Često me pitaju Šta je Tantra? I obično nađem neki odgovor u zavisnosti od toga ko je ispred mene. Ali najčistiji Odgovor koji mogu dati, Odgovor koji definiše Tantru može se izreći u dvije riječi. NE ZNAM.
To je Tantra. Vrhunska Tantra. To je sudjelovanje u Misteriji Života, neponovljivoj, neodvojivoj od Suštine samog Univerzuma. Tantra nije Definicija, ma koliko ona bila prekrasna, veličanstvena, mistična, razumljiva ili ne-razumljiva. Ona je Sudjelovanje u Srži Života na jedan veoma Svijestan način, koji ne isključuje ništa i nikog. To je njena Srž. Tri Svete Riječi Vrhunske Misterije: Svijesnost, Svijesnost, Svijesnost.
To je Tantra. Sudjelovanje u Životu na jedan Osvješten način, Svijesno preuzimajući svoju Ulogu koju imamo kao DIO Apsoluta, kao Dio Vječne Cijeline koja je izražena kroz svaki Atom Univerzuma.
To je Tantra.
Veliko DA životu kakav Jeste. DA koje ne isključuje ništa i sve prihvaća, jer je TO IZRAZ SAMOG ŽIVOTA.
To je Tantra.
Ritual za Ritualnog Čovjeka. Tehnika za Tehničkog Čovjeka. Kontrola Energije za Shaktičnog Čovjeka. Razvoj Svijesti za Shivaističkog Čovjeka. Transcedencija za Transcedentnog Čovjeka.
Sve To je Tantra.
Tantra nije ograničenost, nije za VSP ljude (Very Spiritual Person), nije odbacivanje, borba, sukob. Nije samo specifična tehnika, tajni Rituali, zatvoreni krug izabranih. Ali..
I to je Tantra. Malo ograničena, ali je Tantra.

Onda što je to Tantra, bez da se zezamo?
To je razvoj svojih Potencijala u potpunosti, u svakodnevnici Života. Razvoj unutar potpune ograničenosti Razumijevanjem da tvoja Priroda nije ništa drugo do Priroda Brahmana, Apsoluta. Razvoj Svijesti koja Jesi i koju si zaboravio. Razvoj Unutrašnjih Energija i njihova kontrola. Buđenje Kundalinii Shaktii kroz usmjerenje na Najviše. Preokretanje Evolucije u Involuciju i kretanje nazad ka Izvorištu sveg postojećeg.
To je Tantra.
Ona se ne sukobljava sa Prirodom Života, nije protiv nje. Ona je veliko DA samoj Prirodi Života pa čak i onoj koja će većinu odvesti u sam centar Pakla, zajedno sa Papom u devetom krugu pakla.
To je Tantra.
Ona je osmijeh iza bola, ona je Radost u susretu sa Smrću. Ona je ono što ostaje kada sve nestane i vrati se nazad odakle je došlo u sam Apsolut. A mislim da je i sam Apsolut premali za nju.
Ona je Misterija Univerzuma, nedokučiva za kukavice, nedokučiva za umove koje traže Uslovljenje kao izvorište svoje prirode Uslovljenosti. Ona je Majka i Kurva, Otac i Ratnik.
To je, gospodo moja, TANTRA.

Ja ne znam što je to Tantra. Iako izgleda apsurdno da pišem o njoj. Kada bih rekao da znam bojim se da bi me ona ispljunula iz sebe kao mlaki komad nepečenog mesa.
Ja ne znam kako se postaje Tantrik. Niti sam ikada postao Tantrik. Ja sam samo Učenik u Misteriji koja se krije iza imena Tantra. I uslovno sebe nazivam Tantrikom. Iako sam Iniciran u ta Učenja i na kraju sve to odbacio i ostao samo Ja. Obično Ja koje sada gleda šta piše i smije se Misteriji koju ne zna objasniti a 20 godina je u njoj.

Pitali su me da im objasnim Tantru. Ali to je kao da me pitate da objasnim samu Misteriju Života, kao da vam objasnim Miris Ljubičice, a ja to Ne Znam. Objasnite vi meni Miris Ljubičice ako možete!

Ne mogu. Ne znam. Ne želim. – Sveto Trojstvo. Brahma, Vishnu i Shiva.
U biti, Ne Interesuje me Definisanje Tantre.

Tantra je Ništa i Sve. To je Dah u Dahu. Duh u Duhu. Energija u Mesu. Bog u Energiji. Smisao u Besmislu. Ideja u Ideji. Ludilo u Ludilu.
Sve To je Tantra.
Ona je određeni “stav” koji imate kada se susretnete sa Životom koji vas usmjerava DIREKTNO ka Srži samog Života. Kretali se ka Paklu ili Raju, svejedno je. Srž je svugdje ista.
I to je Tantra.

Tantra je i kontrola Energije i proučavanje Uslovljenog Uma, ali i Transcedencija u isto vrijeme. To je Unutrašnja Spoznaja koja je jasno izražena riječima: “Ja sam Sam Centar Univerzuma koji je ispoljen kroz ovu tačku u kojoj doživljavam sam Sebe kao Sam Univerzum.”
A opet nije tako bezumna da kaže sve to, sem u šali i sa osmjehom na licu.

