“Potencijal Reakcije ili Samskare u koju ste uhvaćeni kroz psihičku ili fizičku akciju, mora biti dovršen nekom drugom akcijom. Ali kada učinite jedan akt koji popravlja posljedicu prijašnjeg akta, vi ne djelujete nezavisno (samostalno).  U takvom slučaju vi djelujete Mehanički, gonjeni Reakcijom prijašnje Akcije, i možete biti obavezani da učinite neželjene ili nepoželjne akcije koje vas vode u nezadovoljstvo, samooptuživanje ili duboku žalost.” – Tantričko Učenje

Iz prijašnjih tekstova znate šta Ezoterično Učenje govori u vezi Čovjeka, Uma i svijeta u kojem živi.
Po zakonu Sila koje Kreiraju Univerzum, i samim tim i ovu Razinu, čovjek kao Biće, Atman, nema Slobodnu Volju, već je njegovo ispoljenje uzrokovano Silama koje djeluju kroz generalni naziv Prakrti ili Shakti ili Tri Sile Evolucije, Trojstvo (Niz imena za jedno te isto). Manje više, svi znate za Trojstvo te da o njemu sve Religije pričaju jer se sve na njemu i bazira. No, tu je priča poprilično ograničena. Data na ograničen način shodno nivou Svijesti ljudi koji se nalaze na toj Razini. Spiritualnost ima malo širi pojam Triju Sila, tj. kroz nju se određene stvari manje mistifikuju, ali još uvijek nisu oslobođene Mistifikacije shodno onima koji se nalaze na toj Razini Svijesti, ili Nivou Bića. Tu možemo naći malo detaljnije o tome što su te Tri Sile i zašto postoje, ali još uvijek se tu može naći priča koja nema neku osnovu ili temelj za Ispravno Razumijevanje, ali se zato ona jako dobro iskorištava u razne svrhe, od Manipulacije, pa do Autentičnijeg Usmjerenja onih koji to shvate na Ispravan način.


Ezoterično sa druge strane je isto tako podjeljeno na nekoliko Razina Učenja i samim tim i Razumijevanje ovih Sila je isto tako podjeljeno, postepeno dato u skladu sa spremnošću ili Razvojem Svijesti pojedinca. No, tih je pojedinaca već jako malo, svega nekoliko koji ovo mogu da razumiju na ovoj razini i da primjene u svom Životu. To je ono što se na Spiritualnoj Sceni pojavljuje pod raznim nazivima od “Kreiranja” pa preko raznih dokumentaraca i knjiga ili predavanja o tzv. “Tajni”, “Moći Vizualizacije i Kreiranja” i slično. Naravno, sve se razumije u skladu sa Aksiomom: “Nivo vašeg Bića određuje Stvarnost koju Živite”, stoga kod većine možemo primjetiti da je to samo puka želja da kreiraju svoju stvarnost u skladu sa potisnutim ili svijesnim željama, uslovno govoreći “svjesnim” jer želje na Nivou Svijesnosti nisu onakve kakve inače imamo u svakodnevnom, nesvjesnom životu.

