Mnoge zbunjuje jedan Aksiom u Tantri, iako ga manje više svi razumiju na određen način, kada se u njega uđe dublje počinjemo uviđati da on i nije tako jasan ukoliko čovjek nema svoje lično iskustvo što to znači.
Riječ je o Aksiomu: “Gdje je Shaktii tu je i Shiva. Gdje je Shiva tu je i Shaktii.”
“Gdje je plamen tu je i vatra”
– tj. plamen ne može biti odvojen od vatre. “Gdje je sjaj Sunca tu je i Sunce” – tj. toplota i svijetlo Sunca ne može biti odvojeno od Sunca samog po sebi. “Gdje je Energija tu je i Svijest” – tj. energija je sama djelatna snaga, moć, pokret, Kriya ili Akcija Svijesti i samim tim ne može biti odvojena od nje.
“Brahma  (Istinsko Biće), sadrži Svijesnost (Svijest) i Operativni Princip (Energija, Snaga)”.

Mi sami kao i naš život je upravo to što je rečeno ovom izrekom. Ukoliko je naša Svijest neprobuđena, naša Energija je u Haosu. Ona ide sama od sebe nošena životnim okolnostima, pod djelatnim Zakonima koji vladaju mjestom i prostorom a samim tim i vremenom. Karakteristika ili Priroda Energije koja je u haosu jeste Nesvjesno Biće koje je nošeno od obale do obale kretanjem Struje Vode.
Sadhanom, Unutrašnjim Radom i razvojem Svijesti Energiju koja je ispoljenje same Svijesti u pokretu (njen Djelatni organ, Operativni Princip) vraćajući se Sebi, razvijajući Svijesnost, vi u stvari u isto vrijeme Shaktii (ili Prakrti ili Energiju) okrećete prema sebi. Upravo to je simbolika Kundalinii Shaktii. Kundalinii nije nikakva mistična Energija kako se mnogi to trude pokazati, već je to jednostavno Energija koja je ispoljena kroz vas same, samu Svijesnost, koja se u svojoj grubljoj manifestaciji ispoljava kao misao, emocija, pokret, instinkt, seksualnost. Životna Energija sama po sebi.


Kada kažemo da “Svijest slijedi Energiju” kažemo da je taj čovjek Nesvjestan, ne poznaje Sebe, nije svijestan “entiteta” u pozadini, tj. Svjedoka, Sebe kao osjećaja Ja i samim tim kretanje Operativnog Principa te Nesvjesne jedinke manifestuje se kao potpuna Identifikacija sa funkcijama. Tj. čovjek je poistovjećen sa željama, mišljenjem, idejama koje ima, emocijama i slično, a opet ništa od toga nije njegovo već je čista kreacija Zakona i Sila koji su sami Energija ili Shaktii. On je vođen i usmjeravan od Energije koja ima neki svoj smisao.

Energija ima tri kvalitete, isto kao i Svijest. U Tantri Kvalitete Svijesti podjeljene su na Tri Aspekta Shive, Bhava, Bhaerava i Shiva. Samim tim Energija je podjeljena isto tako na Tri Kvalitete, Bhavanii, Bhaeravii i Shivanii. Kasnije ćemo to bolje pojasniti i uvidjeti kakve to ima veze sa Sadhanom. No, isto tako Energija se može podjeliti na tri Gune, Tamas, Rajas i Sattva. Upravo Sattva odgovara osjećaju “Ja Jesam”, Rajas odgovara osjećaju “Ja Činim”, i Tamas odgovara osjećaju “Učinio sam” – sve sam obavio ja.

Svijest nikada nije Djelatna. To nije funkcija Svijesti. Djelatnost vrši Energija, ali pod direktnom kontrolom Svijesti. Istinska Priroda ili Brahman u sebi sadrži oboje i Energiju i Svijest.
Samo ispoljenje Brahmana već je ispoljenje Tri Kvalitete i svaka od te Tri Kvalitete ima svoj Operativni Princip. Tj. svaki Kvalitet Svijesti koja je odgovorna za Kreiranje pod sobom ima isti taj Kvalitet Energije. Drugim riječima Apsolut je ispoljen u Trostrukom Kvalitetu koji su u Tantri prikazani pod nazivima Brahma, Shiva i Vishnu. Čest prikaz tog Trojstva jeste prikazan i kroz Aspekte Shive, tj. Shiva, Bhaerava i Bhava. U nekim oblicima Tantre to je prikazano Ženskom formom ili Shaktii.

