Tantra kao i većina Učenja na Ezoteričnoj razini govori mnoštvo stvari koje se tiču Unutrašnjeg Rasta i Razvoja, ali kao i kod drugih Učenja oni koji se u njoj nalaze, na određenim razinama Razvoja, većinu stvari pogrešno ili nikako ne razumiju. Zbog Mehaničkog Djelovanja Sile Kreiranja na ovom nivou stvaranja mnoge stvari kod čovjeka pogrešno funkcionišu i samim tim ne vode ka smijeru koji mnogi očekuju kada stupe na Stazu, već u sasvim drugom smijeru, u skladu sa Mehaničkom Evolucijom Univerzuma. Jedna od najvećih zabluda jeste zabluda da se na Zemlji manifestuje božija volja, i da je sve ovo produkt tzv. “njegove” volje. S druge strane možemo govoriti o Manifestaciji od Apsoluta ka nižim nivoima, ali koliko tu ima “njegove” volje to je diskutabilno, sem kada smo ubjeđeni u nešto, ili ne želimo da nam se uništi projekcija koju imamo i koja održava određene slike o sebi i svijetu koje smatramo sobom i svijetom.

Put ka Sebi isto je tako opterećen Projekcijama i Mehaničkom Evolucijom i taj Put samo uslovno nazivam Put jer to je daleko i od puteljka a kamoli Put ka Sebi. Ne može postojati Nesvjesni Put ka Sebi, niti on može u sebi uključivati Projekcije i Ideje koje odgovaraju Slici o sebi i svijetu.

Recimo jedan primjer: (Obično određene stvari kada se daju na ispravniji način daju jedan specifičan osjećaj jasnoće kao u ovom primjeru.)
Svi ste čuli za Yuge koji su dio Kalachakre. Kaala u prijevodu označava Vrijeme. Kalachakra označava Krugove Vremena. Kažu da postoje 4 kruga vremena. Satya, Treta, Dvapara i Kalii Yuga. Obično se misli da su to krugovi vremena koji se izmjenjuju na ovoj planeti i većina tumača spisa se slaže u tome, ili bolje reći svi.

Satya Yuga je vrijeme u kojem se ispoljava Istina, sve je u skladu sa Zakonom Dharme.
Treta Yuga
je vrijeme u kojem se Istina i Vrlina smanjuju, tj. ima određene izmjene.
Dvapara Yuga
je vrijeme u kojem se Istina i Vrlina dodatno smanjuju i skoro nestaju, ali još ima tragova koji opstaju i ljudi koji posjeduju izražene Vrline i Istinu.
Kalii Yuga
je vrijeme u kojem vlada neznanje, iluzija i pohlepa. Ljudi ne poznaju Vrline niti Istinu.
To je ukratko o Yugama.
A sada da to pojasnimo na drugi način.

Kalachakra u ovom značenju odgovara Ispoljenju Zakona Vremena koji se ispoljava u 4 Kruga od Centra tj. Apsoluta, u skladu sa Zakonom Kreiranja ili Stvaranja. Zakon Kreiranja ide od Suptilnijeg ka Grubljem.
Četiri Vremena ili Kruga ispoljenja su Satya, Treta, Dvapara i Kalii Yuga ili krug ispoljenja  Zakona Vremena ili Evolutivne Mehaničke Sile.
Kaže se da mi sada živimo u Vremenu Kalii Yuge i da je to vrijeme Neznanja, Iluzije, Pohlepe, odvojenosti od Izvorišta i slično.
U Kosmologiji to je označeno Prostorom i Vremenom jer Prostor i Vrijeme ne mogu biti odvojeni jedno od drugog. Ako u tom svijetlu pogledamo pojašnjenja o Yugama dobijamo sasvim drugu sliku koja više liči na Istinu od one koja se inače prihvata kada je riječ o Yugama.
Mi živimo na jako udaljenom mjestu u Univerzumu, koji je jako udaljen od samog Apsoluta i nad nama vladaju Zakoni Mehaničke Evolucije koji kreiraju ovaj dio Univerzuma sa određenom svrhom i taj dio je zbog udaljenosti i Mehaničnosti Zraka Stvaranja ili Sile Kreiranja ili Kreacije izuzetno grub te se Istina i Vrlina na ovom Nivou Suptilnosti gube. Što je čovjek unutar sebe Svijesniji, da kažem Budniji, on polako zadobija “nagrade” Viših Nivoa ili Svijetova ili Krugova Stvaranja i bliži se Satya Yugi.

 Onima koji poznaju Kosmologiju i kojima je ona jasna, ovo će dati dodatna pojašnjenja koja će im biti mnogo jasnija od pojašnjenja koji se daje Spoljašnjem Čovjeku unutar Religije i Spiritualnosti.

