Vjerujem da ste do sada stekli neku određenu predstavu, a o tome je ovdje riječ, jer predstava prestaje biti predstava onog trenutka kada se sami uvjerite u ovo što ovdje pričam, o tome što je to Put, šta znači biti na Putu, kako Put nastaje, kamo bi trebao da vodi i slično. Iako ni približno nismo završili ovu temu, a i da vam odmah kažem, teško da ćemo je ikako moći završiti do kraja zbog same širine teme o Putu.
Put nije nešto romatično, kao što se to često puta predstavlja. Put nije nešto logično kako bi to mnogi voljeli i bili jasni sa tim. Put nije nešto određeno a ni neodređeno jer određeno i neodređeno uslovljavanja su Uma. Put nije Neizreciv kako vas neki ubjeđuju, jer ima svoje karakteristike, način na koji se ispoljava, ono što od vas traži, ali nije ni Izreciv i jasan Uslovljenom Umu.

Teško je razumijeti Uslovljenost u kojoj se nalazimo jer ne možemo da sagledamo Dio i Cijelinu u isto vrijeme. Uvijek, bez obzira koliko ste duboko u sebi, ostaju mnoge stvari neizrecive. Stvari su određene isto toliko koliko su i neodređene. Drugim riječima, stvari su predoređene koliko su i nepredodređene. Da bi ste došli do ovog zaključka sami morate naučiti KAKO Posmatrati, kako Vidjeti. Mi mislimo da sve to sami znamo, da znamo gledati, da znamo Posmatrati, da znamo biti Iskreni i Otvoreni, ali to je jedna jako fina zabluda, velika kao i Zabluda da imate Slobodnu Volju.
Ono što pokušavamo jeste u Uslovljeni Um dovesti Silu koja pripada Neuslovljenom Svijetu. Ono što tragaoc ne razumije jeste da je on sjecište nekoliko Svijetova koji se u njemu Manifestuju i samim tim svaki od tih Svijetova ima svoju Volju, svoju namjenu i ono što on mora ispuniti. Jedan od Ciljeva je Usklađivanje koje omogućuje da se Tragaoc kreće Stazom na jasan i direktan način koji ga vodi njemu samom. Ali kao što sam rekao u prošlom tekstu: Kojem “sebi”?
Puno je nepoznanica koje smatrate poznatim dok o njima nemate blage predstave. Priznati sebi da mi sami sebe ne poznajemo prvi je preduslov Puta. Ne možete ići ka Sebi ukoliko ste ubjeđeni da poznajete sebe. Ukoliko se poznajete ne možete upoznati ono što se krije iza toga. To vam postaje određena prepreka. A Put je prepun prepreka koje smatrate bitnim i ne možete napraviti razliku između bitnih i nebitnih stvari. Stoga, Put ne možete spoznati, ne možete ga znati, ali možete Poznavati Put i kretati se njime.

Čovjek žudi za Mističnim, za tim da bude izuzetan, da mu se Mistično, Neizrecivo samo od sebe razotkrije. S druge strane sluša takve priče i ideje koje se prenose eonima i opijen je njima. Njime Uslovljenost mašta o Neuslovljenosti kroz Uslovljen način i Um. Ne možete Uslovljenim Umom znati kakav je Neuslovljeni Um. To je ludost. Isto tako ne možete maštati o tome kakav je Put jer ga ne poznajete. Mi ne znamo Put kojim idemo. Možemo samo ići njime, ali ne i znati ga.

