Često puta spominju se određeni opisi stanja čovjeka unutar kojih on nema nikakvu slobodu, iako nas određene spiritualne tradicije i slična naklapanja ubjeđuju u suprotno stalno nam napominjući kako smo mi bića slobodne volje.
Ukoliko sprovedemo određeni eksperiment, shodno individualnim mogućnostima, uviđamo da u nama nema ništa od toga što nazivamo Slobodnom Voljom i da je to što smo proglasili tim imenom u stvari zbir određenih Imuplsa koji se javljaju u skladu sa Spoljašnjim Impulsom unutar kojeg se nalazimo ili da budem precizan, onaj koji je u odnosu na nas ono što nazivamo Događaj.
Događaj je situacija unutar koje, zbog bilo kojeg razloga, ali uvijek uz pomoć Unutrašnjeg Svijeta, nastaje specifičan dodir Spoljašnje Stvarnosti i Unutrašnje Stvarnosti ili da tu “stvarnost” nazovem Svijetom. Znači, kada se unutar Spoljašnjeg Svijeta desi određeni podražaj ili situacija, koji unutar nas izazovu određeni zbir Reakcija, tj. tzv. Odgovora na Spoljašnje zbivanje mi kažemo da je to Događaj.


Svijesni smo da na većinu zbivanja oko nas uopšte nemamo nikakve reakcije i da smo na njih ravnodušni, tj. oni na nijedan način ne utiču na nas. Samim tim to nije Događaj za nas. No, pošto imamo sklonost da se uvijek krećemo unutar zbivanja ili Svijeta koji odgovara onom što kod sebe nazivamo Personom (maskom) ili ti Ličnošću ili ti uobičajeniji izraz Um, mi smo u većini svog svakodnevnog dana izloženi podražajima koji postaju Događaji za nas, tj. mi aktivno unutar njih učestvujemo. Bilo to mišlju, emocijom ili djelom (fizičkom akcijom).
Ličnost koja je kreirana djelovanjem Neosveštenih Impresija, ili kako bi to rekli na Sanskritu, Vasana koje u svom kruženju nazivamo Samskara, okružena je zbivanjima koje su u skladu sa njom, tj. ona u svoj život privlači situacije ili Spoljašnji Svijet koji odgovara čovjekovom Unutrašnjem Svijetu. Stoga, povezanost između ljudskog Unutrašnjeg Svijeta i njegovog Spoljašnjeg Svijeta vezan je nizom Reakcija unutar njega ili zbirom određenih Akcija, da to uslovno kažemo, koje čini prema Svijetu u kojem se nalazi.

