“Svaki objekt u ovom svijetu ispunjen je Tamo Gunom iz tog prostog razloga ništa nije oslobođeno ropstva Prakrti.” – Madhyamachara Tantra

Mnoge stvari koje ovdje iznosim biće shvaćene na nekoliko različitih načina, shodno onom koji stoji iza tog shvaćanja. Na isti način, ograničen Um će ovo shvatiti ograničeno, često puta pitajući se zbog čega je bitno da se neke stvari uče, praktično primjenjuju, posmatraju ili kritičkim Umom prosuđuju s Ciljem Sjedinjenja sa Najvišim. Tzv. običan razum nam govori pod uticajima onih koji i sami nemaju blage veze što govore, da je dovoljno održavati svijesnost (šta god to značilo za većinu) o sebi ili bogu ili Najvišem i da će sve samo da se desi, bez da se obazire na Um koji u pozadini divlja i od života pravi pakao.
S druge strane imamo određene Ezoterične grupe koje su nepotpune, i svu Sadhanu baziraju na posmatranju ograničenog oslobađajući se od ograničenja Uma, ali kroz isti taj Um. Naravno, suptilnija razina Uma posmatra grublju te na taj način izvršava se Transformacija Grubljeg u Suptilnije, te se ojačavaju određena Viša Tijela, ili drugim riječima ona se hrane kroz proces Transformacije, ali na jedan jako grub, sukobljavajući način nemajući u pozadini Suptilniji način Prakse koja omogućava finaliziranje Posmatranja.
Opet, imamo i one treće unutar Ezoterične Prakse koji rade samo na višem, zanemarujući Transformaciju kao kod drugih, te kroz te Prakse bude uspavane Energije ili drugim riječima bude određene Prane unutar tijela, ili kanaliziraju (manifestuju, spuštaju) određene Kosmičke Energije koje sa sobom nose niz Zakona i Sila u raznim kombinacijama koje nazivamo raznim imenima bogova i boginja, te doživljavaju viša stanja Svijesti, ali zato na ovom stanju, tzv. nižem stanju, su poprilično grubi, nesvjesni, podložni manipulativnom ponašanju, iskorištavanju ili u sebi još imaju mnoštvo Reakcija koje bi svako normalan na ovoj Stazi trebao da osvijesti i odbaci. Na taj način pokazuju da imaju još šta da rade, a naročito na umišljanju svoje veličine ili izabranosti ili osveštavanju sebe i svog uma.
Sada ne pričam o svakodnevnoj spiritualnoj razini koja je očita oko nas, niti me ti ljudi zanimaju, niti govorim njima.
Cilj Tantričkog Učenja nije ni manipulacija Energijama, ni razne Invokacije Energija, ni moći (siddhi), ni usavršavanje ličnosti, čak ni tzv. Budno Stanje koje je samo prolazna stanica ka Sjedinjenju.


Cilj je Transformacija i Transcedencija koja omogućava Spoznaju, pa zatim Realizaciju i na kraju Oslobođenje – tri procesa Probuđenja Čovjeka.
U tu svrhu koriste se razni načini, shodno Tradiciji – koja je stvorena u skladu sa ljudima koji su privučeni toj Tradiciji ili Školi – koji imaju za cilj prije svega staviti Um pod kontrolu Učenika, odvezati ga od istog tog Uma i njegovih projekcija i na kraju osvijestiti Izvornu Prirodu Učenika/Čovjeka kako bi on shvatio Istinu o Sebi i Svijetu, ili drugim riječima, kako bi se do kraja Oslobodio ove realnosti Mentalne (Čuvajte se ove riječi. Kada se na isto koristi riječ “mental” onda se koristi u smislu određene Filozofije ali se misli i na Emocije i na Misli i na manifestaciju na Fizičkom) projekcije Uma te integrisao Istinsku Prirodu, Realizovao Spoznaju i samom tom Realizacijom dostigao Stanje Sadashive ili drugim riječima Ustabilio se u Saznanju da je sve njegova Mentalna Projekcija i da sve iz njega izlazi i sve u njemu se rastvara, te da je on sam Apsolut, Brahma koji je Vječan i Nepromjenjen.
Mogu to reći i na drugi način, Čovjek Spoznaje svoju Drevnost. Drevnost Svijesti koja on jeste i te sve oko i unutar sebe vidi kao manifestaciju Mentalne Moći i zna da je On Sam TEMELJ sve Percepcije i više njome nije uslovljen.
Potpuno Razuslovljenje Razumijevanjem da je Svijest koju Intuitivno osjeća, bilo bi pogrešno reći da je Sjedinjen sa njom jer tada se nema s čim Sjediniti, Istinska Stvarnost na kojoj se sve Temelji.
Turiiya je jedina Istina. Turiiya je Istinsko Stanje, Istinska Priroda Čovjeka. Turiiya je Temelj Stvarnosti. Sve ispod nje nestvarno je jer ne može postojati bez tog Stanja kao Temelja – to je Razumijevanje onog koji Razumije Stvarnost i koji je Spoznao svoju Istinsku Prirodu.