“Tekst koji pišem već zna mi slova. Dah koji udišem već zna mi izdah.” – na isti način Uslovljeni Um već poznat je svojoj Uslovljenosti i postaje teško osloboditi se Uslovljenosti Uslovljenošću. Zbir određenih Impresija dovode nas do Puta na kojem se pojavljujemo. Obično izabiramo Put u skladu sa Impresijama koje imamo.
U skladu sa onim što čini Um, s čim smo već Uslovljeni mi biramo Put kojim bi hodali. No, Put ne može biti izabran na taj način, jer on tada samo osnažuje Impresije. Otuda je rečeno da čovjek sa Uslovljenim Umom ne može odabrati način svog Putovanja. Ako imate sreće desiće vam se. Dogodiće vam se Put koji vam nudi mogućnost Oslobođenja. Kažem “nudi”, ne da će vas Osloboditi. I on tada ispred vas stavlja određene Prepreke koje morate prevazići. Jer ići Istinskim Putem traži jasnu opredjeljenost. On ne može biti polovičan. No, Pripravni Putevi mogu biti polovični, samo mi sada o njima ne pričamo.
Kada je riječ Uslovljena brojem i slovima kojima je ispisana ona ne može biti nikakva drugačija do takva kakva ona jeste. Na isti način Um koji traži Put uslovljen je samim sobom i on ne može da izabere svoj Put do tzv. “puta” kojim je sam Uslovljen. Igrajući se skrivača sam sa sobom on misli da Putuje Putem. A to se dešava mnogima, ali malo njih to uviđa.

U Tantri kažu da je Oslobođenje nešto što ne možete postići, što je nemoguće da postignete. Ali Tantra to govori upravo Uslovljenom Umu. Uslovljen Um ne može postići Oslobođenje i zbog toga vi ne možete izabrati svoj Put, kao što ne možete biti sam svoj majstor.
Pogledajte samo što stalno citirate, što stalno ponavljate, u kojim se krugovima SVAKI DAN vrtite. Dovoljno je Iskreno pogledati u to da vam postane jasno zašto ne možete izabrati Put ili zašto vam je potreban Majstor.
Isto tako ne možete imati drugačiji Um do onog koji imate. Mi moramo dovesti nešto na određeno Mjesto u nama što nam omogućava postepenu Razuslovljenost. Ili moramo iznenada biti izbačeni iz Uslovljenosti kako bi je mogli uvidjeti. Znači, imamo jedan od dva načina. Ili postepeno Uviđanje Uslovljenosti koju imamo i postepeno Oslobađanje terena, Svijesti kao što to kaže Tantričko Učenje ili naglo izbacivanje iz percepcije u kojoj se nalazimo. Za oba načina potreban nam je neko ko to može da nam učini, ko može da nas ili vodi ili izbaci iz te percepcije. Sami nismo sposobni.

Uzak je prolaz koji vodi Oslobođenju a on traži jasnoću hoda, jasnoću Putovanja. Određeni smo sa mnoštvom paterna po kojima živimo. Upravo zbog toga Učenja moraju biti jasno primljena i Razumljena, jer Sila Razumijevanja, unutar Tri Sile Manifestacije je ono što omogućava da se Oslobodimo.
Ovdje ne pričam o Putevima koji su jednoobrazni i koji čovjeku prilaze na hendikepiran način, iako većina je upravo “predodređena” za takve Puteve. Ovdje pričam o Čovjeku koji je sveobuhvatno krenuo ka sebi. Mnogi mogu zalutati na ovu Stazu, ali ne ostaju dugo. Uskoro Prepreke koje se pojavljuju uklanjaju one koji su nekim “čudom” zaglavili na ovoj Stazi. No, to se odigrava na način da to ti ljudi ne primjete, ili nađu Opravdanje za to i opravdaju sami sebe. Upravo to je djelovanje određenog Puta koji traži sveobuhvatnost.
Uslovljenom Umu se može ponuditi mogućnost da se razvije na sveobuhvatan način, ali ukoliko to ne bude dovoljno osnaženo takav Um ubrzo odlazi “za nečim boljim”.