Svijest koja se Inkarnira u ovom okruženju kao i tijelu inkarnira se djelovanjem Triju Sila ili zajedničkim nazivom Prakrti koja odslikava kao u ogledalu stanje Svijesti koja se Inkarnira. Ličnost koja stoji kao Maska preko čovjekove duše zbir je prošloživotnih akcija i reakcija samim tim Prakrti koja kreira naš život u skladu sa Trima Gunama ili Trima Silama ili Trima Energijama odslikava te Impresije te na taj način kreira ono što poznajemo kao Ličnost ili kao same sebe.
U skladu sa Impresijama koje su ugrađene u tzv. Ličnost ona u sebi ima određeni zbir mogućih Reakcija ali i mogućih kombinacija s kojima se susreće unutar bogate Spoljašnje Stvarnosti. Za tu svrhu Um čovjeka ispoljen je u nekoliko Funkcija od kojih su najpoznatije Mišljenje, Emocija i Pokret – Instinkt i Seksualnost su dodatne Funkcije Čovjeka. Svaka od Funkcija dijeli se na još Tri Dijela i svaki od ta Tri Dijela dijeli se na dodatna Tri Dijela. No, sada to nije toliko bitno.
Svaki od tih Dijelova Funkcija unutar sebe sadrži Djelovanje Triju Sila, pošto po Zakonu Kreacije ništa ne može biti Kreirano bez Djelovanja Triju Sila, ali ono što je manje poznato jeste da Tri Sile Kreiranja uvijek odražavaju i Svijet iznad Sebe, što na najnižim kombinacijama daje nekoliko mogućih kombinacija.
U nedavnim tekstovima to smo pojašnjavali putem Triju Guna i kombinacijama tih Guna. Tri Gune su podjela Prakrti, Energije koja Kreira, Operativnog Principa Svijesti.
Kao što je slučaj sa Ispoljenjem Univerzuma te načinom kako dolazi do Stvaranja unutar Kosmologije, na isti način dolazi do Kreiranja unutar svake tzv. jedinke ili Individue. Energija očitava Svijest koja se Inkarnira u ovom Svijetu i u ovom Tijelu te uz pomoć Triju Guna, Operativni Princip Kreira Ličnost, ili Um, Tijelo i ono što nazivamo Individualnom Dušom.
U skladu sa onim što nazivamo Karma, Duša koja je skupila određeni broj Impresija ili Vasana te koji su izraženi Vrittijima – određenim sklonostima – Duša se inkarnira unutar Tijela koje pristaje njenim Ispoljenjem te unutar određene Životne ili Spoljašnje Strukture. Kombinacijom i dodirom između Duše i Životne Sredine, a opet po Zakonu Kreiranja ili po Zakonu Karme, stvara se specifična Ličnost unutar onog što nazivamo generalno Um, iako sam Um nije orijentisan samo na Ličnost, ali zbog krivog Razumijevanja i Degradacije Učenja to je poistovjećeno. Primjećujete da Stara Učenja uopšte ne pričaju o tzv. Egu jer sama ta riječ nema nikakvo značenje unutar ijednog Istinskog Učenja, sem da Ego označava određeno Ja, ali ne grupacije “ja” ili Mehanizme unutar nas. Ego bi u stvarnosti označavao Čovjeka koji je Budan i ima Jedno Ja, ili Cjelovito Ispoljenje ili Istinsko Ja, koji se nalazi u Trećem Stanju Svijesti ili Budnosti.
Unutar Ezoteričnog Učenja, spiritualni naziv Ego, ne znači ništa i nema nikakvo značenje. Bilo koji Majstor koji pripada nekoj Istinskoj Tradiciji nasmijao bi se kada bi čuo riječ Ego kojom opisujete određeno ponašanje ili život nekog čovjeka.
Egoizam je riječ koja označava mnoštvo malih “ja” koja u kombinaciji daju određenu Osobinu čovjeka, tj. orijentisanost ka samom sebi. Ukoliko Čovjek nije Oslobođen, on nije oslobođen ni od tzv. ega ili egoizma.
S druge strane tzv. Spiritualni Ego ima još manje značenja od svakodnevnog značenja riječi Ego. Unutar spiritualnosti koja je određena Laž, Spiritualni Ego označava nečiji osjećaj nadmoći, izabranosti, specijalnosti kojim izražava svoju “spiritualnu veličinu” ili kako bi se to reklo VSP – Very Spiritual Person.