Svaka Akcija nosi sa sobom Reakciju, rečeno prostim jezikom koji nema dubljih značenja. Ili drugim riječima bilo šta da uradimo to za sobom nosi određenu Reakciju ili Cijenu koju plaćamo tim činom. Čovjek je ubjeđen da je ono što je uradio bila njegova volja i shodno tome on se nalazi pod nizom Dodatnih Zakona u skladu sa tim Nivoom Razumijevanja. Naravno, on to Mistifikuje i pripisuje raznim silama, bogovima, kaznama ili čemu već i robuje tom stavu koji ima. Neki pokušavaju da to izmjene raznim molitvama, prizivma, ritualima, pa čak i tehnikama ali obično sem unutrašnje satisfakcije i samoubjeđenja ništa se realno ne dešava jer Objektivno on ne Razumije o čemu je riječ. Njegovo tzv. “razumijevanje” je produkt Uma koji je sam izgrađen od Triju Sila ili Triju Guna od kojih je naizraženija Tamah – Otpor, Patnja, Ineracija, Tromost, Bol, Negativnost, Strah, Sukob i slično – koja mu daje osjećaj “ja” u koordinaciji sa Sattvom, tj. daju mu se osjećaj da je on to htio, da je sve protiv njega, da ne može da se s tim izbori i da mora da radi kojekakve rituale, magijske postupke, mantre, molitve ili šta već u moru Iluzije Spiritualnosti i Religioznosti.
Samim tim osjećajem “ja” koji ima, a koji nije jedinstven i autentičan već je izmjenjiv i ovisi o Djelovanju Guna ili Sila koje su u stalnoj izmjeni. Tj. svaka Guna može postati jedna od početnih Sila Djelovanja ili Sila Otpora ili Neutralne Sile u skladu sa Kretanjem i Sviješću koja iza njih stoji.
Samim tim Čovjek biva rastrgnut na niz Sila i Zakona koji djeluju u njegovom slučaju, te misleći da ima svoju Sudbinu od ne primjećuje da je Zakon Sudbine nešto jako daleko i da se u stvari nalazi pod Djelovanjem Zakona Slučaja što je jedinstvena kombinacija Triju Sila ispod Sila koje djeluju u Zakonu Sudbine ili Zakonu Izuzetka. Što je za taj Zakon u stvari Početna Sila koja kreira one ispod sebe. Ili drugim riječima, to je Mehanički odaziv na Mehaničke Sile Višeg Stepena Djelovanja koje čovjek prepoznaje kao svoje lično, svojevoljno, Djelovanje.
Morate shvatiti na vrijeme da su Sile Svjesne samo na određenoj Razini koja je u skladu sa Početnom Oktavom Djelovanja Sila, ili na prvobitnom mjestu Kreiranja samih Sila Guna, ili Sila Prakrti. Sve ispod je Nesvjesno Djelovanje Sila u skladu sa nivoima Svijesti koji se Ispoljavaju u skladu sa udaljenošću od prvobitnih Sila Kreiranja, ali samim tim i same Svijesti koju zajednički možemo nazvati Saguna Brahman.
U našem slučaju to je jedan od Svijetova na jako zabačenom mjestu, mjestu do kojeg ne dolazi Svijetlo Apsoluta sem u veoma ograničenom obliku, skoro neprepoznatljivom.
Svako Djelovanje na našoj Razini je ispoljenje određene Gune koja Kreira niže Razine Kreacije. Samim tim svaki Svijet ima prvobitno svoje Tri Gune koje dolaze u kombinaciji sa Gunama iz višeg Svijeta ili višeg stanja Svijesti koje shodno silazno-uzlaznoj putanji, kao i trenutnom Djelovanju ili zastupljenoj Guni, Kreiraju dalje ispoljavajući se unutar Silazne ili Uzlazne Putanje Kreiranja ili Dekreiranja.

Za sada vam neću davati primjere toga, jer na taj način samo potpomažem vašem Neznanju ili Tamoguni, čim ne koristite svoje Napore da ovo Razumijete. Svaki Napor koji činite ka Razumijevanju, Primjeni Informacije ili Teorije koja nastaje iz Filozofije Tantre kao Učenja upravo vas izvodi iz Djelovanja Tamogune i uvodi u Rajogunu, stavljajući vas u sasvim drugačije Djelovanje Sila ili Guna i samim tim mjenja Djelovanje cjelokupne Prakrti, zahvaljujući Razumijevanju koje je uvijek kombinacija Nivoa Svijesti i Znanja i Sila koje Djeluju.
Sve mora postati vaše Razumijevanje a ne tuđe. Ukoliko to nije slučaj, Tamah Guna zauzima određeni položaj Djelovanja na Sattva Gunu dajući vam osjećaj “ja” koji je tzv. “razumijevanje” i Napredovanje na Stazi dok vas u stvari vodi ka Degradaciji ili vas otvara Djelovanju kombinovanih Sila koje nisu Korisne za Unutrašnju Evoluciju. Otuda Aksiom u Tantri: “Čovjek nije sposoban da se sam izvede iz kruga Samskare sem da se tim Naporom dublje ukopa u Samskaru.”
Drugim riječima, ukoliko vam se davaju odgovori bez vaše intencije ili Napora da to Razumijete kombinacijom Praktičnog Rada (Svakodnevnog truda) koji ulažete i Učenja, ne možete napredovati na Unutrašnjoj Stazi.