Kako bi Put omogućio osobi da se kreće njime osoba mora da primjenjuje određene informacije koje joj se daju sa snagom i vrednovanjem koje je potrebno kako bi te informacije prerasle u način života, praktičnu primjenu koja će omogućiti da se unutar Uslovljenog Uma koji je Uslovljen Impresijama koje ga čine omogućilo Uviđanje tih Impresija i omogućilo mu se da na ispravno mjesto dovede Svijesnost koja omogućuje da unutar Uslovljenosti Učini nešto što ga vodi Oslobođenju. Uvođenjem novih Impresija  Čovjeku se omogućava da poništi stare impresije. No nove Impresije moraju biti postepeno uvođene i moraju da imaju dodira sa Impresijama koje trenutno postoje. Čovjek mora prvo da Uvidi ono što u sebi ima kako bi dobio mogućnost da to izmjeni. Ne možemo izmjeniti nešto što ne poznajemo, čega nismo svijesni, ono što djeluje u pozadini a mi ne znamo da to imamo i da to djeluje protiv nas. Otuda se od Čovjeka traži da je Jasan u svojoj odluci da ide ovim Putem.
Često puta Put je nepredvidiv, traži nešto što ne očekujemo, zahtjeva nešto od nas što nas i iznenadi. Ukoliko ne pratimo to ne možemo očekivati da ćemo se Osloboditi Uslovljenosti. Uslovljenost je duboka i vezuje nas na moguće i nemoguće načine.
No, moramo se osloboditi obale za koju se držimo i pustiti se Putu da nas nosi i da u njemu učestvujemo na jedan Sveobuhvatan i Svijestan način. Svijesnost je Sila koja mora biti ubačena na mjesto Nesvjesnosti, dovedena na mjesto gdje je sada nema kako bi omogućila Uviđanje Uslovljenosti kojoj robujemo te nam omogućila Oslobođenje od iste.

Ukoliko smo ubjeđeni da znamo Put, da znamo Svijesnost, da znamo sve ono u što se svaki dan ubjeđujemo, ne možemo Putovati Putem ka Sebi. Put ka Sebi je Neistraženi Izvor koji traži Povjerenje, Jasnoću, nas u potpunosti.

Raditi sa Uslovljenošću znači svaki dan sagledavati sebe i učiti novo, ono što nismo do sada primjetili, a to zahtjeva spremnost da se Hoda ovom Stazom. Čest problem koji se ovdje dešava jeste strah da otpustimo svoju Uslovljenost jer smo na nju navikli, ona nam je bliska. Bojimo se onog gdje možemo da “sletimo” Nepoznatim. No, preciznije bojimo se Osloboditi poznatog. To dvoje u kombinaciji Uslovljava nas dodatno i otežava Rad na Sebi. Otuda moramo imati Povjerenje u Učenje koje smo izabrali za svoj Put, ili drugim riječima moramo imati Povjerenje u ono što nam Put daje radi Osveštavanja, moramo imati Vrednovanje koje omogućuje da Putujemo.
Moramo znati da ne možemo riješiti Uslovljenost na neki brz način, u par sati Rada na Sebi. To je posao koji se radi cijeli život. Uslovljenja koja su nas dovela dovde gdje se sada nalazimo moraju biti osveštena i prepoznata kao Uslovljenja, ne naš izbor, ne našu Volju, već kao Uslovljenje. Način na koji vidimo, živimo, na koji primamo Svijet oko nas, na koji projektujemo Svijet unutar nas, sve to je Uslovljenje koje određuje svaki naš sljedeći korak. A to mora biti osvešteno i prekinuto ukoliko želimo da stignemo na odredište, da se oslobodimo Mjesta i Vremena u kojem se nalazimo, ukoliko želimo da Svijest i Energija budu Oslobođeni i odvedu nas na sljedeću razinu.

Biti Učenik, ići Putem, znači određenu Prijemčivost, mogućnost da se otisnemo sa Obale Uslovljenosti i upustimo se u Rad. Rad je jasan, traži mnogo, donosi nove zakone u postojeće kako bi omogućio oslobođenje od Zakona koji vladaju u ovom trenutku nama samima. Kako bi to učinio on mora donijeti određene Dodatne Zakone  u naš Uslovljeni Um. Na taj način on traži od nas da te Dodatne Zakone prihvatimo i da ih živimo. Ukoliko nemamo Vrednovanje, Jasnoću, Želju da idemo dalje, ukoliko ne unosimo Svijesnost na mjesto susreta sa Uslovljenošću ne možemo ići Putem. Ići ćemo Puteljkom koji je Prilazna Staza, ali ne i Put.