Ukoliko je nečiji stadij Bića ili Svijesti određene Razine ili Svijesnosti ili Nesvjesnosti, Sila Kreiranja ili Prakrti kreira Stvarnost (svijet, tijelo, um i dušu) u skladu sa Zrelošću Bića (Svijesti). Unutar Kreiranja uvijek je dominantna određena Sila ili Guna unutar Triju Sila Prakrti. U skladu sa Sviješću aktivira se određena Guna koja je Sila Kreiranja Čovjekovog Života te samim tim ona kreira svijetove ispod ili razine ispoljenja Svijesti ali uvijek u skladu sa Prvobitnom Gunom koja odslikava Svijest i njenu Razinu.
Otuda različitost svačijeg iskustva života, ali unutar određenog broja Sila koje vladaju Razinom na kojoj je neko inkarniran, tj. ovim Svijetom u kojim se nalazimo. Možemo reći da određenu Svijesnost imaju samo Sile na početnom nivou Stvaranja, sve ostalo je Mehaničko Ispoljenje Prakrti.
Drugim riječima, mi ne živimo svoje Stanje Svijesti, tj. nismo ni u kontaktu sa njim. Već živimo Tri Sile koje određenim kombinacijama i trenjem između Rajaha i Tamaha (Aktivne i Pasivne Sile – Negativne Sile) kreira sveukupni osjećaj Ja koji imamo kao obična ljudska bića koji nastaje unutar Sattva Gune. Napominjem da je ovo simultano i trenutno, izvan Sile Vremena.
Trenjem Dviju Sila koje određuju naš osjećaj “ja” mi imamo određeno iskustvo ili način života unutar Svijeta u kojem se nalazimo, ali koja je pokrenuta Prvobitnom Akcijom Sila koje očitavaju Svijest koja se inkarnira.
Unutar Hrišćanstva i nauka koje proističu iz Zapadne verzije Ezoteričnog Učenja koje je ispoljeno unutar Hrišćanstva, Tri Sile su Sin, Otac i Sveti Duh. Aktivna, Pasivna i Neutralna Sila.

Svaki Događaj unutar sebe krije sve Tri Sile. No, u razmjeru sa Silama koje su Dominantne u određenom ljudskom Biću dodir Sila Unutar čovjeka i Spoljašnjih Sila ravnomjeran je i odslikava jedno drugo. Stoga kažemo da određeni čovjek uvijek privlači određene ljude i situacije unutar svog života.

Često puta u raznim tradicijama koje i postoje i ne postoje, čuje se izraz “Kada je Učenik spreman Učitelj se pojavljuje!” – s tom izrekom se najviše ovih dana manipuliše.
Jasno vam je, barem onima koji su nešto naučili a ne imitirali Učeništvo, da u skladu sa Kvalitetom Bića svaki Čovjek privlači određene Situaciju ili kako bi se to Ezoterično reklo: “Nivo vašeg Bića privlači Stvarnost koju živite i koja vam se Dešava.”
Ovaj aksiom izražen je upravo u pojašnjenju Triju Sila, Događaju i Inkarniranoj Svijesti koja se ispoljava na ovoj razini. Radom na Sebi, prihvatanjem određene Filozofije, Teorije i samim tim i Prakse unutar svakog Učenika formira se određena Supstanca koja se Kristališe intenzivnim Trenjem između Dviju Sila kojima Svjedoči Treća Sila te koja u skladu sa tim Trenjem stvara jedinstven osjećaj Ja koji kristalizacijom postaje sve jasniji, oštriji, bistriji da to tako kažem te koji oko sebe skuplja određenu supstancu koja odgovara Supstanci ili Materiji Bića, ili Svijesti u svom najvišem i najčistijem Obliku Ispoljenja.
Naravno, proces je mnogo komplikovaniji od jednostavnog pojašnjenja.
Čovjek kroz taj proces prikuplja, iako je ispravno reći, i razriješava Svijesnošću Trenje Dviju Sila u skladu sa Trećom Silom koja je Razriješenje, Neutralisanje, Svjedočenje i slično a koja je uvijek u skladu sa njima, nižim Djelovanjima Sila i pomiče se na ljestvici Unutrašnjeg Napretka ka Izvornišnoj Sili koja unutar Ličnosti nosi Osnovnu Osobinu koja oko sebe gradi sve ostale dijelove Ličnosti, ili drugim riječima razriješavaju se niže Sile tj. one prestaju da kreiraju osjećaj Ja unutar Čovjeka i samim tim on se pomiče ka Višoj Razini Svijesti samog Sebe ili Trećem Stanju Svijesti, Budnosti što rezultira mjenjanjem čovjeka i razine njegove Svijesti. Samim tim unutar njega počinje da se ispoljava ono što nazivamo Vrlinama ili Kvalitetama Ograničenog Bića koje je on životima skupio ili pročistio, što je mnogo bolja riječ. Te Kvalitete uvijek pripadaju Trećoj Guni ili Sattva Guni koja u Ezoteričnim Učenjima nosi oznaju Bijele Boje (Unutar Tantre su Tri Gune izražene Bojama – Satva je Bijela boja; Rajas je Crvena Boja; Tamah je Crna boja [odusustvo svih boja]). Što je čovjek više Usebljen, tj. unutar Ravnoteže to iz njega izbija više SattvaGuna koja zrači Bijelom Svijetlošću koja je u stvari magnet za Učenike koji svojim Radom koji su do sada odradili, također skupljaju Kvalitete SattvaGune.
Kada Intuitivnim Vidom Učenik prepozna Majstora dešava se u stvari određeno poravnanje između Sattve Učenika i Sattve Majstora. Majstor to prepoznaje kao predodređenog Učenika i prihvata ga, ili u skladu sa sobom odbija. Ne moram naglasiti da se to dešava i sa ostale Dvije Gune unutar Učenika i Majstora. Te u skladu sa tim privlače se ili odbijaju.
NIŠTA nije svojevoljno Djelovanje u ovom Svijetu, pa makar to bili i Vrhunski Majstori. Sve je pod Djelovanjem Guna.
Ista ova izreka može se primjeniti na Svijet oko nas. Ukoliko je neko spreman kao Učenik, Zreo, Jasan u svojoj Namjeri i slično, on ne treba živog Majstora da bi ga Učio, već Uči od cijelog Života, jer Život koji je Ispoljenje Najvišeg, najsavršeniji je Majstor.
Za Zrelog Učenika sve je Majstor. Za nezrelog to je određeni tip čovjeka u skladu sa njegovim težnjama ili preciznije rečeno u skladu sa Djelovanjem Maya (Maya je isto tako Prakrti ali u ovom ispoljenju kada ona zarobljava Svijet svojim Djelovanjem, Prakrti se naziva Mayashaktii, dok naziv Prakrti označava Operativni Princip Svijesti u neispoljenom Stanju).