Kako ne prepoznajemo Tri Gune u našem slučaju, zahvaljujući Nivou Svijesti koji jesmo, mi nismo u stanju da Uvidimo Djelovanje Tamogune unutar našeg života i pripisujemo je raznim drugim opravdanjima, misleći da je to što radimo upravo ono što želimo da radimo, nalazeći opravdanja u svim Disciplinama ili Učenjima koje služe samoprojekciji ili kao Projekcijsko platno Unutrašnje Bolesti. Mehanički način Akcije ili tačnije Reakcije na Akciju koja je negdje započeta i nastavljena poravnjavanjem Sila u skladu sa tom Akcijom koje su u stvari Mehaničko Ispoljenje Sila SHODNO PRVOBITNOJ AKCIJI mi ne prepoznajemo jer smo pod Djelovanjem koje proglašavamo svijesnim, ličnim djelovanjem, te to ne prepoznajemo kao Štetno Djelovanje koje je usmjereno protiv nas, na našu Štetu. Izmjena ne može doći na Guni koja trenutno Djeluje i goni nas na Reakcije, koje proglašavamo svojim, sem ukoliko u nama se ne razvije Svijest koja odgovara početnoj Sili ili Akciji pokrenutoj određenom Gunom na prvobitnom Planu Djelovanja.
Sada neću ulaziti dublje u priču o Djelovanju Guna, ili Triju Sila na nas i ovaj Univerzum u kojem se nalazimo.

Kada koristimo Posmatranje mi izdvajamo na posredan način sebe, tj. ono što u ovom trenutku jesmo, od Djelovanja trenutne Sile samim njenim viđenjem. Prepoznavajući svoje Unutrašnje Akcije i Reakcije kao čistu Mehaničku Reakciju a ne Akciju kako to vidimo Razumijevajući ovo što sam gore rekao, počinjemo odvajanje od djelovanja Guna koje na nas Djeluju, ali shvatajući da čak i Posmatranje je Djelovanje Sattvagune jer s njom mi se vežemo na ono što shvatamo kao Posmatrača i Posmatramo određene Reakcije u nama te se za njih ne Vezujemo, tj. ne Identifikujemo se. To samim tim Činom, jer to već ulazi u Svjesno Djelovanje, ali ograničenog aspekta Djelovanja, mi u stvari počinjemo Razriješenje Prvobitne Akcije ili Djelovanja koje nas je dovelo dovde gdje se nalazimo.
Ako koristimo bilo kakvo “djelovanje”, u smislu nerazumijevanja, kao u slučaju filmova “Tajna” ili kojekakvog rada sa Energijama ili rada sa Vizualizacijama i ne Razumijemo kako to djeluje, mi se samo dodatno zakopavamo u Mehaničkom nizu Reakcija.
Isti slučaj je i sa bilo kojom Disciplinom ili Učenjem ukoliko njega radimo bez Razumijevanja, bez jasnoće, Cilja, osveštenog Motiva i slično. Površinska Učenja, mistifikovanje, prodavanje magle o tajnosti iza koje se najčešće krije još veće upadanje u mehaničnost i degradaciju (ovo je jako zanimljivo posmatrati, ali se Razumije samo u slučaju da čovjek Jasno i Precizno Zna kako da to prepozna i može da protumači ono što Ezoterično govori). Znanje nije skriveno. Ono je ispred vas cijelo vrijeme. Kada jasno razumijete Djelovanje, razumijete Um, Znanje počinje da vam se Razotkriva samo od sebe u skladu sa vašom Sviješću. Otuda i potreba da znate šta i kako, zbog čega i u kom smijeru.
Jezik mora biti precizan jer sa njim počinjete razumijevati tzv. “skrivena učenja” jer ona NISU NIKADA ni bila skrivena. Svijesnom Čovjeku NIŠTA NIJE SKRIVENO, ali NESVJESNOM sve je skriveno i mistifikovano.