Tantra je Duša Duše koja u svemu vidi sam Apsolut kao Izvorište. Bilo kroz Smrt, bilo kroz Rađanje, bilo kroz Seksualnost, bilo kroz Patnju, bilo kroz Radost, bilo kroz Blaženstvo.
To je Tantra.

Ali ja stvarno Ne Znam što je Tantra. I stoga nemojte mi vjerovati. Skočite u Misteriju Tantre, bez da pitate što je ona. To je VRHUNSKA TANTRA.
To je isto kao što se neko rodi u plemićkoj porodici i samim tim je Princ. Isto je i sa Tantrom. Rođen si za nju ili nisi. Prosto, direktno i najčistije.

Jedan Majstor kaže: “To je Prepoznavanje koje je povezano sa Dubokom Spiritualnom Genetikom”.
Možda.
Da.
Ne.
Ona to jeste, ali i nije. Nije bitno da li ste ikada bilo povezani sa njom, kroz ko zna koje živote. A opet biti u samoj Srži Tantre.

To je Krišna. To je Šiva. To je Brahman. A opet ništa od toga nije Tantra.  Ako ovo ne izazva smijeh u vama, ali smijeh Dubokog Prepoznavanja da ujedno znate što ona jeste i u isto vrijeme Ne Znate što onda jeste, onda za vas nije Tantra.

Tantra je uživati u disanju Dijeteta, njegovoj Nevinosti i prepoznati je kod sebe. Tantra je vrhunski Spoj Žene i Muškarca u kojoj oboje gube same sebe pronalazeći se u Jednom Jedinom Dahu koji je zajednički. Tantra je biti duboko zagledan u Smrt i osjetiti njenu Jedinstvenost. Tantra je pjevati Kiirtan a u isto vrijeme koristiti Um na veoma precizan način, razmišljati na nekoliko razina u isto vrijeme a opet nijednoj ne dati za pravo. Tantra je Osjećati Misteriju Sopstva u svemu oko sebe, pa čak i u najgorem Neprijatelju, a opet stati nasuprot njega kao Arđuna spreman na boj potpuno jasan da nema greške u tome.
To je Tantra.

Tantra je slušati posljednje otkucaje svog srca i sa osmjehom shvatiti da je metak koji vas je pogodio sam Apsolut i vidjeti u krvniku koji vas je ubio samu Srž Života. A opet, ona je radost Življenja, Rođenje Djeteta, Nevinosti u okovu od mesa.
Tantra je otpjevati Mantru Šivi – Om Namah Shivaya – i znati da tu nema nikakvog Šive i da sve to Pjevate Sebi. Tantra je reći “JA” a znati da je to sam Šiva.
Sve To je Tantra.

Tantra je Praznina ovog papira (uslovno govoreći) na kojoj nastaju riječi koje pišem, ali i same te Riječi su Svetost Tantre. Tantra su vaše Oči nad ovim Slovima koje znače sve i ništa u isto vrijeme.
To je Svetost Trenutka prožet Osjećanjem Sebe kao same srži Univerzuma koja posmatra samu Srž Univerzuma.
To je Tantra.

Tantra je pogledati Partnera u Oči i vidjeti da tamo nema nikog do vas Samih. Sjediniti se sa Sobom kroz Oči koje vas posmatraju. A opet znati da je to Drugo Ljudsko Biće koje može a i ne mora vidjeti Svijet poput vas. Tantra je oštrica Mača spremna na smrtonosni pohod sasvim jasna da ne čini ništa od onoga što nije sama Srž Apsoluta. Ona je oštri skalpel u rukama hirurga koji reže kako bi spasio život.

Tantra je Kalii. Tantra je i Durga kada Kalii shvati svoju Prirodu. Tantra je Boginja pored vas koja vas kritikuje što niste oprali suđe.
Tantra je Shiva ispred vas koji nije svoje čarape bacio u korpu za prljavi veš. Tantra je Muškarac koji vas nervira i provocira. Tantra je Muškarac kroz kojeg doživljavate svoju Srž Žene.
To je Sve Tantra.

I mogao bih ovako knjigu napisati. Što mi i nije Cilj. I neću dalje nastaviti. Ko je shvatio, shvatio je. Za koga je pisano, pisano je. Kako bi to rekao svaki dobar Arapin – Maktub.
I taj Maktub, upravo, to je Tantra.

I da završimo.
Ja NE ZNAM što je Tantra. Isto ne znam Što Tantra NIJE. Stoga nemojte da mi vjerujete.
Znam samo jedno, a to znam Sobom.
Ja sam Sama Srž Univerzuma ispoljena kroz ovaj Um i Tijelo sa Tačkom Percepcije kojom Posmatram Svijet (Univerzum) i Svjedočim o Njemu u Njegovom Svijetu, a Njega doživljavam kao Sebe Samog.
I ZNAM da je to Tantra.

A sada to ponovite i vi sami.
“Ja ________ (ime) sam Sama Srž Univerzuma ispoljena kroz ovaj Um i Tijelo sa Tačkom Percepcije kojom Posmatram Svijet (Univerzum) i Svjedočim o Njemu u Njegovom Svijetu, a Njega doživljavam kao Samog Sebe.”

To je Vrhunska Misterija Tantre.
Svi je Znaju i Niko je Ne Zna.

Namaskar

Oglasi