No, vratimo se na naš jezik. Energija koja je ispoljena u vidu Funkcija koje imamo i koja se ispoljava kroz čula kada je u najgušćem vidu ispoljenja ili vibratorno rečeno kada je ona gruba i teških vibracija, svijesti o sebi nema, onda je Svijest potpuno okupirana i Svijest je vođena Energijom, zarobljena njome, da to tako kažemo. Kada čovjek krene da radi svoju Sadhanu, kada počne da obraća Pažnju na Svijesnost, na razvoj iste, on više nije uhvaćen u zamku Energije i već u sebi počinje da razaznaje Svijesnost, tj. Entitet koji Svjedoči. Energija postaje suptilnija i ona više nije orijentisana samo na Materijalnost i samim tim nije toliko Gruba. Tada kažemo da je Kundalinii Shaktii u procesu Buđenja. Ona nije Budna, onda se nije vratila svom Izvoru, već je u procesu da to učini. Kada je sva Energija koju imamo usmjerena ka Izvoru, u nama se javlja sve jači osjećaj Jastva, Osjećaja Ja, mi smo Svijesni Sebe i najčešće boravimo u Trećem Stanju Svijesti. Tada kažemo da je kompletno naše ispoljenje pod kontrolom Svijesti, tj. Energija ide tamo gdje je Svijest i više nas ne nosi kuda poželi.
Jedinstvo Trojstva postiže se Milošću Objektivne Svijesti ili Brahmana. Same Tri Sile ne mogu da se vrate u Prvobitno Nemanifestovano Stanje, jer one same sebe ne mogu da ponište. Upravo zato često puta u riječima Majstora čujemo kako kažu da je Finalno Probuđenje u stvari Milost samog Apsoluta.

Isto tako Energiju možemo predstaviti na drugi način. U smislu kako je to Mr. G. predstavio. Energiju je definisao kao Vodonike. Svaka forma i oblik ima svoj karakterističan Vodonik koji je gradi. No, nas sada ne zanimaju Vodonici koji su povezani sa Formama i oblicima izvan nas.
Ličnost je splet određenih navika i osobina čiji je karakteristični Vodonik 48. Svaki Utisak koji primamo jeste jedan vid Energije i samim tim svaki Utisak je Vodonik 48. Utiske primamo kroz spoljašnja ili unutrašnja čula.
Kako bi postojala Transformacija Grublje Energije u Suptilniju, mora postojati nešto što omogućuje tu Transformaciju, tj. Energija koja omogućuje da se određena Grublja Energija Transformiše u Suptilniju. U našem slučaju to je Pažnja ili kod razvijenijih ljudi možemo reći i Svijesnost. Vodonik Svijesnosti jeste Vodonik 12, koji je Transformator Grubljeg Vodonika 48 u Suptilniji Vodonik 24 ili Vodonik 12.
Samim tim i Svijesnost je određena Kvaliteta Energije. Sve što je ispoljeno je Energija.
Svijesnost koja je potpuno identifikovana sa Ličnošću jeste upravo pod kontrolom Energije i hrani se Vodonikom 48. Samim tim nema nikakve mogućnosti za Transformaciju. No, kada se u nama pojavi svjedočenje, kada počnemo da sagledavamo sebe i upoznajemo sebe, u nama se pojavljuje određeni rascjep, tj. odvojenost od onoga što vidimo i to je početak Posmatrača, početak Svijesnosti. Ta Svijesnost koja svjedoči omogućuje Unutrašnji Razvoj ali je i sama proizvod određenog Vodonika, tj. Vodonika 12. Ukoliko ta Svijest ne trasformiše grublju Energiju u Suptilniju ona sama neće imati dovoljno Energije kako bi se održala. Stoga i kažemo da ne možemo održati Svijesnost sve dok ne naučimo da skupimo dovoljno Energije koja bi bila Transformisana u Svijesnost.
Najfinija Energija koju naš Sistem Tijela i Uma može proizvesti je Vodonik 12, koji je Vodonik i Seksualnog Centra i Istinskog Ja. Otuda možemo povezati izreku da je Životna Sila upravo ono što kreira sam Život. No, to je samo jedan njen Kvalitet. Isto tako njen Kvalitet je Istinsko Ja. Iznad toga je Vodonik koji pripada Kauzalnom Tijelu ili Besmrtnom Tijelu, koji je sam po sebi Cilj svih Praksi. No isto tako najfinija Energija koju SVIJESNO možemo stvoriti izražena je Utiskom koji nastaje Svijesnošću Istinskog Ja.
No, da bi se kvalitetno radilo sa Seksualnom Energijom čovjek mora imati doticaja sa Istinskim Ja, ili Budnošću. Tek tada on može Transformisati Seksualnu Energiju u Kauzalno Tijelo u većoj količini. No, isto tako da bi smo imali bilo kakav Rad sa Seksualnošću moramo razvijati Svijesnost. No, to sada nije tema.