Sada, da se vratimo na početak teksta.
“Svaki objekt u ovom svijetu ispunjen je Tamo Gunom iz tog prostog razloga ništa nije oslobođeno ropstva Prakrti.”
– Madhyamachara Tantra
Ova izreka je Temelj zatvora u kojem se nalazimo i njeno Razumijevanje daje dovoljno Znanja da bi Čovjek krenuo ka Sebi i Oslobodio se robstva u kojem se nalazi.
Često puta, oni koji su me čitali, čuli su da sam na neki način ismijavao tzv. Toleranciju, tzv. “vrline” budnih i slično, jer znam da nijedan Budni ne može biti do kraja oslobođen Triju Sila Manifestacije, a samim tim ni Uslovljavanja sa višeg nivoa koji dolazi kroz Manifestaciju Triju Sila na ovom svijetu čija brojnost prevazilazi zdrav razum čineći tako savršen Zatvor iz kojeg skoro pa nema bjegstva.
Savršenstvo ovog Zatvora traži da se on poštuje prosto zbog svoje genijalnosti. Oni koji su jednoobrazno krenuli na Put ka Sebi, ili čak i dostigli određenu razinu Budnosti ili Probuđenosti, ne mogu da objasne o čemu se radi, niti to mogu do kraja da vide, sem u lažnom predstavljanju svoje probuđenosti i manipulaciji sa tim. Ovo traži strahovito Ezoterično Znanje, jer Um koji ne poznaje o čemu se radi ne može da ispolji to isto Znanje iz Višeg Stanja Svijesti, jer nema ni organ Percepcije koji je podešen (kao dalekozor koji je mutan) niti ima Alat koji mu je potreban kako bi pojasnio ljudima o čemu se radi, otuda nejasni putokazi koji kod Inteligentnog Čovjeka izazivaju zbunjenost više nego Razumijevanje ili Shvatanje Umom. Upravo to se omogućuje kroz Transformaciju. Transcedencija bez Transformacije je nemoćna da bilo šta napravi.

Mnoštvo, da to tako kažem, čindbenika čini ovaj Zatvor i ljudsko Robovanje savršenim. Ukoliko nemate poštovanje prema tome sukobićete se sa tim i naravno izgubiti. Vi niste stariji od ovog Zatvora i sve što poznajete ili umislite da ste smislili za svoje oslobođenje u stvari je već odavno smišljeno i koristi se kao način obezbjeđenja Zatvora u kojem se nalazite.
Razumijevanje, kao Temelj Tantričkog Učenja, davajući precizna pojašnjenja omogućuje Sadhaki da se Oslobodi Zatvora u kojem se nalazi, na jedan Mudar način poštovajući Ispoljenje ili Manifestaciju same Svijesti koja On Jeste.
Jedno od tih Učenja jeste Razumijevanje Manifestacije Prakrti koja se ispoljava putem pet Kvaliteta (Tattvi) i tri Gune.
Jedna od tih Guna je Tamah, Guna inercije, tromosti, ljenosti, smrti, razaranja, usnulosti, mehaničnosti.
Jedna od stvari koje se provlače kroz Tantrička Učenja a samim tim i produktima Tantričkog Učenja, tipa razni oblici Yoge, jeste nedovoljno pojašnjeno ili nedovoljno Razumljena TamoGuna, ali i ostale Gune i njihova Manifestacija ili Kreacija ove razine.