Radom na Sebi, svojom ličnom Sadhanom koja je uvijek u skladu sa Principom Prakrti ili Principom Triju Sila, Učenik kroz Shaktii Sadhanu, koja je dio Izvorne Tantričke Nauke, vrši borbu sa Silama koje žele da ga povuku u skladu sa svojom Prirodom, tj. Ispoljenjem ili Kretanjem na Dole, te na taj način napreduje do sljedeće razine Tantričkog Učenja, Vaeshnava Sadhane i preko nje do Shaeva Sadhane koji je najviši oblik Tantričke Sadhane ili Tantričkog Rada. (Detaljnije o ovom ćemo kasnije u tekstovima).
Držeći se jasnoće u Cilju, Razumijevajući da je on sam Brahma, koji je ispoljen kao Jiivatma, Učenik teži Sjedinjenju sa Brahmom kroz Sadhanu koju vrši. Sadhana i praktična primjena unutar svakodnevnog života Sadhaki razvijaju ili odvezuju ga od Djelovanja Triju Sila na nižim niovima i on polako napreduje ka Višim Nivoima razvijajući Viša Tijela u skladu sa tim. Borbom unutar svakodnevnice te primjenom Znanja koje ima usklađivanjem Triju osnovnih Funkcija u Tantri izraženima kao Jnana, Bhaktii i Karma (Znanje, Predaja i Djelovanje) on se odvaja od grubog Djelovanja Tamaha i Rajaha, Sile Inercije ili Otpora i Sile Akcije te unutar njega se razvija Neutralna Sila, SattvaGuna koja definiše njegov Ja koji je Sadhanom Sjedinjen sa Najvišim.
Kada se oslabe, tj. istroše ili Transformišu Impresije koje su dovele do određenog načina života, Ličnosti, Tijela, mjesta na kojem živimo, Spoljašnjeg okruženja, itd. čovjek se Stapa sa Najvišim, Jiivatma postaje sam Brahma, koji je i oduvijek i bio. Tri Sile ulaze u ravnotežu te nastaje poznati Nirvikalpa Samadhi – potpuno Odustvo, ili kako to neki nazivaju Nirvana ili utrnuće.

