRIJEME kada i samo kreiranje Svijeta oko nas ili Svijeta unutar nas, tj. svijeta misli, emocija, pokreta, seksualnosti, instikta.

Naprimjer, kada doživimo nesvjesticu, kada zbog bilo čega padnemo u nesvjest, i samim tim izgubimo svijest o svijetu oko nas, zadnja stvar koja nestaje jeste Osjećaj Ja Jesam. Ali i prva stvar koja se pojavljuje jeste Osjećaj Ja Jesam. U momentu pojavljivanja osjećaja Ja Jesam pojavljuje se kreiranje Prakrti ili Mayashaktii koja na osnovu same Svijesti ili Ja Jesam stvara Svijet Privida ili Svijet koji poznajemo i nazivamo Naš Svijet, svijet u kojem živimo.
Na isti način u trenutku kada čovjek gubi svijest zadnje što odlazi jeste osjećaj Ja Jesam. Unutar Nesvjesnog stanja tijela i uma, dolazi do privremenog poništavanja Triju Sila, te one ulaze u Ravnotežu, te samim tim nestaje bilo kakav osjećaj da postojimo ili da smo postojali. Pri povratku iz tog Stanja simultano nastaju Tri Sile ili Prakrti i sama Svijest Ja Jesam ili Shiva.
Upravo ISTI proces je i samo kreiranje Univerzuma i povlačenja Univerzuma, razlika je samo u Razmjeri određenog dešavanja.

Rad na Sebi govori da čovjek mora da osvijesti Unutrašnji Svijet te da sagleda vezujuće Sile koje ga vežu i koje smatra sobom, ali Rad jako malo govori o tome da je i sam Svjedok upravo lanac koji nas vezuje za taj Svijet.
Danas se mnogo priča o Razvoju Svijesti, Radu na Sebi i slično. Ono što je zanimljivo da svako ima svoje ideje o tome što je Svijesnost, što je to Svijest, a poneki imaju i određeno znanje ili mišljenje što su to Tri Sile, Zakoni koje one kreiraju, način na koji djeluju i slično.
Identifikacija ili Vezanost sa onim što nas vezuje stvara potencijal ili Samskaru koja određuje način na koji ćemo se roditi, gdje i kada, s kim ćemo se družiti i slično
. I upravo ukoliko osjećaj Ja Jesam nije očišćen on će biti pod samim pritiskom Samskare ili mogu reći i Karme koja određuje način na koji živimo i na koji se ispoljavamo. Svako tzv. Djelovanje koje “činimo” iluzorno je jer nije naše stvarno Djelovanje. Mi ne možemo da Djelujemo, ponajmanje Istinska Priroda može da Djeluje. Ono što Djeluje su Tri Sile koje svojim Ispoljenjem, Akcijom i Reakcijom, čine svijet Djelovanja, što De-identifikacijom čovjek počinje da osveštava i sam za sebe sagledava da sve što napravi, sve na što Reaguje, od misli pa preko emocije pa do samog “djelovanja” nije njegovo Djelovanje i da je on sam, kao Svijedok, cijelo vrijeme oslobođen tog Djelovanja, te da to što Djeluje jesu Sile i Zakoni s kojima je Svijest sama poistovjećena i ne razlikuje Sebe od onog s čim je Identifikovana. Upravo zbog toga početni Rad na Sebi počinje uviđanjem da ono što percepiram Nisam Ja. Na taj način unutar Uma počinje da se stvara određena Impresija koja, ukoliko čovjek Istinski prilazi sebi a ne glumi Rad i Spiritualnost, mu omogućuje da se odvoji od onog što percepira i da osjeti da on sam nije Djelatnik ili onaj koji Čini. Već da se sve samo od sebe dešava.