TamoGuna je osnova Zatvora jer ona se provlači kroz sve oko nas, i ona je uzročnik Degradacije Čovjeka i obično i kod najvećih među nama ona nađe svoj put da čovjeka zadrži na ovoj razini i onemogući mu Oslobođenje sve dok se nije potpuno Manifestovao ili Realizovao na ovoj razini, oslobađajući se stiska Prakrti kroz ispoljenje Guna.

Osveštavanje TamoGune počinje uviđanjem robstva u kojem se nalazimo. Osveštavanjem Uma koji imamo, Odnosa koje gradimo, načina na koji se ispoljavamo, uviđanja Osobina koje imamo, borbom sa težnjama koje su direktno uvjetovane TamoGunom – u Tantričkom Učenju to je poznato kao Shaktii Sadhana, dio trojstva Tantričke Sadhane – te pojačavanjem Elemenata u Čovjeku koji se davaju Učenjem, Usmjerenjem dijela Uma koji je sposoban i želi Rad na Ispravnim Težnjama i Ciljevima što djeluje na globalnu mrežu Impresija unutar nas i mjenja ih shodno Idejama Učenja.

Ono što je još bitno, a nije dovoljno naglašeno od “poznavaoca” Tantre i Ezoteričnih Učenja, jeste Ispoljenje Guna u Tri Stanja Svijesti. Kada već pričam o tome i to je bitno da znate, ukoliko budete mogli Razumijeti.
Svako Stanje Svijesti je ispoljenje određene Gune, i unutar svakog Stanja ponovo imamo Manifestaciju Triju Guna u skladu sa Dominantnom Gunom koja nastaje na prvobitnoj Akciji osnovne Manifestacije Gune na našoj razini u našem ličnom životu.
Isto tako bitno je znati da Svijest koja je Osnova ili Temelj manifestacije Guna ukoliko je potpuno nerazvijena manifestuje prvobitnu Gunu kao TamoGunu samim tim sve ostale se poravnavaju u skladu sa njom.
Duboki San je TamoGuna.
San ili tzv. budno stanje, funkcionisanje čula koje tumačimo kao budno stanje jeste RajoGuna.
Budno stanje ili Treće Stanje Svijesti, Istinsko Ja je SattvaGuna.

Svako to Stanje ponovo manifestuje Tri Gune u skladu sa sobom, a samo ono je pod Dominacijom prvobitne Gune koja kreira Manifestaciju ostalih.
Tako da recimo tzv. budno stanje ili Drugo Stanje Svijesti, San u sebi sadrži manifestaciju svih Triju Guna u poretku koji je određen prvo, tim Stanjem Svijesti i Dominantnom Gunom u njoj; drugo Manifestacijom Osnovne Gune koja je kreirala ostale Gune; i treće, Temeljnom Sviješću koja je Istinska Priroda i koja, ukoliko nije osveštena, se nalazi u potpunoj tami, Nesvjesno.