No vratimo se još za trenutak na Događaj.
Kada primjenjujemo Sadhanu ili Rad na Sebi u svakodnevnim okolnostima, kada je Funkcija Znanja ispunjenja i primjenjuje Praktično ono što smo naučili, predani Najvišem Cilju, te Djelujemo unutar svakodnevnice na taj način (Karma Yoga), mi neutrališemo Impresije koje izazivaju određenu Stvarnost oko nas na koju reagujemo u skladu sa značenjem Događaja. Unošenjem Svijesti unutar tih zbivanja dolazi do Transformacije Impresija, tj. Trenje između Dvije Sile više ne kreira naš osjećaj Ja, te mi više nemamo Reakcije na to Trenje ili Događaj oslobađa se Sila i završava se određeno Djelovanje Sila na nižem niovu Uma i podižemo se na Viši, što rezultira onim što nazivamo Podizanje Svijesti. Nije riječ o nikakvom podizanju. Ako ste ovo razumijeli u nekoj mjeri do sada vam to mora biti jasno, već je riječ o ponovnom Vraćanju ili Razotkrivanju zarobljene svijesti, ukidanju određenog Robstva Mayishaktii nad nama.
Događaji koji pripadaju Djelovanju Mayashaktii na ovom niovu više nas ne dotiču i samim tim oni prestaju bivati Događaji za nas, što se unutar nas očituje kao Ravnodušnost prema određenim zbivanjima oko nas. Stvar je u tome da Djelovanje Triju Guna na toj Razini nema ekvivalent unutar nas, unutar našeg Unutrašnjeg Svijeta što udaljava određena zbivanja dalje od nas i više se ona ne pojavljuju. Te mi kažemo da se desila određena Transformacija, ili da je čovjek napredovao na Unutrašnjem Putu.
Što je slabija Reakcija ili da kažemo stisak robstva Mayashaktii na određenoj razini našeg Života mi smo Oslobođeniji i u skladu sa samim Sobom ili Izvornom Sviješću.
Otuda potreba da Rad ili Sadhana mora postati svakodnevan, mora biti integrisan u svakodnevicu i Praktično primjenjen.
Ne može biti razlika između tzv. Spiritualnog Rada i Psihološkog Rada te primjene na Fizičkom. Jer to će dovesti do mnoštva nerazriješenih Vasana ili Impresija što će na kraju, kada se podignemo do određene Razine Svijesti rezultirati greškom ili padom. U stvari dešava se da određene Sile koje nisu razriješene bivaju pojačane Sadhanom i samom Sviješću Učenika i ukoliko on unutar sebe još uvijek ima Reakcije na određena Zbivanja ili Događaje te Sile će djelovati mnogo jače u skladu sa Evolucijskim Zakonom koji kaže da ništa ne smije i ne može biti izvan Djelovanja Evolucije u ispoljenju od Apsoluta ka dole.
Ono što ostaje neočišćeno unutar Uma koji je sam određene Sile, biva pojačano Energetizacijom Sistema i Rastom Svijesti (a ovo možete Razumijeti sa Razumijevanjem ovog teksta jer je u njemu dato pojašnjenje  toga) te na kraju biva uzrokom tzv. Spiritualnog Pada Učenika. Tokom  Zakona nije niko izuzet, sem onog koji je Spoznao svoju Istinsku Prirodu.

