Uspavani čovjek uvijek traži nekog da ga vodi jer nije sposoban brinuti se o svom Unutrašnjem Napretku. Budnog Čovjeka nema ko da vodi a ponajmanje nema GDJE da ga vodi.

***

U Tami vidjeti Svijetlo, a u Svijetlu Tamu Put je do Ravnoteže.

***

Tri Sile Prakrti vladaju svime. Otuda se one nalaze u svakoj Manifestaciji. Treću Silu je teško vidjeti, jer ona je Suptilna. Sile ne nastaju posebno da bi bile razdvojene iako u Kreiranju mogu da djeluju zasebno. Stoga svaka od njih može stvoriti novu trijadu Sila koje Djeluju u skladu sa Početnom Silom (zbrojem Triju Sila).  Svaka Funkcija Čovjeka unutar sebe ima ispoljenje Triju Sila i one mogu biti prepoznate unutar svakog Centra. Na isti način postoje i Tri vrste Mišljenja. Da ili Ne; Da i Ne; i Treće koje uključuje oba i naziva se ponekad Razumijevanje.

***

Svaki Čovjek je sjecište Triju Svijetova. Svijeta ispod, Svijeta iznad i onog koji on sam predstavlja. Miješanje u Svijetove i njihovo mjenjanje može biti Neutralno samo kada se Čovjek sam mjenja, sve ostalo je ravno Zloupotrebi.

***

Postoje Četiri Stanja Svijesti koje nekim čudom u svom Neznanju smatramo odvojenim od Sebe. Duboki San i San poznajemo ali na njih imamo krive Asocijacije. Budno Stanje nije svakodnevna budnost koja je definisana aktivnim Čulima, to je je Drugo Stanje ili San. Budno Stanje je poznavanje svog Istinskog Ja. Četvrto Stanje ne sadrži nikakvo Ja.

***

Svako Stanje je sam Čovjek. Kao što smo sijecište nekoliko Svijetova tako smo i sjecišta sva Četiri Stanja. Nigdje ne postoji Individualnost, već je to zabluda Identifikacije. Individualno “ja” ne postoji. Iluzija tzv. Individualnosti nastaje dodirom Svijesti i Energije, dodirom Prakrti i Puruse, dodirom Stanja Svijesti sa specifičnom tačkom Percepcije. Trenutak Razumijevanja u kojem se javlja Saznanje da nikakvo “ja” ne postoji sem onog što nazivamo Svjedokom a koje nije “ja”, trenutak je Razbuđivanja Čovjeka, trenutak je Spoznaje Istinske Prirode.

***

“Prije nego što se Probudiš, moraš Umrijeti, ali prije nego što Umreš moraš da postaneš Budan” – Tajna je Unutrašnjeg Puta.

***

Put do Svijesti o Sebi pojavljuje se onog trenutka kada se desi Iskreno Razumijevanje da nemate Svijest o Sebi. Put je Nagrada onima koji su shvatili da sebe nemaju. Kraj Puta je Razumijevanje da nikakvog Sebe niste ni imali, već da vas živi Nešto Drugo, ono što ste cijelo vrijeme i Tražili. Kada nema onog koji Putuje, kada ne ostane ni traga od Tragaoca, s Putem je završeno.

***

Ezoterično priča o Cilju, priča o Motivu, ali koji Cilj i koji Motiv? Ko to ima Cilj i ko to ima Motiv?
Nit’ je Ispravnog Cilja, nit’ je Ispravnog Motiva. Saznanje ovog može biti karta za “raj”, ali i put za “pakao”. Ukoliko je ovo Čovjek Sobom saznao to je karta za “raj”. Ukoliko je ovo od drugog saznao i vjeruje u ovo samoopravdavajući svoju ljenost to je karta za “pakao”.
Uzmeš li ovo kao istinu, završićeš u Paklu. Uzmeš li ovo kao Laž, završićeš u Paklu!

***

Najbrži način da provjeriš da li imaš Znanje ili samo Informaciju jeste da u ovom trenutku postaneš Svijestan. Ono Znanje koje se nalazi u tebi u trenutku Svijesti o Sebi ili Svijesnosti tvoje je Znanje, ono čega nema samo je Informacija.

***

Učenja govore o Osveštavanju Uma, ali malo njih govori o Osveštavanju Posmatrača. Ni Posmatrač nije slobodan od Iluzije jer i on se najčešće održava uz pomoć Iluzije koju Posmatra. Iluzija Posmatranog Stvara Iluziju Posmatrača. Oboje su zabluda. No, zabluda u jednom, početak je Oslobođenja u Drugom. Trijade Sila nisu u Linearnom Vremenu. Ništa što Kreira ne može biti u Linearnom Vremenu, samo Kreirano.

***

Ono što vidiš, percepiraš, NISI TI. TI SI onaj koji TO VIDI. Na kraju i Onaj koji Vidi mora biti odbačen kao zadnja granica zatvorskog dvorišta. Niti je Viđenog niti je Viđenja. Postoji samo Proces koji uzima Tri različite tačke Ispoljenja.

***

Nisam ničiji i niko me ne posjeduje. Uvijek sam samo sobom posjedovan i samo sobom svačiji. I Uzrok i Posljedica nalaze se u samom Čovjeku. Niti je ikoga izvan niti je ikog unutar. Budnost je Biti Sam Sobom Budan. Probuđenje je Biti Sam Sobom Probuđen.

Oglasi