Određena Ideja koja zaokuplja ljudski Um povezana je sa tri stvari. “Ja Jesam”; “Ja Činim”; i “Ja sam uživaoc”. Prije bilo kakvog “činjenja” mora postojati onaj koji omogućuje bilo kakvo “činjenje” i upravo on je okosnica Trojstva ljudskog iskustva u kojem se “Ja Jesam” beskrajno vrti kroz niz Impresija i Ideja koje ima o sebi i svijetu. Ne moram naglasiti da je to “Ja Jesam” nesvjesno samo Sebe i da je to upravo ono što uzrokuje Patnju i Bol kod Čovjeka.
Rad na Sebi upravo orijentisan je ka Uviđanju ovog “svetog trojstva” ljudskog iskustva, i nebitno je od kojeg ćete krenuti, već je bitno da Razumijete sva tri.
Brahma, Shiva i Vishnu – Sveto Trojstvo Stvaranja – kada se odvoje od svoje ikonografije i mistične magle koja ih okružuje, zahvaljujući onima koji nemaju Razumijevanje, omogućuju Čovjeku da shvati što je to što omogućava svako iskustvo, svaku percepciju  Stvaranja, od Praatoma pa do najgušće materije.
Svijest Čovjeka je kao Svijest pileta. Toliko je malena da mu omogućava samo određeno preživljavanje u neprijateljskom okruženju i ona nije sposobna izvesti ga iz kruga Ponavljanja u kojima se Tri Sile izražene Svetim Trojstvom izmjenjuju i manifestuju igru za igrom. Opsjednuti Um igru je zamjenio za Stvarnost i sada sam sa sobom vodi dijaloge Oslobođenja i Robstva.
Tanak je prolaz kroz koji dopire Život u ljudskom Iskustvu, toliko tanak da “će biti lakše kamili da prođe kroz iglene uši, nego bogatom čovjeku da dođe do Carstva Nebeskog”. Opsjednuti Um upravo je bogati čovjek koji ne može ući u Carstvo Svijesnosti ili Krug Svijesnog Čovječanstva.
Svijesnost je jedini Put koji vodi ka Carstvu, ili Nebeskim Razinama na kojima stanuju Bogovi. Kako može nešto što je nesvjesno da vas dovede do Razine na kojoj obitavaju Svijesna Bića? Ponavljanje citata, mantri, ideja, igre sa energijama, sve to su igrice za nezrelu djecu opsjednutu svojim Umom koji pokušava naći zanimaciju kojom bi ispunio svoje nesvjesno vrijeme. Ako je Svijest Sama Cilj otuda Uvid da je ona jedini Put.

Smiješno je čuti i vidjeti tu svekoliku “toleranciju” kojom se svi kite i vidjeti je samo kao Paunov rep kojim mašu ispred očiju Uspavanih. Uspavani i Uslovljeni ne vide dalje od Paunovog repa kićenih gurua i majstora. Opsjednutim Umom kakav jeste upravo dobijaju hranu za Smrt koju žive. Ono Stvarno i Moćno ne može proći pokraj Opsjednutog Uma Uslovljenog Impresijama i Idejama koje nastaju iz njih. Tolerancija, Mistična dijareja, sindrom Paunovog repa, superiornost skrivena iza preodređenosti sve to su samo zamke za Opsjednute. Nije čovjek Opsjednut “mističnim” demonima kao Entitetima, već je Opsjednut Demonom Uma. Nije Đavo ili Demoni ono što uzrokuje njegovo robstvo već ono “što ga je ubjedilo da ne postoji”, a to je sam njegov Um. Lopov ne može uhvatiti Lopova, koliko god se trudio, ali Svijest može sagledati Lopovluk Uma koji igra igru Oslobođenja. Otuda potreba da se Posmatra, da se Uvidi ono što nije od Onog Svijeta.
Česta misao koja Opsjednuto Opsjeda Opsjednuti Um izražena mišlju “kako Svijesnost ili Pažnja može da me Oslobodi” upravo naglašava ono što se kaže izrekom “Ne bacajte bisere pred svinje. Bisere će pogaziti a vas rastrgati” – ali Opsjednuti Um ne vidi da se tu upravo govori o njemu samom, stoga projektuje na okolinu ono što bi sam na sebi morao primjeniti. Puno je riječi Probuđenih izrečeno što Opsjednuti Um koristi samo za svoju ličnu Uspavanost. Pogrešno i ubojito za Život kojim se napaja.