Iako ovo pripada onima koji su se zaputili ka Sebi, možemo reći da bilo koje živo biće u ovom univerzumu nije sposobno da djeluje sem da SVJEDOČI onom što Djeluje umjesto njega, tj. samoj Sili Djelovanja.
No, idemo korak dalje.
Iako smo Svjedoci onog što Djeluje u isto vrijeme i sam Svjedok je proizvod Triju Sila, te samim tim ni on nije Oslobođen vezujućih Sila Kreiranja, a to je jedna jako fina i duboka zabluda u novokomponovanoj duhovnosti. Upravo ta zabluda je prozvod Sila koje ne žele da čovjeka puste iz Zatvora u kojem se nalazi.
Osjećaj Ja Jesam, unutar samog svijeta Djelovanja jeste određena sloboda od Sila i njihovih Zakona. Ali sam on je proizvod istih tih Sila koje svojim Djelovanjem u trenutku Stvaranja osjećaja Ja Jesam započinju kreiranje Svijeta kojem Svjedok Svjedoči
.
Rekli smo da Shiva ne može biti oslobođen svoje Djelatne ili Operativne Sile i da je Operativna Sila sama upravo ispoljenje Svijesti kao svog temelja. Kao što svijetlost Sunca nije odvojena od Sunca, ili kao što toplota Vatre nije odvojena od same Vatre, na isti način Svjedok nije odvojen od Djelatne Sile i samim tim Svijedok je njome zarobljen, te on nije Oslobođenje kako se to misli u svespiritualnom svijetu oko nas. Ukoliko bi to bilo moguće onda Priroda određene Energije ne bi postojala, a to znači tzv. Kaos. Ništa u ovom Univerzumu nije odvojeno od njegove Prirode, a govorim i o Ispoljenom Univerzumu, Saguna Brahmanu.
Na isti način onaj koji Posmatra unutrašnji Svijet nije odvojen od istog toga Unutrašnjeg Svijeta bez obzira što učenja koja se javno davaju to govore.
No, ono što se time omogućava jeste smanjenje uticaja ili smanje Identifikacije sa onim što se Posmatra.

Posmatrač i Posmatrano jedno je te isto. Ne postoji razlika između tog dvoga. Sada još ubacite i Proces Posmatranja i imaćete PONOVO ispoljenje Triju Sila. Znači, Posmatrač, Proces Posmatranja i Posmatrano su Ispoljenje Triju Sila. Otuda mnogi zaglave u ovom Zatvoru iz kojeg je izlaz mnogo komplikovaniji i teži od De-Identifikacije. Naravno izlaz postoji i on je dat u “tajnim” Učenjima. I ja vam ga ne mogu dati javno, sem ako vas ne Iniciram.
Dobro, šalim se.
No, ipak vam ga ne mogu dati ne zato što ne želim. (Posmatram prste koji baš to žele otkucati, ali..). Stvar je u tome što nepripremljen Um koji nije ušao u Budno Stanje može doživjeti dve stvari: 1) neće ništa doživjeti i misliće da je to ubjeđenje; i 2) zakoračiće u ludilo ukoliko u njemu postoji klica ludila, šizofreniju ukoliko ima klicu šizofrenije, psihozu ili ko zna koju bolest koja u njemu postoji kao potencijal.
No, onima koji Znaju kako da Čitaju i kako da koriste Centre na Aktivan način, a ne da budu Pasivni i da je njihovo mišljenje proizvod Tamaha ili Sile Otpora, naći će u ovom ali i ostalim tekstovima usmjerenja koja ukoliko Razumiju, a za Razumijevanje je potrebno simultano djelovanje Triju Sila, i sami će iskusiti ovo o čemu pričam.