TamoGuna koja je dominantna u nama prerašće u Sattvu koja balansira i Tamah i Rajah u skladu sa Tamahom koji je prešao u Sattvu.
Vjerujem da vam je već ovo teže pratiti jer zahtjeva osnovno poznavanje Ezoteričnog Tantričkog Učenja koje nije dato javno ili je u nekoj mjeri izmjenjeno.
Svaka Guna koja preuzima osnovu Manifestacije postaje Sattva ako Kreira sljedeću Razinu te tako ponovo kreira druge dvije Gune u skladu sa sobom. Naravno, ovo se dešava simultano.
Tako da TamoGuna koja sada u tzv. budnom stanju ili stanju kada smo aktivni, postaje Sattva i simultano kreira Tamah i Rajah koje Čovjeku daju temeljno osjećanje “ja”, ili koje mu daju Identifikaciju kroz trenje Tamaha i Rajaha.
Njegovo “ja” je u stvari Tamah koji je Razriješenje ili Neutralna Sila ili Sattva u njegovom slučaju a druge dvije Gune (da ne govorim njihova imena jer će vas dodatno zbuniti, pa ću koristiti Aktivna i Pasivna Sila) Aktivna i Pasivna Djeluju u skladu sa Sviješću ili “ja” koje taj čovjek ima.
Svako od nas u svom svakodnevnom Djelovanju jeste pod Djelovanjem Osnovne Gune koje vlada njime i koja preuzima reflekciju Gune koja ju je Kreirala i Manifestuje je u skladu sa sobom.
Tako da u svakom Stanju sve Tri Gune Djeluju u skladu sa Prvobitnom Gunom koja Kreira.
Tolika je moć Prakrti nad ovom razinom. A nisam vam rekao sve, samo dio Tantričkog Učenja u Manifestaciji Guna unutar Stanja Svijesti na ovoj razini. Jako mali dio. Ali i Razumijevanje ovog dijela u skladu sa Cijelinom, jer bez toga nema Razumijevanja Tantričkog Učenja, vam već omogućava djelomično Istinski Rad na Sebi.

Kada se Tamah na razini Drugog Stanja Svijesti manifestuje, on se manifestuje unutar Rajaha koji je, hajmo tako reći, Gospodar Drugog Stanja Svijesti. No, Rajah je Akcija, Djelovanje, Usmjerenje, Manifestacija, Pokret i ako je stimulisan Tamahom gornje razine Ispoljenja Guna, on će reflektovati sam Tamah i tako će se ponašati, samim tim Tamah reflektovan u Rajahu će postati Sila Kreiranja, Manifestacije Ravnoteže, vrlina na toj razini koje samo tako uslovno zovem, i Ispoljiće ostale Gune u skladu sa sobom.
Tako da će nečiji život biti preteženo vođen kroz Akciju Tamaha, tj. Akciju Destrukcije, Uništavanja, Anihilacije, patnje, smrti, razaranja, ubijanja, itd.
Ukoliko je nečije Drugo Stanje Svijesti pod djelovanjem izvorne Rajah Gune ona će tada kreirati Neutralnu Silu SattvaGunu u skladu sa sobom te će njegov osjećaj njega samog ili “ja” biti unutar Akcije, stalnog Djelovanja ili ispravnije rečeno, stalne Reakcije. On će djelovati i kada treba i kada ne treba, biće stalno pod težnjom ispoljenja, manifestacije, pokreta, akcije, izgubljen u prostoru i vremenu čas u jednom pravcu, čas u drugim i slično. Ali takav pravac ne može dugo da se zadrži, jer Akcija mora biti stimulisana nečim i nečemu da vodi. Stoga ili ide ka Degradaciji ili Unutrašnjoj Evoluciji. Spoljašnja Manifestacija može preuzeti vođstvo neko vrijeme Neutrališući Djelovanje, ali ne zadugo.
Ukoliko je nečije Drugo Stanje Svijesti stimulisano SattvaGunom on će ili krenuti u Spiritualnu potragu ili u bilo koji oblik Samorazvijanja. Tj. to će u njemu biti domanantno. On ništa neće vidjeti izvan toga i svaki drugi način života mu je isprazan i nemoguć. To je osnova Ezoteričnog Učenja. Ukoliko čovjek to nema, on ne može prići Ezoteričnom Učenju. Jer Ezoterično Učenje traži takvu Manifestaciju kako bi moglo da se ispolji ka određenom pojedincu. Religija i Spiritualnost je napor koji jača ovu Silu te nakon nekog vremena omogućuje Čovjeku korak ka Ezoteričnom Učenju.
Ovo je Gurđijev nazvao Domaćinom, za one koji znaju za ovaj izraz. I samo ovaj Čovjek je sposoban da primi Ezoterično Učenje i da ga sprovede u djelo Oslobađajući sam sebe i druge oko sebe. Ostali ili ga glume ili pripadaju drugim razinama Učenja koje ne traže Cjelovitost Ispoljenja i ka sebi idu jednoobrazno.