Svijest, Svijesnost, Pažnja, Posmatranje, Oslobođenje, Probuđenje i niz drugih riječi koje se pogrešno tumače Uslovljenim Umom. Ako su vam prljave ruke kako možete očekivati da voće koje jedete neće biti prljavo? Možete li Uslovljenošću raspoznati Oslobođenost? Može li Uspavanost osloboditi samu sebe mističnom idejom o Probuđenju? Može li Um sam po sebi da shvati vrijednost Autentičnih Impresija koje se unose s ciljem razbuđivanja Života u vama?
Sjetite se trenutka kada ste bili Živi, kada je u vama nešto pucalo od Radosti, Spontanosti, Sreće bez uzroka i iskoristite ih za Razumijevanje da je ono što je Živo u vama upravo ono što je omogućilo takve trenutke, trenutke u kojima Uslovljeni Um ne postoji. Sjetite se trenutka Orgazmičnog Iskustva i oslobođenosti koja prati to iskustvo. Može li Um da ponovi takvo što? Ima li on snagu da vam da Život kada je on sam proizvod Smrti?

Najjednostavniji način da shvatite što je to Svijesnost jeste da se Osjetite Život koji postoji u “vama”. Kažem “vama” jer očigledno mislite da ste Uslovljeni Um čim taj Život posmatrate “kao u vama”. Život nije “u vama” već ste vi, Uslovljeni Um, u Životu. I upravo na taj način Uspavanost “u vama” hrani se Životom. To je vrhunac Neodgovornosti.
Stara Tantrička Izreka kaže: “Život se Životom hrani” i mladi Uspavani Umovi infantilno se smiješkaju na ovu izreku ne shvatajući da samo Smrt se smiješka na izreke koje je osnažuju. Šta je to Život kojim se Život hrani? Što je to Živo a što Mrtvo “u vama”? Što je to što ima mogućnost da se Oslobodi? I što je to, pobogu, što morate Osloboditi?

“Ti nisi ni Činioc ni Uživaoc Čina” – Ideja, Impresija koja mora da prodre duboko “u vas” kako bi odzvanjala Vibracijom koja omogućuje Oslobođenje. Rekao sam da smo mi određeno Trojstvo, kao što je On ispoljen određenim Trojstvom. Trojstvo Stvaranja multiplicira se na svim razinama i ono omogućuje Trijade Stvaranja svih Razina. U vašem slučaju to je Život koji je ispoljen kao “Ja Jesam” i omeđen Dvojnošću “Ja Činim” i “Ja sam Uživaoc činjenja”. To dvoje, Dvije su Sile Trojstva koje omogućuju stvaranje ali i San u kojem Um uživa. Um je njima građen, Akcijom i Reakcijom, Akcijom i Otporom, smijelošću i kukavičlukom. “Ja Jesam u vama” mora postati Volja koja Voljno upotrebljava ono Što Život Jeste ispoljeno Svijesnošću i Pažnjom koja ne smije biti “mlaka da ne znam da li da vas ispljunem ili progutam”.

“Ako u trenutku Svijesnosti, kada vježbate taj čin, sa vas ne kaplje znoj, nećete se pomjeriti sa mjesta”. – riječi su jednog Istinskog Majstora koje ilustruju način na koji morate prići Radu na Sebi.
Mlaki ste. A ta mlakost ne daje rezultate sem što osnažuje Smrtno tako da ga omotava riječima Živih i iskorištava da se njima hrani. Posmatranju i Svijesnosti morate prići na Živ, Vreo način. U vama mora postojati Vatra koja sve sagorjeva. Ne očekujte od tzv. mističnih Energija, kanalisanja bogova i boginja da će vam to dati. Oni se samo hrane vama i na taj način osnažuju i djeluju na vas. Vaša Svijest o Sebi mora biti Vatra koja će sagorjeti cijelo Trojstvo i pretvoriti ga u nesvetost.
Rečeno je da samo Brahman može da vrati Triniti u Jedinstvo. Onda što je to Brahman, kako je on ispoljen “u vama”?

Prije svega morate omogućiti Neutralnoj Sili da zauzme svoje mjesto, Brahmi da preuzme glavnu ulogu u Trojstvu Akcije – Vishnua, i Otpora – Shive. Nebitna je sada razlika u jeziku. Možete i Shivu smijestiti u Neutralnu Silu i umjesto Brahman nazvati je Shiva. Srećom, Tantra ima niz načina da vaš Uslovljeni Um dovede pred Kapije Propasti. Upravo to je njena moć kao Učenja. Prilagođenost, Smjelost, Znanje, Htjenje, Prodornost, Voljnost, Istinitost – to su Kvalitete koje su vam potrebne kako bi ste riješili Misteriju Uslovljenosti.