No, postoji blaži način, nešto manje opasan od ovoga.
Rekao sam da ste vi proizvod Triju Sila i dao primjer sa Posmatračem, Procesom Posmatranja i Posmatranim. I upravo tu sam vam dao blažu varijantu ove tehnike koja će vam potvrditi ovo što govorim.
Unutar Budnog Stanja, pazite ja riječi koristim precizno iako nisam Majstor niti se tako predstavljam ali zato volim provocirati one koji se tako predstavljaju kako bi pokazali što zapravo jesu, čovjek doživljava viđenje da je njegov proces mišljenja, osjećanja, reakcija, ili Unutrašnjeg Svijeta  s kojim je do Budnosti bio poistovjećen, samo proces koji postoji sam za sebe. Iako još uvijek nema do kraja Uvid u svoju Istinsku Prirodu on je počinje naslućivati doživljavajući Sebe kao odvojenog od procesa kojem Svjedoči.
Ako ste me pažljivo čitali, u što ne sumnjam jer znam da me svi pažljivo čitaju samo rijetko pažljivo Razumiju, do sada ste morali shvatiti da svaki proces u sebi krije Tri Djelatne Sile tako i svako Stanje Svijesti u sebi krije Tri Djelatne Sile. Ono što čovjek u Budnom Stanju sagledava jeste Djelovanje Triju Djelatnih Sila na nižoj Razini od Budnosti, tj. on sagledava svoj San. San nije produkt fizičkog spavanja, kao ni sex, iako su riječi od TRI slova. San je produkt ljudskog bića koji je Identifikovan sa procesima unutar njega ili Svijesti koja je Identifikovana.
Unutar Budnog Stanja Čovjek se nalazi ponovo pod djelovanjem Djelatnih Sila ali ovaj put na višoj Razini Ispoljenja. Stoga ni Budno Stanje nije oslobođeno zatvora, ali je mnogo suptilniji zatvor od Zatvora Sna.
Ja Jesam osjećaj je proizvod Budnog Stanja
. Problem je u tome kako ćete ovo Razumijeti. Ako ovo Razumijete, a neki su me davno pitali o tome kako produžiti Budno Stanje (iz škole Četvrtog Puta), onda vam je ovo Odgovor. Kako bi ste se probudili morate prvo da budete Budni, onda da Umrete i tada se ponovo Rađate – staro je usmjerenje onima na Stazi.
Čovjek i pored očiju ne vidi, niti pored ušiju čuje. Stoga i ja se često smijem kada pišem ovakvo što, jer sam i prije nešto o tome govorio i nailazio i dalje na zbunjene face onih koji “razumiju”. Ono što “razumiju” uskoro pokažu svakim svojim djelom. Tako da sam vremenom navikao da me niti vide, niti me čuju, tj. niti vide što pišem, niti čuju što govorim, što govori da je Svijest za koju misle da imaju sljepa, a Emocija za koju misle da je čista skoro pa potpuno zaprljana.

Oči, Vidjeti – Svijest.
Čuti – očišćen ili dovoljno oslobođen Emotivni Centar, tj. smanjena Identifkacija.

Rekao sam  da ne postoji nešto kao Individualnost, već je i sama Svijest koja se ispoljava kroz Ja Jesam osjećaj djelovanje Sila a vi niste Sile koje djeluju niti Svijest koja posmatra. Rekao sam da je Svijest koju ste nazvali Ja Jesam i za koju mislite da je Probuđenost (kao Mr. Slavinski i njegovi intezivi) u stvari Djelovanje Triju Sila, NA SVAKOM nivou Svijesti ispod Objektivne Svijesti. No, isto sam tako rekao da čovjek treba da se drži Osjećaja Ja Jesam kao VODIČA koji ga usmjerava i De-Identifikuje od Procesa unutar njegovog Unutrašnjeg Svijeta. Svako Stanje Svijesti je KREACIJA SILA TO NISTE VI – ako ovo upotrebite kada se umislili ili stvarno jeste u stanju Ja Jesam onda će vas to dodatno otrezniti i izbaciti u novu “orbitu”, mnogo suptilniju od one u kojoj se nalazite.
Tantričko Učenja o Gunama dočarava ovo mnogo preciznije, ali pošto vidim da niste na to navikli ne mogu da ga proširujem jer vas samo dodatno zbunjujem.