Rad na Sebi ili Tantrička Disciplina ne može biti sljepa ili ograničena kao što je slučaj u današnjem Svijetu. Tantra je Ezoterična Nauka koja u sebi sadrži mnoštvo razina Ispoljenja koje su date u skladu sa Samskarama i Karmom svakog Učenika. Karma koju imate privlači vas Učenju ali i Majstoru koji je sposoban da vam da Sadhanu u skladu sa tim Učenjem ali i koji vas u svakom trenutku motri i daje savjete kako i šta dalje u skladu sa vašim Napretkom.
Ezoterična Nauka nije Spoljašnja, već Unutrašnja samim tim vam se kaže da ona ne zavisi od rituala, invokacija bogova i boginja koje su izmišljotina ljudskog uma, pa čak ni od tehnika. Sve to je za one nezrele koji još nisu Razumijeli da između njihove prirode i Prirode Apsoluta nema nikakve razlike.
Isti osjećaj Ja u pročišćenom Stanju ili Budnosti ili Trećem Stanju Svijesti ima i Saguna Brahman ili Ispoljeni Brahman, samo je razlika u Srazmjeru. Kada zatvorite oči i uđete duboko unutar sebe i izgubite dodir sa Spoljašnjim svijetom u skladu sa Tehnikom koja vam je data Sadhanom, ono što ostane jeste nepoznavanje dubine i širine unutar Mentala. Na istini način, ni Saguna Brahman ne poznaje svoju Širinu ni Dubinu, niti može da se odredi koliki Prostor on zauzima.
Sav Rad je Unutrašnji. On nema veze sa spoljašnjošću, ali se putem vašeg življenja ispoljava u vašem životu. Stoga i govorimo o Tri Funkcije (kao manifestacije Triju Sila) Jnani, Bhaktii i Karmi kao Trojstvu koji omogućuje Rast i Razvoj Svijesti ili na kraju Oslobođenje. Ima mnoštvo primjera u Ezoteričnom o tome koji su dati kroz bajke, priče, živote Majstora, ispoljenju Učenja i slično.

Rad na Sebi ne može biti Nesvjestan. Ako je Cilj Svijest onda Nesvjest ne može biti način Rada na Sebi. A da bi ste Radili na Sebi morate poznavati načine Rada, imati Znanje o Radu, imati Predanost Najvišem Cilju – Emotivno Usmjerenje – i imati Ispravno Djelovanje – Karmu ili manifestaciju na fizičkoj razini – u skladu sa Nivoom Svijesti koji imate.

I za kraj.
Često puta čujete kako je opasno davati Znanja javno. Ne znam da li bih se smijao tome ili bih plakao kada takvo što čujem. Obično to govore oni koji ni sami nemaju to znanje ili su čisti Manipulatori u skladu sa Manipulacijom koju izvode. Znanje ne može da se prepozna ukoliko neko nema Razvijenu Svijest u skladu sa Razinom odakle dolaze određena Znanja. Možete čitati najsvetije spise ili najtajnije spise i nećete razumijeti ni jednu riječ.
Kada sam dobio određene tekstove svog Majstora prije nekih skoro 10-tak godina stajali su mi na kompu nedodirnuti. Usmjerio sam se na proučavanje određenog Rada koji sam prošao sa prvim Majstorom jer sam imao Praksu ali ne i dovoljno Informacija u vezi Rada. Usmjerio sam se na skupljanje tog znanja i informacija koje su se u meni odražavale same od sebe, tako da mi je često puta bilo smiješno kako mogu Razumijeti nešto što nisam nikada pročitao ili čuo. Kasnije sam povezao svoj Rad na Sebi u tih 7 godina i razvoj koji se desio sa informacijama i shvatio odakle mi to Razumijevanje.
Nedavno sam se vratio proučavanju tekstova koje sam dobio prilikom Inicijacije u Madhyamachara Tantru i ostalo iznenađen onim što sam tu našao. Jer je bilo skoro pa IDENTIČNO Ezoteričnom Radu koji sam prošao sa bivšim Majstorom i u skladu sa informacijama koje sam morao na kraju sam skupiti. Bilo je smiješno da tek sada mogu da Razumijem šta moj sadašnji Majstor (ili Guru) govori, koliko je to sve Idenntično samo različit Jezik koji mora biti iz Filozofskog prebačen na Teoretski kako bi bilo moguće sprovesti to u Praksi.
Ovo vam govorim da bez obzira ko čita ovo (a mnogi na ovo naleću), ili ko je naletio na ovo, on ovo ne može da Razumije sve dok njegovo Znanje (Janana), Predanost i Djelovanje ne budu Usaglašeni ili kako bi to Mr. Gurđijev rekao: “Dok Centri ne budu Balansirani”. Stoga o kakvoj mi tajnosti uopšte pričamo sem ako nije riječ o Manipulaciji, prodavanju veličine, sebeljublju, unutrašnjem pridavanju značaja, ogromnom egoizmu, neuslađenosti Centara, jednoobraznom prilasku sebi i slično????