Pitanja i Odgovori

Kažeš da put do istinskog “sebe” nije naš izbor već nam se dešava u skladu sa zakonima i silama koje se kroz nas manifestiraju. To je moguće opaziti kroz stvarnost koju živimo koja nam ujedno pokazuje na koji način percipiramo tu istu stvarnost koju bi percepciju svakako trebalo mijenjati.

Upravo. Način na koji percepiramo je Uslovljenost o kojoj govorim u ovom tekstu. Mi ne možemo percepirati ništa od onoga što je izvan moći Percepcije koju trenutno imamo, a to je Uslovljenost. No, isto tako moramo da sagledamo i želju za promjenom. Odakle ona dolazi, što ona znači, zašto želimo da se mjenjamo, što to želimo da mjenjamo, koji dio nas želi promjenu i zašto, kakav želi da bude, i slično?
Sve to su pitanja koja imaju za Cilj osviještavanje Uslovljenosti koja nas drži u šaci. Tantra kaže da je Cilj Oslobođenje od Uslovljenosti, Tuposti, Inertnosti, Zatvora u kojem se nalazimo, načina na koji Percepiramo Svijet i Sebe. Sve to nas ograničava. Ubjeđenja koja imamo proizvod su Uslovljenosti koja jesmo. Put koji izabiramo proizvod je Uslovljenosti. Situacija je više nego ozbiljna i traži jasan pristup samom problemu Uslovljenosti. Način na koji primam stvarnost određen je upravo Uslovljenosti koja jesam. Ne mogu drugačije da primim stvarnost od onog na koji sam Uslovljen da je primim.

Kroz stvarnost bivamo privučeni impresijama koje nastaju onog trenutka kada shvatimo na nekoj razini koja je opet manifestacija tih istih zakona, da možemo promijeniti točku percepcije koja nas kasnije kroz rad gura u svijesnost nas samih bez obzira na stvarnost koja se oko nas dešava. Netko je spreman promijeniti točku percepcije netko nije, a netko i ne zna za bilo kakvu promjenu percepcije. Ako su impresije te koje nam daju vjetar u leđa, i ako smo svi mi manifestacija zakona i sila univerzuma koje su nam zajedničke, kako je moguće da samo netko to razumije.

Kristalizovana Svijest u nekoj mjeri. Magnetski Centar. Obično na Put krećemo kada se razočaramo u sve oko sebe, u sve što smo probali, u obećanja, ideje koje su nam davane, u vjerovanja koja imamo, uslovljenja kojim smo uslovljeni. Sve to polako dovodi do toga se počinjemo pitati “Je li to sve? Ima li nešto više od ovoga?” Put izabira Čovjeka, ali i Čovjek izabira Put na neki njemu nejasan način. Moramo shvatiti da iako možemo ići istim Putem, kroz određeno Učenje, to nije isti Put. Put je upravo Manifestacija same Mogućnosti Čovjeka koji Putuje. Da bi se došlo do Direktnog Puta a ne Prilaznog, potrebno je da je već Čovjek u dobroj mjeri Izmjenjen i da se nalazi u Stabilnijim Višim Stanjima Svijesti. Put nastaje kod čovjeka koji je Budan. Oni koji nisu Budni idu Prilaznim Putem koji vodi Istinskom Putu. Budnošću dolazimo u mogućnost da stanemo na Put i da siđemo sa Prilaznog Puta. Budnost omogućuje Put. Upravo Budnost je Manifestacija djelomično Oslobođene Svijesti, tj. Svijesti koja je Uvidjela da Uslovljeni Um ona nije i da on nema veze sa njom, već da smo njime Identifikovani, Vezani. Kako se unosi Svijesnost, kako ispitujemo sebe, tako donosimo upravo Silu koja omogućuje da uđemo u Budnost. Budnost znači da smo sagledali Ograničenost i Uslovljenost kojom smo Identifikacijom Ograničeni i Uslovljeni. Onim što nam Učenje govori i traži od nas, ono omogućuje da na mjesto primanja Impresije unesemo Svijesnost. Kada unesemo Svijesnost mi unosimo Mogućnost Sile Razumijevanja. Svijesnost omogućuje tu Silu, jer i ona je Sila koja nastaje na Razumijevanju Nesvjesnosti. Unošenjem Treće Sile između Dvije Sile mi unosimo Svijest na mjesto primitka Impresije i samim tim unosimo Mogućnost Promjene.
Često puta ljudi ne Razumiju, ali više nemaju šta da izgube. Imamo ili razočarenje u sve što smo do sada radili ili imamo Razumijevanje. Na neki način oboje je potrebno, ali može se krenuti i samo sa jednim.