Hod ka Sebi znači da čovjek odbacuje grublje Identifikacije Svijesti i oslobađa Sebe ili Svijest od blokada i zatvora u kojem se gruba Svijest nalazi.
Prilazni Put, koji Čovjeka vodi Putu ka Sebi, u sebi sadrži odbacivanje Iluzije, suočavanje sa činjeničnim stanjem u kojem se čovjek i svijet nalaze, izgradnja Svijesti o sebi, osveštavanje Vezivanja i slično.
Kada krenete ka sebi, tj. Odlučite da krenete ka Sebi, ka Smislu Evolucije, bitno je da shvatite da iluzije sa kojima ste vezani moraju biti osveštene, prije svega, i na kraju odbačene. Obično kada se ovo kaže ljudi to povezuju sa iluzijama svakodnevnice života ali ne i sa unutrašnjim iluzijama, ne sa iluzijama o Stazi, o Znanju o Sebi. Čest slučaj koji imam prilike vidjeti jeste određena oduševljenost sa određenim Znanjima koja su data u ograničenom značenju ili prilagođena većini. Prihvatanjem određenih informacija u nama se postepeno budi iluzija da znamo što ti Majstori ili Budni Ljudi govore, što u nama izaziva mnoštvo pogrešnih zaključaka, ali i te Informacije padaju na pogrešna mjesta u nama. Jasno je da nekolicina Razumije šta sam ovim rekao, a da će većina razbijati glavu, par sekundi, o ovom značenju i brzo nastaviti dalje sa tekstom ili svakodnevnim procesima u sebi i zaboraviti išta ovdje napisano.
No, ni ne pišem za takve. Pišem za one koji su na prelazu i koji shvataju da sve što o sebi znaju mogu slobodno da stave u kantu za kiseljenje kupusa umjesto kamena. Oni koji ovo znaju prosto to znaju. Oni koji ne mogu da misle ni par sekundi u komadu ovo ni ne treba da znaju.

Kićenje perjem ili hodanje sa Paunovskim sindromom ne vodi ni Prilaznom Putu a kamoli Putu. Put traži Budnog Čovjeka. Prilazni Put traži čovjeka u procesu Razbuđivanja a to znači čovjeka koji odbacuje mnoge stvari u sebi, koji osveštava procese, koji shvata što znači kada se kaže “ne možeš da misliš”, koji shvata dubinu svog neznanja i iluzije koju živi sa sobom i svijetom. Prilazni Put mora dati Balansiranog Čovjeka, Čovjeka koji svoje Funkcije zna da koristi a ne biva iskorišten od njih.

Često puta čujem od mnogih kako mi kažu da sam previše krut. Par puta sam se i zamislio što to znači, što pod tim misle i pokušavao da pronađem svoju “krutost” u tekstovima ili razgovoru sa ljudima i sve što sam pronašao jeste da moji tekstovi i razgovori ne odišu Fantazijom, nemaju Slobodnu Volju i Slobodu Izbora, nemaju podržavanje Iluzije koju imaju drugi autori. Ne možete ići Prilaznim Putem ako imate milosti prema sebi, ako imate samopopuštanje, to je iluzija i zamka koja vas ne vodi Sebi već OD Sebe.
Čovjek koji se kreće Putem mora da bude Nemilosrdan prema sebi, Oštar i prije svega Jasan zbog čega je krenuo ka Sebi i kamo želi da stigne. Put traži Jasnoću i Svijesnog Čovjeka.
Ne može da se tješi spiritualnim smećem očekujući da će nešto napraviti od sebe na taj način. Rad ne smije postati Utjeha Uspavanih. Ta Utjeha vas je i dovela dovde gdje se sada nalazite, koliko još morate sebe tješiti da bi ste shvatili da ste svakom Utjehom dublje u Zatvoru?

Ideje o Bogu, Đavolu, Raju, Probuđenju, Smrti, Rađanju i slično su Ideje od kojih nemate koristi već ih vaš Um koristi kako bi sam sebe održao. Ne možete hraniti Um koji imate idejama i očekivati da se krećete ka Sebi. Jasno je da većina to radi i koristi upravo za to, ali onaj koji je Jasan i kojem ovo i pišem, to ne smije da radi. On mora da odbaci sve što ga sputava i nema nikakve koristi sem samozaštite ili održavanja Demona unutar vas samih koji se hrani vama kao Životom. Ako nemate ovu Jasnoću ne možete biti ni na Prilaznom Putu a kamoli na Putu.
Rekao sam da Sadhana koju radite označava Unutrašnji Napor (ne Spoljašnji) koji proizvodi određeno Trenje unutar Čovjeka te se kroz taj način dešava Transformacija u skladu sa Putem na kojem se nalazite. Ukoliko nema Trenja i Napora nema ni kretanja Putem. Logično znate da Trenje ceste i gume na autu omogućava kretanje auta, ali kada se to treba primjeniti na sebe onda to velika većina zaboravlja. Smiješno je koje iluzije vladaju na Spiritualnom “putu”.
Druga bitna stvar jeste gdje ideje koje sljedite, koje vam se sviđaju, koje citirate ili ponavljate padaju, na koje mjesto u vama ili šta u vama prima te ideje, što u vama voli te ideje a ne neke druge, koji dio vas u stvari putuje!?
Kao što idete na fakultet kako bi ste završili školu za određeno zvanje na isti način, samo pod drugim pravilima, morate završiti školu Unutrašnjeg Razvoja.
Mnoštvo stvari koje ni ne znate ovise o pravilnom “školovanju”, Razumijevanju “gradiva”, Ispitima koje polažete.