Sada, kada sam ovo razjasnio lakše mi je graditi dalje ono što vam mogu reći, a da imam dopuštenje za to.
Morate shvatiti da sve ovo je samo jako mali dio Znanja Ezoteričnog Tantričkog Učenja koje se može dati u nekoj mjeri javno, izvan mistifikacije onih sa Paunovim sindromom.
Ali i mene vezuju određena Obećanja koje ne mogu da prekršim, ali mogu da prilagodim u dovoljnoj mjeri da je sigurno da se da javno Razumijevajući Zakon koji govori o tome da ovo može Razumijeti samo neko iste razine ili iznad nje ili da može biti privučen samo onaj koji je spreman za ovo učenje. Većina neće ništa shvatiti ili će ovo proglasiti bespotrebnim i nastaviti da se kriju od Sunca u svojim rupama koje su nazvali “istinskim učenjima”.

TamoGuna djeluje u svačijem životu i bitno ju je prepoznati unutar ispoljenja Drugog Stanja Svijesti. Načine na koji nas zarobljava, načine na koji djeluje na nas a da pri tome mislimo da je to naša volja, da smo to mi, kako djeluje oko nas i samim tim probuđuje unutrašnje djelovanje unutar nas, koji to dijelovi nas su pod direktnom jurisdikcijom Tamaha, ali i borbu za pojačavanje Učenja i onog što ono nudi u osveštavanju, pojačavanje SattvaGune, mjenjanje Impresija i samim tim Samskara i Vasana, itd.. itd.
Borba protiv Tamaha je strahovita i jako težak posao, ali Tantra nudi niz načina, niz savjeta, tehnika koji omogućuju pojačavanje SattvaGune mjenjanjem određene Percepcije, mjenjanjem položaja Svijesti unutar određenih Guna koji zajedno sa Tamahom djeluju na nas, niz Praktičnih Vježbi čiji je cilj Uviđanje i Oslobođenje ali i pojačavanje drugih dijelova Prakrti koji mogu da nas oslobode ili premjeste u drugačije pozicije iz kojih se drugačije Djeluje i Radi.

Meditacija je jedno, određene Pranayame su drugo, Asane su treće kao način Djelovanja, ali i Praktična Primjena i vježbe tokom dana su ono četvrto što je bitno kako bi se pojačalo trenje, pojačala borba i samim tim izbavljenje iz Djelovanja najgoreg dijela Prakrti na nas.
Glupo bi bilo shvatiti na osnovu ovih riječi da morate da mrzite ili da se nasilno borite protiv Tamaha. To bi značilo upravo da potpomažete Tamah ili da budem precizan Rajah koji je pod manifestacijom Tamaha. Osjećaj “ja” koji ćete dobiti ili već imate biće strahovito ograničen jer nastaje iz donje pozicije Djelovanja Sila Prakrti, a ne sa gornje kako bi inače trebalo. No, bilo koji rad ka samom sebi daje određene rezultate a kasnije će se pojaviti ono što treba u skladu sa onim koji radi na sebi.

Ključ Sadhane ne može biti samo jedan. Ali on može da se gradi od nekoliko razina. Problem sa ograničenim umom je upravo u tome jer se lako ubjedi da je dobio određeni ključ za svoje Probuđenje.
Čovjek što manje zna više misli da je napredovao. Što je mističniji i zagonetniji to je ubjeđeniji da je neko i nešto.
Nema “nekog i nešto”, to je iluzija ludaka i lutalica.
Kada sve počne da otpada od vas, kada se toliko suočavate sa sobom da više ništa ne ostaje izvan vašeg Unutrašnjeg Pogleda, tek ste zakoračili na Stazu.
Čuvajte se ubjeđenja Uma jer on nije vaš, već je kreacija Prakrti koja nema ništa lično protiv vas kada djeluje na taj način. To je samo njena Priroda.

Namaskar

Oglasi