Da li bi se u tom slučaju radilo o impresijama skupljenim ne samo u ovom životu? Ima li duh veze s tim putem ili je i postojanje duha ili njegov manjak isto stvar sila i zakona? 

Ne. Impresije se skupljaju mnogo života. I često puta moramo mnoge živote da ponovimo. Reinkarnacija je Dar Duha. To je ono što klasični Uslovljeni Um ne razumije. Prevelika je dubina razumijevanja Reinkarnacije da bi bila pojašnjena u par riječi ili da bi se davala javno. No, za sada recimo da moraš imati podosta života kako bi omogućila da određene Impresije nastanu i da omogućuju određeni Uslovljeni izbor. Ovo govorim jer neke stvari ne mogu biti pojašnjene na sasvim logičan i ovoživotni način.
Sve je manifestacija Sila i Zakona. No, postoje Sile i Zakoni koji su opterećeni više ili manje Mehaničnim ispoljenjem. Mjenjanjem Sebe mi mjenjamo Zakone i Sile koje vladaju nad nama, jer mjenjanje započinje unutar nas. Zakoni i Sile koji vladaju ovim Prostorom i Vremenom su iste one koje čine Uslovljenost Uma, ili još preciznije, iste one koje su sam Um. Duh je Mogućnost koja nam je data samim Stvaranjem “na njegovu sliku”. To je Mogućnost koja nam omogućuje Put. Kretanje u skladu sa tom Mogućnošću znači da se Radom i Učenjem mi opredjeljujemo za određeni Zrak u Kosmologiji koji do nas dolazi Učenjem i Putem koji sljedimo. Niz je bitnih dijelova koji moraju biti složeni kako bi jedan Čovjek krenuo Prilaznim Putem, a još veći niz je koji omogućuje da neko stupi na Put. Nesvjestan Čovjek ne može ići Putem. Problem je samo što smo mi zamjenili Prilazni Put sa Putem.

Da li naše impresije (vasane) miješaju karte u kojima je u nekom omjeru, svakom prema zaslugama, dano da se kreće putem ili da ne ide nikamo uvjetno govoreći. Ako svi imamo potencijala, zašto netko osjeti da za njega nije religija, niti spiritualno laprdanje, ali je spreman na puno veću žrtvu odricanja od identifikacija. Taj čovjek isto ne zna kamo ga to vodi i koja je to nepoznanica, ali ipak na to pristaje. Da li je to isto vezano za vasane?