Gurđijev je to Učenje dao pomalo prilagođeno Zapadu, ali na dosta štur način. Ni on sam nije do kraja, sem možda ako nije to pojasnio najbližem krugu učenika, dao to Učenje iako ga je uzeo iz određenih Tantričkih Učenja, samo je sada pitanje kojih i koliko Degradiranih. No, možemo se poslužiti njegovim Učenjem koje u nekoj mjeri, barem intelektualno, shvatate (Shvatanje nije isto što i Razumijevanje i zbog toga koristim tu riječ).
Sila Otpora ili Negativna Sila i Sila Akcije ili Pozitivna Sila svojim trenjem, stvorenim trenjem Spoljašnjeg i Unutrašnjeg Svijeta, proizvode Neutralnu Silu koja je sam Čin Procesa Posmatranja u trenutku Svijesnosti
. Posmatrač kao Aktivna Sila koja se opire Svijetu koji je Sila Otpora daju Razriješenje tj. Neutralnu Silu koja je proces koji se zbiva. No, sam Posmatrač je nastajanje Nove Trijade Sila na Višoj Razini Uzlazne Putanje ili Involucije ako sam precizan ili Evolucije ako sam mehaničan kao neki koji vam ovo tumače. Nas sada ne interesuje nova Trijada, sem što morate znati da svaka kreacija, ponovo ponavljam, nastaje ili ima Djelovanje Triju Sila (a neki misle da je ključ samo “biti svijestan”). No, ono što vjerujem da manje znate, jeste da SVE TO POSTOJI SIMULTANO. To nije LINEARAN PROCES.
Ja Jesam koji osjećate
, ako ga uopšte osjećate što je teško ali vjerujem vam, jeste u isto vrijeme i Nova Trijada i Stara Trijada donjeg Svijeta kreacije. Ukoliko je trenje nesvjesno, tj. vi ste poistovjećeni sa samim trenjem Spoljašnjeg i Unutrašnjeg Svijeta nema priče o Svjedoku, ali postoji JA KOJE JE PROIZVOD TOG TRENJA kao proizvod Triju Sila ili Djelovanja Dviju Sila koje stvaraju osjećaj “ja” kao Treću Silu, ili Neutralnu Silu.
Kada se u svemu tome pojavi Posmatrač, nekim čudom, on sam je proizvod Sila koje su u Trenju, ali ujedno i dolazi sa više Trijade Kreiranja. Posmatrač može biti identifikovan sa Osjećajem Ja Jesam u zavisnosti KOLIKO CENTARA u tome učestvuje. A ovo je već druga nauka i posebna priča, a ne bih da vas davim tim jer znam da znate. Stoga Ja Jesam može biti proizvod niže Trijade ili Više Trijade, a jako je bitno da bude proizvod Više Trijade, ali to sada postaje problem ukoliko neko Identifikuje se sa Ja Jesam niže Trijade sa mišlju da je to Istinsko Ja ili Istinski Svjedok.
Vjerujte mi opreza nikada dosta.

Recimo sada da ste u Budnom Stanju, uzmimo to kao pretpostavku. Unutar tog Stanja vidite da je Ličnost koja je Unutrašnji Svijest u stalnom trenju sa Spoljašnjim Svijetom te primjećujete da vaša osjećanja “ja” koja ste imali nastaju u trenutku pojavljivanja određene Akcije Spoljašnjeg Svijeta ili određeni Događaj nastaje kao Akcija određenih malih “ja” Unutrašnjeg Svijeta. Trenutak u kojem ćete ispasti iz toga Stanja jeste trenutak kada ste se Identifikovali sa tim Stanjem Svijesti i rekli nešto u stilu “Ja sam sada u budnosti ili Istinskom Svjedočenju, ili Istinskom Ja, ili prosto ja sam Svijestan”. On što ne primjećujete jeste da je NEŠTO reklo tom stanju Ja Sam, ili u prevodu Ja Jesam. Sve dok nema NEČEGA što se Identifikuje sa Budnim Stanjem ili Trećim Stanjem Svijesti vi ćete u njemu i biti. U momentu kada se u vama pojavi onaj koji to konstatuje, više u tom Stanju niste, već velikom brzinom iz njega ispadate. Treće Stanje NIJE vaše LIČNO STANJE u kojem se sada nalazite i vi ste bogom dani i prosvijetljeni (kako bi vam to rekao Mr. Slavinski na intezivu i ostali njegovi sljedbenici kokodakali za njim).
Sjetite se SVAKO STANJE JE PROIZVOD TRIJU SILA, A TO NISTE VI, PONAJMANJE ISTINSKA PRIRODA ILI PROBUĐENOST ILI PROSVIJETLJENOST.
NE IDENTIFIKUJETE SE SA TIM STANJEM, već ga vidite kao NEŠTO U ČEMU VI JESTE, ALI NISTE VI.
Svako Stanje ispod Objektivnog Stanja je IDENTIFIKACIJA sa tim da je TREĆE STANJE SUPTILNIJA Identifikacija od Identifikacija sa malim “ja”. Ono je Put, ali ne i sam kraj Puta.

