Ukoliko želimo vidjeti koji je smisao života, prvo moramo vidjeti život koji sada živimo. U Razotkrivanju Smisla Života moramo prvo Razumijeti. Rečeno je da je ovaj Svijet Uzročno-Posljedični Svijet. No, Svijest ne može biti Uzročno-Posljedična. Kada se Uvidi ova, naizgled, kontradiktornost počinjemo sagledavati da je Uzročno-Posljedični proces samo igra Svijesti s Identifikacijom i samo to saznanje otvara mogućnost da shvatimo da Svrha Života nije u Uzročno-Posljedičnim Procesima. Odbaciviši ono što Percepiramo, počinjemo Uviđati Istinsko u svemu oko nas. Čim ga vidimo možemo znati da bi se ono vidjelo mora biti nešto Istinsko što vidi. Samo Život može stvoriti Život. Samo Istinsko može vidjeti Istinsko.
Istinu može vidjeti samo ono što je i samo Istinito. Uzročno-Posljedični Proces može biti samo ukoliko u nama postoji nešto Uzročno-Posljedično, tj. Um ili Ličnost. Premještanjem Percepcije, i prvim koracima ka tome, počinjemo sagledati da ono što Jesmo nije Uzročno-Posljedično, ali za taj korak potrebna je Hrabrost. Otuda takve ljude u Tantri nazivamo Viira – Heroji.

Ugodna večer, i dobro razmislite o ovim riječima. Tu se krije mnogo štošta što na prvi mah možete preskočiti prostim klimanjem glave i slaganjem sa ovim što piše.

Oglasi