Impresije mješaju karte, ali moramo znati da postoji još jedna Sila koja je potrebna kako bi se omogučilo da neko stupi na Prilaznu Stazu a kasnije na Istinski Put. A ta Sila je Sila Bića. Biće mora biti na neki način već djelomično osviješteno kako bi započelo potragu za mogućnošću Oslobođenja. Impuls koji dolazi od Bića u jednom dijelu ovisan je o Vasanama, u drugom dijelu dolazi sa Svijeta iznad Bića. Ne možemo samo posmatrati ograničenost ili samo Dio. Jer i Dio i Cjelina se uklapaju. Koliko je ovisno o Vasanama kao onom što živimo i koje čine Karmu i Samskaru, toliko je ovisno i o Impulsu koji se dešava. Manje više, niko ne može pojasniti taj Impuls. No, pojašnjenje se krije u Razumijevanju onog što Jesmo, što je naša Istinska Priroda. Isto tako taj Impuls ne može biti pojašnjen Linearnim Razumijevanjem Uma. On je zbir određene Sveobuhvatnosti samog Bića koje nije uvezano samo sa nama u ovom trenutku, kao određenom osobom ili Ličnošću, već sa sa onim što je izvan Prostora i Vremena. To se osjeti kao određena Sjedinjenost samog Bića sa Stvarnošću koja čini ovaj Univerzum. Ne mogu ti jednostavnije ovo pojasniti.
Koliko god Vasane određivale određen način na koji percepiramo Svijet toliko one mogu biti unutar Djelovanja Sila koje ih stvaraju i koje su izvan njih. Mnogi će reći to je “milost Boga”, neko drugi će reći to je “trenutak u kojem Biće sagledava svoju Prirodu koja nije odvojena od Prirode Apsoluta”, neko treći će reći “da je to određeno Djelovanje izvan naše Uslovljenosti koje nema veze sa nama”, ali sve to je samo polovično. Jer niko ne zna koje sve Sile učestvuju u tome. Pretpostavlja se, ali se jasno ne zna.
S druge strane mnogim ponavljanjima koja smo imali mi uviđamo da ono što radimo ne vodi nigdje i da se stalno vrtimo u krug, to je kao neki nejasan osjećaj u pozadini koji se desi i koji nas tjera da dalje istražujemo, određeno Nezadovoljstvo koje se pojavi i pokazuje nam da nismo ispunjeni time što radimo. To znači da u nama postoji nešto što nas tjera da idemo dalje. Mnogi će reći to je određena Predodređenost, to je određeno djelovanje Sila koje čine Biće, ali sve to mora biti uzeto sa opreznošću. Sve to su pretpostavke. To je ono što je Mistično u svemu tome. Koliko god bili sposobni pojasniti neke stvari toliko uviđamo koliko je naše Neznanje duboko.
Sile i Zakoni koji čine ovaj Univerzum ne mogu biti zatvorene do kraja i kroz njih prolaze Sile i Zakoni koji pripadaju Višim Dijelovima Univerzuma i čine da u sebi osjećamo određenu Želju za potragom. Na neki načim u nama stvaraju nešto što je slično Čežnji, nešto što sliči Duboko Intuitivnom Osjećaju da to i dalje nismo mi i da smo nešto mnogo više od onoga što u ovom trenutku jesmo. Nijedno Stanje a samim ti nijedni Zakoni i Sile nisu izvan Apsoluta i njegove Volje. Samim tim TO ima moć da djeluje u skladu koji je čak suprotan od Zakona i Sila koje djeluju na ovom mjestu i vremenu. Sve mora imati svoja dva kraja. Samim tim moguće je unutar gustih Vasana da se pojavi određena Ideja koja je isto tako Vasana na neki način, ali koja dolazi iz Višeg Svijeta. Upravo ona nas na tjera da krenemo istraživati dalje. Na svakom sljedećem nivou pojavljuje se drugi ili novi Impuls koji opet dolazi sa Višeg Svijeta i koji se ugrađuje u Uslovljenost na tom Nivou i omogućuje nam kretanje. Oslobađanjem od Uslovljenosti na ovom Nivou mi se predajemo Višim Zakonima i Silama, koje su opet Uslovljenost na neki način, ali mnogo manja Uslovljenost od ove. I to je određeno kretanje Prilaznom Stazom ili Istinskim Putem. Razlika između njih jeste u tome što Istinski Put traži Istinskog Čovjeka. Prilazna Staza traži Čovjeka koji je Uslovljen ali u sebi sadrži Impuls Svijesnosti koja ga polako Oslobađa Uslovljenosti i omogućuje mu Rad na Sebi.

Namaskar

Oglasi