Znanje je Zaštita koja vam daje prepoznavanje Istine u moru laži oko nas. Kada je Znanje Razvijeno, i u nama rade Centri na ispravan način, ne mehaničan kao što je sada slučaj, tada Čišćenjem Emotivnog Centra čovjek se spaja sa višim ka čemu teži i prvi kontakti sa tim su kroz Istinsko Ja, koje se ponekad osjeća kao Ja Jesam ukoliko to Ja Jesam nije proizvod niže Trijade i samim tim samo još jedna zabluda. Držeći se tog Osjećaja Ja Jesam čovjek se dodatno otrežnjava i počinje primjećivati Istinsku Prirodu u Ispoljenju smijući se zabludi koju je imao o sebi i svijetu, te počinje Razumijevati da ne postoji nikakvo Ja koje se mora dostići, niti da postoji trenutak kada je bio izvan Istinskog, sem da je usnio san o jedinstvenosti i individualnosti. To je trenutak u kojem započinje njegov Put ka Najvišem Sebi ili Najvišoj Svijesti koja se ispoljava kroz svaki objekt u ovom Univerzumu, pa čak i kroz ograničavajuću Prirodu Triju Guna ili Sila.

Ja Jesam na Mistično-izabran način Malog Zmajčeka

I za kraj jedna mala šala u skladu sa određenim zbivanjima oko mene.
Moramo sve ovo reći na Mističan način za one koji ne razumiju ili ti imaju jako slab Intelektualni Centar sem kada citiraju nekog, što i nije nešto jak Intelektualni Centar, ali i zbog onih koji se smatraju izabranima pa sve što pričaju pričaju na mistično-izabran način, a oni će se Prepoznati – to je ujedno i ključ.