Život je Energija. Sav ispoljeni Univerzum je Energija. Cilj svih praksi je određena kontrola tih Energija. Pošto Energija nije odvojena od Svijesti, možemo reći da svaka Praksa, radila ona samo sa Energijom ili samo sa Sviješću, razvija i jedno i drugo.
Kako se čovjek razvija, Energija koja ga čini prestaje biti haotična i biva usmjerenija, ali i suptilnija. On počinje da kontroliše svoje ispoljenje te njegovo Spoljašnje Ja i Unutrašnje Ja dolaze u Balans. Kako se Čovjek sve više približava Sebi, Istinskom Ja, Energija biva pod kontrolom i Spoljašnje Ja biva potpuno pod kontrolom Unutrašnjeg Ja. Tj. drugim riječima, on više nema Reakcije, Emocije bivaju kontrolisane i nad njima gospodari Svijest, misli su usmjerene, on zadobija određene moći koji sljede tim razvojem, htio ili ne htio. No, nad svim tim kontrolu ima razvijena Svijest.
Samim tim kako nestaju Reakcije, kako su Emocije prosuptiljene i pod kontrolom Svijesti, te ostale Funkcije bivaju pod direktnim vođstvom Svijesti, kod sebe primjećujemo da u svim situacijama prije bilo kakve akcije Ličnosti postoji NEŠTO što je Svijesno i kontroliše bilo kakvo ispoljenje. Tada možemo reći da je takav čovjek ukrotio svoju Energiju na određenom Nivou.
Samim tim životne situacije koje su proizvod Unutrašnje Svijesti ili Bića bivaju Transformisane i bivaju Kreirane od same Svijesti.
Tako Tantričke Izreke dobijaju svoje puno značenje i shvatamo da “Plamen ne može biti drugačiji od Vatre”, ali da ovaj put on ispoljava Prirodu Vatre ali nije njome uslovljen.

Imali direktnu kontrolu Energije ako je vaš rad više Energetskog tipa, kroz Pranayame, kriye ili prakse koje tome sliče ili bili Svijesni postaje jedno te isto. Jer jedno bez drugog ne može. Svijest koja je usmjerena je isto kao Energija koja je usmjerena. No, opasnosti od rada sa Energijama su puno veće nego opasnosti od rada na Svijesnosti. Uostalom, ako shvatamo ovo što sam opisao, onda počinjemo shvatati što znači Energija a što Svijest.
U Tantričkim Spisima kaže se da Shiva ne može biti razdvojen od svoje žene Parvatii ili Shaktii. Te da oni čine JEDNO i označavaju sjedinjenje Svijesti i Energiju u Transcedentnom Stanju. Kada se razdvoje oni igraju igru Kreiranja i Stvaranja.
Upravo i Vrijeme se može predstaviti kao Energija. Svijest je kao Prostor. Ime Kaalii izvedeno je iz imena Kaala, što označava prolaznost vremena ali i određeni Zakon Vremena. Vrijeme je smrt i razaranje ali ujedno i održavanje. Kada Kaalii postane Svijesna svoje Transcedentne Prirode ona se Transformiše u Durgu. Otuda i mitološki prikaz koji je pokazan slikom simbolom na kojoj Kaalii stoji nad golim Shivom. Trenutak prije nego mu odrubi glavu ona mu pogleda u oči i sagledava Njegovu Prirodu. Samo sagledavanje Prirode ne može se desiti ukoliko ISTA TA PRIRODA ne gleda, tj. ukoliko ta ISTA Priroda nije u Kaalii ona ne bi mogla da se Transformiše. Trenutak u kojem uviđa Shivinu Prirodu jeste trenutak Transformacije Kaalii u Durgu.

Oglasi