Na ovom svijetu i u ovom Univerzumu NIŠTA nije tajno. Sve se razotkriva u skladu sa Zrelošću Čovjeka.
Kao što sam prije 10 godina zabezeknuto gledao u neke tekstove od svog Majstora ne razumijevajući ni jednu jedinu riječ, na isti način shvatam da većina ni ovo neće moći razumijeti a kamoli primjeniti ili ispravno protumačiti. Da bi se ovakvo Znanje Razumijelo čovjek mora biti Balansiran, mora imati određenu Razinu Svijesti, a da ne kažem da mora da ZNA kako da Razmišlja, Posmatra, Simultano koristi Centre u svrhu Razumijevanja i slično.
Znanje samo sebe štiti kroz Svijest koja je u njega ugrađena, tako da nema potrebe da je neko dodatno štiti sem ako nije samim tim znanjem ugrožen.
Istinski Čovjek ne priča o svojim Inicijacijama, niti se šepuri kao Paun jer se osjeća napadnutim. Ako se to desi izgleda je samo Laž na djelu, a ne nešto Istinsko. Istinsko ne reaguje, već Prosvijetljuje svojim Djelovanjem čak i glupaka koji je sam sobom zaglupljen. Od svog Majstora sam uvijek dobijao samo osmijeh i ispravku kada nisam bio u pravu ili sam nešto krivo razumio, ali ne i Reakciju, već je to uvijek bila AKCIJA u skladu sa njegovom Sviješću koju je imao ili ima.

Tantra kao Nauka mora biti dostupna Čovjeku upravo zato što oko nas postoji niz zloupotreba ovog Znanja. Stoga zadnjih godina dolazi do naglog procvata Ezoteričnih Nauka unutar ovog Svijeta. Ezoterično se otvara u nekoj mjeri i za to postoji razlog koji vam neću govoriti jer nemam dozvolu za to.
Istinsko je skriveno Lažnim kao zaštitom. A Lažno se uvijek kiti Istinskim kako bi očuvalo svoju Lažnost. Oni koji vam se predstavljaju kao Bijeli najčešće su Crni, a oni koji vam se predstavljaju kao Crni najčešće su Bijeli. I svi to rade radi svoje zaštite.
Nemojte biti naivni. Niko ne želi da se vi probudite. To mora biti vaša Intencija. Mi sve pogrešno Razumijemo, otuda i misao da neko ili neki Entitet želi da se vi Probudite ili da neki drugim ima nešto protiv vas. Kada vam se nešto daje daje se u skladu sa Samskarama koje određen Čovjek ima a koji stoji iza određenog Znanja. Njegove SAMSKARE određuju način njegovog Djelovanja u Stvarnosti, a njegova DHARMA – njegova Dužnost – ako je u skladu sa Najvišim, jeste da daje određeno Znanje i Informacije s jasnim Ciljem. Obično je to Cilj da se daju određena Znanja kada se desi skoro pa potpuna Degradacija Istinske Dharme ili Istinskog Učenja. U ovom slučaju, kada je u pitanju Tantra, to je Shaeva Dharma. Djelovanje mog Majstora je upravo bilo radi toga, radi vraćanja Istinske Tantričke Nauke, samim tim kakvo moje Djelovanje može biti?????

Toliko za sada.

Namskar
AtmaSambhava

Oglasi