Sada, pitanje koje se često pitate, i koje postoji “u vama”.
“Kako nešto kao Svijesnost omogućuje Oslobođenje?”
Još “u vama” to nije jasno?
Pa i ne može jer je “u vama”. Vi ste se izjasnili, izvagali i odredili Identifikacijom – ili kako bi to rekao Buddha prije 2500 godina, Vezani ste. Onda su sljedbenici shvatili da moraju da se odvežu od Spoljašnjeg. Ne znam prevrće li se on u grobu ili se smije ludosti ljudskoj.
Sve dok ste vi “u vama” ne možete ništa napraviti. Rečeno je da je cijelokupno Tantričko Učenje upravo promjena Percepcije.
Kada Učenje kaže: “Da ste vi sama Stvarnost”, “Da ste vi sam Apsolut”, “Da ste vi sam Brahman” i da je Put upravo Put ka Sjedinjenju, ne Ujedinjenju kako mnogi misle, Put kojim može ići samo Brahman, s tim je rečeno kako da promjenite Tačku Percepcije iz “u vama” Uslovljenog Uma u “u vama” Tačke Svijesti ili Bića, samog Brahmana.

No, koju ponudu ćete dati Svetom u vama? Morate nešto Žrtvovati. Što ćete Žrtvovati pred ulazom u Kapije Blaženstva? Morate dati nešto niže, nešto što vam je najvrednije, nešto čemu cijelo vrijeme govorite kao Stvarnosti koja mislite da jeste. Upravo ono s čim ste sada Identifikovani morate ponuditi kao Žrtvu pri ulazu na Kapiji Blaženstva. Ne možete postojati na dva mjesta u isto vrijeme.
“Ne možete služiti dva gospodara” – rečeno je. Da bi ste se Oslobodili morate već biti to Što Jeste. I zbog toga se kaže da samo Probuđeni može da se Oslobodi, ne i Uspavani. Ako ste vi ono “u vama” onda vi ne možete da se oslobodite i morate da Umrete.

Često se čuje pitanje iz gomile što je to što Umire? Šta znači “morate Umrijeti”? Pa to znači upravo to što znači da VI MORATE UMRIJETI.
Sada, što ste to vi? Koje vi?
To je bolje pitanje.
Upravo to je ono “u vama”, mjesto u kojem ste zapeli i mislite da ste vi. U stvari to i jeste vi. Samo Lažno vi. Uslovljeno, Uspavano, Identifikovano vi. I upravo to mora Umrijeti. “Jer Smrt je Pročišćenje.
“Najveće Pomazanje je okupati se sopstvenom krvlju” – a vi ovo shvatite kako želite, jer mi nije namjera da vam sve nacrtam.

Smrt je ono Smrtno u nama – pazite kako sam složio rečenicu – a to Smrtno nisam Ja. Smrtno je vaš Uslovljeni Um, Ideja koju Živite, Slika koju imate o sebi, Umišljenost, ono što je nastalo Uspavanošću i samu Uspavanost podržava. To je ono što sada jeste – to ste vi – UM (Uslovljena  Manifestacija). Kada Posmatrate, kada se Odvajate, kada Razumijete Ideju da ste Vi sam Život, sam Brahman, sama Svijesnost, sama Svijest koja je manifestvovana u Osjećaju Ja ili Ja Jesam upravo činite Vrhunsko Pomazanje, Vrhunsku Misteriju koja vodi Kapiji Blaženstva. Mjenjanjem Tačke Percepcije hranite se Smrtnim i Smrtno dajete kao Žrtvu Živom. Na taj način Živo se hrani Smrtnim i postaje još Življe. Održavanjem Posmatranja ili Svijesnosti ili Saznanja “Ja sam Apsolutna Stvarnost” na način da je to Vatra u vama, a ne mlako podgrijani paprikaš svega i svačega, mjenjate tačku Percepcije i Smrtno pretvarate u hranu za Živo. Ličnost postaje Pasivna a Živo koje jeste – ne “u vama” – postaje Aktivno. I to je početak nove Trijade u kojoj Trojstvo mjenja poredak. To je početni korak ka Probuđenju.

Trenutak u kojem nastaje Sjedinjenje jeste trenutak Osviještenosti Trijade ili Triju Sila ili Trojstva ili Trinitija u kojem se Uviđa Činjenica da sve Troje vibrira istim Životom koji je Manifestacija Svijesti koja je vaša Priroda. Izraženo riječima mističnih gurua: “Postajete Posmatrač, Posmatrano i sam proces Posmatranja”.
To je Otkrivanje Četvrtog Stanja Svijesti, Turiye, Objektivne Svijesti u kojoj potpuno nestaje bilo kakva Individualnost.

Tantra kaže da Čovjek mora Razumijeti svoj Um kako bi se njega Oslobodio. Svijesnost ima dva kraja. Jedan vodi Razumijevanju Uma i čini Transformaciju, drugi vodi Uvidu u Sebe i čini Transcedenciju. Cilj Svijesnosti jeste i jedno i drugo. Ali Transformacija mora da bude hranjena Razumijevanjem Uslovljenog Uma te na taj način ojačana. Otuda Posmatranje koje je nužno na Putu Sjedinjenja ili Oslobođenja.

Namaskar
AtmaSambhava

Oglasi