“Školovanje” je Prilazni Put koji vodi Putu. Čovjek na Putu nije Uspavan i ne Mašta. Njegova briga je Sadašnjost, ono što SADA ima u sebi i pokušaj da se Suoči sa tim i riješi situacije u kojima se nalazi, jer on je proizvod tih Situacija, Pritisaka i Procesa koji se u njemu zbivaju u skladu sa Okolinom. Shvata da je on produkt određenih Sila i Zakona i da i tijelo i Um imaju Zakone i Sile kojima robuju. Samim tim njegovo postojanje na ovom nivou ograničeno je Silama i Zakonima na ovom niovu i da bi ih izbjegao tj. da bi ih prevazišao on mora da se Trezveno  suoči sa onim “što ima”, tj. što mu je nametnuto. Oslobođenje znači Osloboditi Entitet ili Svijest koja jesmo od ograničenja pod kojima se ona nalazi. To nam je dato Mogućnošću, “jer smo stvoreni na njegovu sliku”.
Da bi se kretalo Stazom potrebno je Razumijevanje. Razumijevanje je Sila koja omogućuje kretanje i Rast i Razvoj Svijesti ili Bića. Samozavaravanje je Sila koja se temelji na Nesvjesnosti Bića ili Svijesti koja nije Svjesna Sebe i samim tim to je znak kretanja u drugom pravcu od pravca Unutrašnje Evolucije koja je uvijek suprotna od Mehaničke Evolucije Univerzuma.
Da bi se kretao Stazom čovjek mora sebe upoznati, vidjeti i suočiti se sa onim što u sebi ima, tj. što mu je dato i nametnuto, te se na kraju toga osloboditi. Ukoliko ne poznajemo sebe, bićemo pod Djelovanjem Zakona koji nam nisu potrebni i koji nas vuku u skladu sa Mehaničnom Evolucijom.
Znanje i Informacije moraju da “padnu” na Svijesni dio unutar nas kako bi nam omogućile Napredak koji dolazi Razumijevanjem
.
Put mora biti usklađen sa Spoljašnjim, Psihološkim i Spiritualnim. Nijedna od tih stvari samostalno, ili prenaglašeno ne daje Put, ali daje Fantaziju i Lutanje. Zbog toga u Ezoteričnom ljude dijelimo na Lutalice, Ludake i Zrele Ljude ili kako je to Mr. G. govorio Domaćine. Ludak i Lutalica ne mogu ni doći na Put a još manje hodati njime. Oni mogu dobiti šansu za Prilazni Put ali rijetko da ijedan od tih tipova ljudi završi Prilazni Put.

Ponavljajući u ovim zadnjim tekstovima izraze poput “Prilazni Put” i “Put” bitno je da Razumijete šta to znači.
Ovaj svijet u kojem živimo i sami ljudi upoređuju se sa Džunglom. Spoljašnji krug Čovječanstva naziva se još Džunglom. U Džungli vladaju pravila i zakoni Džungle koji izgledaju haotično, nasumični su. Čas možete da padnete u ruke nekom predatoru, čas nečem drugom. Da bi se izbavili iz Džungle morate naći stazu, koja je obično uska, širine ušiju igle. I najčešće ljudi zamjene staze za stazice ili staze koje nigdje ne vode, već samo u propast, u čeljust određenog predatora a Džungla je ispunjena predatorima.
Ako nekim slučajem pronađu Stazicu koja vodi ka većoj i široj Stazi, najčešće zbog svoje Identifikacije i Nesvjesnosti, povučeni ko zna čim, oni skrenu sa nje. Malo je onih koji uspiju da idu Stazom Svijesni da se nalaze na njoj i da moraju da je sljede kako bi se izbavili iz Dubina Džungle i došli na Prilazni Put. Prilazni Put je put koji vodi na Glavni Put ili Put izvan Džungle. Zamislite to kao Autoput. Vi morate doći na Autoput, Unutrašnji Put, koji će vas dovesti do Civilizacije tj. Svjesnog Čovječanstva i Kruga u kojem se ono nalazi. Prilazni Put je put koji je veći od stazice ili puteljka i kojih ima nekoliko stotina ili hiljada. To su sve moguće staze i putevi koji postoje za izlazak iz Ludila ovog Života. Da bi se iz toga izašlo Čovjek mora ZNATI kamo se zaputio, što se od njega traži, što to znači Put, i mora početi da se razvija u tom smijeru. Na taj način on dolazi do Prilaznog Puta na kojem počinje Rad na Balansiranju, Rad na Svijesti ili Biću, Rad protiv Ličnosti i Zakona koji njome vladaju na način da se prate savjeti i usmjerenja onih koji ga vode ili koji su dati kroz određene tekstove ili spise.
Put podrazumijeva već Budnog Čovjeka, koji se ustabiljuje u Trećem Stanju Svijesti. On dolazi na Put i kreće se prema Svijesnom Čovječanstvu.

