ShivaShaktii

ShivaShaktii

Iako nisam imao namjeru da pišem nešto kao ovo, o upoznavanju, moram ipak reći koju riječ o ovom blogu.

Cilj ovog bloga jeste dati Zrelim Ljudima određeni pogled unutar Spiritualnosti koji ovisi o Iskustvu Čovjeka koji je prošao Stazom i koji Znanje temelji na proživljenim u kombinaciji sa određenim Tradicijama koje postoje oko nas. Sam sam bio pripadnik određene Tradicije, o kojoj ne mogu previše da govorim ovako javno, sem da pripada starom Tantričkom Učenju.

Iako je u današnje vrijeme Tantričko Učenje skoro pa zaboravljeno, ili je iskrivljeno do neprepoznatljivosti, postoje Škole koje njeguju to Učenje, ali kada bi čovjek nekim čudom nabasao na te škole, najmanje bi pretpostavljao da one pripadaju Tantričkoj Tradiciji. Prije svega jer Tantrička Tradicija nije samo tehničko ritualna kako se danas misli ili kako se prezentuje svijetu. Ona je u svom Iskonskom usmjerena na razvoj Svijesti prije svega, a tek onda prilagođena Čovjeku učeniku na tehnički način.

Šta znači to “tehnički način”?

To znači da je Učenje koje je Unutrašnje, koje je otvoreno Unutrašnjem razvoju, spušteno nekoliko stepenica i prilagođeno svakodnevnim ljudima i njihovim mogučnostima. Tj. prilagođeno je svijetu u kojem živimo. Taj svijet je svakim danom sve udaljeniji od sebe, stoga nije ni za očekivati da neko od ljudi koji su vezani sa spoljašnje ispoljavanje mogu da provedu nekoliko sati u teškom Unutrašnjem Naporu razvoja Svijesti. Zbog toga, Tradicionalna Učenja su napravila određene prilagodbe kako bi omogućili svakom čovjeku upravo onu dozu Učenja koja mu odgovara dok je preokupiran svakodnevnim zbivanjima i životom samim po sebi.

Tehnički, s druge strane znači, određeni zbir instrukcija koje imaju za cilj dovesti Učenika u opušteno, smireno stanje u kojem on može da primi “doticaje” sa svojim Unutrašnjom Prirodom, svojim Istinskim Bićem, te da to ispolji u skladu sa svojim mogućnostima u svom svakodnevnom životu.

Tantra, kako to Tradicija ponašnjava, je nauka koja ima strahovitu širinu ali ona ne znači neko “tajno znanje” koje je dostupno samo izabranima, pošto izabrani ne postoje, barem ne u smislu na koji smo navikli. Tantra je Unutrašnja Nauka razvoja Svijesti, oslobađanja zarobljenog Bića, na sve moguće i nemoguće načine. Otuda i tolike Škole Tantre oko nas.

Tantričko Učenje jeste Učenje koje ima za Cilj osloboditi ljudski Um, razviti neslućene mogućnosti koje svaki Čovjek ima, ali koje je zaboravio usnivši san o ljudskom životu, te na kraju Osloboditi Čovjeka od zatvora u kojem se nalazi, od sna koji sanja.

Zato mogu reći da je Tantra Nauka Oslobađanja Uma i Bića od sna, tuposti, inertnosti putem Unutrašnjeg razvoja Svijesti. I to je je njen jedini cilj. Za postignuće tog cilja ona koristi niz metoda, niz načina koje većina ne bi mogla ni zamisliti, ali koje su, zahvaljujući Prosvijetljenim Ljudima, Ženama i Muškarcima, prilagođene svakom Čovjeku koji ima unutrašnju težnju sa Oslobođenjem.

Čovjek koji je krenuo ka Sebi mora razviti Strpljenje, raditi na razvoju Unutrašnjih Vrlina, ali ne imitiranjem kako to inače činimo, već Stvarnim i Istinskim naporom i trudom. Ali i svakodnevno praticirati Sadhanu koja mu je dana sa mišlju da tamo gdje se zaputio jako malo ljudi stigne, a ponajmanje oni koji često zaboravljaju da rade ono što im je dato kroz Sadhanu i Učenje, te stoga mora ulagati Napor koji će ga, milimetar po milimetar dovesti pred kapije Vrhunske Misterije, Mističnog Vjenčanja Shive i Shaktii, ili Prosvijetljenja.

Ukoliko to zaboravlja, te se prepušta svakodnevnim iskušenjima bez kontrole i jasnoće kamo se zaputio, kako može očekivati rezultate koje Sadhana treba da mu da?

Zbog toga, prvi korak ka Sebi počinje našim jasnim usmjerenjem, obećanjem samom sebi da ćemo učiniti sve što možemo da se probudimo i da probudimo druga ljudska bića.

Možda se pitate kako čovjek koji tek počinje da radi svoju Sadhanu može probuditi i druga bića na ovoj planeti? Jednostavno. Jer niko od nas nije izdvojeno, odvojeno ostrvo. Sve oko nas je ispoljavanje Najviše Svijesti, od kamena na plaži pa do najvišeg Spiritualnog Bića u ovom Univerzumu. Razlika između Probuđenog Čovjeka i “običnog” Čovjeka je samo u jednom. Ovaj prvi to zna, drugi ne. Prvi to zna Sobom.

Kada Učenik inicijacijom dobije svoju tehniku Meditacije, Mantru, vizualizaciju koja prati tehniku i Mantru, svoju IshtaDevatu, čakru koncentracije i druge potrebne dijelove Sadhane, on mora da ulaže svakodnevni napor u smijeru kojim je krenuo kako bi dobio rezultate koje očekuje. U Tantri kažemo da ukoliko Učenik ne radi svakodnevno, dva puta na dan, svoju Sadhanu nigdje neće stići, već će samo protraćiti svoje i Učiteljovo vrijeme. Zbog toga od svakog Učenika se traži Ozbiljnost, Ustrajanost, Odgovornost ka samom Sebi, Majstoru (Učitelju), svojoj braći i sestrama na Stazi ali i samom Bogu (Brahmanu, Apsolutu, Shivi, Najvišoj Svijesti) jer bez toga on ne može da napreduje.

Iako je naš napredak u našim rukama to je samo djelomična istina. Naš napredak je i u rukama drugih ljudi a najviše u rukama i Milosti Najviše Svijesti. Bez Nje ne možemo nikamo stići. Zbog toga, naše misli i emocije moraju biti usmjerene i na taj cilj, ka Najvišem koje se izražava kroz svako Živo Biće u Univerzumu.

I da previše ne dužimo sa ovim uvodom. Nadam se da sam privukao vašu pažnju. Ovaj blog će se baviti upravo tim, našim ličnim radom, našom ličnom Sadhanom u vječnom Putu i kruženju Najviše Svijesti.

Dobro došli
AtmaSambhava

Oglasi