U svemu oko nas postoje Sile. Oko nas je borba tih Sila izražena u Učenjima kao “borba za duše”. Naravno razumljena uvijek u skladu sa razinom Svijesti Čovjeka.
Sve što vas uspavljuje, čini Nesvjesnim, čini da mislite da Djelujete dok u stvari Reagujete prepuštajući se stihiji ili čekanju povoljnih trenutaka ili povoljnih ljudi da vas razbude, sve što u vama izaziva sukobe, strahove, tromost, itd. treba posmatrati kao Djelovanje Tamogune čiji je Cilj nešto sasvim suprotno od onoga što mislite da jeste. I prema tome se morate odnositi kao pravi Shakta, spreman za Borbu za Sebe.
Izvorno Tantričko Učenje govori o Tri tipa Sadhane. Za sada neću pojašnjavati njihova značenja, način rada i slično. Već ih samo pomenuti.
Riječ je o Tri faze, stadija Sadhane. U prvom stadiju Učenik postaje Shakta, tj. ima za cilj da skupi određenu Snagu. To znači da on kao pravi Shakta izvlači snagu iz onog na čemu bi obično popustio i bivao iskorišten. U smislu ovog teksta to znači da on uči kako da Sebe izvuče iz djelovanja Reakcije, djelovanja Sila protiv njega, tj. na njegovu Štetu te preokrene njihovo Djelovanje u njegovu Korist. On se bori protiv Djelovanja tih Sila, ALI RAZUMIJEVANJEM ne sljepom borbom kako se to inače misli. U sebi izaziva mnoštvo Reakcija, suočavanja kako bi iz te borbe izašao sa dovoljno skupljene Energije (Shaktii) te to iskoristio za svoj daljnji Rad. Ovaj stadij se naziva Shakta Sadhana.
Druga faza ili stadij je gdje Prakrti uzima sklonište pod Purusom. Učenik biva Svijestan i ne mješa se u Djelovanja Sila (zauzima sklonište pod Purusom). Na taj način od Neutrališe Djelovanje Sila na način da se ne priklanja ijednoj od njih, tj. od Sila koje traže Akciju ili Reakciju. On se trudi biti Apsorbovan u Sebi, u Svijesti, u Purusi. Taj stadij se naziva Vaesnava Sadhana.
Dovodeći sebe putem Napora u “sklonište” Puruse, ili Apsorbovanja u Sebe, Sadhaka dolazi na prag trećeg Stadija Sadhane, a to je Shaeva (Shiva) Sadhana. Tj. Apsorbovanjem u Nirvikapla Samadhiju ili Nirguna Brahmanu Sadhaka je Realizovan, Probuđen, Sjedinjen sa Najvišim, u stanju Shaevavastha (najviši oblik Realizacije).
Praksa koje potiče iz Izvornog Tantričkog Učenja mora imati ova Tri Stadija.
Svaki Stadij je podjeljen na pod stadije, ali to sada nije bitno.

Kada odlučite da krenete ka Sebi, to znači da ka Sebi krećete Odlučno, Odgovorno, sa jasnim Razumijevanjem onog što radite, sljedeći Praksu koju dobijete na način na koji vam je dato, ukoliko želite da stignete do Cilja.
Drugim riječima, kretanjem ka Sebi, Putem ka Sebi, morate ostaviti ovaj Svijet iza sebe jer vi niste od ovog Svijeta.
Jasan Cilj, Motiv, Jasnoća i Razumijevanje Učenja, Praksa koja je najbitnija i ulaganje SVAKODNEVNOG NAPORA kroz Praksu koja vam je data ili Inicijacijom ili poslje nje. Kada se stvore Temelji, Sadhaka dobija daljnju Praksu koja ga vodi u druge dijelove Sadhane koju radi i vodi ga ka napredovanju Unutrašnjom ili EZOTERIČNOM Evolucijom.

Znanje o Silama, Prakrti, načinu ispoljenja, Posmatranje, Uviđanje Mehaničnosti, Upoznavanje Uma (sebe), razvoj Svijesti, to je ono što vam omogućuje kretanje Stazom i dovodi vas do Cilja Puta, Probuđenja.

Namaskar

Oglasi