Rad na Sebi ne može biti kao vaš svakodnevni život inače ćete završiti u raljama zvijeri, predatora koji vrebaju u Džungli kao i mnogi prije vas, ali i poslje vas. Ukoliko ste krenuli ka Sebi, putem Ezoteričnog Rada, Tantre ili neke slične Nauke, onda morate biti jasni. Isprike, Opravdanja, Fantazije, Mišljenja, Ideje koje se baziraju na Nesvjesnom, nepoznavanje sebe i slično ne može biti vaš način Putovanja. Ukoliko tako idete i mislite da postoji nešto lakše ili jeftinije, da to tako kažem, jer uvijek je u pitanju Cijena koju morate platiti, nastavite putem kojim ste krenuli. Ne igrajte se sa Radom, Tantrom ili nečim sličnim. To će onda postati put za pakao. Tantra nije za 99 % tragalaca. Ona je za njih smrt i razaranje i to će putovanjem tim Putem im i donijeti.

Naravno, nije mi u Cilju da vas plašim, ali ni da vas lažem. Put je za Odabrane. A vi ovo shvatite kako hoćete. One koji su Predodređeni da njime idu. A ovo morate jako dobro Razumijeti, ne Reagovati kako inače Reagujete.
Ne možete krenuti sa Radom i odustati ili ga prilagođavati sebi. Ili ste u Radu na Sebi, Tantričkom Radu, ili niste. Ukoliko odustajete privlačite Sile koje djeluju u vašem Životu koji će vas dovesti do Degradacije ili će se od vas tražiti mnogo više onda kada poželite da se vratite. Zato se kaže da je “Tantra Hod po oštrici mača” ili da je ona “držanje tigra na uzici”. Naravno, ove Izreke imaju i drugu stranu.

Morate RAZUMIJETI ono što Radite, inače ne možete ići Putem, ne možete se kretati, bićete vođeni Silama koje imitiraju Put i odvedeni na stranputicu. Um koji imate nije Um koji može razumijeti Put i Rad. Ukoliko to znate onda ćete biti oprezni, ali pazite se, Sile Mehaničke Evolucije djeluju tako da veoma brzo zaboravljate ono što radite i ono što niste Razumijeli te u vama bude drugačija Značenja od onih koja treba da imate, te vas na taj način odvlače od Puta i vode na stranputicu.
Premalo je upozorenja koje ozbiljno shvatate. Ono što primjećujem prateći neke od vas jeste da bez obzira na Upozorenja i dalje srljate u svoju propast. To se mora prekinuti ukoliko želite da idete Putem ka Sebi. A vi slobodno shvatite da sam krut i da tražim puno. Uostalom, veoma je jednostavno. Nađite nekog drugog koji vam daje Mistične fore i fazone i kompenzuje svoj razvoj na vama ili nađite “put” na kojem vam govore da ste već prosvijetljeni i svijetlite kao lampica na novogodišnjem boru. Ovo nije onda za vas.

Zapamtite, Put traži Putnika, a ne imitatora koji za jeftine novce želi da dođe do onog što naziva Prosvijetljenjem. A na takvom Putu biće vam postavljene zamke kako bi ste vidjeli ko ste i šta ste. Na kraju, uspijevaju samo pojedinci. Od 100 ili čak 1000 ljudi na EZOTERIČNOM PUTU do kraja dođe samo jedan ili dva. Jako malo je onih koji su došli ili se još kreću putem.
Put se ne nalazi u Tradiciji kako vam govore i kako vas ubjeđuju, iako i tamo se može naći Majstora koji znaju, ali jako malo. Većina se samo tako predstavlja.

Znači, Pamet u glavu, a dole šta uđe.

Oglasi