Istinsko Ja čovjeka odbljesak je njegove Istinske Prirode, Sjedinjenja sa Najvišim, iskazan kroz osjećaj Postojanja i unutrašnjeg odvajanja od svijeta Maye u kojem smo zarobljeni. Istinsko Ja ili Ja Jesam otvara se spremnošću pojedinca da se suoči sa svojim Egom i svijetom oko sebe i da ne izgubi dodir sa samim sobom svjedoćeći pojavnosti i znajuči da je on dio sveukupnosti Života ispoljene Svijesti unutar individualne jedinke koji nastaje pročišćavanjem onog koji je izabran od Istinske Razine Svijesti i koje samo zreli i inicirani mogu da dožive i ispolje u životu oko sebe. Istinsko Ja dostižu samo oni koji se predaju Najvišoj Sili posredstvom Tradicije koja se prenosi Istinskim Majstorom koji u čovjeku Inicijacijom budi dodir sa njegovom Prirodom.
Vrhunska Učenja nisu namjenjena svima a naročito onima koji se iz radoznalosti ili spiritualnog avanturizma ili bijega od realnosti u njih upuštaju, i samo Odabrani mogu da dođu u kontakt sa Istinskom Tradicijom koja postoji od stvaranja svijeta i koja se prenosi određenim pojedincima preodređnima za to. I nemojte padati pod uticaj onih koji se proglašavaju istinskim nosiocima Tradicija i traže Odabrane jer ne postoje Odabrani.
Vrhunska Misterija kroz Ljubav prema stvorenom daje čovjeku Istinski Ključ Oslobođenja izražen u njemu kroz osjećaj Jedinstva sa najvišim. Samo Autentičan Čovjek može da kroz Ljubav prema svemu stvorenom Neutrališe tendencije Nesvjesne Prirode kojoj robuje i kroz svoju predodređenost koja je povezana sa spiritualnom genetikom dostigne kapije Oslobođenja i manifestuje to u svijetu oko sebe omogućavajući odabranima i spritualno zrelima Oslobođenja od okova Maye. Kretanjem Stazom ka Neizrecivom nije lak i ugodan zadatak, već traži od čovjeka da se suoči sa mrakom unutar sebe i da ga odbaci sa jasnom usmjerenošću ka Najvišem kroz iskrenost prema sebi koja će ga voditi na Putu Sjedinjenja sa Beskonačnim kroz osjećaj Ja Jesam koji izabrani osjeća kao samog sebe, kao sam izraz Beskonačnog u njemu.
Zato su istinska znanja skrivena od radoznalih očiju i prenose se samo pomoću spiritualne genetike onima koji su bili uvijek dio ove neprekidne Tradicije još od Davnina i prije samo prvog čovjeka na planeti noseći tajna i supertajna učenja prahom zvijezda čekajući odabrane da ih ponovo razotkriju i predaju duhovno spremnima i nadmoćnima.
Hrabrost pred Beskonačnim ključ je zadobijanja unutrašnje inicijacije, koju opet NAGLAŠAVAM, dobijaju samo spiritualno nadmoćni i odabrani sa dodatnim naglaskom da NE POSTOJE spiritualno nadmoćni i odabrani i da ako tako neko misli i zagovara tu ideju onda je riječ samo o onima koji žele čovjeka odvuči na stranputicu. Svi koji vam govore o odabranima i izabranima samo su prikrivena laž koja ima za cilj privući sebi lakovjerne kako bi nahranili svoju sujetu i živjeli na leđima drugih te na kraju Istinske i Autentične Sile koje vladaju ovim znanjem povlače ih zajednu u Ambis iz kojeg nema izlaska i u kojem je “vječni plač i škrgut zubima”. Sve ovo, sa NAGLASKOM na ISKRENO, prenosim onima koji se mogu prepoznati i koji spremno čekaju inicijalnu iskru da zakorače ka samom sebi bez obzira na prepreke i prepoznaju se u ISKRENO istinskim Učenjima koja su nastala i pre Atlantide a neki kažu i prije toga. Ovo sam pišem sasvim ISKRENO i OTVORENO da bih vas sprečio da zalutate u spiritualne močvare u kojima zabludne čekaju bludni ali nimalo ISKRENO I OTVORENO o tome ne pričaju, kao recimo Ja.
I za kraj da vam prenesem Iskreno i Pošteno sa naglaskom na Poštovanju o kojem pričaju samo oni koji Poštovanja nikada nisu ni imali, ISKRENO istinska Misterija skrivena je od pogleda onih bez Poštovanja za lažno, pardon iskreno i autentično prepoznavajuči svoju preodređenost u tradicijama koje leže duboko ispod skrivene od površinskih i manje Poštenih pogleda onih koji samo pričaju o Poštenju, Iskrenosti, Autentičnosti, Istinskoj Prosvijetljenosti.
I ako ovo Razumijete onda ste Predodređeni da sljedite Istinski Put, ali ISKRENO vam to kažem, iako Predoređeni ne postoje i ukoliko vas neko na to poziva onda je taj luđi od moje čukun babe koja mi je prenijela istinsku Inicijaciju i Misterije Mustranja i prodavanja Istinske Magle.
Predodređeno vaš i Poznato svoj Istinski Majstor ispoljen kao Četverostruki Bog nimalo egoistično vas pozdravlja i želi dobrodošlicu u Cirkus Čuda Predodređenosti koja završava Sjedinjenošću na vrhu Lingama Istinskog Majstora.

Ko ovo razumije taj ima Istinsko Ja.

 

Eto, to bi bilo u vezi ove teme izrečeno na Mistično-izabran način kako danas Istinski Majstori pričaju o Spiritualnosti kao magnet za nadobudne VSP osobe. Svaka slučajnost sa stvarnim osobama je Namjerna i proizvod je ove egoistično-lude osobe koja se divno zabavlja, a opet sve je to ispoljenje Triju Sila a ne mene, i pozdravlja Istinskog Čovjeka i Majstora dubokim i LJUDSKIM: NAMASKAR – a nadam se da zna što ovaj pozdrav znači u igri naše dobre Mayashaktii.

Namaskar ostalima. 🙂
AtmaSambhava – sam sobom rođen

PS.
I jedna fina pjesmica koja odražava Istinsko Ja ili Ja Jesam:
Vidim da Vida Loka

Oglasi