Šta li znači ova izreka, ponekad se pitam: “Ne sudite, da se ne bi sudilo vama. Jer, kakvim sudom sudite, takvim će se i vama suditi; i kakvom merom merite, takvom će se i vama meriti.” –  Ali više u smislu što ona STVARNO znači????
Volimo Izreke, Citate, Ideje, ali da li znamo kolika je njihova Dubina i Moć?

Rečeno je da neko može da prepozna određenu Dubinu u Svetim Spisima u odnosu na Dubinu sopstvenog Bića. Ali i to nije dovoljno razjašnjeno. Šta znači “Dubina Bića”?
Šta to u “Dubini Bića” sve uključuje?
Volio bih da malo i pričamo. Ovako vodim dijalog sam sa sobom a nekako, nekim čudom, ovo o čemu pričam javno, znam tajno pa ne moram sa sobom da pričam.
Znači, vaša mišljenja.
I ne brinite, niko neće da vam Sudi na mišljenju, ideji, određenoj Dubini koju imate.

Oglasi